Scruffy Duck

Regulile jocului Scruffy Duck™

 • Scruffy Duck™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri, 25 de linii de miză care conține simboluri stivuite, substituții Wild și Free Spins.
 • Jocul este jucat pe 25 de linii de miză (fixe), la 1 – 10 niveluri ale mizei şi valori diferite ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pe
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

  Simboluri stivuite

 • Atât la jocul principal, cât și la Free Spins, simbolurile rață apar ca simboluri stivuite pe role.
 • Un simbol stivuit este un simbol care fie acoperă parțial o rolă (1 sau 2 poziții pe o rolă), fie acoperă toate cele 3 poziții pe o rolă.
 • Simbolurile stivuite vor fi afișate complet sau parțial în funcție de modalitatea de aterizare a rolei.
 • Orice parte dintr-un simbol stivuit rață inclusă într-o linie de miză câștigătoare plătește conform cu Casieria.

  Expanding Wild

 • Simbolurile Expanding Wild pot să apară atât la jocul principal, cât și la Free Spins și vor înlocui toate simbolurile, cu excepția simbolului Free Spins.
 • Expanding Wilds pot să apară pe orice rolă, exceptând la funcția Colossal Wild când acestea aterizează doar pe rolele 1 și 5.
 • Simbolurile Expanding Wild se extind automat pentru a acoperi toată rola dacă apar ca urmare a unui câştig pe linia de miză.
 • Înlocuirea cu simbol Expanding Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu Casieria.

  Free Spins

 • 3 simboluri Free Spins care apar oriunde pe rolele 3, 4 sau 5 din jocul principal activează Free Spins.
 • 1 din următoarele 5 funcții este activată în timpul Free Spins: funcția Multiplier, funcția Symbol Removal, Colossal Wild, Random Wilds și funcția Double.
 • Când sunt activate Free Spins, jucătorul selectează una dintre rațe și, astfel, alege aleatoriu una dintre funcțiile menționate anterior.
 • Fiecare funcție acordă un număr corespunzător de Free Spins: funcția Multiplier - 15 Free Spins, funcția Symbol Removal – 12 Free Spins, Colossal Wild -10 Free Spins, Random Wilds – 8 Free Spins și funcția Double – 6 Free Spins.
 • Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.
 • La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate câştigurile din runda care a activat Free Spins.
 • La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
 • Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca runda care a activat Free Spins.

  Funcția Multiplier

 • În timpul funcției Multiplier, toate câștigurile sunt înmulțite cu 3.

  Funcția Symbol Removal

 • La această funcție nu apar pe role simboluri cu câștiguri mici.

  Colossal Wild

 • Colossal Wild înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Free Spins.
 • Colossal Wild este mare cât 2 x 2 sau 3 x 3 simboluri și apare doar pe rolele 2, 3 și 4.
 • La aterizare, Colossal Wild va fi afișat complet sau parțial în funcție de cum se opresc rolele.
 • Dacă ia parte la o combinație câștigătoare, Colossal Wild se va împărți în 2 până la 9 simboluri Wild unice.
 • Orice parte a unui Colossal Wild inclusă pe o linie de miză câștigătoare plătește cea mai mare combinație câștigătoare posibilă conform cu Casieria.

  Random Wilds

 • În timpul acestei funcții, între 2 și 5 Random Wilds aterizează pe role la fiecare învârtire după ce rolele s-au oprit.
 • Random Wilds înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Free Spins.
 • Dacă Random Wilds aterizează pe Expanding Wild, Expanding Wild se va extinde așezându-se peste Random Wild (dacă rezultă într-un câștig pe linia de miză).
 • Dacă Random Wild aterizează pe Expanding Wild și nu rezultă într-un câștig pe linia de miză, Random Wild se va pune peste Expanding Wild.
 • Random Wilds nu se extind.
 • Random Wilds nu aterizează peste Colossal Wilds.
 • Substituția Random Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare posibilă conform cu Casieria.

  Funcția Double

 • Este posibilă activarea simultană a două dintre funcțiile anterioare.
 • Cele două funcții sunt alese aleatoriu.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie
sd1
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.

Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.

Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.
sd2
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile CASIERIE.
sd3
Dați clic pentru a reveni la jocul principal.
sd4
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free Spins.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru Oprire joc automat.
 • Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei de joc sau a funcţiei.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.38%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Wild Înlocuitor
Expanding Wild Wild extensibil
Random Wild Wild aleator
Colossal Wild Înlocuitor colosal
Free Spins Învârtiri gratuite
Multiplier Multiplicator
Symbol Removal Îndepărtare simbol
Double Dublu

Regulile jocului sunt generate:

2017-08-09 11:09:22 (UTC)

Ultima actualizare: 13.08.2018