Jack Hammer™

Regulile jocului Jack Hammer™

 • Jack Hammer™ este un slot video cu 25 de linii, 3 rânduri, care utilizează 15 role independente.
 • Jocul foloseşte substituţii Sticky Wins™, Free Spins şi Wild.
 • Jocul este jucat pe 25 de linii de miză (fixe), la 1 – 10 niveluri ale mizei şi valori diferite ale fisei.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • MIZĂ MAX porneşte jocul la nivelul celei mai mari mize şi la valoarea fisei preselectate.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune, de la cel mai din stânga spre dreapta.
 • Câştigurile unei linii de miză sunt înmulţite cu numărul de fise mizate pe o linie de miză.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Se adaugă câştigurile simultane de la diferite linii de miză.
 • Toate câştigurile sunt afişate în fise.
 • Simbolul Free Spin este un simbol Scatter.
 • Câștigurile de la Free Spin sunt adăugate la eventualele câștiguri pe linia de miză.
 • Atât la jocul principal, cât și la Free Spins, simbolurile Wild apar doar pe rolele 2, 3, 4 și 5.
 • Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile cu excepţia simbolurilor Free Spin.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea, cu orice multiplicator aplicabil.
 • Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.

Funcția Sticky Win

 • O linie de miză câștigătoare sau 3 sau mai multe simboluri Free Spin declanșează funcția Sticky Win™.
 • Rolele cu simboluri câştigătoare rămân fixe, iar toate celelalte role se rotesc din nou pentru a putea obţine câştiguri mai mari.
 • Rolele se învârtesc până când nu mai sunt câştiguri noi.
 • Când nu se generează câştiguri noi şi se încheie Sticky Win, se plătesc toate câştigurile active.

Free Spins

 • În jocul principal şi la Free Spins, 5 sau mai multe simboluri Free Spin care apar oriunde pe role activează Free Spins. Numărul de Free Spins câştigate este conform cu Casierie.
 • Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca runda care a activat Free Spins.
 • În timpul Free Spins se pot câştiga Free Spins suplimentare.
 • Câștigurile Free Spin sunt triplate (x3). Se exclud Free spins suplimentare.
 • Free Spins suplimentare câştigate nu sunt înmulţite cu multiplicatorul Free Spins.

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprire Joc automat la câştigarea Free Spins.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprire Joc automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată.
 • Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei de joc sau a funcţiei.

  Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

 • Faceți clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opțiunile Oprire joc automat selectate.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setări pentru Joc automat şi pentru a juca în modul automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din Casierie. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Rotire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc listate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 97.0 %

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Free Spins Învârtiri gratuite
Multiplier Multiplicator
Scatter Dispersie
Sticky Win Câştig lipicios
Wild Înlocuitor

Ultima actualizare: 13.08.2018