Sparks™

Regulile jocului Sparks™

 • Sparks™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii care conține modul Câștig într-o direcție, modul Câștig în ambele direcții, substituții Wild și un Expanding Cloning Wild.
 • Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori diferite ale fisei.
 • Jocul poate fi jucat în modul Câștig într-o direcție sau în modul Câștig în ambele direcții.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX redă jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori peMIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie deCASIERIE.
 • Nivelul mizei este numărul de fise mizate pe linia de miză.
 • Un câştig pe linia de miză în fise este egal cu valoarea afişată înCASIERIA înmulţită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise multiplicat cu valoarea fisei.
 • La modul Câștig într-o direcție, se plătește doar cel mai mare câștig pe o linie de miză activă.
 • La modul Câștig în ambele direcții, este plătit doar cel mai mare câștig pe linia de miză activă din ambele direcții.
 • La modul Câștig într-o direcție, câștigurile pe linia de miză sunt achitate dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga până la rola cea mai din dreapta.
 • La modul Câștig în ambele direcții, câștigurile pe linia de miză sunt achitate dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga până la rola cea mai din dreapta și de la rola cea mai din dreapta până la rola cea mai din stânga.
 • Atunci când jucați în modul Câștig într-o direcție sau în modul Câștig în ambele direcții,în joc este afișată casieria corespunzătoare.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
 • Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Wild și Expanding Cloning Wild

 • Simbolurile Wild pot să apară aleatoriu în orice loc pe role și înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Expanding Cloning Wild.
 • Înlocuirea cu simboluri Wild se plăteşte la cea mai mare combinaţie câştigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu CASIERIE.
 • Simbolurile Expanding Cloning Wild pot să apară în orice loc doar pe rolele 2 și 4 și să înlocuiască toate simbolurile.
 • Înlocuirea cu simbolul Expanding Cloning Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu CASIERIA.
 • Atunci când simbolul Expanding Cloning Wild apare pe role, acesta fie va rămâne același, fie se va extinde în sus sau jos sau fie se va extinde în ambele direcții.
 • Expanding Cloning Wild clonează simbolul (simbolurile) adiacent de pe rola din stânga sa pe rola din dreapta sa în ambele moduri Câștig într-o direcție și Câștig în ambele direcții.
 • Dacă Expanding Cloning Wilds apar pe rolele 2 și 4 la aceeași învârtire și se extind pentru a apărea pe același rând, simbolul (simbolurile) clonat inițial este clonat din nou pe rola cea mai din stânga. De exemplu, simbolul (simbolurile) clonat inițial (de pe rola 1 pe rola 3) poate fi clonat din nou (de pe rola 3 pe rola 5).

 • Simbolurile Expanding Cloning Wild pot să apară ca o suprapunere peste rolele ce se învârtesc. Simbolurile clonate apar, de asemenea, ca o suprapunere peste role.
 • Simbolurile Expanding Cloning Wild se extind la fel la jocul de la modul Într-o direcție ca și la modul Câștig în ambele direcții.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.

Buton

Funcţie

spinBtn

Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul curent al mizei şi al valorii fisei (sau apăsaţi tasta spaţiu).

setting_btn

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.

sound_btn

Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.

help_btn

Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

auto_btn

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări pentru Joc automat şi pentru a juca în modul automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.

arrows_btn

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.

paytable_btn

Faceți clic pentru a vizualiza CASIERIE.

wayMode_btn

Dați clic pe săgeata unică pentru a juca în modul Într-o direcție. Dați clic pe săgețile duble pentru a juca jocul în modul Câștig în ambele direcții.

whichway_btn

Dați clic pentru a alege în ce direcție să jucați (din ecranul Intro).

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma de extindere din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Învârtire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă suma câştigurilor depăşeşte. Opreşte Joc automat când banii cresc cu suma specificată.
 • Dacă suma pierderilor depăşeşte. Opreşte Joc automat când banii scad cu suma specificată.
 • Faceţi clic pe Reiniţializare pentru a anula toate opţiunile selectate pentru Oprire Joc automat.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
 • În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câștigul teoretic al jucătorului pentru acest joc la modul Câștig într-o direcție este 96.56%.
 • Câștigul teoretic al jucătorului pentru acest joc la modul Câștig în ambele direcții este 96.54%

Traducerea terminologiei de joc


Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză

Termen tradus

Wild

Wild

Expanding Cloning Wild

Înlocuitor extensibil care clonează

Ultima actualizare: 22.10.2018