Secrets of Christmas

Regulile jocului Secrets of Christmas™

 • Secrets of Christmas™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri ce conține substituții Wild și Free Spins cu Funcții Bonus Free Spins.
 • Jocul este jucat pe 25 de linii de miză (fixe), la 1 – 10 niveluri ale mizei şi valori diferite ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

Simbol Wild

 • Simbolurile Wild pot să apară aleator în orice loc pe role în jocul principal și la Free Spins și să înlocuiască toate simbolurile cu excepția simbolurilor Scatter.
 • Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Tabelul de plăți.

Free Spins

 • 3 sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe role în jocul principal activează 10 Free Spins.
 • Înainte să înceapă Free Spins, există un Bonus Game unde jucătorul alege din 20 de cadouri de Crăciun pentru a câștiga Funcțiile Bonus Free Spins.
 • Numărul de selecții este egal cu numărul de simboluri Scatter care au activat Free Spins.
  • 3 Scatter-uri = 3 Cadouri de Crăciun
  • 4 Scatters = 4 Cadouri Crăciun
  • 5 Scatters = 5 Cadouri Crăciun
 • Funcțiile Bonus Free Spins includ:
  • Free Spins. 2, 3, 4, 5 sau 10 Free Spins suplimentare sunt adăugate la cele 10 Free Spins inițiale.
  • Multipliers. Sunt adăugați multiplicatori suplimentari x1 sau x2 la multiplicatorul inițial x1 de la Free Spins.
  • Wild Reels. Wild Reels acoperă rolele 2 și/sau 4 până când se încheie Free Spins.
  • Simboluri Wild suplimentare. Simbolurile Lumânare și/sau Clopoțel devin simboluri Wild în timpul Free Spins. Consultați Casieria pentru simboluri.
 • Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda care a activat Free Spins.
 • Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Free Spins.
 • Câmpul CÂŞTIG TOTAL include orice câştig de la jocul principal adunat la orice câştig de la Free Spins.
 • La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări Joc automat și pentru a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau deschideți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile CASIERIE.
Dați clic pentru a reveni la jocul principal.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt câștigate Free Spins.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru Oprire joc automat.
 • Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc, toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.72%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Scatter Dispersie
Wild Înlocuitor
Bell Wild Înlocuitor Clopoțel
Candle Wild Înlocuitor Lumânare
Wild Reel Wild Rola
Free Spins Învârtiri gratuite
Multiplier Multiplicator

Ultima actualizare: 12.10.2018