Elements: The Awakening™

Regulile jocului Elements: The Awakening™

 • Elements: The Awakening™ este un slot video cu 5 coloane, 3 rânduri şi 20 de linii cu funcţia Avalanche™ şi 4 moduri diferite pentru Free Fall, fiecare cu un Wild diferit.
 • Jocul este redat cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri de miză şi diferite valori ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru pariere.
 • MIZĂ MAX porneşte jocul la maximul liniei de miză, la cel mai mare nivel de miză şi la valoarea curentă a fiselor.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Câştigurile pe linia de miză se plătesc în succesiune de la coloana cea mai din stânga spre cea mai din dreapta.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
 • Toate câştigurile în fise se plătesc doar pe liniile de miză.

Funcţia Avalanche™

 • Simbolul cade în poziţie pe coloane, în loc să se învârtească.
 • O linie de miză câștigătoare va începe funcţia Avalanche.
 • Simbolurile din combinaţiile câştigătoare explodează şi dispar, lăsând loc unei a doua Avalanche de simboluri, pentru o şansă la câştiguri mai mari.
 • Modurile Free Fall activate prin câştigarea Avalanches încep când nu mai sunt câştiguri şi funcţia Avalanches se termină.
 • Fiecare nouă rundă de joc porneşte cu un contor Avalanche gol.

Contor Avalanche

 • Contorul Avalanche din jocul principal creşte cu un pas pentru fiecare cădere succesivă care conţine cel puţin un câştig pe linia de miză, până la maxim 4 Avalanche. Culorile afişate în Contor Avalanche sunt identice cu elementul conducător din runda curentă.
 • Avalanches continuă până când nu mai sunt câştiguri; noua rundă de joc începe cu un Contor Avalanche gol.

Contor Energetic

 • În jocul principal există un element Contor Energetic care afişează elementul conducător, secţiunea Contorului Energetic cu cea mai multă energie indică modul Free Falls în care se va intra dacă se activează Free Falls.
 • Contorul Energetic este împărţit în patru secţiuni, câte una pentru fiecare element, care se umple doar ca urmare a unei linii de miză câştigătoare.
 • Butonul Joc se modifică în Contor Energetic pe durata unei runde de joc sau când o rundă de joc porneşte şi se umple cu energie de la unul sau mai multe Elemente câştigătoare din combinaţiile de pe linia de miză câştigătoare. Culorile afişate în Contorul Energetic sunt identice cu elementul câştigător din runda curentă.
 • Dacă energia a 2 elemente este egală, modul Free Falls va fi ales aleator.
 • Fiecare rundă începe cu un Contor Energetic gol.

Free Falls

 • 4 sau mai multe Avalanches consecutive într-o rundă de joc care apar oriunde pe coloane în jocul principal activează unul din modurile Free Fall.
 • Free Falls sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda care a activat Free Falls.
 • Există 4 moduri separate Free Falls, denumite Fire Storm, Air Storm, Earth Storm şi Water Storm.
 • Fiecare mod Free Fall are o funcție unică de simbol Wild care apare pe coloane pentru o șansă la câștiguri mai mari.
 • Fiecare mod Free Fall acordă 10 Free Falls.
 • La finalul rundelor Free Fall, jocul revine la runda care a activat funcţia Free Fall.
 • La finalul rundelor Free Fall, câştigul total de la rundele Free Fall este adăugat la orice câştiguri din runda care a activat funcţia Free Fall.

Wild

 • În jocul principal, simbolurile Wild pot să apară doar pe coloanele 2, 3, 4 şi 5 şi înlocuiesc toate simbolurile.
 • Toate simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile din jocul principal şi de la Free Falls.
 • Simbolurile Wild înlocuiesc în jocul principal şi la Free Falls şi plătesc cea mai mare combinaţie câştigătoare posibilă pe o linie de miză.

Fire Storm Wild

 • Simbolurile Fire Storm Wild apar pe coloanele 2, 3 şi 4 în modul Fire Storm şi se pot extinde pentru a include coloanele 1 şi 5.
 • Simbolurile Fire Storm Wild se pot întinde în orice direcţie pe coloane, transformând oricare două simboluri adiacente în simboluri Wild pentru o şansă la câştiguri mai mari.

Air Storm Wild

 • 2 simboluri Air Storm Wild cad aleator pe coloane la prima Free Fall şi rămân pe coloane pentru tot modul Air Storm.
 • După prima cădere, simbolurile Wild se mută aleator pe o poziţie adiacentă pe coloane la fiecare cădere sau Avalanche.
 • Simbolurile Wild se învârtesc înainte de a trece pe poziţia următoare de pe coloane pentru a arăta direcţia în care se vor mişca.

Earth Storm Wild

 • Earth Storm Wild poate să apară doar pe coloanele 2, 3 şi 4 în modul Earth Storm.
 • Simbolurile Earth Storm Wild rămân pe coloane până când au fost incluse în una sau mai multe linii de miză câştigătoare, în 3 Avalanches sau până când nu mai sunt câştiguri.

Water Storm Wild

 • Water Storm Wild poate să apară doar pe coloanele 2, 3 şi 4 în modul Water Storm.
 • Water Storm Wild este un Expanding Wild şi se extinde vertical pentru a acoperi toată coloana transformând simbolurile în Wild.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de runde la Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din Casierie. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
 • Tasta spaţiu pentru a juca. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
 • Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc listate.

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă s-a câştigat Free Falls. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde Free Falls.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru Oprire joc automat.
 • Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la rundele Free Fall, toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcţiei.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.0%

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc

Termen în engleză Termen tradus
Avalanche Avalanşă
Free Falls Căderi libere
Wild Înlocuitor
Air Storm Wild Wild Furtună de aer
Fire Storm Wild Wild Furtună de foc
Water Storm Wild Wild Furtună de apă
Earth Storm Wild Wild Furtună de pământ
Expanding Wild Wild extensibil

Ultima actualizare: 12.02.2020