Reel Rush™

Regulile jocului Reel Rush™

 • Reel Rush este un slot video cu 5 role care conţine substituţii Wild, re-învârtiri şi Free Spins cu maxim 3125 direcţii de câştig.
 • Jocul se desfăşoară cu 45 şi până la 3125 direcţii de câştig, 1-10 niveluri (50 de fise per nivel) şi diferite valori ale fisei.
 • Nu există linii de miză.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru pariere.
 • MIZĂ MAX porneşte o rundă de joc la cel mai mare nivel al mizei şi la valoarea curentă a fisei.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Un câştig în fise al simbolului este egal cu valoarea afişată în CASIERIE înmulţită cu nivelul mizei şi numărul de apariţii al simbolului pe fiecare dintre role.
 • Câştigul total în monedă este egal cu câştigul total în fise înmulţit cu valoarea fisei.
 • Simboluri identice în orice poziţie pe trei sau mai multe role adiacente, începând de la rola cea mai stânga și până la cea mai din dreapta, constituie o combinaţie câştigătoare.
 • Este plătită doar cea mai lungă combinaţie de simboluri identice pe direcţia de miză.
 • Sunt create mai multe câştiguri când instanţe suplimentare ale aceluiaşi simbol apar pe aceleaşi role care creează cea mai lungă direcţie de câştig.
 • Sunt adăugate câştigurile simultane pentru diferite simboluri.
 • Toate câștigurile se plătesc doar pe direcțiile de câștig.
 • Pentru câştigul total la simbol, înmulţiţi numărul de simboluri identice care apar pe o rolă cu numărul de simboluri identice de pe celelalte role din cea mai lungă combinaţie câştigătoarea. Înmulţiţi rezultatul cu valoarea câştigului fisei pentru cea mai lungă combinaţie câştigătoare cu simboluri conform cu CASIERIE. Câştigul total pentru învârtire este suma câştigurilor simbol pentru fiecare tip de simbol.

Exemplu de plată a unei Direcţii de câştig pe nivelul 1

 • 3 simboluri ananas identice pe role adiacente începând cu rola cea mai din stânga acordă 10 re-învârtiri. Acestea sunt înmulţite cu 1 (pentru 1 simbol ananas pe rola 1), după care cu 1 (pentru 1 simbol ananas pe rola 2) şi după aceea cu 3 (pentru 1 Wild, care înlocuieşte un simbol ananas, plus 2 simboluri ananas pe rola 3) oferind un câştig total de 1 x 1 x 3 x 10 = 30 de fise.

Wild

 • Simbolurile Wild pot să apară doar pe rolele 2, 3, 4 şi 5 în jocul principal şi la Free Spins.
 • Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile.

Configuraţia rolei şi Direcţiile de câştig

 • O combinaţie câştigătoare la orice învârtire din jocul principal activează 1 re-învârtire, de până la maxim 5 re-învârtiri.
 • Pe durata fiecărei re-învârtiri, numărul de direcţii de câştig creşte cu 2 simboluri suplimentare care apar pe role.
 • Următorul tabel afişează configuraţia rolei şi numărul de direcţii de câştig după învârtirea iniţială din runda principală de joc, fiecare re-învârtire şi Free Spins.
Învârtire / Re-învârtire / Free Spins Role Direcţii de câştig
Învârtire iniţială 45
Prima re-învârtire 135
A doua re-învârtire 405
A treia re-învârtire 675
A patra re-învârtire 1125
A cincea re-învârtire 1875
Free Spins 3125
 • Re-învârtirile sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca învârtirea care a activat prima re-învârtire.
 • Când nu sunt combinaţii câştigătoare la o re-învârtire sau după a cincea re-învârtire, re-învârtirile se termină și rolele revin la configurația inițială.
 • Câştigurile la re-învârtire sunt adăugate la câştigurile de la învârtirea iniţială.

Free Spins

 • O combinaţie câştigătoare după a cincea re-învârtire activează 8 Free Spins.
 • Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca învârtirea care a activat re-învârtirile şi Free Spins.
 • Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.
 • La finalul Free Spins, CÂŞTIG TOTAL afişat include toate câştigurile de la Free Spins, re-învârtiri şi învârtirea care a activat re-învârtirile.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări pentru Joc automat şi pentru a juca în modul automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din Casierie. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni Setări joc

 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Opreşte Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprire Joc automat la câştigarea Free Spins.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

  Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei de joc sau a funcţiei.

  Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 97.0%

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Wild Înlocuitor
Free Spins Învârtiri gratuite

Ultima actualizare: 13.08.2018