Twin Spin™

Regulile jocului Twin Spin™

 • Twin Spin™ este un slot video cu 5 role şi 243 Direcţii de câştig. Jocul conţine substituţii Wild şi o funcţie Rolă geamănă la fiecare învârtire care oferă mai multe şanse la câştiguri mari.
 • Jocul este jucat cu 243 direcţii de câştig, 1-10 niveluri (25 de fise pe nivel) şi diferite valori ale fisei.
 • Nu există linii de miză.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru pariere.
 • MIZĂ MAX începe o rundă de joc cu 243 direcţii de câştig, cel mai mare nivel al mizei şi valoarea curentă a fisei.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de CASIERIE. Alternativ, faceţi clic pe orice simbol de pe role pe durata jocului principal pentru a vedea o mini casierie pentru respectivul simbol.
 • Un câştig în fise al simbolului este egal cu valoarea afişată în CASIERIE înmulţită cu nivelul mizei şi numărul de apariţii al simbolului pe fiecare dintre role.
 • Câştigul total în monedă este egal cu câştigul total în fise înmulţit cu valoarea fisei.
 • Simboluri identice în orice poziţie pe trei sau mai multe role adiacente, începând cu rola cea mai din dreapta constituie o combinaţie câştigătoare.
 • Este plătită doar cea mai lungă combinaţie de simboluri identice pe direcţia de miză.
 • Sunt create mai multe câştiguri când instanţe suplimentare ale aceluiaşi simbol apar pe aceleaşi role care creează cea mai lungă direcţie de câştig.
 • Sunt adăugate câştigurile simultane pentru diferite simboluri.
 • Toate câștigurile se plătesc doar pentru combinațiile cu simbol câștigător.
 • Pentru câştigul total la simbol, înmulţiţi numărul de simboluri identice care apar pe o rolă cu numărul de simboluri identice de pe celelalte role din cea mai lungă combinaţie câştigătoarea. Înmulţiţi rezultatul cu valoarea câştigului fisei pentru cea mai lungă combinaţie câştigătoare cu simboluri conform cu CASIERIE. Câştigul total pentru învârtire este suma câştigurilor simbol pentru fiecare tip de simbol.

Wild

 • Simbolurile Wild pot să apară doar pe rolele 2, 3, 4 şi 5.
 • Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile.

Funcţia Twin Reel

 • Fiecare învârtire începe cu role gemene adiacente şi identice care sunt conectate între ele. Pe durata învârtirii rolele gemene se pot extinde pentru a deveni role tripleţi, cvadrupleţi sau chiar cvintupleţi.
 • La începutul fiecărei învârtiri, rolele gemene identice pot să apară adiacent pe oricare dintre cele 5 role.
 • Numărul de role care sunt conectate între ele este aleator şi acest lucru se face independent la fiecare învârtire.

Exemplu de plată a unei Direcţii de câştig pe nivelul 1

 • 3 simboluri bară identice pe role adiacente, începând de la rola cea mai din stânga, aduc 15 fise. Acestea sunt înmulţite cu 2 (pentru 2 simboluri bară pe rola 3), oferind un câştig total de 2 x 15 = 30 de fise.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie
http://www.gdcasino.it/static/macao/popup/images/twinspin_spin.jpg Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent al mizei şi al valorii fisei (sau apăsaţi tasta spaţiu).
http://www.gdcasino.it/static/macao/popup/images/Spanner_button.jpg Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
http://www.gdcasino.it/static/macao/popup/images/Speaker_button.jpg Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
http://www.gdcasino.it/static/macao/popup/images/QuestionMark_button.jpg Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
http://www.gdcasino.it/static/macao/popup/images/Auto_button.jpg Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări pentru Joc automat şi pentru a juca în modul automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.
http://www.gdcasino.it/static/macao/popup/images/twinspin_information_button.jpg Faceți clic pentru a vizualizaCASIERIE.
http://www.gdcasino.it/static/macao/popup/images/twin_spin_paytable_button.jpg Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din Casierie. Faceţi clic pe butonul central pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma de extindere din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Învârtire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile)
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Sunet ambiental. Activează sau dezactivează coloană sonoră de fundal.
 • Efecte sonore. Porneşte şi opreşte sunetele din joc.
 • Calitatea grafică. Reglează calitatea grafică pentru performanțe optime.
 • Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă suma câştigurilor depăşeşte. Opreşte Joc automat când banii cresc cu suma specificată.
 • Dacă suma pierderilor depăşeşte. Opreşte Joc automat când banii scad cu suma specificată.
 • Faceţi clic pe Reiniţializare pentru a anula toate opţiunile selectate pentru Oprire Joc automat.
 • Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc, toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei active.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 96.60%

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc

Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Paytable Casierie
Wild Wild

Ultima actualizare: 13.11.2017