Finn and the Swirly Spin

Regulile jocului Finn and the Swirly Spin™

 • Finn and the Swirly Spin™ este un slot video care conține un Simbol Wild, o Free Spins Key, 4 tipuri diferite de Free Spins și o Random Feature cu 4 variații.
 • Simbolurile urmează un model în spirală începând din colțul din stânga jos al rolelor și terminându-se în poziția centrală
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • MIZĂ MAX redă jocul pe nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinaţiile câştigătoare şi câştigurile se acordă în funcţie de TABELUL DE PLĂŢI.
 • Jocul este jucat cu 1-10 niveluri ale mizei (10 fise pe nivel) și diferite valori ale fisei.
 • Un câștig în fise de la o partidă câștigată este egal cu valoarea afișată în TABELUL DE PLATĂ înmulțită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulțită și cu orice multiplicator aplicabil.
 • Un câștig în monedă de la o partidă câștigată este egal cu câștigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Este achitat doar cel mai mare câștig de la o partidă câștigată.
 • Cel puțin 3 simboluri identice care apar pe un rând, orizontal sau vertical, oriunde pe role constituie un câștig.
 • Câștigurile simultane de la partidele diferite câștigate sunt adăugate.
 • Free Spins sunt jucate folosind același mecanism de învârtire cu 25 de spații de la jocul principal și același nivel al mizei și valoare a fisei ca la runda care le-a activat.

Mecanica învârtirii

 • În fiecare din cele 25 de spații, apar 25 de simboluri separate care sunt independente de cele din jurul lor.
 • Simbolurile câștigătoare vor fi distruse și simbolurile rămase se vor muta pentru a umple spațiul gol.
 • Simbolurile se mută din spațiile cu numerele mai mari către spațiul cu următorul număr mai mic aflat pe direcția săgeții (vedeți diagrama de mai jos)

Simboluri Wild

 • Câștigurile cu simboluri Wild se pot intersecta sau suprapune pe același rând sau coloană.
 • Nu apare niciun simbol Wild în timpul învârtirii/căderii inițiale.

Potriviri câștigătoare

 • Orice linie orizontală sau verticală de 3 sau mai multe simboluri identice este o potrivire câștigătoare.
 • Un singur rând sau coloană poate să conțină mai mult de 1 câștig.
 • Atunci când 3 sau 4 Wild-uri sunt adiacente pe o linie verticală sau orizontală, acestea pot înlocui doar simbolurile din fiecare parte a liniei, adică un grup de Wild-uri nu poate crea singur un câștig.
 • Câștigurile care au doar simboluri Wild sunt contorizate doar dacă nu este posibilă nicio altă potrivire câștigătoare pe orizontală sau verticală. Când se întâmplă acest lucru, Wild-urile vor înlocui pentru simbolul cu cel mai mare câștig conform tabelului de plăți.

Avalanșa și Generarea Wild

 • După ce toate câștigurile au fost evaluate, toate simbolurile care au făcut parte dintr-un câștig vor exploda și vor dispărea.
 • După ce simbolurilor s-au oprit, se face o evaluare a câștigurilor pe baza modului în care apare grila 5x5.
 • Există mai multe tipuri diferite de câștiguri: câștiguri care au un simbol Wild și câștiguri care nu au un simbol Wild.
 • Fiecare câștig va declanșa 1 din cele 2 lucruri în funcție de tipul câștigului.
 • Câștigurile care conțin un simbol Wild: Dacă câștigurile conțin un simbol Wild, simbolul Wild care contribuie la câștig va exploda, distrugând simbolurile adiacente acestuia pe verticală și orizontală.
 • Câștigurile care nu conțin un simbol Wild: Dacă câștigurile nu conțin un simbol Wild, va fi creat un nou simbol Wild în locul unuia dintre simboluri care a explodat și a dispărut.
 • După ce s-au întâmplat toate exploziile și noile Wild-uri sunt pe poziții, simbolurile rămase vor porni o avalanșă pentru a completa spațiile goale. Acest proces se repetă până când nu mai sunt alte câștiguri.
 • Noul simbol Wild va fi pus în mijlocul potrivirii câștigătoare, însă vor exista instanțe (consultați „câștiguri care au un Wild” de mai sus) în care nu vor fi generate alte Wild-uri noi.
 • Câștigurile avalanșă sunt adăugate la sold împreună cu câștigurile de la jocul principal.

Simbolul Free Spins Key

 • Locul din stânga jos de pe role va începe întotdeauna cu un simbol Free Spins Key.
 • Simbolul Free Spins Key va progresa spre centru pe măsură ce apar câștigurile și restul simbolurilor pornesc avalanșa.
 • Simbolul Free Spins Key nu poate să dispară în timpul jocului principal.
 • Free Spins sunt activate dacă simbolul Free Spins Key este în poziția centrală atunci când nu mai sunt combinații câștigătoare și toate avalanșele s-au încheiat.
 • De fiecare dată când simbolul Free Spins Key ajunge în centru și activează Free Spins, un contor de chei din colțul dreapta jos al ecranului jocului crește cu 1 unitate.
 • Contorul de chei nu se va reseta de fiecare dată când jocul este închis, jucătorul putând continua să joace cu numărul total de chei adunate atunci când repornește jocul.

Free Spins

 • După ce s-au derulat toate câștigurile sau avalanșele, dacă simbolul Free Spins Key se află în poziție centrală, atunci este acordat un joc Free Spins.
 • Jucătorul poate să aleagă dintre 4 jocuri Free Spins diferite, fiecare corespunzând la una dintre Random Features.
 • În timpul jocului inițial de Free Spins, doar o singură Random Feature poate fi aleasă. După finalizarea jocului inițial Free Spins, jucător revine la jocul principal și nu va putea selecta un alt joc Free Spins.
 • Este acordată o singură Random Feature pentru fiecare joc Free Spin, acestă Random Feature apărând întotdeauna la prima inițiere a fiecărui joc Free Spin, cu excepția Funcției Dragon Destroy.
 • Niciun simbol Free Spins Key nu apare în timpul Free Spins.
 • Inițial, doar un singur joc Free Spins este disponibil pentru a fi ales, însă pot fi deblocate mai multe jocuri după ce s-a jucat un anumit număr de runde Free Spins.
 • Free Spins suplimentare se deblochează în următoare ordine: Star Bar Free Spins, Lava Lair Free Spins, Lucky Mug Free Spins și Golden Pot Free Spins.
 • Lucky Mug Free Spins necesită 9 chei pentru descuiere.
 • Golden Pot Free Spins necesită 16 chei pentru descuiere.
 • Lava Lair Free Spins necesită 4 chei pentru descuiere.
 • Star Bar Free Spins necesită 1 cheie pentru descuiere.
 • Numărul total de chei afișate în contorul cheilor nu scade atunci când este selectat un joc Free Spins.
 • Star Bar Free Spins se comportă exact la fel ca funcția Starfall Wilds de la jocul principal.
 • Dacă sunt activate Star Bar Free Spins, 7 Star Bar Free Spins sunt acordate cu Starfall Wilds Random Feature.
 • În timpul Lava Lair Free Spins, apare întotdeauna un Sticky Wild în locul simbolului Free Spins Key la jocul principal.
 • Dacă sunt activate Lava Lair Free Spins, 3 Lava Lair Free Spins sunt acordate cu Dragon Destroy Random Feature.
 • Dragon Destroy Random Feature, spre deosebire de alte Random Feature-uri, nu acționează imediat, ci este salvată și declanșată doar atunci când nu există câștiguri după o avalanșă.
 • Dragon Destroy Random Feature funcționează la fel ca la jocul principal, cu excepția faptului că simbolul Sticky Wild și Wild-urile pot fi folosite pentru a crea un model câștigător.
 • Suplimentar, în timpul Dragon Destroy Random Feature, simbolul Sticky Wild nu poate fi distrus în niciun fel și, de aceea, nu este contorizat în privința numărului minim de 8 simboluri distruse.
 • Dacă sunt activate Lucky Mug Free Spins, 4 Lucky Mug Free Spins sunt acordate cu Irish Luck Random Feature.
 • Lucky Mug Free Spins funcționează similar cu Irish Luck Random Feature de la jocul principal.
 • Lucky Mug Free Spins sunt întotdeauna activate după afișarea simbolurilor inițiale (însă înainte de evaluarea acestora), indiferent dacă există sau nu combinații câștigătoare pe ecran.
 • Suprapunerea este pusă pe o linie care nu conține niciun câștig. Dacă nu există nicio astfel de linie, este alesă o linie care conține deja un câștig, însă simbolul care va fi plasat ca suprapunere va fi, în schimb, un simbol Wild.
 • În cazul în care nu există niciun câștig, simbolurile se transformă astfel:
 • Fiecare din cele 6 opțiuni de simboluri este sortată în funcție de frecvența de apariție pe zona de joc.
 • Simbolul ales pentru suprapunere este selectat aleatoriu.
 • Dacă sunt activate Golden Pot Free Spins, 2 Golden Pot Free Spins sunt acordate cu Magic Transform Random Feature.
 • Funcția Golden Pot Free Spins funcționează exact ca funcția Magic Transform de la jocul principal
 • La ambele învârtiri de la Golden Pot Free Spins, 5 simboluri inimă neagră și roșie sunt poziționate aleatoriu pe rolele selectate și se pot suprapune peste simbolurile inimă neagră și roșie deja existente.
 • Câștigurile de la jocurile Free Spins vor fi adăugate la eventualele câștiguri de la jocul principal.

Funcții aleatorii

 • După învârtirea inițială poate fi acordată o Random Feature.
 • Dacă va fi acordată sau nu o Random Feature este stabilit după ce toate simbolurile s-au oprit și, dacă se acordă, va fi aplicată imediat înainte de acordarea oricăror câștiguri.
 • O Random Feature poate să nu apară după rezultatul primei învârtiri.
 • Există 4 tipuri diferite de Random Features care pot fi câștigate: Starfall Wilds, Dragon Destroy, Irish Luck și Magic Transform.
 • Funcția Dragon Destroy poate fi activată doar dacă nu există câștiguri înainte de activarea funcției Dragon Destroy.
 • Funcția Dragon Destroy va distruge un număr aleatoriu de simboluri care după aceea vor activa o altă avalanșă. Aceasta apare astfel încât se garantează un câștig după avalanșă.
 • Funcția Starfall Wilds plasează 2 sau mai multe Wild-uri aleatoriu pe role. Wild-urile pot să apară într-un mod aleatoriu sau pe o linie.
 • Dacă Wild-urile sunt plasate într-un model aleatoriu, pozițiile sunt alese aleatori, însă acestea nu sunt plasate peste simbolul Free Spins Key.
 • Dacă după plasarea Wild-urilor nu apare niciun câștig, va continua să fie adăugat un Wild în poziții aleatorii până când apare un câștig.
 • Dacă Wild-urile sunt plasate pe o linie, fiecare dintre cele 10 linii verticale sau orizontale este aleasă aleatoriu.
 • Aceasta se întâmplă până când este găsită o linie care nu conține simbolul Free Spins Key.
 • Wild-urile trebuie să apară adiacente unul față de altul pe linia aleasă, cu pozițiile alese uniform din toate combinațiile în care toate Wild-urile sunt adiacente.
 • De exemplu, dacă trei Wild-uri sunt plasate pe o linie orizontală, atunci opțiunile de plasare sunt cele 3 poziții cele mai din stânga, cele 3 poziții din mijloc sau cele 3 poziții cele mai din dreapta.
 • Funcția Magic Transform va transforma toate simbolurile de inimă neagră și roșie într-un alt simbol cu câștig mai mare.
 • Simbolul în care este transformat poate fi diferit de simbolurile inimă neagră și roșie.
 • Există 16 (4x4) transformări posibile deoarece fiecare simbol inimă neagră și roșie are 4 rezultate potențiale privind rezultatul transformării.
 • Toate simbolurile inimă neagră se vor transforma în simbolul ales corespunzător și, respectiv, toate simbolurile inimă roșie se vor transforma în simbolul ales corespunzător.
 • Funcția Irish Luck poate fi activată doar atunci când nu există niciun câștig pe role după învârtirea inițială. Este adăugată pe role o linie orizontală sau verticală cu un tip de simbol, cu excepția simbolului Wild, oferind astfel un câștig garantat.
 • Orientarea orizontală sau verticală a liniei este aleasă aleatoriu.
 • Dacă linia aleasă conține o Free Spins Key, aceasta este re-aleasă până când se găsește o linie care nu conține o Free Spins Key.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI. Derulați în sus și în jos pentru a vedea informația.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
 • Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free Spins.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru Oprire joc automat.
 • Notă: Când modificaţi setările pentru Autoplay pe durata unei runde de joc, toate setările se vor aplica după terminarea rundei de joc sau a funcţiei active.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.61%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Wild Înlocuitor
Free Spins Învârtiri gratuite
Free Spins Key Cheia Învârtiri gratuite
Starfall Wilds Înlocuitori Stea căzătoare
Dragon Destroy Distrugerea dragonului
Irish Luck Noroc irlandez
Magic Transform Transformare magică
Lava Lair Rezervorul de lavă
Sticky Wild Înlocuitor lipicios
Lucky Mug Cană norocoasă
Golden Pot Vas de aur
Star Bar Bară stea
Random Feature Funcție aleatorie

Ultima actualizare: 12.10.2018