Sky Queen

Slot cu 5 role și 50 de linii

Scopul jocului de slot Sky Queen™ este de a obține o combinație câștigătoare de simboluri, prin învârtirea rolelor.

Pentru a juca acest joc:

Numărul de linii de plată active este setat permanent la 50.

Pariul total este egal cu 25x valoarea fisei.

În ecranul de început, apăsați Start pentru a începe jocul.

Apăsați pe butoanele + și - pentru a selecta un pariu total.

Apăsați butonul ÎNVÂRTIRE pentru a învârti rolele cu pariul curent și apăsați pe buton încă o dată în timpul unei învârtiri pentru a opri rolele.

Câștigurile pe linie se pot forma pe orice linie de plată și trebuie să apară pe role adiacente, de la stânga la dreapta, începând cu rola cea mai din stânga. Câștigurile pe linie sunt înmulțite cu valoarea fisei.

Câștigurile Scatter se pot forma din simboluri aflate în orice poziție. Câștigurile Scatter sunt înmulțite cu pariul total.

Pe o linie de plată dată, numai cea mai mare combinația câștigătoare se plătește, iar câștigurile simultane pe diferite linii de plată se cumulează.

În cazul unei învârtiri câștigătoare, câmpul CÂȘTIG afișează câștigurile pe linie și pe cele Scatter acumulate.

Câștigurile sunt calculate conform tabelului de plăți.

Câștigurile pe linie vor fi egale cu valoarea fisei înmulțită cu valoarea corespunzătoare, conform tabelului de plăți.

Câștigurile Scatter vor fi egale cu pariul total înmulțit cu valoarea corespunzătoare, conform tabelului de plăți.

Pentru informații despre liniile de plată, apăsați pe i și defilați la Linii de pariere câștigătoare.

Apăsați pe TURBO pentru a activa/dezactiva unele dintre animațiile și sunetele de câștig, făcând ca rolele să se învârtă mai rapid sau la viteză normală.

Joc automat:

Rolele se învârt automat în modul de joc automat.

Pentru a afișa lista de opțiuni, apăsați pe JOC AUTOMAT și apoi selectați numărul de învârtiri care să fie jucate automat.

Jocul automat poate fi setat, de asemenea, la PÂNĂ LA SECVENȚĂ, ceea ce face ca rolele să se învârtă până se declanșează o secvență.

În timpul jocului automat, numărul de învârtiri rămase va fi afișat.

Jocul automat se oprește când:

Rolele au fost învârtite de numărul de ori specificat.

Nu mai aveți fonduri suficiente pentru învârtirea următoare.

A fost declanșată o secvență.

Puteți opri jocul automat apăsând pe OPRIRE.

Tabel de plăți:

Pentru a deschide tabelul de plăți, apăsați pe i.

Pentru a naviga în tabelul de plăți, folosiți bara de defilare.

Pentru a închide tabelul de plăți și pentru a reveni la joc, apăsați pe butonul cu săgeata înapoi.

Linii de Plată:

Liniile de plată active sunt reprezentate prin cadre de simboluri care apar peste pozițiile de simboluri de pe fiecare rolă, după cum se arată în tabelul de plăți.

Câștigurile pot proveni doar de pe linii de plată active.

Combinațiile câștigătoare trebuie să înceapă de pe rola situată în extremitatea stângă și simbolurile trebuie să se afle pe role consecutive.

Există o diferență între valoarea fisei și pariul total. Valoarea fisei reprezintă cât de mult doriți să cheltuiți pentru fiecare linie din joc. Plățile câștigurilor pe linie sunt egale cu valoarea afișată în tabelul de plăți înmulțită cu valoarea fisei. Pariul total indică suma pariată în total pe o singură învârtire.

Simbolul Wild:

Simbolul Wild este Regina. Simbolul Wild poate înlocui orice alt simbol, cu excepția simbolurilor Scatter și Soare, pentru a realiza cea mai bună combinație câștigătoare posibilă.

Scatter:

Simbolul Scatter este Piramida. 3 sau mai multe simboluri Scatter pe orice poziție declanșează Secvența de jocuri gratuite.

Secvența de reînvârtire Fire Blaze:

Simbolul Soare este simbolul Bonus în joc. Dacă cel puțin 6 simboluri Soare apar simultan oriunde pe role, este declanșată Secvența de reînvârtire Fire Blaze.

Fiecare simbol Soare care a aterizat în timpul învârtirii care a declanșat secvența și care aterizează în timpul reînvârtirilor va oferi fie un premiu în bani, fie o pictogramă Jackpot Star.

Oricare simboluri Soare care au declanșat Secvența și premiile care au apărut pe acestea sunt păstrate pe poziție în timpul Secvenței.

3 reînvârtiri sunt acordate. Fiecare poziție cu simbol nepăstrat se învârte independent.

După fiecare reînvârtire, dacă există cel puțin un simbol nou Soare, acesta va fi păstrat, iar numărul de reînvârtiri rămase se va reseta la 3.

Premiul GRAND (Jackpot Grand = pariu total x 2000) este acordat în timpul Secvenței când toate pozițiile de simboluri sunt ocupate de simboluri Soare.

Toate premiile Soare afișate pe ecran sunt plătite când este câștigat premiul GRAND sau când au fost folosite toate cele 3 reînvârtiri. Apoi, secvența se va încheia.

Orice pictogramă Jackpot Star păstrată se va transforma pentru a acorda premiile MAJOR (Jackpot Major = pariu total x 500), MINOR (Jackpot Minor = pariu total x 100) sau MINI (Jackpot Mini = pariu total x 20). Aceste premii pot fi câștigate de mai multe ori în fiecare sesiune a Secvenței de reînvârtire Fire Blaze.

Jackpotul Fire blaze nu este un jackpot progresiv; este un premiu care crește proporțional cu pariul și nu are un increment încorporat.

Jocuri gratuite:

Dacă cel puțin 3 simboluri Scatter apar simultan pe oricare dintre role, sunt declanșate jocuri gratuite.

Sunt acordate 8 jocuri gratuite.

În timpul fiecărui joc gratuit, toate simbolurile stivuite, în afară de Soare și Wild, vor fi înlocuite cu un simbol ales aleatoriu.

În timpul jocurilor gratuite, când cel puțin 6 simboluri Soare apar simultan oriunde pe role, este declanșată Secvența de reînvârtire Fire Blaze.

Jocurile gratuite se joacă cu același pariu care a fost plasat pe învârtirea care le-a declanșat.

În timpul jocurilor gratuite, oricare 3 sau mai multe simboluri Scatter care apar simultan pe oricare dintre role vor acorda încă 8 jocuri gratuite.

În timpul jocurilor gratuite, rolele sunt învârtite automat.

După ce ultimul joc gratuit s-a încheiat, va apărea un mesaj care vă va informa cu privire la câștigurile totale. Apăsați pe butonul Continuare pentru a reveni la jocul principal. Returnare la jucător:

Procentajul teoretic de returnare la jucător (în engleză, „return to player” - RTP) este de 96.58%.

Notă cu privire la deconectări:

Dacă sunteţi deconectat de la Internet în timpul:

unei învârtiri, rolele vor afișa rezultatul după ce vă reconectați și câștigurile vă vor fi adăugate la sold.

unei secvențe bonus sau al învârtirii declanșatoare, veți fi direcționat automat la secvență după ce vă reconectați.

jocului automat, învârtirea va fi terminată automat, dar nu vor fi începute automat învârtirile suplimentare.

Pentru a vedea rezultatul rundei anterioare, după ce vă conectați din nou la cazino, apăsați pictograma pentru istoricul jocului de pe bara de instrumente de jos.

Defecțiunile anulează toate jocurile.

ACTUALIZAT LA:03.10.2019

Ultima actualizare: 04.05.2020