Copy Cats

Copy Cats™ Regulile jocului

 • Copy Cats™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 25 de linii (fixe) care conține Free Spins, simboluri Bonus, substituții Wild, simboluri Stacked, Stacked Wilds și o funcție Copy Cats.
 • Jocul este jucat pe 25 de linii de miză (fixe), la 1 – 10 niveluri ale mizei şi valori diferite ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat (sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
 • Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv pe liniile de miză.
 • Câștigurile de la funcția Copy Cats sunt adăugate la sold.

Funcția Copy Cats

 • Există patru tipuri diferite de simboluri pisică: o pisică roșie, o pisică roz, o pisică albastră și o pisică aurie. Pisica aurie identifică simbolul Wild.
 • O stivă completă cu oricare din simbolurile pisică sau un Stacked Wild care acoperă toate pozițiile pe rola 1 din jocul principal, activează funcția Copy Cats. Un simbol Stacked este un simbol care acoperă 3 poziții pe o rolă.
 • La funcția Copy Cats, toate simbolurile pisică care apar doar pe rolele 2, 3, 4 și 5 se transformă în simbolul pisică care a activat funcția.
 • Toate simbolurile pisică revin la starea lor inițială la începutul următoarei învârtiri.

Free Spins

 • 3 simboluri Bonus care apar oriunde doar pe rolele 1, 3 și 5 de la jocul principal activează 10 Free Spins.
 • 3 simboluri Bonus = 10 Free Spins
 • Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda care a activat Free Spins.
 • Numărul de Free Spins acordate este conform cu Casieria.
 • Free Spins suplimentare pot fi câștigate în timpul Free Spins.
 • 3 simboluri Bonus care apar oriunde doar pe rolele 1, 3 și 5 la Free Spins, activează 10 Free Spins suplimentare.
 • În timpul Free Spins nu există niciun simbol pisică pe rola 1, cu excepția pisicii aurii (simbolul Wild).
 • Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
 • Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.

Simbol Wild

 • Un simbol Stacked Wild complet care acoperă toate pozițiile pe rola 1 la Free Spins activează funcția Copy Cats, transformând toate simbolurile pisică în Wild. Un simbol Stacked Wild este un Wild care acoperă 3 poziții pe o rolă.
 • Toate simbolurile pisică revin la starea lor inițială la începutul următoarei învârtiri.
 • Substituțiile cu simbol Wild plătesc cea mai mare combinație câștigătoare posibilă pe o linie de miză în conformitate cu Tabelul de plăți.
 • Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolurilor Bonus.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie
cc1
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.

Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.

Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Faceți clic pentru a deschide meniul de setări Joc automat și pentru a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau deschideți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc automat.
cc2
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din CASIERIE. Faceţi clic pe butonul x pentru a reveni la joc.
cc3
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).
 • Film intro. Pornește sau oprește filmul introductiv.

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
 • Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free Spins.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru Oprire joc automat.
 • Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc, toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.76%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Free Spins Învârtiri gratuite
Wild Înlocuitor
Stacked Wild Înlocuitor grămadă
Stacked Stivuit
Bonus Bonus

Regulile jocului sunt generate:

2018-01-29 11:06:18 (UTC)

Ultima actualizare: 13.08.2018