Phoenix Sun

Informaţii despre joc

Phoenix Sun începe cu o grilă de role de 3x5 şi 243 de linii de miză. Poate avea o matrice de role de până la 6x5 role şi 7776 direcţii de miză.

Plata teoretică este de 96,08%

Modul de joc

Sloturile video se joacă foarte uşor. Trebuie doar să urmaţi aceşti 3 paşi:

1. Alegeţi miza totală

2. Apăsaţi butonul SIMBOL ÎNVÂRTIRE

3. Verificaţi dacă aţi câştigat ceva în câmpul CÂŞTIG

Pentru o mai bună înţelegere a Setărilor, Regulilor jocului şi a Funcţiilor jocului citiţi textul următor.

Descrierea funcţionalităţii jocului

Miza

Miza totală este afişată pe afişajul MIZA TOTALĂ. Modificaţi miza făcând clic pe afişaj şi decideţi ce miză totală alegeţi.

Învârtire

Jocul începe prin apăsarea butonului simbol ÎNVÂRTIRE.

Câştig

Toate câştigurile totale de la o rundă de joc vor fi afişate în câmpul CÂŞTIG.

Simbolul plăţi este afişat pe tabelul de plăţi şi reflectă configuraţia actuală a mizei.

Câştigurile pe direcţia de miză se plătesc în succesiune de la marginea din stânga spre dreapta.

Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o direcţie de miză.

În cadrul Învârtirilor gratuite, numai câştigul total pentru fiecare învârtire este afişat în câmpul CÂŞTIG în timp ce câştigul acumulat de la toate Învârtirile gratuite este afişat în câmpul CÂŞTIG TOTAL.

Tabelul de plăţi

Toate combinaţiile câştigătoare din joc pot fi vizualizate în TABELUL DE PLĂŢI.

Toate combinaţiile câştigătoare din cadrul jocului pot fi vizualizate în cadrul TABELULUI DE PLĂŢI, care poate fi accesat prin intermediul butonului "i" de pe tastatură.

Joc automat

Jocul automat vă permite să jucaţi în mod automat un anumit număr de runde de joc.

Apăsaţi JOC AUTOMAT şi alegeţi un număr de runde de joc pentru a porni Jocul automat.

Numărul de învârtiri rămase este afişat în dreapta butonului STOP.

Jocul automat este oprit prin apăsarea butonului STOP.

Setările avansate pentru Joc automat (acolo unde este disponibil)

Setările avansate pentru Joc automat permit jucătorului setarea unui număr de jocuri, o limită totală de pierderi pe sesiune şi o singură limită de câştig.

Jocul automat se va încheia în momentul în care oricare dintre limitele selectate sunt depăşite.

Joc rapid (acolo unde este disponibil)

Funcţia JOC RAPID este folosită pentru a reduce la minim durata rundei de joc.

JOCUL RAPID este iniţiat de butonul ">>" de pe tastatură.

Setările de versiune desktop

În panoul setări din colţul din stânga joc al jocului puteţi alege:

Utilizaţi SPAŢIU pentru învârtire

Utilizaţi SPAŢIU pentru învârtire vă permite să folosiţi tasta Spaţiu de pe tastatură pentru a porni rundele de joc.

Se afişează Ecranul de pornire la start

Această setare vă permite să activaţi sau să dezactivaţi Ecranul de pornire al jocurilor.

Setările de versiune mobilă

În cadrul panoului de setări puteţi selecta:

SUNET PORNIT sau OPRIT

Selecţia SUNETULUI vă permite să alegeţi dacă jocul va reda sunete sau muzică.

Elementele de control ale jucătorului

Simbolul HOME vă redirecţionează în lobby-ul jocului mobil.

ELEMENTELE DE CONTROL JOC sunt accesate apăsând pictograma ELEMENTELOR DE CONTROL JOC.

Elementele de control joc

Accesaţi ELEMENTELE DE CONTROL JOC pentru a modifica valoarea PARIULUI TOTAL şi a accesa setările JOCULUI AUTOMAT.

De pe panourile laterale accesaţi SETĂRI CLIENT apăsând pe PICTOGRAMA SETĂRI.

În cadrul SETĂRILOR, selecţia SUNET vă permite să alegeţi dacă jocul va reda sunete sau muzică.

În cadrul SETĂRILOR, RELUARE vă va duce la istoricul jocurilor.

Pictograma TABEL DE PLĂŢI accesează TABELUL DE PLĂŢI al jocului.

"?" Simbolul deschide REGULILE DE JOC.

Simboluri speciale

Simbol Phoenix wild

Simbolul Phoenix wild într-o combinaţie câştigătoare declanşează funcţia Phoenix Rising. Simbolurile Phoenix wild şi substituie toate simbolurile.

Simbolul Wild

Simbolul WILD înlocuieşte toate simbolurile, cu excepţia simbolului Phoenix Wild.

Funcţiile jocului

Funcţia de reînvârtire Phoenix Rising

Orice simbol wild Phoenix de pe o linie de miză va declanşa REÎNVÂRTIRILE PHOENIX RISING.

Fiecare simbol Phoenix Wild va îndepărta 3 plăci aleatorii de pe capacele de deasupra grilei de 3x5 role şi va declanşa reînvârtirile cu structura de role extinsă.

Jocul va efectua reînvârtirile până ce nu mai apar noi simboluri Phoenix Wild într-o combinaţie câştigătoare sau sunt câştigate Învârtiri gratuite.

ÎNVÂRTIRI GRATUITE

Sunt acordate 8 Învârtiri gratuite atunci când 5 Phoenix Wild au fost colectate într-o rundă de joc.

Învârtirile gratuite se joacă cu grila completă de 5x6, cu 7776 căi de miză.

Funcţionarea incorectă a jocului anulează toate plăţile.

Jocurile incomplete vor fi rezolvate automat după 2 zile. Orice câștiguri care rezultă din rezolvarea automată vor fi plătite contului jucătorului.

2018-11-30 14:15 +0000

Ultima actualizare: 04.05.2020