Wild Wild West: The Great Train Heist™

Regulile jocului Wild Wild West: The Great Train Heist™

 • Wild Wild West: The Great Train Heist™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 10 linii (fixe) care conține 4 funcții Wild diferite, Free Spins și o funcție Pick and Click.
 • Jocul se joacă cu 10 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori diferite ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat (sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
 • Simbolurile Wild obișnuite acționează doar ca simboluri Wild și înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter și Bonus.
 • Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Tabelul de plăți.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
 • Toate câștigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză cu excepția câștigurilor în fise din timpul funcției Pick and Click.
 • La finalul funcției Pick and Click, câștigul total de la funcția Pick and Click este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat funcția Pick and Click.

Free Spins

 • 3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal şi la Free Spins activează Free Spins conform cu Casierie.
 • 3 Scatters = 10 Free Spins
 • 4 Scatters = 20 Free Spins
 • 5 Scatters = 30 Free Spins
 • Înaintea începerii sesiunii de Free Spins, apare Wild Selector Wheel și începe să se învârtă. După ce jucătorul oprește roata, este selectată și activată aleatoriu o funcție Wild.
 • Alternativ, roata se oprește automat după 30 de secunde.
 • În timpul Free Spins, un simbol Overlay Wild apare aleatoriu pe rolele 1-3 la fiecare învârtire și funcționează la fel ca funcția Wild activă.
 • Simbolul Overlay Wild apare aleatoriu pe o poziție a rolei care nu este deja acoperită cu o funcție Wild.
 • Simbolurile Scatter sunt numărate înainte activării oricărui simbol Overlay Wild sau funcții Wild.
 • Free Spins suplimentare câștigate sunt adăugate automat la sesiunea curentă de Free Spins fără o nouă Wild Selector Wheel.
 • La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate câştigurile din runda care a activat Free Spins.
 • Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda care a activat Free Spins.
 • Fiecare sesiune de Free Spins conține în mod aleatoriu una din cele patru funcții Wild diferite care pot să apară în orice loc pe role:
 • Wild obișnuit

 • Simbolurile Wild obișnuite se comportă doar ca simboluri Wild și înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
 • Expanding Wild

 • Simbolurile Expanding Wild se extind automat pentru a acoperi toată rola pe care apar dacă rezultă într-un câştig pe linia de miză.
 • X2 Multiplier Wild

 • Câștigurile cu simboluri X2 Multiplier Wild sunt înmulțite cu x2 la completarea unei linii de miză câștigătoare.
 • Spreading Wild

 • Simbolul Spreading Wild transformă 1 simbol adiacent sau de pe diagonală într-un simbol Wild suplimentar.

Funcția Pick and Click

 • Funcția Pick and Click este activată când apar pe role 3 simboluri Bonus, doar la jocul principal. Simbolurile Bonus apar pe rolele 1, 3 și 5.
 • Jucătorul face clic pe unul dintre simbolurile Bonus pentru a descoperi un câștig în fise.
 • La fiecare joc Pick and Click este acordat doar 1 premiu.
 • După ce jucătorul află câștigul, sunt afișate valorile câștigului în fise pentru celelalte 2 simboluri Bonus neselectate.
 • Câștigul în fise de la jocul Pick and Click variază între x5 - x50 X valoarea mizei.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a vedea meniul de setări Joc automat și pentru a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau vedeți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
 • Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free Spins.
 • Dacă este câștigat Pick and Click. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Pick and Click.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc automat selectate.
 • Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc, toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.7%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Wild Înlocuitor
Free Spins Învârtiri gratuite
Scatter Dispersie
Bonus Bonus
Pick and Click Selectare & Clic
Expanding Wild Wild extensibil
Multiplier Wild Înlocuitor multiplicator
Spreading Wild Wild dispersat
Wild Selector Wheel Roata de selectare a înlocuitorului
Overlay Wild Wild cu suprapunere

Ultima actualizare: 30.08.2018