Dracula

Prezentare joc

 • Dracula este un slot video cu 5 role, 4 rânduri și 40 de linii care conține Free Spins, substituții Wild, simboluri stivuite, Stacked Wilds și Funcția Liliac.
 • Jocul se desfăşoară cu 40 de linii de miză (fixe), de la 1 la 10 niveluri ale mizei şi diferite valori ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • MIZĂ MAX redă jocul pe numărul maxim de linii de miză, la cel mai mare nivel al mizei și la valoarea curentă a fisei.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afişată în Tabelul de plăţi înmulţită cu nivelul mizei. Această valoare este înmulţită, de asemenea, cu orice multiplicator aplicabil.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
 • Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.

Wild și Stacked Wild

 • Simbolurile Wild pot să apară în orice loc doar pe rolele 2, 3 și 4 din jocul principal și înlocuiesc toate simbolurile.
 • Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Casieria.
 • Simbolurile Stacked Wild pot să apară oriunde doar pe rola 3 la Free Spins și pot fi afișate complet sau parțial în funcție de cum aterizează rola.
 • Simbolurile Stacked Wild înlocuiesc toate simbolurile, inclusiv simbolurile liliac, și plătesc cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Tabelul de plăți.
 • Simbolurile liliac care se suprapun peste Stacked Wild după oprirea rolelor vor dispărea, lăsând descoperit Stacked Wild.

Free Spins

 • O stivă complet vizibilă cu simbolul Dracula aflată pe rola 2 și o stivă complet vizibilă cu simbolul Doamnă care apare simultan pe rola 4 la jocul principal activează 10 Free Spins conform cu Tabelul de plăți.
 • Un simbol Stacked Wild complet vizibil care apare pe rola 3 în timpul Free Spins activează 2 Free Spins suplimentare.
 • Orice parte din simbolurile stivuite incluse pe o linie de miză câștigătoare plătește conform cu Tabelul de plată.
 • Free Spins suplimentare câştigate sunt adăugate automat la Free Spins curente.
 • Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca runda care a activat Free Spins.
 • În jocul principal, nu pot fi câștigate Free Spins dacă Funcția Liliac este activată.
 • Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
 • Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.
 • La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.

Funcția Liliac

 • La jocul principal, funcția Liliac este activată aleatoriu și poate fi activată doar o singură dată per învârtire.
 • La Free Spins, funcția Liliac apare la fiecare învârtire și este activată doar o singură dată per învârtire.
 • Atunci când a fost activată funcția Liliac, vor zbura un număr aleatoriu de lilieci și aceștia vor ateriza în orice loc pe rolele care se învârt, ca o suprapunere în formație grupată.
 • La jocul principal, numărul de lilieci variază între 4 și 12, iar la Free Spins între 4 și 20.
 • După ce liliecii s-au așezat pe role, toți liliecii din grup se transformă în același simbol activat aleatoriu, inclusiv simbolul Wild.
 • Dacă sunt activați 20 de lilieci la funcția Liliac, toate rolele sunt umplute cu lilieci.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări pentru Joc automat și pentru a juca automat. Selectaţi numărul de învârtiri pentru Joc automat sau deschideţi Setări complexe pentru a configura opţiunile de oprire pentru Joc automat.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din Casierie. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.
 • Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
 • Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc listate.

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a seta opţiunile complexe de joc automat faceţi clic pe JOC AUTOMAT pe tastatură sau AUTO în panoul de joc şi faceţi apoi clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free Spins.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru Oprire joc automat.
 • Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei de joc sau a funcţiei.

  Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.

  Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.60%

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Wild Înlocuitor
Stacked Wild Înlocuitor grămadă
Free Spins Învârtiri gratuite
Bat Feature Funcția Liliac

Ultima actualizare: 12.10.2018