Hotline

Regulile jocului Hotline™

 • Hotline™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 30 de linii (fixe) care conține simboluri Wild și Expanding Wild, Re-Spins, Free Spins și Hotline Bonus Bet.
 • Jocul este jucat cu 30 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei și diferite valori ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Nivelul pariului este numărul de fise mizate pe 2 linii de miză.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
 • Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Hotline Bonus Bet

 • Hotline Bonus Bet este o miză bonus care crește șansa de a câștiga Expanding Wilds și Re-Spins cu o miză mai mare.
 • Fiecare rând este o Hotline. Fiecare Hotline poate fi activată sau dezactivată. O Hotline este întotdeauna activată.
 • Atunci când o singură Hotline este activată, jocul este jucat cu Miza de bază (15 fise pe nivelul de miză).
 • Dacă sunt activate două Hotlines, jocul este jucat cu Miză dublă (30 de fise pe nivelul de miză).
 • Dacă sunt activate trei Hotlines, jocul este jucat cu Miză triplă (45 de fise pe nivelul de miză).
 • Cu cât sunt activate mai multe Hotlines, cu atât este mai mare șansa de a obține Expanding Wilds și posibilitatea de a câștiga Re-Spins.

Wild și Expanding Wild

 • Simbolurile Wild pot să apară oriunde pe rolele de la jocul principal, Re-Spins și Free Spins și înlocuiesc toate simbolurile cu excepția simbolurilor Scatter.
 • Dacă un simbol Wild aterizează pe o Hotline activată, aceasta se extinde pentru a acoperi toată rola.
 • Substituția cu simbol Wild și Expanding Wild plătește cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză conform cu Tabelul de plăți.

Re-Spins

 • La jocul principal și Re-Spins, dacă un simbol Wild aterizează pe o Hotline activată, aceasta se extindă pentru a acoperi toată rola și acordă o Re-Spin după evaluarea tuturor câștigurilor.
 • Expanding Wild rămâne pe role până la finalul Re-Spins.
 • Re-Spins se încheie dacă nu mai aterizează noi simboluri Wild pe o Hotline activată.
 • Re-Spins sunt jucate pe același nivel al mizei, valoare a fisei și pe aceleași Hotlines activate ca la învârtirea care a activat Re-Spins.
 • Eventualele câștiguri de la Re-Spins sunt adăugate la eventualele câștiguri de la învârtirea inițială.
 • Dacă sunt câștigate simultan Free Spins și Re-Spins, Free Spins sunt activate primele.

Free Spins

 • 3 simboluri Scatter care apar oriunde pe rolele 1, 3 și 5 la jocul principal activează 7 Free Spins.
 • La Free Spins, dacă un simbol Wild aterizează pe o Hotline activată, aceasta se extinde pentru a acoperi toată rola și rămâne pe role până la finalul Free Spins.
 • Free Spins suplimentare nu pot fi câștigate pe durata Free Spins.
 • Free Spins sunt jucate pe același nivel al mizei, valoare a fisei și pe aceleași Hotlines activate ca la runda care a activat Free Spins
 • La finalul Free Spins, câştigul total de la Free Spins este adăugat la toate câştigurile din runda care a activat Free Spins.
 • La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
 • Dacă sunt câștigate simultan Free Spins și Re-Spins, Free Spins sunt activate primele.
 • Free Spins nu pot fi activate pe durata Re-Spins.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări Joc automat și pentru a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau deschideți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc automat.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile CASIERIE.
Dați clic pentru a reveni la jocul principal.
Faceți clic pentru a activa/dezactiva Hotlines.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
 • Tutorial. Pornește sau oprește tutorialul.
 • Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă sunt câştigate Free Spins. Oprește Jocul automat atunci când sunt câștigate Free Spins.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Oprire Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru Oprire joc automat.
 • Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc, toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.13% / 96.70% / 97.04% (Miză de bază / Miză dublă / Miză triplă).

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Wild Înlocuitor
Expanding Wild Wild extensibil
Scatter Dispersie
Re-Spins Re-învârtiri
Free Spins Învârtiri gratuite
Hotline Linie de miză fierbinte
Hotline Bonus Bet Miză bonus pe linia de miză fierbinte
Bonus Bet Miză Bonus

Ultima actualizare: 22.10.2018