White King

Sloturi cu 5 role, 40 de linii

Scopul jocului White King™ este de o realiza o combinație câștigătoare de simboluri, prin învârtirea rolelor.

Pentru a juca acest joc:

 • Pariurile pe linie se selectează apăsând pe butoanele + și – din câmpul Pariu pe linie pentru a mări sau micșora suma.
 • Liniile de plată pot fi activate, iar forma lor afișată, prin apăsarea progresivă a butoanelor + și – de sub Linii. Numărul de linii de plată active poate fi modificat prin glisarea butonului numerotat situat de o parte și de alta a rolelor. Selectarea unei linii de plată mari le include, de asemenea, și pe cele mici. De exemplu, selectarea liniei de plată 6 activează de asemenea liniile de la 1 la 5. Dacă apăsați pe Pariu maxim, se activează toate liniile de plată cu pariul pe linie selectat momentan și se învârt rolele.
 • Pariul total pe rundă de joc = pariu pe linie X liniile de plată active.
 • Dacă faceţi clic pe Învârtire, vor fi învârtite rolele cu selecţia curentă a liniilor şi pariurilor pe linie.
 • Rolele pot fi de asemenea învârtite utilizându-se funcția Joc Automat. Treceți cu mouse-ul deasupra butonului Joc automat pentru a afișa lista de opţiuni.Selectați numărul învârtirilor care se joacă automat sau alegeți Până la secvență pentru învârtire până la declanșarea rundei de Jocuri Gratuite Majestic Night. Dacă faceți clic pe o opțiune, pornește funcția Joc Automat. Butonul Joc Automat se transformă în Stop în modul Joc Automat. Modul Joc Automat se încheie atunci când rolele s-au învârtit în numărul de ori determinat de jucător sau atunci când este declanșată runda de Jocuri Gratuite Majestic Night dacă ați ales Până la secvență, sau atunci când faceți clic pe Stop.
 • Dacă apăsați pe butonul Mod Turbo, se activează sau se dezactivează modul Turbo, activând sau dezactivând unele dintre animațiile și sunetele care apar în caz de câștig şi făcând ca rolele să se învârtă mai rapid sau mai lent.
 • Câștigurile sunt calculate conform tabelului de plăți. Câștig pe linie = pariul pe linie X multiplicatorul corespunzător din tabelul de plăți. Câştig Scatter = pariul total X multiplicatorul corespunzător din tabelul de plăţi. Tabelul de plăți poate fi accesat prin intermediul paginii cu Informații.
 • Pe o linie de plată dată, numai combinația câștigătoare cea mai mare plătește, iar câștigurile simultane pe diferite linii de plată sunt cumulate.
 • În cazul unei învârtiri câștigătoare, câmpul Câștig afișează câștigurile acumulate. Contorul pentru câștig poate fi oprit făcând clic în orice punct de pe ecran pentru a afișa imediat valoarea totală a câștigurilor.
 • Câștigurile pe liniile de plată și câștigul total se afișează și pe banda aflată în partea de jos a rolelor sau a ferestrei jocului.

Pagină cu informaţii:

 • Dacă faceți clic pe Informații, va fi afișat ecranul de referință care descrie diferitele componente ale jocului. Dacă faceți clic pe butoanele în formă de săgeată în colțul din partea dreaptă de jos a ecranului, comutați între diferitele ecrane cu informații.
  • Ecranul cu Tabelul de plăţi prezintă toate combinaţiile câştigătoare. În cazul în care este accesat după o învârtire câștigătoare, combinația câștigătoare de simboluri (numărul de simboluri și multiplicatorul pariului) este accentuată luminos și intermitent.
  • Ecranul Jocuri Gratuite Majestic Night prezintă modul în care se declanșează și se joacă runda Jocuri Gratuite.
  • Ecranul Linii de plată ilustrează toate combinațiile posibile pe liniile de plată și explică regula plății din cadrul jocului.
 • Făcând clic pe Înapoi veți închide ecranul Informații și veți reveni la joc.

Liniile de plată:

 • Liniile de plată sunt reprezentate de linii care apar peste role, după cum este ilustrat pe ecranul Liniile de plată de pe pagina Informatii.
 • Numai liniile de plată active pot înregistra câștiguri.
 • Există o diferență între pariul pe linie și pariul total. Pariul pe linie indică suma pariată pe o singură linie de plată. Valoarea pariu total indică suma totală pariată pe runda de joc. Rapoartele de plată prezentate în tabelul de plăți sunt înmulțite cu pariul pe linie.

Simbolul Scatter face excepție de la această regulă. Mai multe detalii referitoare la simbolul Scatter pot fi găsite în cele ce urmează.

Despre plăţi:

 • Plăţile sunt listate pe ecranul cu Tabelul de plăţi. Pentru a afla suma posibilă de câștigat, pariul pe linie trebuie înmulțit cu plata.
 • Dacă pe aceeași linie apar două combinații câștigătoare, va fi plătită cea mai mare dintre ele. Dacă mai multe linii active conțin combinații câștigătoare, câștigurile se cumulează.
 • Combinațiile câștigătoare trebuie să înceapă de la rola situată în extremitatea stângă și simbolurile trebuie să fie consecutive.

Simbolul Scatter face excepție de la această regulă. Mai multe detalii referitoare la simbolul Scatter pot fi găsite în cele ce urmează.

LIMITA MAXIMĂ DE CÂȘTIG

Câștigul realizat în cadrul jocului are o limită superioară. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Termeni și Condiții.

Wild în stivă

Simbolul Wild apare pe toate rolele și este întotdeauna stivuit (apare suprapus unul peste altul).

Simbolul Wild poate înlocui orice alt simbol, cu excepția simbolului Scatter, pentru a forma cea mai bună combinație câștigătoare. Simbolul Wild apare în jocul Gratuit și, cu frecvență și mai mare, la jocurile gratuite Majestic Night. Mai multe detalii despre jocurile gratuite pot fi găsite în cele ce urmează.

Există, de asemenea, un raport de plată separat pentru 3 sau mai multe simboluri Wild pe o linie de plată activă, după cum poate fi observat în tabelul de plăți. Plata acestuia înlocuiește plata câștigului corespunzător simbolurilor obișnuite, dacă suma câștigată cu ajutorul simbolurilor Wild este mai mare decât câștigul corespunzător simbolurilor obișnuite (prin participarea simbolului Wild).

Simbolul Scatter

Simbolul Scatter apare numai pe rolele 2, 3 și 4, atât în jocul principal cât și în Jocurile Gratuite Majestic Night.

În cazul în care există 3 sau mai multe simboluri Scatter în orice poziție pe role, câștigul obținut se înmulțește cu pariul total și se adună la câștigurile de pe liniile de plată, dacă există. De asemenea, se declanșează 5 Jocuri Gratuite Majestic Night, conform descrierii de mai jos.

Jocurile Gratuite Majestic Night

3 simboluri Scatter care apar simultan pe rolele 2, 3 și 4 în jocul principal declanșează 5 Jocuri Gratuite Majestic Night cu simboluri Wild apărute în stivă pe role mai des decât în jocul principal

3 simboluri Scatter apărute în timpul rundei de jocuri gratuite acordă 5 jocuri suplimentare, care se adaugă la cele care eventual au mai rămas. Jocurile Gratuite Majestic Night se pot redeclanșa la infinit.

Apăsați pe Faceți clic pentru a începe ca să porniți Jocurile Gratuite Majestic Night.

În timpul jocurilor gratuite, rolele sunt învârtite automat. După fiecare învârtire, câștigul este afișat în câmpul Câștig. Câmpul Câștig jocuri gratuite afișează câștigurile acumulate în cadrul jocurilor gratuite aflate în desfășurare.

După ce s-au încheiat toate jocurile gratuite, câștigurile sunt prezentate într-un panou cu rezultate. Câștig joc prezintă câștigurile primite în urma învârtirii care a câștigat jocurile gratuite. Câștig secvență prezintă câștigurile primite în cadrul jocurilor gratuite. Câștig total prezintă câștigurile totale (suma dintre câștig joc și câștig secvență). Câștigurile din cadrul jocurilor gratuite se adună cu câștigurile de pe liniile de plată și câștigurile Scatter.

Dacă faceţi clic pe Continuare, ajungeţi din nou la jocul principal. Când reveniți la jocul principal, faceți clic oriunde pe ecran pentru a opri contorul de câștiguri și a afișa premiul în întregime.

Dacă se declanșează jocurile gratuite cât timp este activat modul Joc Automat, runda de jocuri gratuite începe după ce jucătorul apasă pe Faceți clic pentru a începe. Când s-au jucat toate jocurile gratuite și jucătorul apasă pe Continuare în ecranul care prezintă pe scurt câștigurile din cadrul jocurilor gratuite, se va relua modul Joc Automat. Când reveniți la jocul principal, faceți clic oriunde pe ecran pentru a opri contorul de câștiguri și a afișa premiul în întregime.

Returnare la jucător

Procentajul teoretic de returnare la jucător (RTP) este de 90.05%.

Butoane:

Informații

Deschideți ecranul de referință, în care sunt descrise diferite componente ale jocului.

Liniile și butoanele + şi –

Măresc și respectiv micșorează numărul de linii de plată active.

Pariul pe linie și butoanele + şi –

Măresc și respectiv micșorează pariul pe linie.

Pariu Maxim

Activează toate liniile de plată cu pariul pe linie curent și învârtește rolele.

Joc Automat / Oprire Joc Automat

Învârtiți rolele de mai mult ori consecutiv. Opriți modul activ de învârtire a rolelor Joc Automat.

Învârte

Învârteşte tamburii.

Mod Turbo

Pornire/oprire Mod Turbo, disponibil numai în jocul principal. Când comutați la modul Turbo, jocul se accelerează, dezactivându-se unele animații și sunete pentru câștiguri și făcând ca rolele să se învârtă mai repede.Bara de instrumente Casino

Pe marginile inferioară și superioară ale ferestrei jocului se află barele de instrumente ale cazinoului. Pe aceste bare de instrumente se află o serie de meniuri și butoane care vă permit să schimbați setările clientului și să profitați de diferite funcții disponibile în clientul de cazino.

Bara de instrumente de jos cuprinde următoarele:

Sold

Soldul dvs în fereastra de joc. Această cifră reprezintă suma totală pe care o puteți folosi ca să jucți jocul curent, constând în soldul dvs de bani reali împreună cu toate bonusurile disponibile pentru acest joc.

Casier

Făcând clic pe acest buton, deschideţi fereastra Casier în care puteţi face depuneri şi retrageri, puteţi vedea istoricul tranzacţiilor dvs. etc.

Jucați pe bani reali

Acest buton apare numai în modul Fun (de distracție) și în modul Anonim. Dacă faceți clic pe el, veți fi dus în pagina de crearea a contului în Bani Reali. Dacă aveți deja un cont în Bani Reali, apăsarea acestui buton vă va duce în ecranul de conectare Jucați pe bani reali.

Bonus Învârtiri Gratuite

Această pictogramă este afișată numai în jocurile în care aveți disponibil bonusul Învârtiri Gratuite. Dacă faceți clic pe pictogramă, se deschidepanoul Bonus învârtiri gratuite.

Bonus Jeton de Aur

Această pictogramă este afișată numai în jocurile în care aveți bonusul Jetoane de Aur disponibil. Dacă apăsați pe această pictogramă, se deschidemeniul Jetoane de Aur.

Bara de instrumente de sus cuprinde următoarele:

Jocuri

Lângă această pictogramă se află meniul de lansare rapidă. Treceți cu mouse-ul peste orice categorie pentru a vedea jocurile disponibile din categoria respectivă. Faceți clic pe orice joc pentru a-l deschide.

Game Master

Game Master este o funcție care vă permite să descoperiți o nouă aventură la jocuri! conține diferite categorii de jocuri, din care puteți alege jocuri ca să jucați.

Ca să deschideți fereastra Game Master, faceți clic peGame Master. Dacă se afișează bannerul promoțional Game Master, faceți clic pe banner ca să deschideți fereastra Game Master.

Dacă într-o categorie există mai multe jocuri decât se pot afișa deodată, apar butoane cu săgeată când țineți cursorul mouse-ului peste o categorie. Faceți clic pe butoanele în formă de săgeată pentru a explora lista de jocuri.

Când găsiți jocul căutat, faceți clic pe pictograma lui ca să-l porniți.

Apăsați pe pictograma „X' ca să închideți fereastra Game Master.

Preferate

Treceţi cu mouse-ul peste această pictogramă pentru a deschide meniul Preferate. Meniul cuprinde următoarele:

 • Descărcare- Deschide URL-ul de unde puteţi accesa versiunea pentru descărcare a clientului de cazino.
 • Gadget- Deschide URL-ul de unde puteți descărca widgetul cazino pentru Windows Vista sau Windows 7.
 • Aplicație mobil- Deschide URL-ul de unde puteți descărca jocul pe telefonul dvs. mobil. Această opțiune este disponibilă numai dacă există versiunea pentru mobil a jocului.

Sunet pornit/oprit

Volum

Dacă apăsați pe acest buton, se activează/dezactivează efectele de sunet.

Treceţi cu mouse-ul peste pictograma de sunet pentru a deschide cursorul pentru volum, de unde puteţi regla volumul.

Meniu

Treceţi cu mouse-ul peste această pictogramă pentru a deschide meniul Unelte. Meniul cuprinde următoarele:

 • Istoric- Se deschide fereastra cu istoricul jocului în care puteți vedea detalii despre rundele de joc recente. Rețineți că istoricul nu e disponibil în modurile Fun și Anonim.
 • Opțiuni- Deschide caseta de dialog pentru opțiuni, de unde puteți modifica diverse setări ale jocului.
 • Ajutor-Ajutor- Deschide articolul de ajutor pe care îl citiţi chiar acum.
 • Asistență- Asistență vă permite să contactați un specialist al serviciului de asistență clienți, dacă se află online.

Maximizare

Dacă faceți clic pe acest buton, jocul trece în modul ecran complet.

Ieșire

Dacă faceți clic pe acest buton, fereastra jocului se închide și reveniți la Meniu.
Dacă vizualizarea multijoc este activată pentru acest joc, pe bara de instrumente din partea de sus se găsesc următoarele butoane:

Vizualizare 2 jocuri

Când faceți clic pe acest buton, se deschide vizualizarea a 2 jocuri.

Vizualizare 4 jocuri

Când faceți clic pe acest buton, se deschide vizualizarea a 4 jocuri.

Vizualizare 1 joc

Când faceți clic pe acest buton, vizualizarea multijoc se închide și reveniți la vizualizarea obișnuită.

Rețineți că nu este posibil să deschideți același joc de mai multe ori în vizualizarea multijoc. Scurtăturile de la tastatură sunt dezactivate în vizualizarea multijoc.

Bara Gadget

Bara pentru deschiderea gadgeturilor este afișată în partea dreaptă a ferestrei de joc dacă este activat cel puțin un gadget. Dacă faceți clic pe bara de deschidere se deschide meniul Gadget Bar. Gadget bar poate conține minijocuri și diverse oferte speciale. Nu pot fi deschise mai multe gadgeturi în același timp. Dacă faceți clic pe alt gadget, se închide cel anterior.

Notă cu privire la deconectări:

 • Dacă ați fost deconectat de la Internet în mijlocul jocului de bază, învârtirea va fi încheiată automat. Dacă redeschideți jocul, începeți de la început. Câștigurile anterioare vor fi plătite și puteți face clic pe butonul Istoric pentru a vedea rezultatul rundei anterioare după ce vă autentificați din nou în cazinou.
 • Dacă sunteți deconectat de la Internet în timpul rundei de Jocuri Gratuite Majestic Night, veți fi direcționat automat înapoi la joc după ce v-ați autentificat din nou în cazinou astfel încât să puteți continua jocul de la învârtirea următoare. Câștigurile anterioare vor fi plătite și puteți face clic pe butonul Istoric pentru a vedea rezultatul rundei anterioare după ce vă autentificați din nou în cazinou.
 • Dacă sunteți deconectat de la Internet în timpul unei învârtiri atunci când utilizați funcția Joc Automat, învârtirea va fi terminată automat, dar nu vor fi începute automat alte învârtiri. Puteți face clic pe butonul Istoric pentru a vedea rezultatul rundei anterioare după ce vă autentificați din nou în cazinou.

Notă privind defecțiunile: Defecțiunile anulează toate plățile și toate jocurile.

Notă privind pariurile nesoluționate: pariurile nesoluționate devin nule după 90 de zile.

Ultima actualizare: 27.04.2020