Termeni şi Condiţii Standard pentru Promoţii

 1. Introducere

  1. Termenii conţinuţi în acest document (Termenii Standard pentru Promoţii) se aplică la toate ofertele promoţionale disponibile prin intermediul platformei noastre (fiecare o promoţie) şi, alături de condiţiile de participare specifice unei anumite promoţii, ce pot fi intitulate "Condiţii cheie", precizate pe pagina web de prezentare a promoţiei relevante (Condiţii de participare specifice) şi Termenii şi Condiţiile , Termenii și Condițiile Programului de Loialitate şi Politica de confidenţialitate (împreună "Regulile"), formează un acord cu forță juridică obligatorie între Dvs. şi Noi şi pot fi modificate doar cu acordul Nostru. Prin participarea la orice promoţie declaraţi că acceptaţi, sunteţi de acord cu şi vă obligaţi să respectaţi Regulile.
  2. Înainte de a participa la orice promoţie, vă rugăm să citiţi Termenii şi Condiţiile Standard pentru Promoţii şi orice alte Condiții de participare specifice aplicabile.
  3. În cazul unei contradicții sau discrepanțe între aceşti Termeni şi Condiţii Standard pentru Promoţii, orice Condiţii de participare specifice şi Termenii şi Condiţiile, vor prevala Condiţiile de participare specifice, urmate de aceşti Termeni şi Condiţii Standard pentru Promoţii, însă doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a rezolva contradicția sau discrepanța.
  4. Puteţi printa o copie a acestor Termeni şi Condiţii Standard pentru Promoţii selectând opţiunea de imprimare din meniul browser-ului dvs.
  5. Orice act de utilizare a platformei şi a serviciilor disponibile prin intermediul platformei este reglementat de către Reguli.
 2. Promoţii şi perioadele promoţionale

  1. Putem organiza periodica promoţii sub formă de oferte bonus (fie bonusuri în bani reali, fie alt tip de beneficiu), extrageri de premii, competiţii, concursuri, ligi, turnee sau alt tip de promoție sau o combinaţie a oricărora dintre acestea. Tipul particular de promoţie va fi descris şi detaliat în comunicări (precum e-mailuri, anunţuri tip pop-up pe calculator şi scrisori). Vă vom transmite informaţiile despre fiecare promoţie (fiecare reprezentând o Comunicare Promoțională) şi/sau vă vom prezenta detaliile necesare despre fiecare promoţie în parte pe pagina web de prezentare a promoţiei relevante.
  2. În cadrul tuturor promoţiilor, organizatorul este entitatea cu care aţi încheiat un contract prin intermediul Termenilor şi Condiţiilor ("Noi", "nostru" şi"al nostru").
  3. Perioada de desfăşurare a fiecărei promoţii (perioada promoţională) va fi specificată în Condițiile de Participare specifice aplicabile. Fiecare promoţie se va încheia automat la sfârşitul perioadei promoţionale relevante, după care participarea la promoţia respectivă nu va mai fi posibilă. În cazul în care nu este specificată perioada promoţională, promoţia se va încheia atunci când va fi retrasă de pe platformă.
 3. Comunicarea promoţiilor

  1. În lipsa unei stipulații contrare în Comunicarea Promoţională, la fiecare promoţie pot participa toţi jucătorii de pe platforma noastră, însă aceasta este limitată la o singură participare pentru o persoană, familie, domiciliu, adresă sau organizaţie căreia îi trimitem comunicarea promoţională. Ne rezervăm dreptul de a limita participarea în anumite promoţii acceptând doar jucători care îndeplinesc anumite criterii de selecție. În cazul în care o Comunicare Promoţională permite participarea mai multor utilizatori, ne rezervăm dreptul, la propria discreţie, de a limita numărul de participanţi.
  2. În lipsa unei stipulații contrare în Comunicarea Promoțională, promoţia este adresată doar destinatarului sau categoriei de destinatari şi nu poate fi transferată la persoane terţe. Dacă nu sunteţi destinatarul vizat sau nu vă regăsiți în categoria destinatarilor vizați, atunci promoţia este nulă şi nu produce niciun efect.
 4. Dreptul de a participa la promoţii

  1. Pentru a putea participa la o promoţie trebuie să îndepliniţi următoarele condiții:
   • (a) trebuie să aveţi cel puţin optsprezece (18) ani împliniți;
   • (b) trebuie să aveţi dreptul de a utiliza la serviciile noastre în conformitate cu Termenii şi Condiţiile ;
   • (c) în cazul în care în Condițiile de Participare specifice se precizează că este disponibilă ruta "nicio achiziţie necesară" şi în conformitate cu secţiunea 5.2 de mai jos, trebuie să vă înregistraţi pe platforma pentru a utiliza serviciile şi să vă deschideţi un cont e joc cu bani reali (Cont) în conformitate cu Termenii şi Condiţiile; 
   • (d) trebuie să îndepliniţi orice alte criterii de eligibilitate menţionate în aceşti Termeni şi Condiţii Standard pentru Promoţii cu privire anumite categorii generale de promoţii şi în Condițiile de Participare specifice aplicabile; şi
   • (e) să nu fiţi o Persoană Neautorizată (conform definiţiei de la secţiunea 6 de mai jos).
   (a “Jucător Eligibil”).
  2. 4.2 Pentru a avea drept de participare la oricare dintre promoţiile adresate noilor jucători sau celor descrise ca oferte pentru "jucători noi" sau de "înregistrare" (sau alte oferte asemănătoare), trebuie să fiţi un utilizator nu care nu şi-a deschis în prealabil un Cont şi nu a făcut niciun depozit în contul aferent vreunuia dintre serviciile noastre. Acest tip de promoţii nu poate fi utilizat în combinaţie cu alte promoţii.
  3. 4.3 Identitate fiecărui participant la o promoţie va fi stabilită cu ajutorul oricăror dintre următoarele date, inclusiv orice tip de combinație a acestora: nume, adresă, adresă de e-mail, numărul cărţii de credit/debit, adresa IP şi orice alte date de identificare ce pot fi considerate necesare. Ne rezervăm dreptul de a vă solicita informaţii suplimentare în cazul în care doriți să participaţi la anumite promoţii.
 5. Participarea la promoţii

  1. Participarea la promoţii este voluntară.
  2. Pentru a participa la o promoţie, trebuie să urmaţi instrucțiunile menţionate în Comunicarea Promoţională relevante de pe pagina web de prezentare a promoţiei respective şi, atunci când e cazul, Condiţii de participare specifice aplicabile. În cazul în care în Comunicarea Promoţională sau pe pagina web de prezentare a promoţiei se precizează faptul că nu e necesară nicio achiziţie pentru a participa la promoţie, atunci pentru a putea participa trebuie să trimiteţi un e-mail la adresa specificată în Comunicare Promoțională sau pe pagina web relevantă.
  3. În lipsa unei stipulații contrare în Condiţii de participare specifice aplicabile, fiecare utilizator poate participa o singură dată la o promoţie.
 6. Jucători excluşi sau discalificaţi

  1. 6.1 Directorii, funcționarii, angajaţii, consultanţii sau agenţii Entain, Entain (Romania) Limited sau oricare dintre subsidiarele acestora, societățile mamă sau asociate sau oricare dintre furnizori sau comercianţi (incluzând agenţiile publicitare şi tipografiile) sau orice alţi funcționari, directori, angajaţi, consultanţi sau agenţi ale vreunor entităţi aflate în legătură cu orice Promoţie sau rudele acestor persoane, prin termenul de "rude" înţelegându-se în mod nelimitativ, soţul/soţia, partenerul de viaţă, copiii sau fraţii/surorile şi orice alte persoane care locuiesc la acelaşi casă/gospodărie ca persoanele menţionate mai sus (numite împreună Persoane neautorizate) Persoanele neautorizate nu pot participa la nicio promoție.
  2. 6.2 În cazul în care la o promoţie participă un jucător ce nu îndeplinește condițiile unui Jucător Eligibil, ne rezervăm dreptul, fără a renunța la celalte drepturile conferite în temeiul Regulilor, de a urmări rambursarea oricăror bonusuri, plăţi, premii sau alte câştiguri.
  3. 6.3 Ne rezervăm dreptul, la propria discreţie, de a descalifica jucătorii care trişează sau fraudează sau încearcă să recurgă la fraudă în procesul de accedere sau de operare al oricărei promoţii sau a căror conduită încalcă Regulile, contravine spiritului Regulilor sau intenţiei promoţiei relevante sau ar putea, din punctul nostru de vedere rezonabil, să ne cauzeze nouă sau grupului nostru de societăţi sau oricăreia dintre mărcile noastre sau mărcile lor respective un prejudiciu cu privire la reputaţie.
 7. Depozit de calificare

  1. 7.1 Cu excepţia cazului în care în Condiţiile de participare specifice este menţionat faptul că, ruta "nicio achiziţie necesară" este disponibilă (sau orice altă ofertă asemănătoare), atunci pentru a putea participa la orice promoţie vi se va solicita să efectuaţi un depozit minim după cum se va specifica periodic în contul dvs., după ce l-aţi deschis, (depozit de calificare), cu excepţia cazului în care în Condițiile de participare specifice se menţionează în mod expres că trebuie să efectuaţi un depozit de calificare având o altă valoare.
  2. 7.2 Depozitele de tipul "reverse cash out" ce presupun retragerea sumei anterior depuse nu vor fi considerate a fi depozite în scopul îndeplinirii condiţiilor pentru depozitul de calificare minim.
 8. Release and cash out restrictions

  1. 8.1 În cazul anumitor promoţii, pe lângă criteriile generale de eligibilitate stipulate în Termenii şi Condiţiile Standard pentru Promoţii, trebuie să îndepliniţi şi alte condiţii de activare sau, după caz, de încasare, înainte de a utiliza bonusul, de a participa cu bonusul la joc sau, după caz, de a încasa sau ca o condiţie de eligibilitate pentru un premiu sau pentru a participa la o competiţie, concurs, ligă sau turneu. Toate aceste restricţii sau cerințe suplimentare vor fi incluse sau menţionate în Condiţiile de participare specifice fiecărei promoţii. Aveţi dreptul să retrageţi sume din contul dvs. obţinute prin intermediul unui bonus aflat în legătură cu Serviciile noastre de Pariuri Sportive, doar dacă aţi îndeplinit restricţiile de pariere asociate cu respectiva ofertă bonus. Toate bonusurile trebuie să fie pariate la cote de minim 1.70 sau mai mari. Toate pariurile plasate la Preţul de Start (SP - Start Price) pe cursele de cai nu se vor lua în considerare în ceea ce priveşte aceste condiții de activare. În cazul în care retrageți fonduri, în legătură cu care aţi primit sau sunteți eligibil pentru a primi un bonus, fără a îndeplini în prealabil condiţiile de activare, încasare sau criteriile generale de eligibilitate aplicabile, atunci întreaga sumă bonus şi orice câştiguri obţinute cu ajutorului sumei bonus vor fi anulate, iar Noi ne rezervăm dreptul de a deduce aceste sume din contul dvs.
  2. 8.2 În promoţiile în care una dintre condiţii este să se joace un anumit număr de jocuri, mâini sau să se plaseze anumite mize, atunci, în lipsă de stipulație contrară în Condițiile de participare specifice aplicabile, nu vor fi luate în considerare jocurile, mâinile sau mizele plasate la mesele de joc din cadrul unui turneu (decât dacă promoția este un turneu) sau la mesele de joc cu bani virtuali.
  3. 8.3 În promoţiile în care una dintre condiţii este să acumulaţi un anumit număr de puncte, atunci "Puncte" înseamnă punctele standard acumulate doar în perioada promoţională relevantă, cu excepţia cazului în care este specificat altfel în Condiţiile de participare specifice aplicabile. În lipsa unei stipulații contrare în Condiţiile de participare specifice aplicabile, punctele acumulate prin "topping" (adăugare) sau încasate sau utilizate sub orice formă în afara promoţiei relevante nu vor fi luate în considerare în cadrul promoţiei. Punctele încasate în cadrul unei promoţii nu pot fi reclamate ulterior.
  4. 8.4 În lipsa unei stipulații contrare în Condiţiile de participare specifice aplicabile, în promoţiile în care una dintre condiţii este să plasaţi mize, următoarele tipuri de pariuri nu vor fi considerate ca fiind pariuri valide în scopul îndeplinirii condiţiilor de încasare sau pariere în cadrul niciunei promoţii: (i) pariurile plasate în jocurile de ruletă în sensul în care numărul câștigător este red (roşu), black (negru), odd (par), even (impar), se încadrează în intervalul 1 - 18 sau intervalul 19 - 36; (ii) Single Deck Blackjack (iii) Bonus Pairs Blackjack; (iv) Triple Card Poker; (v) Texas Hold'em Bonus Poker; (vi) Final Score World Cup; şi (vii) pariurile plasate la Tens or Better.
 9. Plata bonusurilor

  1. 9.1 Sub rezerva dispozițiilor Articolului 8.1 de mai sus, în lipsa unei stipulații contrare în Condițiile de participare specifice aplicabile, toate bonusurile în bani reali vor fi transferate în conturile Jucătorilor Eligibili în termen de şapte (7) zile începând de la data în care s-au înscris la promoţia relevantă.
  2. 9.2 Ne rezervăm dreptul de a verifica comportamentele și tiparele de joc neconforme în ceea ce privește utilizarea bonusurilor în bani reali. Pentru a asigura un joc cinstit şi utilizarea corectă a bonusurilor, considerăm ca fiind joc neconform pariurile cu o margine de câştig foarte mică, pariuri egale (parierea aceleiaşi sume pe două rezultate opuse realizată cu scopul de a nu pierde miza), pariuri cu riscul zero sau pariurile hedge (două pariuri opuse realizate cu scopul de a câştiga o mică sumă sau de a minimiza pierderea unui pariu mai mare) realizate pentru a exploata bonusul. Alte exemple de tipare de joc neconforme includ, nelimitându-se însă la: (i) plasarea unuia sau a mai multor pariuri cu o valoare de 50% sau mai mult din suma bonus pe un singur joc, mână sau rundă individuală, creșterea unui sold şi modificarea semnificativă a comportamentului de joc (valoarea pariurilor, tipurile de joc, structuri de pariere etc.) cu scopul de a îndeplini condiţiile de pariere asociate bonusului; (ii) plasarea unor pariuri cu valori foarte mari care rezultă într-un câştig substanţial urmată de o scădere semnificativă a valorii mizei egală sau mai mare cu 75% faţă de miza anterioară până când condiţiile de pariere asociate bonusului au fost îndeplinite; (iii) dacă avem motive întemeiate pentru a suspecta că aţi încercat să exploataţi bonusul oferit de noi cu bună credință exclusiv pentru divertismentul dumneavoastră (de exemplu, în momentul în care acceptaţi bonusul, condiţiile minime de pariere sunt îndeplinite şi, în consecinţă, fondurile sunt retrase din cont). În cazul în care descoperim modele sau tipare de joc neconform, ne rezervăm dreptul de a vă împiedica să încasaţi fonduri din cont şi/sau de a vă reține orice câştiguri obţinute ca urmare a utilizării bonusului.
  3. 9.3 În cazul în care un Jucător Eligibil primeşte mai mult de un bonus în bani reali sau o plată excesivă din cauza unei erori, ne rezervăm dreptul, fără a renunța la orice alte drepturi conferite în temeiul Regulilor, de a urmări rambursarea sumei suplimentare valorii bonusului în bani reali sau a plății excesive din contul jucătorului.
 10. Premii

  1. 10.1 Jucătorii Eligibili care câștigă un premiu în urma participării la o promoţie constând într-o extragere de premii, competiţie, concurs, ligă sau turneu (fiecare reprezentând un câştigător şi un premiu) trebuie să accepte premiile aferente așa cum sunt oferite şi nu au dreptul să încaseze valoarea premiului în numerar, cu excepţia cazului în care decidem, la propria discreţie, să oferim o astfel de alternativă (ceea ce ar putea presupune că premiul în numerar are o valoare mai mică decât premiul în natură). Ne rezervăm dreptul de a substitui în orice moment orice premii cu unul sau mai multe premii diferite (sub altă formă decât alternativa în numerar) având o valoare substanţială echivalentă. Vom proceda în acest sens în special în situaţiile în care livrarea unui anumit premiu nu este practică sau foarte costisitoare pe motivul locaţiei geografice a câştigătorului.
  2. 10.2 Premiile vor fi extrase aleatoriu şi, sub condiţia ca toţi jucătorii sunt Jucători Eligibili, nu se vor face preferinţe în funcţie de sex, vârstă, locaţia geografică, perioada de timp de când este Jucător Elibili, canalele şi platforma de joc pe care jucătorul calificat le-a utilizat sau orice alte criterii.
  3. 10.3 Toate premiile vor fi extrase la data sau în perioada menţionată în Condițiile de participare specifice aplicabile şi, în lipsa unei stipulații contrare, premiul în bani va fi transferat în contul de joc al câştigătorului. În situaţiile în care vă vom livra un premiu în natură este posibil ca procedura de livrare să presupună o semnătură, însă în toate situațiile ne rezervăm dreptul de a solicita ca anumite premii să fie ridicate/colectate în cazul în care, cu titlu nelimitativ, livrarea acestor premii specifice nu este practică sau ar fi prea costisitoare. În cazul unui premiu în natură, vom apela la toate demersurile rezonabile pentru a-l contacta pe câştigător utilizând datele sale din contul său de joc, dar, în cazul în care nu reuşim să luăm legătura cu acesta în termen de 30 de zile de la câştigarea premiului, ne rezervăm dreptul de a extrage alt câştigător în locul câştigătorului iniţial sau să anulăm premiul fără a avea nicio obligaţie faţă de câştigător.
  4. 10.4 Ne rezervăm dreptul de a nu acorda premii sau de a solicita rambursarea unui premiu în cazul în care câştigătorul nu are dreptul de a încasa premiul respectiv în concordanţă cu legea aplicabilă (cu condiția ca în toate situațiile câștigătorul să fie unicul responsabil pentru a se asigura că are dreptul să primească Premiul) sau dacă avem motive de a descalifica câştigătorul în concordanţă cu paragraful 6.4.
  5. 10.5 Dacă participaţi la un concurs, ligă sau turneu şi nu aveţi posibilitatea, indiferent de motiv, sau alegeţi să nu accedeți în următoarea rundă cu toate că v-aţi calificat, atunci vă pierdeţi locul şi nu veţi avea dreptul la niciun premiu acordat în următoarea sau următoarele runde şi nici la premiul final.
  6. 10.6 Dreptul de a primi un premiu nu este transferabil.
  7. 10.7 Câştigătorul are obligaţia legală de a plăti taxele incidente pentru premiul încasat şi toate costurile asociate cu premiul sau utilizarea acestuia, inclusiv, însă fără a se limita la, costurile aplicabile pentru a respecta legislația aplicabilă. Astfel de costuri asociate includ, însă fără a se limita la, cazul în care premiul constă într-un vehicul cu motor care implică costuri de înregistrare a vehiculului, taxele de asigurare şi permis de conducere sau, dacă premiul implică deplasarea în străinătate, costurile legate de eliberarea unui paşaport, a unei vize sau a unei asigurări de călătorie sau, în cazul premiilor legate de o anumită locaţie (de exemplu, un eveniment, o activitate sau un concediu), costurile de transport dus-întors la destinaţiile relevante (cu excepţia cazului în care se menţionează în mod expres că premiul include transportul sau constă într-un zbor cu avionul, o călătorie cu trenul sau o călătorie pe mare, caz în care câştigătorul este responsabil pentru transportul dus-întors de la punctul de plecare).
  8. 10.8 În cazul în care premiul constă într-un eveniment, activitate, excursie sau prestarea unui serviciu, câştigătorul răspunde în exclusivitate pentru îndeplinirea formalităţilor de rezervare sau a oricăror altor condiţii sau instrucţiuni din partea prestatorilor de servicii sau organizatorilor terţi şi trebuie să se conformeze cu orice restricţii privind data şi ora relevante pentru premiu (care nu poate fi reprogramat) şi orice alte restricții de eligibilitate impuse de prestatorul sau organizatorul terţ. Contractul pentru un astfel de eveniment, activitate, excursie sau serviciu se va încheia direct între câştigător şi prestatorul sau organizatorul terţ şi noi nu vom fi parte contractantă și nu ne asumăm nicio răspundere privind executarea sau neexecutarea acestuia, executarea acestuia fiind răspunderea exclusivă a prestatorului sau organizatorului terţ. Nu oferim niciun tip de asigurare pentru niciunul dintre premiile constând într-un eveniment, activitate, excursie sau serviciu., inclusiv, dar fără a se limita la, asigurare cu privire la orice răspundere publică sau asigurare în caz de anulare.
  9. 10.9 În cazul în care facem utilizăm, în legătură cu un premiu, numele sau marca unor terţe părţi, acestea reprezintă drepturi exclusive ale părţii terţe relevante. Utilizarea acestor nume sau mărci sau utilizarea fotografiei unui premiu nu conferă dreptul de a solicita și nici nu presupun o licenţă, afiliere, sponsorizare sau alt tip de promovare. Orice fotografie utilizată pentru a promova premiul are exclusiv scop ilustrativ, iar premiul propriu-zis poate varia față de obiectul arătat în fotografie, inclusiv, dar fără a se limita la fabricație, model, specificații, culoare, produsul final, ambalaj sau alte caracteristici.
  10. 10.10 Faptul că oferim un anumit premiu nu implică nicio afiliere din partea noastră cu sau sponsorizare sau alt tip de acțiune de promovare a producătorului, ofertantului, prestatorului sau organizatorului terţ.
  11. 10.11 Câştigătorul își asumă întreaga răspundere în ceea ce privește utilizarea premiului. În lipsa unei mențiuni exprese cuprinse în aceşti Termeni şi Condiţii Standard pentru Promoţii, nu ne angajăm, garantăm şi nici nu oferim sau acceptăm alţi termeni sau alte condiţii, şi nu se vor aplica alți termeni, între noi şi orice altă persoană, în legătură cu vreun premiu, inclusiv, dar fără a se limita la termeni referitori la potrivire, fiabilitate, calitate satisfăcătoare sau calităţile necesare pentru a un anumit scop, şi niciun alt tip de termeni impliciți, aceștia fiind în întregime neaplicabili în limita maximă permisă de lege.
 11. Extragerea de premii

  1. 11.1 În cadrul extragerilor de premii, câştigătorii vor extraşi aleatoriu din rândul tuturor participanţilor care s-au înscris corect la promoţie (mai multe detalii privind întregul proces pot fi găsite în paragraful 11.2 de mai jos ("Procesul de extragere") şi, sub condiția ca toţi participanţii să fie Jucători Eligibili, nu se vor face preferinţe în funcţie de sex, vârstă, locaţia geografică, perioada de timp de când este Jucător Eligibil, canalele şi platforma de joc pe care Jucătorul Eligibil le-a utilizat sau orice alte criterii.
  2. 11.2 Procesul de extragere decurge astfel:
   1. (a) Fiecare înscriere validă la o extragere de premii efectuată de un Jucător Eligibil va fi introdusă aleatoriu într-un fişier Microsoft Excel şi îi va fi alocată un număr de participare unic ales în mod aleatoriu, începând de la numărul 1 şi terminând cu numărul total de intrări la extragerea de premii respectivă (fiecare reprezentând un "ID unic");
   2. (b) Funcţia de generare de numere aleatorii din Microsoft Excel va fi utilizată pentru a genera numerele ID-urilor unice determinând, astfel, câştigătorii de la extragerea respectivă.
   3. (c) "Adjudecătorul extragerii cu premii" este directorul departamentului nostru de promoţii sau o altă persoană cu responsabilități în acest sens împuternicită de acesta/aceasta.
   4. (d) Extragerea premiilor va ave loc în biroul nostru din Malta şi va fi efectuată de către adjudecătorul extragerii cu premii în prezenţa unui martor din departamentul nostru juridic.
 12. Rotiri gratuite la cazinou (”Casino Freespins”)

  1. 12.1 Rotirile gratuite la cazinou pot fi oferite din când în când anumitor Jucători Eligibili fie sub forma unui bonus, fie a unei premiu. Rotirile gratuite la cazinou presupun o serie de rotiri la anumite jocuri ”slot” acordate gratuit. Numărul exact de rotiri gratuite la cazinou vor fi acordate la propria noastră discreție și se vor supune condițiilor prevăzute la punctul 12.2 și 12.3 de mai jos.
  2. 12.2 Rotirile gratuite la cazinou pot fi oferite/emise Jucătorilor Eligibili în oricare dintre următoarele cazuri:
   • (a) în cazul în care un Jucător Eligibil nou se înscrie la o ofertă, care include rotiri gratuite la cazinou; 
   • (b) în cazul în care Jucător Eligibil participă la o promoție, în cadrul căreia rotirile gratuite la cazinou sunt emise ca urmare a efectuării unui depozit;
   • (c) ca parte a unei campanii promoționale; sau
   • (d) la propria noastră discreție.
  3. 12.3 Condițiile exacte de obținere a oricăror rotiri gratuite vor fi specificate în cadrul Condițiilor de participare specifice. În absența oricăror Condiții de participare specifice, următoarele dispoziții se aplică în cazul rotirilor gratuite la cazinou:
   • (a) rotirile gratuite la cazinou vor fi acordate Jucătorilor Eligibili sub forma unui cod bonus, care poate fi introdus la efectuarea unui depozit (dacă este cazul); 
   • (b) alternativ, rotirile gratuite la cazinou pot fi oferite Jucătorilor Eligibili, specificându-se un interval de timp în care aceștia trebuie să revendice rotirile gratuite la cazinou or, în caz contrar, oferta va expira;
   • (c) odată emise, rotirile gratuite la cazinou vor avea o perioadă de valabilitate înlăuntrul căreia Jucătorul Eligibil va trebui să le utilizeze sau ,în caz contrar, acestea vor expira automat;
   • (d) orice câștiguri rezultate din rotirile gratuite de la cazinou nu pot fi utilizate imediat pentru a juca la orice alte jocuri. După finalizarea tuturor rotirilor gratuite la cazinou, Jucătorul Eligibil va primi un bonus care va fi supus restricțiilor de retragere;
   • (e) odată cu expirarea rotirilor gratuite la cazinou, dacă v-au rămas orice rotiri gratuite, ne rezervăm dreptul să solicităm rambursarea oricăror câștiguri și rotiri gratuite la cazinou rămase neutilizate; și
   • (f) rotirile gratuite la cazinou pot fi utilizate doar din când în când la anumite jocuri de tip ”slot”.
 13. Publicitate şi proprietate intelectuală

  1. 13.1 Odată cu participarea la o promoţie în care câştigaţi un premiu sau care se desfăşoară sub formă de concurs, ligă sau turneu în care aţi progresat în a doua sau următoarea rundă, sunteţi de acord să participaţi în toate activităţile de publicitate, marketing şi în materiale publicitare pe care le vom produce sau realiza pe costul nostru. De asemenea, vă exprimați acordul să întreprindeți următoarele:
   1. (a) să purtaţi orice îmbrăcăminte purtând mărcile noastre pe care vă vom pune la dispoziţie;
   2. (b) să semnaţi, la cerere, o aprobare irevocabilă care ne permite să utilizăm, fără a oferi nicio remunerație, numele, fotografia şi portretul dvs., date despre ţara şi/sau oraşul unde locuiţi, orice comentarii făcute de dvs. sau care vă sunt atribuite şi de a încorpora astfel de informaţii şi orice înregistrări audio/video înregistrate sau a le difuza în scopuri promoţionale prin orice mijloc media în întreaga lume.
  2. 13.2 În momentul în care participaţi la un eveniment pe care-l găzduim sau îl organizăm în legătură cu o promoţie, vă exprimați acordul că nu aveţi voie să purtaţi mărcile sau materialele promoționale ale unor terţe părţi sau să faceţi publicitate pentru orice organizaţie pe care noi o considerăm a fi în relație de concurență cu noi, inclusiv, dar fără a se limita la, mărcile sau materialele publicitare ale unui alt operator de jocuri de noroc, şi, de asemenea, sunteţi de acord să nu adoptaţi niciun comportament care, în opinia noastră rezonabilă, ne-ar afecta reputaţia sau ar afecta reputaţia afiliaţilor noştri sau a mărcilor noastre sau a mărcilor afiliaţilor noştri. În cazul în care prezenta dispoziție este încălcată, ne rezervăm dreptul de a refuza acordarea premiului sau de a solicita rambursarea premiului acordat.
  3. 13.3 În ceea ce priveşte datele declarate sau introduse în timpul participării la o promoţie, garantaţi că materialul relevant reprezintă creația dvs. originală şi că nu încălcaţi drepturile de proprietate intelectuală sau oricare alte drepturi aparținând oricărei persoane. Vă exprimați acordul să ne cesionați toate drepturile (incluzând drepturile de proprietate intelectuală) asupra acestor materiale (și, dacă este cazul, să renunțați la drepturile nepatrimoniale) şi, de asemenea, vă exprimați acordul să semnaţi toate documentele şi să îndepliniţi orice formalităţi necesare pentru a ne asigura aceste drepturi asupra acestor materiale și pentru a ne permite să le utilizăm și exploatăm în mod complet.
 14. Schimbul valutar

  1. 14.1 În cazul în care într-o comunicare sau un material publicitar sau de marketing pentru o promoţie este menţionată o sumă de bani (suma promoţională) şi există o cerință ca suma promoţională să fie convertită din moneda în care a fost promovată în moneda aferentă contului dvs., atunci schimbul valutar va avea loc cu respectarea ratele de schimb valutar oferite de noi în momentul schimbului. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi rubrica FAQ – Întrebări frecvente sau să contactaţi serviciul clienţi. Luaţi la cunoștință şi sunteţi de acord cu faptul că ratele de schimb valutar se pot modifica rapid şi că nu ne putem asuma răspunderea pentru modificările ratelor de schimb survenite între momentul în care aţi primit oferta de participare la promoţie şi momentul în care schimbul valutar propriu-zis a avut loc.
 15. Responsabilitatea noastră

  1. 15.1 Cu excepția faptului că nu excludem şi nici nu limităm răspunderea noastră pentru vătămare personală sau moarte cauzată prin actele noastre de neglijenţă sau rea voință și nicio altă formă de răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin lege, nu ne asumăm nicio răspundere pentru participarea dvs. (sau inabilitatea de a participa) într-o promoţie, inclusiv, dar fără a se limita la, modul în care utilizaţi (sau inabilitatea de a utiliza) premiul primit, în măsura maximă permisă de lege.
  2. 15.2 În cazul în care o promoţie nu poate fi desfăşurată aşa cum a fost planificată, de ex., din cauza unei probleme tehnice sau orice alte circumstanţe pe care nu le putem controla, atunci nu ne asumăm nicio răspundere şi nu acordăm niciun bonus, nicio plată şi niciun altfel de premiu.
 16. Modificarea şi încetarea promoţiilor / Modificarea regulilor

  1. 16.1 Ne rezervăm dreptul de a modifica, întrerupe sau înceta orice promoţie, sau orice aspect al acesteia, la propria discreţie, cu sau fără notificare, din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, erori de tipărire, producție şi distribuţie sau orice alte erori survenite în Comunicarea Promoţiei sau pe platformă, sau dacă a existat vreo eroare în pregătirea sau desfăşurarea promoţiei care afectează rezultatul final al promoţiei sau numărul de participanți sau valoarea premiilor.
  2. 16.2 Ne rezervăm dreptul de a modifica Regulile oricând publicând termenii modificaţi în pagina(nile) relevantă(e) de pe platformă. Vă recomandăm să citiţi Termenii şi Condiţiile Promoţionale Standard în mod regulat. Dacă veţi continua să participaţi la o promoţie după publicarea unor astfel de modificări, confirmaţi că acceptaţi noua versiune modificată a dispozițiilor aplicabile.
 17. Evenimente live de poker

  1. 17.1 Câștigătorii vor participa la un eveniment live în calitate de membri ai echipei noastre.
  2. 17.2 Câștigătorii nu pot schimba un bilet la un turneu live cu un premiu în bani.
  3. 17.3 Aceste condiții referitoare la evenimentul live de poker pot fi înlocuite de reguli specifice pentru turneele live, impuse de organizatorul turneului live. Dacă vreo dispoziție din cadrul acestor condiții referitoare la evenimentul live de poker este înlocuită de o regulă specifică unui eveniment live, dispozițiile rămase din cadrul condițiilor referitoare la evenimentul live de poker vor rămâne în vigoare.
  4. 17.4 În cazul în care câștigătorul nu poate participa la un anumit turneu live, îi putem oferi posibilitatea de a participa la un turneu live alternativ de valoare egală sau inferioară. Dacă vom considera, la propria noastră discreție, că turneul live alternativ are o valoare inferioară, câștigătorul va primi diferența valorii buy-in-ului în numerar. Dacă nu este disponibil niciun alt turneu live alternativ, pachetul de premii poate fi anulat.
  5. 17.5 Dacă nu vom putea trimite câștigătorul la un turneu live din motive independente de voința noastră sau din motive legate de scopul trimiterii câștigătorului la un eveniment live, câștigătorul va avea posibilitatea de a participa la un turneu live alternativ.
  6. 17.6 Vom decide la propria noastră discreție în legătură cu orice turneu live alternativ.
  7. 17.7 Putem decide la propria noastră discreție să nu trimitem o echipă la un turneu live. Vom trimite câștigătorului o notificare cu cel puțin două (2) săptămâni înainte de începerea turneului live, în care vom preciza motivul(ele) neparticipării. Vom oferi de asemenea posibilitatea participării la un turneu live alternativ.
  8. 17.8 În cazul în care jucătorul este trimis la un turneu live alternativ, nu putem fi trași la răspundere în ceea ce privește costurile survenite, pierderile sau prejudiciile rezultate prin participarea la turneul respectiv.
  9. 17.9 În calitate de membru al echipei noastre, următoarele costuri legate de un turneu live pot fi acoperite de noi. Costurile plătite depind de valoarea pachetului obținut de Câștigător:
   1. a) Buy-in la turneu: putem acoperi costurile pentru buy-in-ul la turneu. 
   2. b) Costuri de călătorie și bani de cheltuială: putem acoperi costurile de călătorie și oferi câștigătorului bani de cheltuială. Suma plătită va fi comunicată prin intermediul reprezentantului nostru și va fi plătită Câștigătorului înainte de plecarea la un eveniment live. Suma poate acoperi orice costuri și cheltuieli făcute de jucător pe durata șederii sale în locul de desfășurare a turneului. Suma va fi creditată în contul câștigătorului de pe site-ul nostru. 
   3. c) Cazarea la hotel: putem acoperi costurile de cazare la hotel. Câștigătorul răspunde în mod exclusiv de orice costuri suplimentare, de ex. mâncare, room service, apeluri telefonice etc.
  10. 17.10 Odată cu participarea la un turneu live sau la un eveniment care are loc în cadrul acestuia, câștigătorul va purta mereu în mod vizibil vestimentația noastră, cu excepția cazului în care organizatorii turneului o interzic.
  11. 17.11 În legătură cu participarea la un turneu live, Câștigătorul își exprimă acordul să fie intervievat și/sau contactat de agenții de relaţii publice în numele nostru. Aceasta poate include, fără a se limita la interviuri zilnice luate de echipa noastră și furnizarea de orice informații suplimentare de interes pentru reportajele de pe oricare dintre site-urile noastre. Deținem dreptul exclusiv de a copia, reproduce și utiliza integral sau parțial rezultatele interviurilor sau a altor materiale, inclusiv fotografii și video-uri ale câștigătorului. Câștigătorul renunță la dreptul de a verifica și aproba o astfel de utilizare.
  12. 17.12 În cazul în care Câștigătorul va fi intervievat în legătură cu un turneu live de o persoană terță, acesta trebuie să menționeze că s-a calificat la turneul live jucând pe site-ul nostru, cu excepția cazului în care organizatorii turneului interzic în mod expres un astfel de comunicat.
  13. 17.13 Jucătorul este conștient și își exprimă acordul ca noi să utilizăm imagini și video-uri ale câștigătorului, cât şi numele său real și pseudonimul său pe oricare dintre site-urile noastre în legătură cu anunțurile despre turneul live.
  14. 17.14 Putem oferi o remunerație pentru activitățile suplimentare de după încheierea unui turneu live la care câștigătorul poate fi solicitat să participe. Orice activități desfășurate în afara perioadei de desfășurare a turneului live necesită acordul prealabil al câștigătorului.
  15. 17.15 În cazul în care câștigătorul nu îşi îndeplineşte obligațiile stipulate în prezentul contract, acesta va fi exclus de la viitoarele noastre evenimente în echipă, inclusiv evenimentele de calificare și evenimentele live. Îi vom trimite câștigătorului o notificare scrisă legată de excludere și de consecințele unei astfel de excluderi.
  16. 17.16 Dacă un câștigător exclus participă și câștigă un premiu la un eveniment de calificare, premiul va fi anulat.
  17. 17.17 Pe durata desfășurării unui eveniment live, putem organiza activități suplimentare. Nu ne asumăm nicio răspundere în legătură cu ceea ce i se poate întâmpla câștigătorului în cadrul acestor activități, în limita maximă permisă de lege. Câștigătorul răspunde în orice moment de siguranța sa personală și trebuie să acționeze în mod corespunzător. Această regulă se aplică în toată perioada în care câștigătorul este membru al echipei noastre.
  18. 17.18 Premiul total estimat menționat pe site-ul nostru poate fi garantat doar unui câștigător,care participă la toate activitățile extra-curriculare. Nu ne putem asuma răspunderea în cazul în care un câștigător nu doreşte să participe sau este împiedicat să participe din motive personale sau legate de participarea sa la turneu.
  19. 17.19 În cazul oricărui conflict în legătură cu oricare dintre condițiile aferente pachetul de premii, decizia noastră va fi finală și obligatorie pentru toate părțile, cu condiția ca jucătorul nu a utilizat remediile prevăzute de lege.
  20. 17.20 Pentru a participa la un eveniment live, câștigătorul trebuie să fi atins vârsta majoratului și în acest sens răspunde de prezentarea unei dovezi care să-i confirme vârsta. Putem solicita oricând documente care să ateste vârsta.
  21. 17.21 Câștigătorul răspunde exclusiv în ceea ce privește procurarea vizei de călătorie sau cu privire la îndeplinirea oricăror altor condiții, de exemplu vaccinări etc., necesare pentru ca respectivul câștigător să intre în țara/regiunea în care are loc un eveniment live.
  22. 17.22 Câștigătorul trebuie să aducă un card de credit sau debit pentru a avea acces la cazare. În caz contrar este posibil să fie necesar să oferim o altă cazare, de valoare potenţial inferioară. Toate costurile suplimentare survenite în cazul unei astfel de relocări vor fi suportate de Câștigător.
  23. 17.23 Câștigătorul răspunde individual de plata taxelor aferente premiului câștigat.
 18. Generalităţi

  1. 18.1 Nu puteţi transmite sau cesiona niciunul din drepturile sau obligaţiile dvs. stabilite în Reguli.
  2. 18.2 Nicio terţă parte nu are dreptul de a solicita executarea Regulilor împotriva noastră.
  3. 18.3 Faptul că omitem să facem uz de un drept stipulat în Reguli, nu înseamnă că renunţăm la acel drept.
  4. 18.4 Dacă o parte din Reguli se dovedește a fi neaplicabilă din punct de vedere legal, toate celelalte părţi ale Regulilor rămân neschimbate şi sunt aplicabile în continuare.
  5. 18.5 Hotărârile şi deciziile noastre în orice privinţă sunt finale și nu se va desfășura nicio corespondență în această privință. Orice dispută sau situaţie care nu este reglementată de Regulile noastre va fi rezolvată de către personalul nostru managerial în cel mai corect mod posibil pentru toate părţile implicate şi, în concordanţă cu următoarea secţiune, decizia luată va fi finală şi obligatorie pentru toţi jucătorii, sub condiția ca jucătorii să nu fi utilizat niciunul dintre remediile prevăzute de lege.
  6. 18.6 Atât dvs., cât şi noi ne declarăm de acord că regulile sunt guvernate de către legislaţia din România şi că orice dispută între dvs. şi noi cauzat de sau în legătură cu Regulile sau orice promoţie va fi soluționată de către instanțele din România.