Joker Pro™

Regulile jocului Joker Pro™

 • Joker Pro™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri care conține Joker Pro Re-Spins și Hot Spot Win.
 • Jocul se joacă cu 10 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori diferite ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
 • Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Joker Pro Re-Spins

 • La jocul principal, unul sau mai multe simboluri Scatter care aterizează pe rolele 2, 3 sau 4 activează Joker Pro Re-Spins.
 • Simbolurile Scatter pot să apară doar la jocul principal pe rolele 2, 3 și 4.
 • Dacă trei simboluri Scatter aterizează în mijlocul rolelor 2, 3 și 4 la jocul principal, este acordat Hot Spot Win egal cu de 1000 de ori valoarea mizei totale.
 • Joker Pro Re-Spins sunt jucate pe același nivel al mizei și valoare a fisei ca învârtirea care a activat Joker Pro Re-Spins.
 • În timpul Joker Pro Re-Spins, rolele 1 și 5 se transformă în role Wild și apar trei poziții Hot Spot pe mijlocul rolelor 2, 3 și 4.
 • Simbolurile Scatter care au activat Joker Pro Re-Spins se transformă în simboluri Wild care se lipesc de role și rolele se reînvârtesc.
 • Dacă trei simboluri Wild aterizează pe poziții Hot Spot, este acordat Hot Spot Win în valoare de 1000 de ori miza și Joker Pro Re-Spins se încheie.
 • Simbolurile Wild pot să apară doar pe rolele 2, 3 și 4 la Joker Pro Re-Spins și înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Scatter.
 • Unul sau mai multe simboluri Wild suplimentare care aterizează pe role în timpul unei Joker Pro Re-Spin acordă o altă Joker Pro Re-Spin și se lipesc de role până la finalul Joker Pro Re-Spins.
 • Câștigul total de la Joker Pro Re-Spins este adăugat la eventualele câștiguri de la runda care a activat Joker Pro Re-Spins.
 • Dacă câștigul total de la Joker Pro Re-Spins, inclusiv toate câștigurile de la runda care a activat Joker Pro Re-Spins, depășește de 1000 de ori miza totală, se acordă un câștig egal cu de 1000 de ori valoarea mizei totale și Joker Pro Re-Spins se încheie.
 • Dacă pe role nu mai aterizează simboluri Wild suplimentare în timpul unei Joker Pro Re-Spin, Joker Pro Re-Spin se încheie.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.

       

Buton  Funcţie 
  Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
       
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
        
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
        
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
         
 
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări pentru Joc automat şi pentru a juca în modul automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.
    
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.
        
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Apasă Spaţiu pt învârt. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc automat selectate.
 • Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc, toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei active.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.80%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză  Termen tradus  
Wild Înlocuitor
Scatter Dispersie

Hot Spot

Punct fierbinte
Hot Spot Win Câștig Punct fierbinte
Joker Pro Re-Spins Reînvârtiri Joker Pro

Ultima actualizare: 16.05.2018