Politica privind conţinuturile de la terţe părţi

Ne angajăm să oferim siguranţă pe platforma noastră şi în cadrul tuturor serviciilor oferite clienţilor noştri. Am creat această "Politică privind conţinuturile de la terţe părţi" pentru a vă aduce la cunoştinţă regulile privind încărcarea de conţinuturi de la terțe părți (aşa cum acest termen este definit în Termenii şi Condiţiile de utilizare) pe platforma noastră. Vă rugăm să aveți în vedere că, această politică privind conţinuturile de la terţe părţi este un acord încheiat între Dvs. şi Noi şi că aceasta reprezintă o parte integrantă a contractului încheiat între Dvs. și Noi. Putem face modificări periodice la această "Politică privind conţinuturile de la terţe părţi".

Termenii Politicii privind conţinuturile de la terţe părţi sunt următorii:

1) Nu solicităm drepturi de proprietate asupra conţinutului provenit de la părţi terţe (aşa cum termenul este definit în Termenii şi Condiţiile de utilizare, inclusiv, dar fără a se limita la imagini cu jucători) postate de dvs. pe platforma noastră. Sunteţi de acord să vă asumaţi în totalitate răspunderea pentru orice conţinut de la părţi terţe postat pe platformă sub numele dvs. de utilizator.

2) Prin prezenta ne acordaţi o licență neexclusivă, gratuită, valabilă în întreaga lume, nelimitată (inclusiv dreptul de a sub-licenția) de a utiliza şi de a face copii a materialului după cum este necesar pentru a posta sau stoca conţinutul părţilor terţe de pe platforma noastre provenit de la dvs. sau în legătură cu orice promoţii din mass-media existente sau viitoare.

3) Ne garantaţi că aveţi drepturi depline şi autoritatea necesară de a oferi licența menţionată la punctul 2) mai sus şi că materialul de la părţi terţe postat de dvs. (a) nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală a părţilor terţe, alte drepturi exclusive sau drepturi la publicitate sau confidenţialitate; (b) nu încalcă nicio lege, statut, ordonanţă sau reglementare;(c) nu este defăimător, calomnios, amenințător sau hărțuitor; (d) nu este de natură obscenă sau pornografică şi nu conţine pornografie infantilă;(e) nu încalcă nicio lege privind concurența neloială, nediscriminarea sau publicitatea falsă; (f) nu intră în categoria conţinuturilor de la părţi terţe nepermise menţionate la secţiunea 5) de mai jos şi (g) nu conţine virusuri, troiani, viermi, bombe cu ceas, bot-uri de anulare sau alte programe care sunt configurate pentru a distruge, interfera în mod dăunător, intercepta în scopul unui furt sau pentru exproprierea sistemelor, datelor sau informaţiilor personale.

4) Sunteţi de acord să plătiţi toate remunerațiile, taxele sau orice alţi sume datorate oricărei părţi terţe ca rezultat al postării oricărui tip de conţinut de la părţi terţe pe platforma noastră.

5) Luaţi la cunoştinţă că următoarele tipuri de conţinuturi constituie (enumerarea nu este limitative) conţinut interzis de la părţi terţe care:

  1. este ofensator, instigă la rasism, bigotism, ură sau poate cauza vătămări fizice de orice tip vreunui grup sau persoană sau exploatează, hărţuieşte sau instigă la hărţuirea vreunei persoane;
  2. constă în informaţii despre care ştiţi că sunt false sau pot induce în eroare sau pot promova activităţi ilegale sau o conduită abuzivă, ameninţătoare, obscenă, defăimătoare sau înşelătoare;
  3. conţine nuditate, violenţă excesivă sau tematice ofensatoare sau link-uri către astfel de conţinuturi;
  4. solicită informaţii personale de la orice persoană cu vârsta sub 18 ani;
  5. conţine informaţii care posedă sau prezintă potenţial de a crea riscuri pentru intimitatea sau siguranţa oricărei persoane;
  6. conţine copii neautorizate ale operei unei altei persoane protejate prin drepturi de autor; şi
  7. include o fotografie sau un video cu o persoană şi nu aţi obţinut consimţământul persoanei respective pentru a publica conţinutul respectiv.

6) Vă exprimați acordul asupra faptului că Noi nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la procesarea datelor cu caracter personal realizată de Dvs. și că Politica noastră de Confidențialitate nu reglementează actele de procesare a datelor cu caracter personal realizate de Dvs. Prin urmare, luați la cunoștință și vă exprimați acordul să întreprindeți toate demersurile necesare și să respectați toate dispozițiile legale și regulile aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

Modificat/Creat pe 08.08.2016