Secrets of Atlantis™

Regulile jocului Secrets of Atlantis™

 • Secrets of Atlantis™ este un slot video cu 5 role, 4 rânduri și 40 de linii (fixe) ce conține o funcție Highlight, Nudge Wilds, Re-Spins cu simboluri Colossal și Win Both Ways.
 • Jocul este jucat cu 40 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (20 de fise per nivel) și diferite valori ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX redă jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat (sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
 • Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Nivelul pariului este numărul de fise mizate pe 2 linii de miză.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Casierie înmulțită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linie de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Doar câş. mare linie miză act. ambele dir. plătit.
 • Câştigurile pe linie de miză se plătesc în succesiune, fie de la cea mai din stânga spre dreapta, fie de la cea mai din dreapta spre stânga.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
 • Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Funcția Highlight

 • În timpul fiecărei învârtiri, funcția Highlight evidențiază aleatoriu poziții pe rolele 2, 3 și 4.
 • Dacă Highlights acoperă complet rolele 2, 3 și 4 la finalul unei învârtiri, este activată o Re-Spin cu simboluri Colossal.
 • Un simbol Colossal este un bloc de 3x4 simboluri și poate să apară doar la Re-Spins cu simboluri Colossal.
 • Simbolurile Colossal pot fi afișate complet sau parțial în funcție de modul cum aterizează rola.
 • Simbolul Colossal va fi întotdeauna afișat complet pe rând.
 • În timpul unei Re-Spin cu simboluri Colossal, rolele 2, 3 și 4 se transformă într-o singură rolă cu simboluri Colossal.
 • Rolele 1 și 5 se reînvârtesc doar cu simboluri obișnuite.
 • Dacă rola cu simboluri Colossal este complet evidențiată, este activată o Re-Spin suplimentară cu simboluri Colossal.
 • Re-Spins cu simboluri Colossal se termină când rola cu simboluri Colossal nu este complet evidențiată după o Re-Spin cu simboluri Colossal.
 • La finalul Re-Spins cu simboluri Colossal, câștigul total de la Re-Spins cu simboluri Colossal este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat Re-Spins cu simboluri Colossal.
 • Re-Spins cu simboluri Colossal sunt jucate la același nivel al mizei și valoare a fisei ca la învârtirea care a activat Re-Spins cu simboluri Colossal.

Nudge Wild

 • Nudge Wild poate fi afișat complet sau parțial în funcție de modul cum aterizează rola.
 • Dacă apare doar o parte din Nudge Wild pe rândurile active, Nudge Wild este deplasat în sus sau în jos acoperind toată rola.
 • Când un Colossal Nudge Wild aterizează parțial pe role în timpul unei Re-Spin cu simboluri Colossal, Colossal Nudge Wild este deplasat în sus sau jos acoperind toată rola.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.

Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.

Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.

Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări pentru Joc automat şi pentru a juca în modul automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.

Faceți clic pentru a vedea CASIERIE.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Învârtire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
 • Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă soldul crește cu. Oprește Jocul automat dacă soldul crește cu suma specificată.
 • Dacă soldul scade cu. Oprește Jocul automat dacă soldul scade cu suma specificată.
 • Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc automat selectate.
 • Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc, toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei active.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc şi toate plăţile afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 97.07%

Traducerea terminologiei de joc

Observaţie: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză

Termen tradus

Highlight

Evidențiere

Colossal

Uriaș

Re-Spin

Re-învârtire

Nudge Wild

Wild deplasat

Wild

Înlocuitor

Win Both Ways

Câştig în ambele direcţii

Ultima actualizare: 22.10.2018