TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE ÎN VERSIUNEA DIN 1 Decembrie 2017 (v. 1.2.0)

Cuprins

 1. APLICABILITATEA ACORDURILOR. 7
 2. LEGALITATEA UTILIZĂRII SERVICIILOR. 7
 3. CONT/ÎNREGISTRARE. 8
 4. IDENTITATE REALĂ ŞI CONT UNIC. 10
 5. EXCLUDEREA ANGAJAŢILOR, AFILIAŢILOR, AGENŢILOR DE PARIURI, A PARTICIPANȚILOR LA EVENIMENTE SPORTIVE SAU A PERSOANELOR CU INTERDICȚIE. 11
 6. UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE DVS. 12
 7. DREPTURI DE AUTOR ŞI MĂRCI ÎNREGISTRATE. 13
 8. FURNIZOR DE SERVICII DE PLATĂ ELECTRONICE. 14
 9. BONUSURI 14
 10. PLĂŢI 14
 11. CONT INACTIV ŞI ANULAREA CONTURILOR. 16
 12. CONŢINUT TERŢ. 16
 13. DEZVĂLUIREA NUMELUI DE UTILIZATOR ŞI A PAROLEI 17
 14. ACTIVITĂŢI FRAUDULOASE, TRANZACŢII INTERZISE ŞI DEPUNERI EŞUATE. 18
 15. ERORI 19
 16. REVIZUIRE DE SIGURANŢĂ. 20
 17. REȚINEREA FONDURILOR ŞI ÎNCHIDEREA CONTULUI 20
 18. Icirc;NCHIDERE SERVICIU ŞI REZILIERE. 21
 19. COMPENSARE. 22
 20. AUTOEXCLUDERE. 22
 21. LIMITĂRI ŞI EXCLUDERI 23
 22. NOTIFICĂRI/PLÂNGERI 24
 23. PROTECŢIA DATELOR. 25
 24. LEGEA APLICABILĂ. 25
 25. CESIUNE. 26
 26. DREPTURILE TERŢILOR. 26
 27. Icirc;NTREGUL ACORD, MODIFICARE ŞI AMENDAMENTE. 26
 28. SERVICII DE PARIURI SPORTIVE. 27
 29. SERVICII DE CASINO.. 31
 30. PARTICIPAREA LA PROGRAMUL VIP. 34
 31. Istoric versiuni 34

IMPORTANT - VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII (DENUMIȚI ÎN CONTINUARE ”TERMENII ȘI CONDIȚIILE” SAU ”ACORDURILE”) ÎNAINTE DE A ACCEPTA ACESTE ACORDURI, APOIVĂ RUGĂM SĂ IMPRIMAŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII ŞI PĂSTRAŢI DOCUMENTUL ÎMPREUNĂ CU TOATE E-MAIL-URILE DE CONFIRMARE, MESAJELE SMS, TERMENII ADIŢIONALI, DATELE REFERITOARE LA TRANZACŢII, REGULILE JOCULUI ŞI CU METODELE DE PLATĂ CORESPUNZĂTOARE UTILIZĂRII ACESTEI PLATFORME ŞI/SAU SERVICII DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ. ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII POT SUFERI MODIFICĂRI (DUPĂ CUM ESTE PREVĂZUT MAI JOS).

Acceptaţi să vă supuneţi prevederilor acestui contract dând click pe „Sunt de acord” . După ce Dvs. (după cum este definit acest termen în continuare) daţi click pe „Sunt de acord”, se încheie un acord cu forță obligatorie între, (a) Dvs., utilizatorul final („Dvs.”) şi (b) Entain (Romania) Limited cu sediul în Unit 6, ST Business Centre, 120, The Strand, Gzira GZR 1027, Malta, o companie înregistrată în Malta, sub numărul de înregistrare C35738. Entain (Romania) Limited este definită ca „Noi”, „Nouă”, sau „Al nostru".

Compania Entain (Romania) Limited oferă jocuri de noroc în România în temeiul unei licențe de organizare și autorizații de exploatare a jocurilor de noroc la distanță valabile emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În virtutea licenței și autorizației indicate anterior, Entain (Romania) Limited deține dreptul de a organiza și exploata jocuri de noroc la distanță de tip cazinou și pariuri în cotă fixă (pariuri sportive).

Noi oferim Serviciile pe pagina de internet www.sportingbet.ro („Platforma Entain”) şi pe orice altă pagină de internet accesibilă online sau mobilă furnizată de către Noi și aprobată în conformitate cu prevederile legale aplicabile (fiecare site în parte reprezentând, în sensul prezentelor Acorduri, o „Platformă”) pe care puteţi accesa

Serviciile Noastre de pariuri și jocuri de cazinou, inclusiv, dar fără a se limita la Servicii de Pariuri Sportive şi jocuri de casino, după cum sunt aceste noțiuni definite mai jos, utilizând Contul Dvs. ("Servicii").

În cazul în care aveţi plângeri, pretenții sau dispute legate de orice rezultat privind Serviciile sau orice altă activitate realizată de Noi, vă rugăm, mai întâi, să Ne contactaţi în conformitate cu Secţiunea 22 de mai jos.

Aceşti termeni şi condiţii, precum şi Politica de confidenţialitate, Termenii şi condiţiile pentru Serviciile de pariuri sportive, Termenii şi condiţiile pentru transmisiunile sportive video, secţiunea Turnee, secţiunile Cum se joacă/Cum începeţi şi secţiunile privind regulamentele de joc, secţiunea FAQ – Întrebări frecvente, toate regulamentele de joc suplimentare, Politica de deconectare şi anulare, Termenii şi condiţiile standard pentru promoţii, Termenii şi condiţiile privind cardurile cadou,secțiunile privind taxele şi comisioanele, politica privind conţinuturile de la terți, programul de loialitate/recompensare şi orice alte reguli sau termeni suplimentari publicaţi pe Platformă, notificați către Dvs. prin e-mail şi care au legătură în mod specific cu şi guvernează orice eveniment, joc, software, promoţie sau turneu particular constituie un acord cu forță obligatorieîntre Dvs. şi Noi („Acorduri”).Odată cu notificarea prin e-mail a oricărei modificări a regulilor sau a termenilor acordurilor, veți avea posibilitatea de a înceta să mai participați la jocurile de noroc și/sau să vă închideți contul în conformitate cu Secțiunea 18. Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate aceste documente, deoarece fiecare dintre acestea face parte din acordul cu forță obligatorie încheiat dintre Dvs. şi Noi.

DACĂ ACESTE ACORDURI SUNT TRADUSE ÎN ALTĂ LIMBĂ, VERSIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂVA AVEA ÎNTÂIETATE ÎN CAZUL ORICĂREI DISCREPANȚE ÎNTRE VERSIUNEA TRADUSĂ ŞI CEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ.

Vă rugăm să aveți în vedere că aceşti Termeni şi Condiţii vor prevala în cazul oricărei discrepanțe dintre aceşti Termeni şi Condiţii şi oricare dintre regulamentele de joc sau alte documente la care se face referire în cadrul acestor Termeni şi Condiţii.

Dând click pe „Sunt de acord” şi acceptând aceşti Termeni şi Condiţii, confirmaţi, de asemenea, luarea la cunoştinţă şi acceptarea acestor Acorduri. Accesul la Serviciile Noastre şi utilizarea acestora se supun prevederilor din aceste Acorduri.

Serviciile și funcțiile interactive (inclusiv anumite jocuri) pot varia în funcție de dispozitivul pe care îl utilizați pentru a le accesa.

Vă atragem atenţia asupra Politicii noastre de Confidenţialitate care descrie modalitatea în care Noi administrăm şi protejăm informaţiile Dvs. personale. Acceptând aceşti Termeni şi Condiţii, confirmaţi luarea la cunoştinţă şi acceptarea Politicii de Confidenţialitate.

SERVICII DE PARIURI SPORTIVE

Serviciile de pariuri sportive sunt serviciii pe care Noi le furnizăm prin intermediul următoarelor pagini de internet: www.sportingbet.ro şi orice alte pagini de internet ce conțin pariurile sportive oferite de Noi ocazional și aprobate în conformitate cu prevederile legale aplicabile(împreună „Serviciilede Pariuri Sportive”).

Dacă utilizaţi sau intenţionaţi să utilizaţi Serviciile de Pariuri Sportive, trebuie să acționați în conformitate cu Secţiunea 28 a acestor Termeni şi condiţii care se aplică în mod specific Serviciilorde Pariuri Sportive.

SERVICII DE CAZINOU

Serviciile de jocuri de noroc de tip cazinou sunt Servicii pe care Noi le furnizăm prin intermediul următoarelor pagini de internet: www.sportingbet.ro şi orice alte pagini de internet oferite de Noi ocazional și aprobate în conformitate cu prevederile legale aplicabile (împreună „Serviciile de Casino”).

Dacă utilizaţi sau intenţionaţi să utilizaţi Serviciile de Cazinou, trebuie să acționați în conformitate cu Secţiunea 29 a acestor Termeni şi Condiţii care se aplică în mod specific Serviciilor de Cazinou.

 1. APLICABILITATEA ACORDURILOR

  Apasând click pe butonul „Sunt de acord” în momentul în care instalaţi oricare dintre aplicaţiile software legate de Serviciile furnizate prin intermediul Platformei sau când vă înregistraţi Contul Dvs., sunteţi de acord să respectaţi aceste Acorduri şi recunoaşteţi că încălcarea acestor Acorduri poate conduce la suspendarea sau închiderea Contului Dvs. (după cum sunt aceste noțiuni definite în continuare), la reținerea fondurilor şi/sau la acționarea în justiţie, după caz şi după cum se specifică în continuare încuprinsul acestor Acorduri. Recunoașteți faptul că, odată cu acceptarea acestor Acorduri, Noi vom începe să vă oferim imediat Serviciile Noastre. Drept urmare, dacă acceptaţi aceste Acorduri atunci când vă înregistraţi în vederea utilizării Serviciilor Noastre, nu veţi mai avea posibilitateasă anulaţi înregistrarea ulterior, având însă dreptul de a rezilia aceste Acorduri şi de a închide Contul Dvs. în conformitate cu Secţiunea 18 de mai jos.

 2. LEGALITATEA UTILIZĂRII SERVICIILOR

  1. Puteţi utiliza Serviciile doar dacă aveţi peste 18 ani şi numai dacă este legal să utilizaţi aceste Servicii în conformitate cu legile în vigoare din jurisdicţia dvs. Ne rezervăm dreptul de a vă solicita o dovadă a vârstei Dvs. şi vă aducem la cunoştinţă că, avem dreptul de a vă suspenda Contul până la furnizarea unei dovezi satisfăcătoare privind vârsta Dvs. Înţelegeţi şi acceptaţi că, nu vă putem oferi consiliere sau asistență juridică şi că este responsabilitatea Dvs. exclusivă să vă asiguraţi că respectaţi în orice moment legile cărora vă supuneţi şi că deţineţi dreptul legal de a utiliza Serviciile. Luaţi la cunoştinţă că participarea minorilor la jocuri de noroc este interzisă. Fără a se limita la cele de mai sus, accesul la Serviciile Noastre este permis exclusiv clienților rezidenți în România. Orice act de utilizare a Serviciilor se face la propria alegere, discreţie şi pe propriul risc. Utilizând Serviciile, admiteţi faptul că, nu consideraţi Serviciile ca fiind sub nicio formă ofensatoare, inacceptabile, injuste sau indecente.
  2. Dacă nu vom putea verifica datele dvs. de identitate și celelalte date personale solicitate în termen de maximum 30 de zile de la depunerea fondurilor, vă vom închide contul de joc și vă vom rețineși transfera fondurile existente în contul de joc la momentul închiderii către bugetul de stat al României, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
  3. Dacă la finalizarea procesului de verificare, reiese că sunteți minor, ne rezervăm dreptul să anulăm toate tranzacțiile efectuate în intervalul de timp scurs până la finalizarea procesului de verificare; și vă vom închide contulde joc, dispozițiile articolului 2.2 de mai sus fiind aplicabile.
 3. CONT/ÎNREGISTRARE

  1. Pentru a utiliza Serviciile, mai întâi trebuie să vă înregistraţi un cont la Noi. Puteţi accesa oricare dintre Serviciile Noastre din Contul Dvs. (după cum se defineşte mai jos).
  2. Puteţi deschide un cont la Noi, alegând un nume de utilizator unic şi o parolă şi furnizând alte informaţii pe care vi le solicităm în formularul de înregistrare, cum ar fi cel puțin, dar fără a se limita la numele şi prenumele Dvs., adresa de domiciliu, adresa de e-mail valabilă, sexul, data naşterii, numărul de telefon, informații despre cetățenie sau rezidență fiscală, precum și codul numeric personal (CNP) în măsura în care sunteți cetățean român.(un „Cont”).La momentul înregistrării unui cont de joc la Noi va trebui totodată să confirmați faptul că aveți vârsta de peste 18 ani pentru a putea utiliza Serviciile Noastre. Asigurați-vă de faptul că, datele furnizate la momentul înregistrării sau ulterior sunt exacte şi actualizate. Puteţi modifica câteva (nu toate)dintre datele furnizate la momentul înregistrării, editând setările Contului Dvs. sau contactându-ne. Vă rugăm să consultaţi Politica noastră de Confidenţialitate pentru detalii suplimentare. În mod alternativ, puteţi să Ne contactaţi pentru informaţii suplimentare.
  3. Este posibil, de asemenea, să vi se solicite să alegeţi o monedă preferată pentru Contul Dvs. dintre monedele disponibile periodic („Monedacontului”). Vă rugăm să aveți în vederecă, după ce aţi ales o monedă nu veţi mai putea schimba Monedacontului Dvs. decât o singură dată fără aprobarea Noastră (ce poate fi refuzată sau întârziată la discreţia Noastră exclusivă). Dacă doriţi să schimbaţi Moneda contului mai mult de o dată, vă rugăm să ne contactaţi. Orice modificare a Monedei contului se va face conform termenilor şi Cursurilor de schimb oferite de Noi în momentul conversiei. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm, consultaţi secţiunea FAQ – Întrebări frecvente.
  4. Nu se aplică taxe pentru deschiderea Contului Dvs.. Toate plăţile din şi către Contul Dvs. trebuie efectuate într-una dintre monedele disponibile periodic în cadrul Serviciilor şi nu li se va aplica dobândă şi trebuie să vă asiguraţi că toate plăţile către Contul Dvs. sunt efectuate dintr-o sursă pentru care sunteţi numit titular de cont. Dacă efectuaţi o depunere sau o plată din Contul Dvs. într-o monedă diferită de Moneda contului Dvs., o astfel de depunere şi/sau plată se va face la Cursurile de schimb oferite de Noi în momentul depunerii sau plăţii respective şi poate face obiectul unui mic comision de conversie. Fondurile clienţilor sunt păstrate în conturi bancare separate de alte conturi bancare ale societăţii, fiind totodată garantate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile..Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm consultaţi secţiunea FAQ – Întrebări frecvente.
  5. Pentru a juca Jocuri cu Bani Reali sau pentru a plasa un pariu, va trebui să depuneţi fonduri în „bani reali” în Contul Dvs. prin oricare dintre modalităţile specificate periodic de Noi.Pănă la momentul la care vom verifica autenticitatea datelor personale furnizate de Dvs. puteți depune fonduri în Contul Dvs. în limita maximă de 200 Euro sau echivalentul acestei sume în Moneda contului.
  6. Nu veți putea efectua nicio retragere de fonduri până când datele personale furnizate de Dvs.nu vor fi complet verificate de către Noi, motiv pentru care vă rugăm să răspundeți cu celeritate solicitărilor noastre de a ne transmite informațiile și/sau documentele ce confirmă autentiticatea datelor Dvs. personale.
  7. Fondurile vor fi depuse în Contul Dvs. după primirea efectivă a fondurilor de către Noi și/sau procesatorii de plăți utilizați de către Noi. Se vor aplica limite minime şi maxime la plăţile către Contul Dvs., în funcţie de istoricul Dvs. cu Noi, de modalitatea de depunere precum şi în funcție de alţi factori ce vă vor fi aduși la cunoștință. Pentru detalii suplimentare despre opţiunile actuale de depunere şi plată şi despre comisioane, consultaţi rubrica FAQ - Plăţi.
  8. Puteţi solicita retrageri din Contul Dvs. în orice moment, cu condiţia ca toate plăţile efectuate să fi fost primite. Dispozițiile Articolului 3.6 de mai sus rămân aplicabile. Ne rezervăm dreptul de a plăti orice retragere solicitată prin intermediul aceleiaşi modalităţi de plată şi în aceeaşi monedă în care a fost efectuată depunerea.
  9. Pentru a utiliza anumite Servicii, este posibil ca, mai întâi, să fie nevoie să descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia software furnizată pe Platformă.
  10. Nu putem să garantăm disponibilitatea continuă a niciunei monede anume. În cazul improbabil în care este necesar ca Noi să nu mai acceptăm o anumită monedă, iar Moneda contului Dvs. devine indisponibilă, Ne rezervăm dreptul de a vă solicita să convertiţi Monedacontului Dvs. într-o alternativă disponibilă preferată, la Cursurile de schimb oferite de Noi la momentul conversiei.
 4. IDENTITATE REALĂ ŞI CONT UNIC

  Numele din Contul Dvs. trebuie să coincidă cu numele Dvs. din documentele legale de identificare şi identitatea şi numele din Contul Dvs. trebuie să coincidă cu numele de pe cardul (cardurile) de credit sau din alte conturi de plată pe care le-aţi folosit pentru a face depuneri sau pentru a primi bani în Contul Dvs. Pentru a vă verifica identitatea, Ne rezervăm dreptul să vă solicităm, în orice moment, o dovadă satisfăcătoare a identităţii (incluzând, fără limitare, copii ale paşaportului/cărţii de identitate valide şi/sau ale cardurilor de credit utilizate) şi o dovadă satisfăcătoare a adresei (incluzând, fără limitare, o factură recentă la utilităţi sau un extras bancar). În cazul în care nu puteţi furniza aceste documente sau în orice alt caz în care avem suspiciuni întemeiate privind activitatea Dvs.desfășurată în relația cu Noi, ne rezervăm dreptul de a vă suspenda sau închide Contul și e posibil să vă reținem soldul în cont până când veți furniza documentele corespunzătoare, iar procesul nostru de verificare s-a încheiat cu succes. În această situație vă vom aduce la cunoștință decizia noastră motivată împreună cu documentația justificativă, o copie certificată pentru conformitate cu originalul a deciziei indicate anterior fiind totodată comunicată către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Nu aveţi voie să deţineţi mai mult de un (1) Cont de utilizator al Platformei. Ne rezervăm dreptul de a vă închide Contul în cazul în care deschideţi mai multe Conturi. În cazul în care avem motive rezonabile să credem că au fost deschise mai multe Conturi cu intenţia de a frauda operatorul, Ne rezervăm dreptul de a revoca orice tranzacţie legată de tentativa de fraudare menţionată. Dacă aţi pierdut numele de utilizator şi parola Contului Dvs., vă rugăm să Ne contactaţi pentru a le putea înlocui.

 5. EXCLUDEREA ANGAJAŢILOR, AFILIAŢILOR, AGENŢILOR DE PARIURI, A PARTICIPANȚILOR LA EVENIMENTE SPORTIVE SAU A PERSOANELOR CU INTERDICȚIE

  Dacă sunteţi (i) ofiţer, director, angajat, consultant sau agent al Entain (Romania) Limited, Entain sau al uneia dintre subsidiarele sale directe sau indirecte („Grupul”); (ii) furnizor sau distribuitor al Grupului; (iii) (în relaţie cu Serviciile de Pariuri Sportive) bookmaker sau agent de pariuri sau o persoană implicată în alt mod în crearea, organizarea sau desfășurarea unui eveniment pentru care acceptăm pariuri (incluzând, dar fără a se limita la sportivi, atleţi, oficiali, membri ai unui club sportiv şi/sau ligă) nu veţi avea voie să vă înregistraţi un Cont la Noi şi nici să utilizaţi direct sau indirect vreunul dintre Servicii(fiecare reprezentând o „Persoană Neautorizată”). În mod asemănător, rudele unei Persoane Neautorizate nu au voie să se înregistreze la Noi sau să utilizeze, direct sau indirect, vreunul dintre Servicii. Sub acest aspect, termenul „rudă” va include (fără limitare) oricare dintre soţul sau soţia, partenerul, părinţii, copiii sau fraţii şi surorile persoanei neautorizate.

 6. UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE DVS.

  1. Pentru a garanta corectitudinea activităților desfășurate pe platforma noastră, putem lua o serie de măsuri necesare pentru a crea o atmosferă de joc justă şi echilibrată.
  2. Fără a prejudicia vreuna din Facilităţile dvs. de tranzacționare curente sau în curs, ne rezervăm dreptul de a suspenda, modifica, îndepărta şi/sau face adăugări la oricare dintre Facilităţi, la propria discreţie, în măsura în care o permite legea. Nu vom fi răspunzători pentru nicio astfel de acţiune.
  3. Interzicem utilizarea tuturor practicilor frauduloase în legătură cu utilizarea Serviciilor. Procedăm în acest sens pentru a Ne proteja clienţii şi integritatea Serviciilor.Vă rugăm să citiţi Politica privind avantajele frauduloase care este încorporată în aceste Acorduri, iar pentru detalii suplimentare şi Politica Noastră împotriva activităţilor frauduloase din secţiunea 29.4. În cazul în care se descoperă că un client ia parte la orice formă de coluziune sau la orice activităţi pe care Noi le considerăm ca fiind frauduloase, contul său poate fi închis şi soldul contului său riscă să fie confiscat sau reţinut în conformitate cu secţiunea 17 a acestor Termeni şi Condiţii.
  4. Interzicem postarea de conţinuturi interzise de la terţe părţi (după cum este definit acest termen în continuare) pe Platforma Noastră. Pentru detalii suplimentare,vă rugăm să citiţi Politica Noastră cu privire la Conţinuturi de la terţe părţi încorporată în aceste Acorduri.
  5. Ne rezervăm dreptul de a suspenda ocazional accesul dvs. la unele dintre Servicii, Platformă sau orice joc de pe Platforma noastră, caz în care vă vom aduce la cunoștință decizia noastră justificată în acest sens precum și documentația ce stă la baza acesteia, comunicând totodată o copie certificată pentru conformitate cu originalul a deciziei de suspendarecătre Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
  6. Nicio comunicare sau informaţie publicată cu privire laServiciinu este intenţionată a constitui consiliere juridicăsau fiscală şi nune asumăm nicio responsabilitate în cazul în care astfel de conţinuturi sunt utilizate ca sursă de informare pe teme legale.
  7. În ceea ce priveşte orice referinţă temporală în legăturăcu utilizarea Serviciilor noastre de către Dvs., utilizăm fusul orar GMT+1 dacă nu a fost specificat altfel.
  8. Utilizarea Serviciilor se face doar în scop personal. Este interzisă utilizarea Serviciilor în scop comercial.
  9. Principiul de joc responsabil este foarte important pentru noi. Nu puteți utiliza Serviciile noastre dacă (i) ați fost diagnosticat cu dependență de jocuri de noroc sau dacă (ii) urmați un tratament pentru dependența de jocuri de noroc. Dacă sunteți de părere că ați pierdut sau ați putea pierde controlul asupra jocului sau a cheltuielilor de joc sau vă expuneți unui risc de a pierde controlul, vă rugăm să ne trimiteți imediat o notificare. Vă rugăm să consultați de asemenea funcția de joc responsabil disponibilă la secțiunea Închidere Serviciudin contul dvs.
 7. DREPTURI DE AUTOR ŞI MĂRCI ÎNREGISTRATE

  Termenii Entain, GVC şi orice alte mărci utilizate de către Grup reprezintă mărci şi/sau nume comerciale ale Grupului sau ale uneia dintre subsidiarele sau societăți asociate sau ale mandanților săi. Mai mult, toate celelalte materiale folosite de către Grup, incluzând, fără limitare, software-ul, imaginile, pozele, graficele, fotografiile, animaţiile, clipurile video, muzica, componentele audio, textele (şi orice drepturi de proprietate intelectuală în şi asupra acestora) aparţin Grupului sau uneia din subsidiarele sale sau societăților asociate grupului şi/sau licenţiatorilor şi sunt protejate prin drepturi de autor şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Nu aveţi niciun drept asupra acestor materiale protejate prin drepturi de autor sau asupra mărcilor şi nu trebuie să le folosiţi fără permisiunea scrisă a Grupului.

 8. FURNIZOR DE SERVICII DE PLATĂ ELECTRONICE

  Pentru a putea utiliza Serviciile, vi se va solicita să alimentați cu bani Contul Dvs. de joc. Pentru procesarea tranzacţiilor financiare, vom folosi instituţii terţe de procesare a plăţilor electronice şi/sau instituţii financiare ce dețin licență clasa a II-a pentru procesatori de plăți eliberată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. („ESP” - Furnizori de Servicii Electronice). Ne autorizaţi irevocabil, în măsura în care este necesar, să oferim instrucţiuni acestor ESP cu privire la modul în care să gestioneze depunerile în Cont şi retragerile din Cont şi sunteţi de acord, în mod irevocabil, că Noi putem emite aceste instrucţiuni în numele Dvs., conform cererilor Dvs., după cum sunt acestea înaintate, folosind caracteristica relevantă de pe Platforma noastră. Sunteţi de acord să fiţi obligat de termenii şi condiţiile de utilizare a fiecărui ESP relevant. În cazul unei discrepanțe între aceste Acorduri şi termenii şi condiţiile aplicabile ESP relevante, aceste Acorduri vor prevala.

 9. BONUSURI

  Este posibil ca, periodic, să vă oferim sume suplimentare sau bonusuri ce urmează să fie încărcate de către Noi în Contul Dvs. („Bonus(uri)”). Astfel de Bonusuri pot fi folosite doar în legătură cu Serviciile specificate atunci când vă este oferit Bonusul. Acceptarea oricărui Bonus se va face în conformitate cu termenii şi condiţiile suplimentare pe care vi le vom furniza cu privire la fiecare astfel de ofertă de Bonus şi, în cazul în care nu există, în conformitate cu Termenii şi condiţiile promoţionale standard şi cu condiţiile de acordare a bonusului conţinute în oferta relevantă. Ofertele pot fi utilizate doar O SINGURĂ DATĂ, în afara cazului în care se specifică altfel. Nu aveţi dreptul să retrageţi nicio sumă acordată drept Bonus şi nu puteţi retrage nicio sumă obţinută prin intermediul unui Bonus din Contul Dvs. până nu vă conformaţi termenilor aplicabili, inclusiv, fără limitare, celor privitori la oricare condiţii de calificare sau restricţii. În ceea ce privește Serviciile de Pariuri Sportive, pe lângă orice alţi termeni aplicabili, puteţi retrage din Contul Dvs. fondurile obţinute prin intermediul unui Bonus odată ce aţi pariat o sumă echivalentă cu de cinci ori valoarea bonusului și de cinci ori valoarea depozitului cu care ați obținut bonusul la cote cu zecimale de 1.7 sau mai mari.

 10. PLĂŢI

  1. Soldul contului Dvs. reprezintă suma banilor reali plătiți în Contul Dvs., plus orice câştiguri (inclusiv bonusurile, care nu au îndeplinit condițiile de pariere) şi/sau minus orice pierderi rezultate în urma utilizării Serviciilor, mai puţin comisioanele sau taxele de participare sau de altă natură, dacă este cazul, mai puţin orice sume pe care le-aţi retras în prealabil sau sumele reținute sau reclamate de către Noi ca urmare a oricărei fraude cunoscute sau suspectate sau din cauza depunerilor sau a altor tranzacţii respinse sau anulate de către banca Dvs. sau de către orice bancă terţă relevantă (ca rezultat al insuficienţei fondurilor, a întoarcerii plăţilor sau din alt motiv), sau orice sume care sunt deductibile în alt mod sau reținuteîn baza acestor Acorduri („Soldul contului”).
  2. Acceptarea cererii de retragerede fonduri din Contul Dvs. se supune efectuării unui depozit suficient în bani reali în contul dvs., a câștigurilor acumulate, a oricărei restricţii a metodei de depunere, restricţii de bonus şi/sau Revizuiri de securitate (consultaţi Secţiunea 16 de mai jos) şi oricăror alţi termeni ai acestor Acorduri. Toate sumele pe care le retrageţi se supun limitelor tranzacţiei şi metodelor de retragere pe care vi le facem cunoscute înainte de retragere. Pentru detalii suplimentare despre opţiunile actuale de depunere şi retragere şi despre comisioane, consultaţi rubrica FAQ – Plăţi.
  3. Putem raporta şitotodată reţine orice sumă din câştigurile Dvs. pentru a Ne conforma oricărei legi în vigoare. Toate taxele aferente în legătură cu orice câştiguri pe care le primiţi vor constitui, exclusiv, răspunderea Dvs. Soldurile Contului nu pot fi transferate, substituite sau transformate în niciun alt premiu. Plata fondurilor retrase se va face prin transfer electronic, card de credit şi/sau orice altă modalitate aleasă de către Noi la propria discreţie, cu toate că Noi vom încerca să dăm curs preferinţelor pe care vi le-aţi exprimat în momentul înregistrării.
  4. Plăţile se vor face cât de rapid posibil, deşi pot exista întârzieri datorate oricărei Revizuiri de siguranţă (a se vedea Secţiunea 16 de mai jos) efectuate de către Noi şi cu excepţia cazurilor în care reţinem fondurile în conformitate cu aceste Acordurisau cu prevederile legale aplicabile.
  5. Toate plăţile efectuate prin transfer bancar în EUR în zona SEPA (Zona unică de plăţi în euro) vor fi procesate în conformitate cu criteriile SEPA. Atât emiţătorul, cât şi recipientul vor plăti taxele locale de tranzacţie aplicate de băncile respective, chiar dacă transferul are loc între două ţări diferite din zona SEPA.
 11. CONT INACTIV ŞI ANULAREA CONTURILOR

  1. Dacă nu vă accesaţi Contul „autentificându-vă” în Contul Dvs., utilizând numele Dvs. de utilizator şi parola şi (i) nu plasaţi un pariu cu bani reali sau nu pariaţi prin intermediul Facilităţilor sau (ii) nu intraţi într-un turneu cu taxă de participare plătită cu bani reali prin intermediul Facilităţilor de Gaming sau (iii) nu jucaţi o mână taxabilă prin intermediul Facilităţilor de Gaming sau (iv) nu faceţi o depunere, după caz, timp de 365 de zile consecutive, după trecerea acestor 365 de zile („Perioada de graţie”), Contul Dvs. (şi orice alt cont asociat deschis la oricare dintre ESP) va fi considerat „Inactiv”.
  2. În termen de un an de zile de la data închiderii contului în conformitate cu prezenta secțiune,vă vom transfera fondurile reprezentând soldul Contului Dvs. de jocîn contul de plată utilizat de Dvs.. În cazul în care contul Dvs. de plată nu mai este valid, vă vom informa asupra faptului că soldul Contului Dvs. va fi transferat către bugetul de stat al României. De asemenea, vom anula orice bilete de intrare în bani la turnee neutilizate din Contul dvs., incluzând dar fără a se limita la situaţiile în care turneul pentru care se aplică biletul de intrare respectiv nu mai este valabil.
 12. CONŢINUT TERŢ

  1. Nu se va tolera folosirea limbajului abuziv sau ofensator de către Dvs. în ferestrele Noastre de chat sau în alte situaţii, pe Platformă sau în relaţia cu personalul Grupului. În plus, nu aveţi dreptul să faceţi comentarii false şi/sau malițioase şi/sau dăunătoare cu privire la activitatea Grupului în niciun mediu şi pe niciun forum.
  2. În conformitate cu termenii Politicii Noastre cu privire la conţinuturile de la terţe părţi, putem respinge sau şterge orice text, fişiere, imagini, fotografii, clipuri video, materiale audio sau de altă natură („Conţinut terţ”) postat de Dvs. pe Platformă şi care, exclusiv în opinia Noastră, încalcă prevederileacestor Acorduri.
  3. Orice violare a acestei politici poate atrage după sine eliminarea Conţinutului terţ, suspendarea utilizării de către Dvs. a Serviciilor şi/sau alte acţiuni ce pot fi cerute în mod rezonabil de către Noi pentru a asigura conformitatea.
 13. DEZVĂLUIREA NUMELUI DE UTILIZATOR ŞI A PAROLEI

  Numele de utilizator şi parola selectată atunci când solicitaţi să deveniţi utilizator nu trebuie dezvăluite niciunei terţe părţi. Sunteţi exclusiv responsabil pentru siguranţa numelui Dvs. de utilizator şi a parolei Contului Dvs. Sunteţi de acord să păstraţi secrete şi confidenţiale numele de utilizator şi parola şi să nu permiteţi nimănui să le folosească. Fiecare persoană care se identifică introducând un nume de utilizator şi o parolă corecte este considerată de către Noi ca fiind deţinătorul de drept al Contului şi toate tranzacţiile pentru care au fost introduse corect numele de utilizator şi parola vor fi considerate valide. Nu vom fi răspunzători în niciun caz pentru pierderile suferite ca rezultat al oricărei utilizări neautorizate saugreşite a datelor Dvs. de autentificare. Nu vom avea obligaţia să păstrăm numele de utilizator sau parolele. Dacă aţi pierdut numele de utilizator,parola sau orice detalii de autentificare, vă rugăm să Ne contactaţi pentru a le putea înlocui. În cazul în care aţi rătăcit, aţi uitat sau aţi pierdut numele de utilizator sau parola dintr-o altă cauză decât eroarea Noastră, atunci Noi nu vom fi răspunzători în limitele permise de lege.

 14. ACTIVITĂŢI FRAUDULOASE, TRANZACŢII INTERZISE ŞI DEPUNERI EŞUATE

  Nu tolerăm sub nicio formă jocul incorect şi activităţile frauduloase. Dacă, exclusiv după aprecierea Noastră, ajungem la concluzia că aţi trişat sau că aţi încercat să ne fraudaţi pe Noi şi/sau Grupul sau orice alt utilizator al Serviciilor, în orice mod, incluzând, fără limitare, manipularea jocului sau escrocherii privind plata sau manipularea serviciilor cu mai multe monede, parierea pe toate rezultatele posibile ale unui joc sau eveniment sau dacă vă suspectăm de plată frauduloasă, inclusiv folosirea cardurilor de credit furate sau de orice altă activitate frauduloasă (inclusiv, fără limitare, orice refuzare de debitare sau de anulare a autorizării plăţilor) sau tranzacţii interzise (inclusiv, fără limitare, spălarea banilor) sau dacă depunerile Dvs. nu sunt onorate de banca Dvs. din orice motiv, Ne rezervăm dreptul de a vă suspenda şi/sau închide Contul şi de a recupera datoriile folosindu-ne de orice metodă de care putem dispune în mod legal, inclusiv, fără limitare, (i) debitarea sumei pe care o datoraţi din Contul Dvs. şi (ii) ordonarea colectării datoriei de către agenţii de colectare terţi. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra gradului Dvs. de solvabilitate şi Ne va obliga să împărtăşim informaţiile Dvs. personale (inclusiv identitatea Dvs.) cu autoritățile relevante și să raportăm autorităților în cauză orice activități infracționale sau suspecte, informându-vă în acest sens, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile

  Ne rezervăm dreptul de a anula şi de a reține sau transfera către autoritățile de stat compentente, după caz, toate câştigurile realizate de o persoană sau de un grup de persoane şi de a anula şi de a reține toate Punctele de jucător câştigate de orice persoană sau grup de persoane, în cazurile în care avem motive rezonabile să credem că persoana sau grupul de persoane respectiv acţionează sau a/au acţionat împreună în încercarea de a Ne frauda sau de a Ne aduce daune, Nouă şi/sau Grupului şi/sau Serviciilorşi/sau Platformei, în orice mod.

  În vederea protejării datelor, securităţii şi evitării fraudei, Noi nu permitem folosirea niciunui canal de comunicare inclus în cadrul Serviciilorşi/sau al Platformei (inclusiv, fără limitare, ferestrele de chat de la mesele de joc) pentru a oferi sau pentru a promova orice oferte, produse şi Servicii (indiferent dacă vă aparţin Dvs. sau unei terţe părţi). Vi se interzice în mod expres să afişaţi informaţii sau să contactaţi clienţii Noştri pentru a le oferi sau pentru a promova orice oferte, produse sau Servicii.

  În ceea ce priveşte Serviciile de Pariuri Sportive, în cazul în care suspectăm că a avut loc un meci trucat, premiu aranjat sau orice alt tip de manipulare a evenimentului, ne rezervăm dreptul, la propria discreţie, să (i) suspendăm oferta oricărui eveniment sau serii de evenimente pe oricare din sporturile pentru care oferim Serviciile noastre; şi (ii) să amânăm şi/sau reţinem plăţile pe oricare eveniment sau serii de evenimente pe oricare din sporturile pentru care oferim Serviciile noastre pentru o perioadă de maximum 10 zile lucrătoare, până când ni se confirmă integritatea evenimentului sau seriei de evenimente în cauză de către federaţia sportivă relevantă.

  În cazul în care federaţiile sportive relevante confirmă că a avut loc o manipulare activă a evenimentului sau a seriei de evenimente, ne rezervăm dreptul, la propria alegere, de a suspenda pariurile plasate pe astfel de evenimente, fie de o către o persoană identificată ca având informaţii confidenţiale despre pariuri sau orice altă persoană care, în opinia noastră rezonabilă, este conectată cu, acţionează împreună cu sau este cumva implicată cu o astfel de persoană.

 15. ERORI

  Vă rugăm să ne informaţi de îndată ce aveţi cunoştinţă de erori în ceea ce priveşte contul sau orice calcule referitoare la pariurile plasate de Dvs. sau orice conversie valutară. În cazul unei astfel de erori sau al oricărei avarieri a sistemului sau al unei erori de joc (o abatere de la logica normală de funcţionare a jocului, indiferent de motiv) care conduce la erori în calcularea cotelor, taxelor, comisioanelor, mâinilor taxate, bonusurilor sau plăţilor sau a oricăror conversii valutare, după caz („Eroare”), Noi vom încerca să restabilim situaţia iniţială de dinainte de înregistrarea erorii pentru părţile afectate direct de o astfel de eroare. În situația în care Dvs. ați plasat un pariu, iar jocul nu mai poate continua ca urmare a apariției unei Erori, pariul plasat de Dvs. va fi restiuit în soldul Contului de joc. Ne rezervăm dreptul de a declara nul şi neavenit orice pariu sau miză subiect al unei astfel de Erori şi de a retrage din Contul Dvs. orice sumă rezultată din aceste pariuri sau mize sau, în cazul în care Contul Dvs. dispune de fonduri insuficiente, de a vă solicita plata sumei rămase rezultate din respectivele pariuri sau mize. În toate situaţiile în care Noi decidem (conform propriilor considerente) că o Eroare a fost utilizată pentru a câştiga un avantaj injust, Ne rezervăm dreptul de a plasa această activitate sub incidenţa Secţiunii 17 (Reținerea Fondurilor şi Închiderea Contului) a acestor Termeni şi Condiţii.

 16. REVIZUIRE DE SIGURANŢĂ

  Pentru a menţine un nivel ridicat de siguranţă şi integritate în cadrul sistemului, Ne rezervăm dreptul de a efectua o revizuire de siguranţă în orice moment pentru a valida identitatea Dvs., vârsta, datele de înregistrare pe care le-aţi furnizat, pentru a verifica utilizarea de către Dvs. a Serviciilor, inclusiv, fără limitare, respectarea de către Dvs. a acestor Acorduri şi a politicilor Grupului şi tranzacţiile Dvs. financiare desfăşurate prin intermediul Serviciilor, pentru a detecta o eventuală încălcare a acestor Acorduri şi a legilor în vigoare(o „Revizuire de siguranţă”). Astfel, Ne autorizaţi pe Noi şi pe agenţii Noştri să facem orice cercetări în ceea ce vă priveşte şi să folosim şi să dezvăluim rezultatele obţinute oricărei terţe părţi considerăm necesar pentru a valida informaţiile pe care ni le furnizaţi sau pe care ar trebui să ni le furnizaţi în conformitate cu aceste Acorduri, inclusiv, dar fără limitare, ordonarea unui raport de credit şi/sau verificarea în alt mod a informaţiilor prin compararea cu baze de date ale unor terţe părţi. În plus, pentru a uşura aceste Revizuiri de securitate, vă declaraţi de acord să ne furnizaţi astfel de informaţii sau documente după cum Noi, la libera Noastră alegere, vă vom solicita.

 17. REȚINEREA FONDURILOR ŞI ÎNCHIDEREA CONTULUI

  1. NE REZERVĂM DREPTUL, LA LIBERA NOASTRĂ ALEGERE ŞI ÎN LEGĂTURĂ CU CONTUL DVS., CU ORICE CONT ESP ASOCIAT (după cum este definit termenul în clauza 8), ŞI, ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZAŢI SERVICIILE DE CAZINOU, CU ORICE SERVICII CARE ÎMPART PLATFORMA COMUNĂ DE MESE/JOCURI, SĂ REZILIEM ACESTE ACORDURI, SĂ REŢINEM SOLDUL CONTULUI DVS., SĂ VĂ SUSPENDĂM CONTUL ŞI SĂ RECUPERĂM DIN ACEST CONT VALOAREA ORICĂROR RETRAGERI, BONUSURI ŞI CÂŞTIGURI AFERENTE DACĂ:
   1. Aţi încălcat în mod esenţial oricare din aceste Acorduri;
   2. Descoperim că aţi utilizat sau aţi încercat să utilizaţi Serviciile în scop de fraudă, coluziune(inclusiv în legătură cu returnarea plăţilor) sau de activitate ilegală sau frauduloasă(inclusiv, fără limitare, orice manipulare a serviciilor cu mai multe monede);
   3. Aflăm că aţi jucat pe oricare alt site de jocuri sau servicii online şi că sunteţi suspectat de fraudă, coluziune (inclusiv în legătură cu returnarea plăţilor) sau de activitate ilegală sau frauduloasă;
   4. Aţi „retras plata” sau aţi refuzat orice achiziţie sau depunere pe care aţi făcut-o în Contul Dvs.;
 18. ÎNCHIDERE SERVICIU ŞI REZILIERE

  1. Aveţi dreptul să vă închideţi oricând contul la noi şi să reziliați contractul cu o perioadă de preaviz de şapte (7) zile, retrăgând întregul sold din contul dvs. şi trimiţându-ne o notificare în scris la adresa poştală sau prin e-mail. Odată cu încheierea perioadei de preaviz, contul dvs. va fi închis. În timpul perioadei de preaviz, până când contul dvs. va fi închis, sunteţi pe deplin responsabil pentru orice fel de activităţi, care se desfăşoară în contul dvs.
  2. În cazul în care doriți să vă închideți temporar contul, vă rugăm să activați închiderea nelimitată a serviciului pentru toate serviciile de joc. Întrucât închiderea serviciului poate fi anulată oricând după o perioadă de 24 de ore, aceasta diferă de închiderea descrisă la secțiunea 18.1
  3. În afara cazurilor în care rezilierea se face în conformitate cu secţiunea 17, vă vom returna cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data închiderii Contului Dvs. soldul disponibil în Contul Dvs. În cazul în care Noi v-am închis contul în conformitate cu secţiunea 17, orice plăţi, bonusuri şi câştiguri din Contul Dvs. sunt nereturnabile şi vor fi considerate ca fiind reținute.
  4. Rezilierea acestor Acorduri nu va afecta niciun pariu şi nicio miză rămase aflate în derulare și încă nefinalizate, CU CONDIŢIA CA orice pariuri sau mize să fie valide şi să nu încalce prevederile acestor Acorduri în niciun mod.
  5. Următoarele Secţiuni ale acestor Acorduri vor rămâne valabile după reziliereaîn orice mod a acestor Acorduri de către oricare dintre părţi: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 şi 25, împreună cu orice altă Secţiune care este necesară în scopuri de interpretare.
 19. COMPENSARE

  SUNTEŢI DE ACORD CĂ VEŢI UTILIZA ACESTE SERVICII DOAR ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE STIPULATE ÎN ACESTE ACORDURI. NE VEŢI DESPĂGUBI ÎN ÎNTREGIME PENTRU ORICE PIERDERI SAU COSTURI (INCLUSIV CHELTUIELILE DE JUDECATĂ REZONABILE) PE CARE LE ÎNTÂMPINĂM NOI (SAU ORICE ALT MEMBRU AL GRUPULUI) ŞI CARE REZULTĂ DIN ORICE ÎNCĂLCARE A ACESTOR ACORDURI DE CĂTRE DVS.

 20. AUTOEXCLUDERE

  1. Aveţi dreptul să depuneţi o cerere de acordare a unei perioade de întrerupere temporară a accesului la joc pentru o perioadă prestabilită de maxim 7 zile, autoexcludere temporară sau autoexcludere permanentă, utilizând funcţia "Joc responsabil", disponibilă în contul Dvs., la rubrica Închidere Serviciu. Dacă alegeţi să utilizaţi instrumentul de autoexcludere permanentă., atunci soldul contului Dvs. (mai puţin orice bonusuri) vă va fi returnat, conform termenilor din aceste acorduri.
  2. Dacă aţi ales să utilizaţi facilitatea de întrerupere temporară a accesului la joc sau cea de autoexcludere în legătură cu oricare dintre site-urile de jocuri de noroc autorizate și oferite periodic de Noi, luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că nu vă este permis să deschideţi sau să utilizaţi un Cont deschis la niciun altorganizator de jocuri de noroc la distanță licențiat și autorizat în România. Totodată, prin prezenta luați la cunoștință că puteți solicita radierea din registrul jucătorilor autoexcluși doar după trecerea unui termen de la 6 luni de la momentul la care ați fost înscris în acest registru, ca urmare a utilizării funcției Noastre „Joc responsabil”.
 21. LIMITĂRI ŞI EXCLUDERI

  1. ACCESUL DVS. LA PLATFORMĂ, DESCĂRCAREA ORICĂRUI SOFTWARE LEGAT DE SERVICIILE DE PE PLATFORMĂ ŞI UTILIZAREA SERVICIILOR SAU ORICE ALTĂ INFORMAŢIE FURNIZATĂ DE CĂTRE NOI ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DVS. A SERVICIILOR REPREZINTĂ EXCLUSIV ALEGEREA ȘI LIBERTATEA DVS ŞI VA FI FĂCUTĂ PE RISCUL DVS.
  2. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, NOI NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU (i) NICIO DEFECŢIUNE A PROGRAMELOR COMPUTERULUI LEGATE DE SERVICIILE PE CARE LE FURNIZĂM PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI, (ii) PENTRU ERORI, DUPĂ CUM SUNT DESCRISE ÎN SECŢIUNEA 15, (iii) AVARII SAU VIRUŞI, CARE AU CA REZULTAT PIERDEREA DE DATE, SAU (iv) ORICE ALTĂ DETERIORARE A ECHIPAMENTULUI DE CALCUL, A TELEFONULUI MOBIL SAU A DISPOZITIVULUI MOBIL SAU A SOFTWARE-ULUI DVS.
  3. MAI MULT, NOI NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ÎNCERCĂRILE DVS. DE A UTILIZA SERVICIILE PRIN INTERMEDIUL ALTOR METODE, MIJLOACE SAU CĂI DECÂT CELE SPECIFICATE DE CĂTRE NOI. NU SUNTEM OBLIGAŢI SĂ FURNIZĂM REŢELE ŞI/SAU SISTEME REDUNDANTE SAU DE REZERVĂ.
  4. VOM FURNIZA SERVICIILE CU ABILITATE ŞI CU DILIGENȚĂ REZONABILE ŞI, ÎN GENERAL, DUPĂ CUM SE DESCRIE ÎN ACESTE ACORDURI. NU FACEM NICIUN ALTANGAJAMENT ŞI NU OFERIM NICIO ALTĂ GARANŢIE PRIVIND SERVICIILE.
  5. RĂSPUNDEREA NOASTRĂ MAXIMĂ FAŢĂ DE DVS. SAU FAŢĂ DE ORICE TERŢĂ PARTE ŞI CARE SE DESPRINDE DIN ACESTE ACORDURI SAU DIN FOLOSIREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR SAU A PROGRAMELOR DE COMPUTER CE AU LEGĂTURĂ CU SERVICIILE PE CARE LE FURNIZĂM ÎN CADRUL PLATFORMEI, FIE PENTRU ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, CULPĂ (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ) SAU ALT CAZ, SE VA LIMITA PE DURATA A ORICĂROR 12 (DOISPREZECE) LUNI LA SUMA, DACĂ EXISTĂ, PE CARE AŢI PLĂTIT-O DIN CONTUL DVS. PENTRU PARIURI, TAXE ŞI/SAU COMISIOANE, DUPĂ CAZ, ÎN ACEEAŞI PERIOADĂ DE 12 (DOISPREZECE) LUNI ŞI ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL RELEVANT LA CARE SE REFERĂ RĂSPUNDEREA VIZATĂ.
  6. NOI(INCLUSIV FUNCŢIONARII, DIRECTORII, AGENŢII ŞI ANGAJAŢII NOȘTRI) NU VOM FI RĂSPUNZĂTOR FAŢĂ DE DVS. PRIN CONTRACT, CULPĂ (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ) SAU ALTCAZ PENTRU NICIO PIERDERE INDIRECTĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, PIERDERI DE DATE, PROFITURI, VENITURI, AFACERI, OPORTUNITĂŢI, RENUME, REPUTAŢIE SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII ŞI PENTRU NICIO PIERDERE CARE NU POATE FI PREVĂZUTĂ ÎN PREZENT DE CĂTRE NOIŞI CARE REZULTĂ DIN ACESTE ACORDURI SAU DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR.
  7. NIMIC DIN CONŢINUTUL ACESTOR ACORDURI NU VA AVEA EFECTUL DE A EXCLUDE VREO RĂSPUNDERE PE CARE NOI O PUTEM AVEA CU PRIVIRE LA FRAUDĂ, DECES SAU VĂTĂMARE PERSONALĂ, CAUZATĂ DIN NEGLIJENŢA NOASTRĂ.
  8. DACĂ ORICE PARTE DIN ACESTE ACORDURI ESTE CONSIDERATĂ A FI , NULĂ SAU NEAPLICABILĂ INDIFERENT DE MOTIV, ATUNCI ACEA PARTE VA FI CONSIDERATĂ INDEPENDENTĂ DE RESTUL ACORDURILOR ŞI NU VA AFECTA VALIDITATEA ŞI APLICABILITATEA CELORLALTE DISPOZIŢII RĂMASE VALABILE
 22. NOTIFICĂRI/PLÂNGERI

  1. În cazul în care aveţi reclamaţii cu privire la orice aspect în ceea ce priveşte Serviciile Noastre, trebuie să Ne trimiteţi reclamaţia în scris ce trebuie să conțină identitatea Dvs. și elementele pe care le reclamați, cât mai repede posibil după data tranzacţiei iniţiale la care se referă reclamația. Reclamaţiile pot fi trimise la serviciul clienţi accesibil pe Platformă. Orice notificare pe care v-o adresăm (cu excepţia prevederilor contrare din prezentul) vă va fi trimisă la adresa de e-mail pe care o furnizaţi în momentul înregistrării Contului. Este responsabilitatea Dvs. să Ne notificaţidespre orice modificare a acestei adrese prin intermediul funcţiei „Schimbare e-mail” din software-ul Nostru şi să vă verificaţi în mod regulat contul de e-mail pentru a verificaeventuale e-mailuri din partea Noastră.
  2. În măsura în care nu sunteţi mulţumit de răspunsul Nostru prin procedura de reclamaţie sau nu v-am răspuns în termen de 14 zile de la data înregistrării reclamației, puteţi contacta Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pentru a înainta o reclamație.
  3. În măsura în care nu sunteți mulțumit de răspunsul Nostru prin procedura de reclamație sau nu v-am răspuns în termen de 14 zile de la data înregistrării reclamației, puteți contacta Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (www.anpc.gov.ro) pentru a depune o reclamație. De asemenea, puteți utiliza platforma de soluționare online a litigiilor (ODR) (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) pentru a sesiza ANPC; cu toate acestea, dacă alegeți să utilizați platforma ODR, nu veți sesiza direct ANPC, ceea ce ar putea prelungi procesul de soluționare a litigiului dumneavoastră.
 23. PROTECŢIA DATELOR

  1. Putem să comunicăm datele Dvs. personale oricăror dintre agenţii noştri, care le pot utiliza exclusiv în scopul specificat de societatea noastră şi cu respectarea prevederilor acestor acorduri. Vom utiliza datele Dvs. personale în conformitate cu Politica de confidenţialitate. În momentul în care semnăm un parteneriat cu o terţă parte, prin care aceştia execută anumite funcţii pentru societatea noastră, sau operăm sub marca unei terţe părţi, putem comunica şi/sau transfera datele dvs. personale şi orice alte date legate de utilizarea Serviciilor cu o astfel de terţă parte. Prin utilizarea Serviciilor şi acceptând prezenţii termeni, prin urmare sunteţi de acord, în scopurile tuturor şi oricăror legislaţii de protecţie a datelor şi reglementări asociate cu acestea, să comunicăm şi/sau să transferăm aceste informaţii şi date personale unor astfel de terţe părţi.
  2. Vă rugăm să aveți în vedere că utilizarea site-urilor Noastre şi e-mailurile şi convorbirile telefonice dintre Dvs. şi Noi vor fi înregistrate. Aceste înregistrări vor fi proprietatea Noastră exclusivă şi pot fi utilizate drept probă în cazul oricărei dispute sau pentru îmbunătăţirea serviciilor pentru clienţi.
 24. LEGEA APLICABILĂ

  Aceste Acorduri vor fi guvernate şi vor fi interpretate în conformitate cu legile din România. În cazul unor litigii legate de contractele prezente sau de aplicarea lor, instanța în a cărei circumscripție, este domiciliat clientul, va fi considerată competentă. În cazul în care orice parte a acestor Acorduri se dovedeşte a fi nulă sau neaplicabilă în orice privinţă, aceasta nu va afecta validitatea celorlalte prevederi ale Acordurilor, care vor rămâne valabile şi în vigoare, în conformitate cu termenii lor.

 25. CESIUNE

  Putem transfera, cesiona, sublicenţia sau ceda aceste Acorduri, în întregime sau în parte, oricărei persoane (însă cu consimţământul Dvs. considerat exprimat ca urmare a încheierii Acordurilor), caz în care veţi fi notificat prin e-mail cu privire la această cesiune, şi cu condiţia ca un astfel de transfer să se facă în termeni care să nu fie mai puţin avantajoşi pentru Dvs.Cesiunea va produce efecte față de Dvs de la momentul primirii notificării menționate mai sus. Nu aveţi dreptul să cesionaţi, să sublicenţiaţi sau să transferaţi în alt mod niciunul dintre drepturile sau obligaţiile care vă revin în baza acestor Acorduri.

 26. DREPTURILE TERŢILOR

  1. Cu excepţia cazului în care aceste Acorduri stipulează expres că o terţă parte poate, conform legislației aplicabile, să solicite executarea vreunei dispoziții cuprinse în aceste Acorduri, nicio persoană care nu este parte a acestor Acorduri nu are dreptul, , să se întemeieze pe sau să aplice oricare din termenii acestor Acorduri, însă acest lucru nu afectează niciun drept sau drept la recurs al unei terţe părţi care există sau care este valabil în alt mod decât în baza legii aplicabile.
 27. ÎNTREGUL ACORD, MODIFICARE ŞI AMENDAMENTE

  Înţelegeţi şi sunteţi de acord pe deplin să fiţi obligat în temeiul acestor Acorduri, în această formă, şi după cum sunt modificate periodic de către Noi. Putem modifica aceste Acorduri în orice moment, trimiţându-vă un e-mail. În cazul în care orice modificare vi se pare inacceptabilă, singurul remediu de care vă puteți prevala este încetarea activităţii Dvs. la jocurile de noroc şi închiderea contului Dvs. conform secţiunii 18.2. Continuarea folosirii Serviciilor, va fi considerată ca o acceptare a modificărilor. Este responsabilitatea Dvs. exclusivă să analizați aceste Acorduri şi orice notificări, de fiecare dată când jucaţi. Aceste Acorduri şi documentele la care fac referire reprezintă contractul complet şi final între Dvs. şi Noi în legătură cu aceste acorduri şi prevalează în raport cu orice acordurile anterioare dintre Dvs. şi Noi.

 28. SERVICII DE PARIURI SPORTIVE

  1. Următorii termeni se aplică exclusiv utilizării de către Dvs. a Serviciilorde Pariuri Sportive. Vă rugăm să aveți în vederecă, în eventualitatea oricăror contradicții dintre această Secţiune 28 şi restul Secţiunilor acestor Acorduri, această Secţiune 28 va prevala, în măsura în care se aplică utilizării de către Dvs. a Serviciilor de Pariuri Sportive.
  2. Reguli şi proceduri ale Serviciilor de Pariuri Sportive

   Trebuie să utilizaţi Serviciile de Pariuri Sportive în conformitate cu regulile de joc general acceptate, precizate în Regulile Serviciilor de Pariuri Sportive şi pe orice altă pagină care are legătură în mod specific cu şi care guvernează orice eveniment, joc sau turneu particular („Reguli”). Vă sfătuim să citiţi cu atenţie toate aceste Reguli.

  3. Termeni de pariere

   Ne rezervăm dreptul de a utiliza simboluri (precum 1, X, 2) şi abrevieri pentru indicarea rezultatelor pariurilor. Vom menţine înmod continuu o secţiune de asistență în cadrul Serviciilor de Pariuri Sportive prin care să furnizăm informaţii despre tipurile de pariuri şi termenii utilizaţi. Vă sfătuim să vă familiarizaţi cu detaliile exacte ale fiecărui pariu înainte să îl plasaţi. Orice informaţie suplimentară detaliată deasupra sau dedesubtul evenimentelor şi cotele afişate fac parte din regulile de pariere pentru acel eveniment particular şi, în cazul unordiscrepanțe, vor avea întâietate faţă de aceşti termeni. Vă sfătuim să citiţi cu atenţie toate aceste informaţii.

   1. Limite pentru mize

    Ne rezervăm dreptul de a limita suma maximă pariată pentru fiecare pariu simplu sau multiplu.

   2. Limite pentru câştiguri

    Suma maximă agregată pe care o puteţi câştiga prin intermediul Serviciilor de Pariuri Sportive în decurs de 24 de ore, în funcție de moneda selectată, este de 300.000 CHF, 310.000 USD, 250.000 EUR, 200.000£, 1.800.000 DKK, 2.100.000 SEK, 1.800.000 NOK, 950.000 PLN, 6.000.000 CZK, 72.000.000 HUF, 500.000 YTL, 1.800.000 HRK, 1.000.000 RON, 9.000.000 RUB, 175.000 LVL, 860.000 LTL, 490.000 BGN, 1.700.000 ARS, 4.000.000 MXN. Această limită maximă se va aplica indiferent de numărul de pariuri plasate sau în aşteptare sau de suma pariată sau în aşteptare, iar acceptarea de către Noi a pariului sau a mizei Dvs. nu constituie un acord de plată în cazul în care câştigul Dvs. net depăşeşte limita Noastră de câştig (de mai sus) şi este responsabilitatea Dvs. să fiţi conştient de faptul că nu veţi fi plătit în cazul în care câştigul net depăşeşte această limită.

    Suma maximă pe care o puteţi câştiga la Serviciile de Pariuri Sportive pentru orice pariu simplu în funcție de moneda selectată, este de 15.500 CHF, 12.000 USD, 10.000 EUR, 7.000£, 75.000 DKK, 92.000 SEK, 82.500 NOK, 44.500 PLN, 300.000 CZK, 2.500.000 HUF, 17.000 YTL, 70.000 HRK, 30.000 RON, 300.000 RUB, 7.000 LVL, 35.000 LTL, 20.000 BGN, 70.000 ARS, 170.000 MXN.

    Aceste limite sunt valori aproximative şi pot varia în funcţie de cursul de schimb valutar. Ne rezervăm dreptul de a impune periodic limite de câştiguri diferite.

   3. Calcularea câştigurilor

    În cazul pariurilor la cote zecimale fixe, câştigurile sunt calculate prin multiplicarea mizei cu cotele zecimale fixe. În cazul pariurilor live, acceptaţi orice modificări de cote zecimale în timpul procesului de plasare a pariului. Modificările de cote zecimale semnifică orice modificări în valoare cotei survenite între adăugarea pronosticului pe talonul de pariuri şi acceptarea pariului de către societate. Cotele zecimale sunt apoi afişate în notificarea de confirmare a pariului dvs. În cazul în care plasaţi mai mult de un pariu (inclusiv în cazul în care plasaţi o combinaţie de pariuri simple şi pariuri combinate) şi câştigul dvs. total depăşeşte limita de câştig menţionată în paragraful 28.3.2 de mai sus, ne rezervăm dreptul de a reduce miza atât cât este necesar pentru a respecta limitele de câştig.

   4. Corectitudinea pariurilor şi a rezultatelor

    Pentru a asigura corectitudinea tuturor pariurilor şi rezultatelor, calculăm fondurile din contul dvs. utilizând patru puncte zecimale. Din motive tehnice, însă, soldul din contul Dvs. poate fi afişat doar cu două puncte zecimale, ceea ce poate crea discrepanţe atunci când o valoare cu patru puncte zecimale este rotunjită la o valoare cu două puncte zecimale.

  4. Acceptarea şi validarea termenilor
   1. Pariurile trebuie să fie plasate prin intermediul Serviciilor de Pariuri Sportive.
   2. Un pariu este considerat valid în urma confirmării acceptării de către serverele Noastre la distanţă. Un pariu este confirmat atunci când apare în contul clientului la rubrica “Pariurile mele”. Când un pariu este plasat şi acceptat, suma corespunzătoare este debitată din Contul Dvs. Odată acceptate, pariurile nu pot fi revocate sau modificate în niciun fel.
   3. Când plasaţi un pariu, confirmaţi faptul că nu cunoaşteţi dinainte rezultatul evenimentului respectiv care se află la baza pariului („Eveniment”). Dacă în perioada acceptării pariurilorapar informaţii prin intermediul cărora se poate determina rezultatul unui eveniment, ne rezervăm dreptul de a modifica termenul limită pentru acceptarea pariurilor sau de a anula orice pariu plasat.
   4. Ne rezervăm dreptul să anulăm orice pariu care a fost acceptat în mod eronat atunci când în Contul Dvs. nu există fonduri suficiente pentru a acoperi valoarea pariului plasat. Dacă soldul din contul dvs. acoperă parţial miza unui pariu, ne rezervăm dreptul de a accepta pariul dvs. cu o miză egală cu suma soldului din contul dvs.
   5. Toate pariurile trebuie plasate şi acceptate înainte de începerea Evenimentului relevant. Orice pariu plasat sau primit după începerea Evenimentului va fi nul, în afara cazului în care oferta de pariere este clar destinată să fie disponibilă după începerea Evenimentului (de ex. pariere live, fără restricţii).
   6. Dacă, în cazul pariurilor live, din cauza transmisiei TV sau a transmisiei de date întârziate, un pariu este plasat la o cotă incorectă, imediat după ce participantul/echipa ales/aleasă a obţinut un avantaj semnificativ, Ne rezervăm dreptul de a anula pariul, indiferent dacă este câştigător sau pierzător.
   7. Dacă un Eveniment este anulat şi este considerat nul, respectiva selecţie este considerată ca având o cotă zecimală neutră, de unu (1.00), în cazul unui pariu individual, valoarea pariului este returnată. În cazul pariurilor multiple în cadrul cărora Evenimente anulate apar împreună cu alte evenimente valide cu o prognoză câştigătoare, pariul multiplu este considerat câştigător, însă cotele cumulate sunt ajustate corespunzător.
   8. Nu se acceptă pariuri multiple în cazul în care rezultatul unei părţi a pariului contribuie la rezultatul alteia.
   9. În cazuri justificate,ne rezervăm dreptul de a refuza orice pariu în totalitate sau parţial. De asemenea, toate pariurile plasate cu încălcarea prezentelor Acordurivor fi anulate.
   10. Ne rezervăm dreptul de a suspenda, modifica, înlătura şi/sau adăuga orice Servicii de Pariuri Sportive, absolut la propria noastră discreţie, cu efect imediat, înştiinţându-vă printr-un e-mail şi, în măsura permisă de lege, nu vom fi răspunzători pentru nicio astfel de acţiune.
  5. Schimbări ale Monedei din cont

   Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care schimbaţi Moneda din contul Dvs. în timpul perioadei active a unui pariu, toate câştigurile vor fi convertite în noua Monedă a contului la Cursurile de schimb din momentul plăţii.

  6. Early Payout

   Putem oferi serviciul"Early Payout" (plată în avans) doar la pariuri live. În acest caz, aveţi posibilitatea de a accepta evaluarea unui câștig, înainte ca rezultatul pariului să fie determinat. Valoarea unei plăţi efectuate în avans de tipul "Early Payout" este calculată în funcție de modul în care se desfăşoară jocul în prezent și poate varia în funcţie de momentul în care solicitaţi plata "Early Payout". Dacă opţiunea de plată "Early payout" este disponibilă pentru un pariu, atunci simbolul aferent va fi afișat la rubrica "Pariurile mele" de pe talonul de pariuri.

   Funcția de plată "Early Payout" este disponibilă doar la pariurile simple. Pariurile combinate și tip sistem nu includ funcţia de plată "Early Payout". În cazul în care utilizaţi un bonus pentru a plasa un pariu şi optaţi pentru opţiunea de plată "Early Payout", atunci pariul respectiv nu va fi luat în considerare pentru îndeplinirea restricţiilor de pariere pentru bonusul respectiv.

   În cazul în care un pariu este blocat sau închis sau valoarea plăţii în avans "Early Payout" a fost modificată în timpul jocului, solicitarea de plată"Early Payout" formulată de Dvs. poate fi respinsă.

   În cazul în care Noi acceptăm în mod eronat o plată de tipul "Early Payout" după ce rezultatul pariului respectiv a fost deja determinat, ne rezervăm dreptul de a anula plata "Early Payout". De asemenea, ne rezervăm dreptul de a anula şi de a solicita stornarea unei plăţi "Early Payout", în cazul în care constatăm că ați abuzat de funcția "Early Payout".

 29. SERVICII DE CAZINOU

  1. Următorii termeni se aplică exclusiv utilizării de către Dvs. a Serviciilor de Casino. Vă rugăm să aveți în vederecă, în eventualitatea oricăror contradicții dintre această Secţiune 29 şi restul Secţiunilor acestor Acorduri, restul Secţiunilor acestor Termeni şi Condiţii vor avea întâietate.
  2. Jocuri cu Bani Virtuali şi cu Bani Reali

   Prin accesarea Serviciilor de Cazinou veţi putea accesa (prin intermediul Software-ului nostru (după cum este definit mai jos)) atât jocuri şi turnee cu „bani virtuali” („Jocuri cu Bani Virtuali” sau, respectiv, „Jocuri Gratuite”) cât şi jocuri şi turnee cu „bani reali” („Jocuri cu Bani Reali” sau, respectiv, „Jocuri Jucate pe Bani Reali”), prin intermediul Serviciilor de Cazinou. Nu este necesară şi nu se solicită efectuarea vreunei achiziţii pentru a juca Jocurile cu Bani Virtuali, cu excepţia costurilor pe care le puteţi întâmpina în legătură cu accesarea Serviciilor de Jocuri, reclamate de furnizorul Dvs. de servicii de Internet sau de telecomunicaţii şi puteţi juca Jocuri cu Bani Virtuali fără a paria bani. Ne rezervăm dreptul de a suspenda, modifica, îndepărta şi/sau adăuga orice Servicii de Jocuri, la propria apreciere, cu efect imediat, înştiinţându-vă printr-un e-mail, şi în măsura permisă de lege, nu vom fi răspunzători pentru nicio astfel de acţiune.

  3. Reguli şi proceduri ale Serviciilor de Cazinou

   Trebuie să utilizaţi Serviciile de Cazinou în conformitate cu regulile de joc general acceptate, precizate în secţiunea Regulile Jocului şi cu procedurile relevante pentru Serviciile de Jocuri pe care le utilizaţi, prezentate în mod specific în secţiunea Games a site-ului online sportingbet.ro, incluzând, fără limitare, secţiunea Promoţii, secţiunea Turnee, secţiunea Instrucţiuni şi Reguli ale jocului, , secţiunea Cum se joacă, secţiunea Mizele Mesei, secţiunea Turnee, Regulile Turneului şi Eticheta la Poker şi orice altă pagină care are legătură în mod specific cu şi care guvernează orice eveniment, joc sau turneu particular („Reguli”).

  4. Politica împotriva activităţilor frauduloase

   Suntem angajaţi în prevenirea utilizării de practici frauduloase în cadrul Serviciilor de Cazinou, incluzând, fără limitare, actele de coluziune din partea jucătorilor. De asemenea, suntem angajaţi în detectarea şi prevenirea utilizării programelor software care sunt proiectate pentru a permite inteligenţei artificiale să joace pe Platforma Noastră, incluzând, fără limitare, extragerea profilului adversarului, software care permite trişarea sau orice altceva ce Noi considerăm că vă aduce un avantaj fraudulos în detrimentul celorlalţi jucători care nu utilizează astfel de programe sau de sisteme („Software AI”). Luaţi la cunoştinţă faptul că Noi vom lua măsuri de detectare şi prevenire a folosirii unor astfel de programe şi Software AI folosind anumite metode (incluzând, fără limitare, citirea listei de programe care rulează pe computerul unui jucător) şi sunteţi de acord să nu utilizaţi Software AI şi/sau programe asemănătoare. Accesaţi Politica privind avantajele frauduloase.

  5. Software

   Puteţi instala şi folosi software-ul pe care îl punem la dispoziţie pe Platforma utilizată pentru furnizarea Serviciilor de Cazinou („Software”) pe un hard disk sau pe orice alt dispozitiv de stocare şi să faceţi copii de rezervă ale Software-ului, cu condiţia ca folosirea şi copierea de rezervă să se facă exclusiv pentru uzul personal, în scopul utilizării Serviciilor de Cazinou în conformitate cu aceste Acorduri şi, mai mult, instalarea şi utilizarea să se facă prin intermediul unui computer al cărui utilizator principal să fiţi Dumneavoastră. Structura, organizarea şi codul Software-ului sunt secrete comerciale valoroase ale Grupului şi/sau ale companiilor sale asociate şi/sau ale licenţiatorilor acestuia. Dvs. obţineţi exclusiv dreptul de a utiliza acest Software în concordanţă cu aceste Acorduri. Cu excepţia situaţiilor permise în mod expres de lege, vi se interzice cu stricteţe şi sunteţi de acord să nu modificaţi, să nu adaptaţi, să nu traduceţi, să nu dezasamblaţi, să nu analizaţi Software-ul sau părţi din el sau modul în care a/au fost concepute, să nu modificaţi codul şi să nu încercaţi prin nicio modalitate să descoperiţi codul şi să nu creaţi, să nu publicaţi şi să nu distribuiţi lucrări derivate din acesta. Sunteţi de acord că Software-ul nu va fi expediat, transferat sau exportat în nicio ţară şi nu va fi utilizat în nicio modalitate interzisă de legile, restricţiile sau reglementările în vigoare.

  6. Platforma de Jocuri, Mese şi Baze de Date Comune

   Ne rezervăm dreptul, însă nu suntem obligaţi, să rulăm şi să utilizăm o platformă sau un sistem de mese, servere şi baze de date comune („Platformă comună de mese/jocuri”) care să permită utilizatorilor Serviciilor de Cazinou să joace împotriva unor jucători care participă la jocuri, mese şi turnee de pe alte site-uri şi mărci care funcţionează pe aceeaşi Platformă comună de mese/jocuri. Dacă se utilizează o Platformă comună de mese/jocuri, sunteţi de acord că veţi putea fi alăturat acestor jocuri/mese comune, la discreţia Noastră exclusivă şi că, în măsura în care încălcaţi termenii şi condiţiile unui site care funcţionează pe Platforma comună de mese/jocuri, vă putem bloca, în parte sau în totalitate, accesul la întregul sistem, astfel încât să nu mai puteţi juca prin intermediul niciunui site care foloseşte sau care se află pe Platforma comună de mese/jocuri.

  7. Alimentarea Contului cu Bani Virtuali şi cu Bani Reali

   Fondurile de „bani virtuali” nu au valoare şi sunt tratate în mod separat faţă de fondurile de „bani reali”. Acesteanu pot fi transferate într-un cont de „bani reali” şi nu pot fi răscumpărate în schimbul niciunei monede. Nu promitem să înregistrăm cu acurateţe numărul de fise în bani virtuali pe care le deţineţi, iar fisele Dvs. în bani virtuali se pot pierde în orice moment. Mai mult, Ne rezervăm dreptul de a stabili o limită maximă de fise pentru Conturile pe bani virtuali.

  8. Rezolvarea disputelor la jocuri

   Acceptaţi şi sunteţi de acord în totalitate că software-ul generator de numere aleatorii („RNG”) va hotărî amestecarea şi distribuirea cărţilor şi orice evenimente generate aleatoriu cerute în cadrul Serviciilor de Cazinou. Dacă există o neconcordanţă între rezultatul arătat de Software (aşa cum este instalat şi cum funcţionează pe computerul Dvs.) şi serverul Nostru, rezultatul prezentat pe serverul Nostru va decide rezultatul. Mai mult, înţelegeţi şi sunteţi de acord că (fără a prejudicia celelalte drepturi ale Dvs.) înregistrările Noastre vor reprezenta autoritatea finală în hotărârea termenilor utilizării de către Dvs. a Serviciilor de Jocuri, activitatea rezultată din aceste înregistrări şi circumstanţele în care o astfel de activitate a apărut.

  9. Moneda jocurilor şi turneelor pe bani reali

   Dacă un joc sau un turneu pe Bani Reali este disponibil doar într-o monedă diferită de Moneda contului Dvs., în unele cazuri vă poate fi oferită opţiunea de a plăti buy-in-ul pentru acesta în monedaj ocului/turneului respectiv. Acest buy-in (împreună cu orice câştiguri) se va supune termenilor şi Cursurilor de schimb oferite de Noi la momentul respectiv. Consultaţi Convertorul de valută şi secţiunea FAQ - Întrebări frecvente pentru mai multe detalii. În toate celelalte cazuri, vi se va permite să plasaţi mize şi pariuri doar în Monedacontului Dvs.

 30. PARTICIPAREA LA PROGRAMUL VIP

  Putem oferi, retrage, revoca şi/sau modifica termenii oricărei oferte de a deveni membru al programului Nostru VIP în orice moment, înştiinţându-vă printr-un e-mail. Pentru evitarea oricărui dubiu, acordarea și retragerea calității de membru al programului Nostru VIP este la discreţia Noastră absolută şi statutul Dvs. de membru al programului Nostru VIP poate fi modificat de Noi în orice moment.

  VĂ RUGĂM SĂ IMPRIMAŢI ACESTE PAGINI CONŢINÂND TERMENII ŞI CONDIŢIILE ŞI SĂ LE PĂSTRAŢI PENTRU A LE FOLOSI ULTERIOR. ÎN PLUS, VĂ SUGERĂM SĂ IMPRIMAŢI ŞI SĂ PĂSTRAŢI TOATE CHITANŢELE DE TRANZACŢII ŞI REGULILE JOCULUI, DUPĂ CUM ESTE CAZUL ÎN ACTIVITATEA DVS.

  În cazul în care aveţi întrebări, vă rugăm să apelaţi la Echipa Serviciul Clienţi, disponibilă 24/7.

 31. Istoric versiuni

  Data
  Versiune
  Autor
  Comentarii
  18th Aug 2015
  1.0

  Prima versiune creată a documentului
  1 decembrie 2017
  1.2.0


  19 decembrie 2022
  1.3.0

  Modificarea detaliilor companiei operatoare si a sectiunii Notificari/Plangeri.