Twin Spin Touch™

Regulile jocului Twin Spin Touch™

 • Twin Spin Touch™ este un slot video cu 5 role şi 243 Direcţii de câştig. Jocul conţine substituţii Wild şi o funcţie Twin Reel la fiecare învârtire care oferă mai multe şanse la câştiguri mari.
 • Jocul este jucat cu 243 direcţii de câştig, 1-10 niveluri (25 de fise pe nivel) şi diferite valori ale fisei.
 • Nu există linii de miză.
 • FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru pariere.
 • Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de CASIERIE.
 • Un câştig în fise al simbolului este egal cu valoarea afişată în CASIERIE înmulţită cu nivelul mizei şi numărul de apariţii al simbolului pe fiecare dintre role.
 • Câştigul total în monedă este egal cu câştigul total în fise înmulţit cu valoarea fisei.
 • Simboluri identice în orice poziţie pe trei sau mai multe role adiacente, începând de la rola cea mai stânga și până la cea mai din dreapta, constituie o combinaţie câştigătoare.
 • Este plătită doar cea mai lungă combinaţie de simboluri identice pe direcţia de miză.
 • Sunt create mai multe câştiguri când instanţe suplimentare ale aceluiaşi simbol apar pe aceleaşi role care creează cea mai lungă direcţie de câştig.
 • Sunt adăugate câştigurile simultane pentru diferite simboluri.
 • Toate câștigurile se plătesc doar pentru combinațiile cu simbol câștigător.
 • Pentru câştigul total la simbol, înmulţiţi numărul de simboluri identice care apar pe o rolă cu numărul de simboluri identice de pe celelalte role din cea mai lungă combinaţie câştigătoarea. Înmulţiţi rezultatul cu valoarea câştigului fisei pentru cea mai lungă combinaţie câştigătoare cu simboluri conform cu CASIERIE. Câştigul total pentru învârtire este suma câştigurilor simbol pentru fiecare tip de simbol.

Wild

 • Simbolurile Wild pot să apară doar pe rolele 2, 3, 4 şi 5.
 • Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile.

Funcţia Twin Reel

 • Fiecare învârtire începe cu role gemene adiacente şi identice care sunt conectate între ele. Pe durata învârtirii rolele gemene se pot extinde pentru a deveni role tripleţi, cvadrupleţi sau chiar cvintupleţi.
 • La începutul fiecărei învârtiri, rolele gemene identice pot să apară adiacent pe oricare dintre cele 5 role.
 • Numărul de role care sunt conectate între ele este aleator şi acest lucru se face independent la fiecare învârtire.

Exemplu de plată a unei Direcţii de câştig pe nivelul 1

 • 3 simboluri bară identice pe role adiacente, începând de la rola cea mai din stânga, aduc 15 fise. Acestea sunt înmulţite cu 2 (pentru 2 simboluri bară pe rola 3), oferind un câştig total de 2 x 15 = 30 de fise.


Jocul principal

Buton de învârtire

Atingeţi pentru a începe jocul pe liniile de miză, nivelul mizei şi valoarea fisei din acel moment.

În modul peisaj, atingeţi zona de joc pentru a ascunde butonul Invârtire.

Stop rapid: Atingeţi zona de joc în timpul unei învârtiri pentru a opri rolele.

Meniu

Atingeţi pentru a accesa setările și informaţiile despre joc.

Sunet

Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Sunetul fără a accesa meniul setări.

Meniul Setări rapide

Atingeţi semnul plus pentru a accesa meniul Setări rapide.

Joc automat

Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Jocul automat fără a accesa meniul setări. Setează implicit 50 de runde.

Învârtire rapidă

Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Învârtire rapidă fără a accesa meniul setări.

Ieşire

Atingeţi pentru a ieşi din joc.
Setările jocului şi Informaţii despre joc

Setări de sunet

 • Sunetele jocului: Atinge butonul pentru a opri sau porni sunetul.

Setări învârtire

 • Joc automat: Trageți sau atingeți glisorul pentru a permite jocului automat să seteze opțiunile de joc automat și numărul de runde. Jocul automat redă jocul pentru numărul selectat de învârtiri.
  • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat dacă soldul crește cu suma specificată de dvs.
  • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
  • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat dacă soldul scade cu suma specificată de dvs.

  Notă: Dacă sunteţi deconectat în timp ce jucaţi, toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea lor implicită atunci când încărcaţi din nou jocul.

  Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

 • Învârtire rapidă: Atinge butonul pentru a opri sau porni Învârtirea rapidă.
 • Modul pentru stângaci: Atingeţi pentru a activa sau dezactiva modul pentru stângaci.

Setări miză

 • Miză în numerar: Afişează valoarea mizei dvs. în moneda selectată.
 • Miza în fise: Afişează valoarea mizei dvs. în fise.
 • Nivelul mizei: Trageți sau atingeți glisorul pentru a selecta numărul de fise de mizat pe linia de miză.
 • Valoarea fisei: Trageţi sau atingeţi glisorul pentru a selecta valoarea fisei.

Casierie

Atingeţi pentru a vedea combinaţiile câştigătoare şi plăţile.

Regulile jocului

Atingeţi pentru a vedea regulile jocului.

Istoricul jocului

Atingeţi pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri.

Istoricul jocului este disponibil doar atunci când jucaţi pe bani.

Înapoi

Atinge pentru a reveni la jocul principal.
Joc automat şi Învârtire rapidă

Joc automat

Atingeţi pentru a începe Jocul automat. Numărul de învârtiri selectate este afișat pe buton.

Oprire Joc automat

Atingeţi pentru a opri Jocul automat. Numărul de învârtiri rămase este afişat pe buton.

Învârtire rapidă

Atingeţi pentru a porni Învârtirea rapidă.

Notă: Unii operatori pot să nu ofere toate setările de joc prezentate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 96.60%

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc

Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Wild Înlocuitor
Twin Reel Rolă geamănă

Ultima actualizare: 22.11.2017