Halloween Fortune

Sloturi cu 5 role, 20 de linii

Scopul jocului Halloween Fortune este de o realiza o combinație câștigătoare de simboluri prin învârtirea rolelor.

Pentru a juca acest joc:

 • Pariurile pe linie se selectează apăsând pe butoanele + și – de sub Pariu pe Linie și de deasupra imaginilor cu pietre pentru a mări sau micșora suma.
 • Liniile de plată se selectează apăsând pe butoanele + și – de sub Linii și de deasupra imaginilor cu frunze. Fiecare clic activează/dezactivează o linie de plată. Atunci când toate liniile de plată sunt activate, dacă faceţi clic din nou pe buton aceasta va reseta jocul la o singură linie de plată. Liniile de plată pot fi, de asemenea, activate dacă utilizați butoanele numerotate de pe ambele părți ale rolelor. Selectarea unei linii de plată mari le include, de asemenea, și pe cele mici. De exemplu, selectarea liniei de plată 6 activează de asemenea liniile de la 1 la 5. Dacă apăsați pe Pariu Maxim, se activează toate liniile de plată cu pariul pe linie selectat momentan și se învârt rolele. 
 • Pariul total pe rundă de joc = pariu pe linie X liniile de plată active.
 • Dacă faceți clic pe Învârtire, vor fi învârtite rolele cu selecția curentă a liniilor și pariurilor pe linie. În timpul învârtirii rolelor, butonul Învârtire se transformă în Stop. Dacă faceți clic pe Stop, funcția de animație pentru învârtirea rolelor este dezactivată și se afișează imediat rezultatul învârtirii.
 • Rolele pot fi învârtite, de asemenea, utilizându-se funcția Joc Automat. Țineți cursorul mouse-ului pe butonul Joc Automat pentru a afișa o listă de oopțiuni. Selectați numărul învârtirilor care să fie jucate automat. Dacă faceți clic pe o opțiune, pornește funcția Joc Automat. Butonul Joc Automat se transformă în Stop în modul Joc Automat. Modul de Joc Automat se încheie atunci când rolele s-au învârtit de câte ori a specificat jucătorul sau atunci când jucătorul face clic pe Stop.
 • Câștigurile sunt calculate conform tabelului de plăți. Câștig pe linie = pariul pe linie X multiplicatorul corespunzător din tabelul de plăți. Câștig Scatter = pariul total X multiplicatorul corespunzător din tabelul de plăți. Tabelul de plăți poate fi accesat prin intermediul paginii cu Informații.
 • Pe o linie de plată dată, numai combinația câștigătoare cea mai mare plătește, iar câștigurile simultane pe diferite linii de plată sunt adunate.
 • În cazul unei învârtiri câștigătoare, câmpul Câștig afișează câștigurile acumulate.
 • Orice câștig mai mic decât limita pentru secvența Risc poate activa butonul Risc, care declanșează secvența Risc atunci când este apăsat. Mai multe detalii referitoare la secvenţa Joc pot fi găsite în cele ce urmează.

Pagina Informații:

 • Dacă faceți clic pe Informații, se afișează ecranul de referință, care descrie diferitele componente ale jocului. Dacă faceți clic pe butoanele în formă de săgeată în colțul din partea dreaptă de jos a ecranului, comutați între diferitele ecrane cu informații.
  • Ecranul cu Tabel de Plăți prezintă toate combinațiile câștigătoare. În cazul în care este accesat după o învârtire câștigătoare, combinația câștigătoare de simboluri (numărul de simboluri și multiplicatorul pariului) este accentuată luminos și intermitent.
  • Ecranul Linii de Plată ilustrează toate liniile de plată posibile și explică regulile pentru calcularea câștigurilor.
  • Ecranul Witches' Brew Bonus descrie combinațiile de simboluri necesare pentru a accesa secvența Witches' Brew Bonus și descrie regulile acesteia și ale Jocurilor Gratuite.
  • Ecranul Risc descrie modul în care puteţi încerca să vă dublaţi câştigurile jucând cu acestea şi descrie regulile de dublare.
 • Când faceți clic pe Înapoi, părăsiți ecranul Informații și reveniți la joc.

Linii de Plată:

 • Liniile de plată active sunt reprezentate prin linii afișate peste role. Liniile de plată pot fi activate, iar forma lor afișată, prin apăsarea progresivă a butoanelor + sau – de sub Linii.
 • Numai liniile de plată active pot înregistra câștiguri.
 • Există o diferență între pariul pe linie și pariul total. Pariul pe linie indică suma pariată pe o singură linie de plată. Pariul total indică suma totală pariată pe runda de joc. Rapoartele de plată prezentate în tabelul de plăți se înmulțesc cu pariul pe linie.

Simbolul Scatter face excepție de la această regulă. Mai multe detalii referitoare la simbolul Scatter pot fi găsite în cele ce urmează.

Despre plăţi:

 • Plățile sunt prezentate în ecranul Tabel de Plăți. Pentru a afla suma posibilă de câștigat, pariul pe linie trebuie înmulțit cu plata.
 • Dacă pe aceeași linie apar două combinații câștigătoare, va fi plătită cea mai mare dintre ele. Dacă mai multe linii active conțin combinații câștigătoare, câștigurile se cumulează.
 • Toate combinaţiile câştigătoare trebuie să apară pe o linie de plată activă, să înceapă de la rola situată în extremitatea stângă şi simbolurile trebuie să fie consecutive.

Simbolul Scatter face excepție de la această regulă. Mai multe detalii referitoare la simbolul Scatter pot fi găsite în cele ce urmează.

Simbolul Wild

Simbolul Wild  poate înlocui orice alt simbol, exceptând simbolurile Scatter și Bonus, pentru a forma cea mai bună combinație câștigătoare posibilă. Există, de asemenea, un raport de plată separat pentru două sau mai multe simboluri Wild pe o linie de plată activă, după cum poate fi observat în tabelul de plăți. Plata acestuia înlocuiește plata câștigului corespunzător simbolurilor obișnuite, dacă suma câștigată cu ajutorul simbolurilor Wild este mai mare decât câștigul corespunzător simbolurilor obișnuite (prin participarea simbolului Wild).

Simbolul Scatter

Simbolurile Scatter  nu trebuie să apară pe o anumită linie de plată. În cazul în care există trei sau mai multe simboluri Scatter în cadrul rezultatelor, indiferent de poziție, câștigul obținut se înmulțește cu pariul total și se adună la câștigurile de pe liniile de plată.

Simbolul Bonus

Simbolul Bonus  poate apărea numai pe rolele 1 și 5. Când apare simultan pe aceste role, indiferent de poziție, se declanșează jocul Witches' Brew Bonus.

Witches' Brew Bonus

Pentru a începe runda Witches' Brew Bonus, apăsați pe Faceți clic pentru a începe.

Pe ecran apar 3 vrăjitoare și trebuie să alegeți una dintre ele. Faceți clic pe o vrăjitoare pentru a o selecta. Fiecare alegere câștigă un număr de Jocuri Gratuite (3, 4, 5, 7, 10 sau 20). Faceți clic pe Continuare ca să mergeți mai departe.

În ecranul următor, jucătorul trebuie să aleagă una din cele 6 poțiuni pentru a câștiga un multiplicator (2, 3, 4, 5, 7 sau 10) pentru Jocurile Gratuite. Un multiplicator în timpul Jocurilor Gratuite înseamnă că toate câștigurile din timpul Jocurilor Gratuite vor fi înmulțite cu numărul respectiv. Faceți clic pe o poțiune pentru a o selecta. Apăsați apoi pe Continuare pentru a trece la runda Jocuri Grauite. Jocurile Gratuite vor începe automat.

În timpul Jocurilor gratuite, rolele sunt învârtite automat folosindu-se același număr de linii și aceleași pariuri pe linie ca la învârtirea care a declanșat runda de Jocuri gratuite. După fiecare învârtire, câștigul este afișat în câmpul Câștig. Câmpul Câștig jocuri gratuite afișează câștigurile acumulate în cadrul Jocurilor gratuite aflate în desfășurare.

Dacă simbolul Bonus apare simultan, indiferent de poziție, pe rolele 1 și 5 în timpul Jocurilor Gratuite, câștigați un număr aleatoriu de Jocuri Gratuite (3, 4, 5, 7, 10 sau 20), cu același multiplicator.

După ce s-au încheiat toate jocurile gratuite, câștigurile sunt prezentate într-un panou cu rezultate. Câștig Joc prezintă câștigurile primite în urma învârtirii care a declanșat jocurile gratuite. Câștig Secvență prezintă câștigurile primite în cadrul jocurilor gratuite. Câștig total arată câștigurile acumulate (suma dintre Câștig Joc și Câștig Secvență).

Dacă nu au existat câștiguri la învârtirea din jocul principal care a declanșat Bonusul, atunci tabela cu rezultatele prezintă numai Câștigul Total.

Dacă faceți clic pe Continuare, ajungeți din nou la jocul principal. Când reveniți la jocul principal, faceți clic oriunde pe ecran pentru a opri contorul de câștiguri și a afișa premiul în întregime.

Dacă se declanșează runda Witches' Brew Bonus cât timp este activat modul Joc Automat, secvența începe după ce jucătorul apasă pe Faceți clic pentru a începe. Jucătorul trebuie să selecteze o vrăjitoare și să apese pe Continuare, apoi să selecteze o poțiune și să apese din nou pe Continuare ca să pornească Jocurile Gratuite. Când se încheie runda Witches' Brew Bonus, apăsați pe Continuare ca să începeți Jocurile Gratuite. Când se încheie Jocurile Gratuite, apăsați pe Continuare în ecranul care prezintă câștigul Bonus. Veți ajunge din nou la rolele din jocul principal și se va relua Jocul Automat. Când reveniți la role, faceți clic oriunde pe ecran pentru a opri contorul de câștiguri și a afișa premiul în întregime.

Dublare

Orice câștig activează butonul Dublare, care, când este apăsat, pornește secvența Dublare, în care puteți paria câștigurile din ultima învârtire ca să încercați să le măriți.

Câștigurile curente sunt indicate în câmpul Bancă. Puteți opta să pariați aceste câștiguri pentru a le dubla, făcând clic pe butonul Roșu sau NegruDublare Pentru indică suma care va fi plasată în Bancă, în cazul în care câștigați.

Dacă nu doriți să pariați, puteți apăsa pe Încasare pentru a adăuga la sold câștigurile din ultima învârtire, revenind la jocul principal. Dacă optați pentru risc, trebuie să ghiciți dacă următoarea carte care va fi arătată este roșie sau neagră. Dacă ghiciți corect, câștigați. Dacă nu ghiciți, pierdeți pariul și se încheie secvența Dublare.

Cu fiecare câștig, puteți paria din nou până când câștigurile din Bancă sunt egale cu sau mai mari decât limita secvenței Dublare. Limita este afișată la pagina Informații, care descrie secvența Dublare.

Faceți clic pe Încasare pentru a adăuga câștigurile la soldul dumneavoastră și reveniți la jocul principal.

Rețineți: Butonul Dublare este dezactivat în timpul învârtirilor gratuite și atâta timp cât modul Joc Automat este activ.

Returnare la jucător

Procentajul teoretic de returnare la jucător (în engleză, „return to player” - RTP) este de 97,06%.

Butoane:

Informații

Deschideți ecranul de referință, în care sunt descrise diferite componente ale jocului.

Joc Automat / Stop

Învârtiți rolele de mai mult ori consecutiv. / Dezactivați modul activ de învârtire a rolelor Joc automat.

Linii + și –

Măresc și respectiv micșorează numărul de linii de plată active.

Pariu pe Linie + și –

Măresc și respectiv micșorează pariul pe linie.

Pariu Maxim

Activează toate liniile de plată cu pariul pe linie curent și învârtește rolele.

Învârtire / Stop

Învârtiți rolele. / Opriți funcția de animație pentru învârtirea rolelor și afișați imediat rezultatul învârtirii. În modul activ Joc Automat, opriţi funcţia de animaţie pentru învârtirea rolelor şi afişaţi imediat rezultatul. Dacă faceți clic peStopîn modul Joc Automat activ, modul de învârtire a rolelor Joc Automat nu va lua sfârșit.

Risc / Stop

Joacă toate câştigurile, încercând să mărească câştigurile de la tragerea respectivă. / Dezactivați modul activ de învârtire a rolelor Joc automat.Bară de instrumente Cazino

Barele de instrumente ale cazinoului se află la marginea de sus și la cea de jos a ferestrei de joc. Aceste bare de instrumente conțin o serie de meniuri și butoane ce vă permit să modificați setările aplicației client sau să profitați de diferitele caracteristici disponibile în aplicația client a cazinoului.

Bara de instrumente de jos conține următoarele:

Sold

Soldul dumneavoastră de joc curent. Aceștia sunt banii pe care îi puteți folosi în joc.

Casier

Făcând clic pe acest buton deschideţi fereastra Casier, unde puteţi face depuneri şi retrageri, puteţi vedea istoricul tranzacţiilor dumneavoastră etc.

 

Făcând clic pe acest buton deschideți o fereastră de unde puteți aduce mai mulți bani la masă.

 

Acest buton apare numai în modurile Fun și Anonim. Dacă faceți clic pe el, veți fi direcționat către pagina de creare a unui cont cu Bani reali. Dacă aveți deja un cont cu Bani reali, veți fi direcționat la ecranul de conectare Jucați pe bani reali.

Bara de instrumente de sus conține următoarele:

 

Lângă această pictogramă se află meniul de lansare rapidă. Treceți cu mouse-ul peste orice categorie pentru a vedea jocurile disponibile din acea categorie. Faceți clic pe orice joc pentru a-l lansa.

Game Master

Maestrul Jocului este o funcţie care vă ajută să găsiţi o nouă aventură în lumea jocurilor! Conţine diferite categorii de jocuri din care puteţi alege jocurile preferate.

Pentru a deschide fereastra Maestrul Jocului, faceţi clic pe. Dacă este afişat bannerul de promovare Maestrul Jocului, apăsaţi pe banner ca să deschideţi fereastra Maestrul Jocului.

Dacă o categorie conţine mai multe jocuri şi nu se pot afişa toate deodată, apar butoane săgeată când ţineţi cursorul mouse-ului peste o categorie. Faceţi clic pe butoanele în formă de săgeată pentru a explora jocurile.

Când găsiţi jocul dorit, faceţi clic pe pictograma corespunzătoare ca să porniţi jocul.

Apăsaţi pe pictograma „X” ca să părăsiţi fereastra Maestrul Jocului.


Făcând clic pe acest buton veți dezactiva/activa efectele de sunet.

Treceți cu mouse-ul peste pictograma de sunet pentru a deschide cursorul de volum al sunetului, de unde puteți regla volumul.

 

Treceți cu mouse-ul peste această pictogramă pentru a deschide meniul Instrumente. Meniul conține următoarele:

 • Istoric- Deschide fereastra cu istoricul jocului, unde puteți vedea detalii despre rundele de joc recente. Atenție, istoricul nu este disponibil în modurile Fun și Anonim.
 • Opțiuni- Deschide fereastra de dialog pentru opțiuni, unde puteți modifica diverse setări de joc. Faceți clicaicipentru a afla mai multe despre opțiuni.
 • Ajutor- Deschide articolul de ajutor pe care îl citiți chiar acum.

Ieşire

Făcând clic pe acest buton veți închide fereastra de joc și veți reveni în Meniu.
Notă cu privire la deconectări:

 • Dacă ați fost deconectat de la Internet în mijlocul jocului de bază, învârtirea va fi încheiată automat. Pentru a continua jocul din punctul în care a fost oprit, conectaţi-vă din nou la cazinou şi veți fi direcţionat automat înapoi la joc. În cazul în care redeschideți jocul fără să vă reconectați la cazinou, jocul va porni de la început. În ambele cazuri, câștigurile anterioare vor fi plătite. Puteți face apoi clic pe butonul Istoric pentru a vedea rezultatul rundei anterioare după ce vă autentificați din nou în cazino.
 • Dacă sunteți deconectat de la Internet în timpul rundei Witches' Brew Bonus, veți fi direcționat automat înapoi la joc după ce v-ați autentificat din nou în cazinou astfel încât să puteți continua jocul.
 • Dacă sunteți deconectat de la Internet în timpul unei învârtiri atunci când utilizați funcția Joc Automat, veți fi direcționat automat înapoi la joc după ce v-ați autentificat din nou în cazinou, iar învârtirea va fi jucată din nou, dar nu vor mai începe automat alte învârtiri. Puteți face apoi clic pe butonul Istoric pentru a vedea rezultatul rundei anterioare după ce vă autentificați din nou în cazino.
 • Dacă aţi fost deconectat de la Internet în mijlocul unei runde de joc, câştigurile vor fi colectate şi adăugate la sold. Puteți face apoi clic pe butonul Istoric pentru a vedea rezultatul rundei anterioare după ce vă autentificați din nou în cazino.

Notă privind funcţionarea defectuoasă: Funcţionarea defectuoasă anulează toate plăţile şi jocurile.

Notă cu privire la pariurile nerezolvate: Pariurile nerezolvate plasate se anulează după 90 de zile.

Mai multe informaţii despre diferitele tipuri de jocuri Slot:

Variante de jocuri slot

 

Ultima actualizare: 27.04.2020