Asgardian Stones

Regulile jocului Asgardian Stones™

 • Asgardian Stones™ este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 de linii de miză (fixe). Jocul conține simboluri Colossal, o Bonus Wheel, Free Spins, substituții Wild și funcția Avalanche™.
 • Jocul se joacă cu 20 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei şi valori diferite ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat (sau se poate apăsa pe butonul AUTO).
 • Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția Bonus Wheel.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Nivelul mizei reprezintă numărul de fise mizate pe linia de miză.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.
 • Toate câștigurile în fise plătesc doar pe liniile de miză, cu excepția câștigurilor de la Bonus Wheel.

Funcţia Avalanche™

 • În loc să se rotească rolele, cad simbolurile pe role.
 • O linie de miză câștigătoare va începe funcţia Avalanche.
 • Simbolurile din combinațiile câștigătoare explodează și dispar, lăsând loc pentru o a doua Avalanche de simboluri.
 • Avalanches continuă până când nu mai sunt câştiguri.
 • Câștigurile Avalanche sunt adăugate la eventualele câștiguri pe linia de miză.

Simboluri Colossal

 • Toate simbolurile de la jocul principal și de la Free Spins apar și ca o versiune Colossal, cu excepția simbolului Wild de la jocul principal. Simbolul Colossal este un bloc de 2x2 sau 3x3 simboluri.
 • Simbolurile Colossal sunt afișate complet sau parțial în funcție de modul în care aterizează rola.
 • Simbolurile din combinațiile câștigătoare explodează și dispar și tot simbolul Colossal este îndepărtat chiar dacă doar o mică parte a simbolului a participat la combinația câștigătoare.
 • Toate simbolurile rămase cad pe poziția cea mai de jos pentru a completa spațiile goale, lăsând loc pentru o nouă Avalanche de simboluri. Avalanche-urile continuă până când nu mai există câștiguri.
 • În timpul Avalanche, poate să cadă un simbol Colossal. După plasarea unui simbol Colossal, toate spațiile goale rămase sunt umplute cu simboluri obișnuite. Nu este posibil să existe 2 sau mai multe simboluri Colossal vizibile simultan.
 • Orice parte a unui simbol Colossal inclusă într-o linie de miză câștigătoare plătește conform cu Tabelul de plăți.

Funcția Colossal Crush

 • După prima Avalanche, funcția Colossal Crush poate fi activată atât la jocul principal, cât și la Free Spins.
 • Simbolul Colossal trebuie să conțină întotdeauna simboluri pe toate pozițiile aflate direct sub acesta.
 • Atunci când un nou simbol Colossal cade, acesta poate strivi rânduri suplimentare de simboluri aflate dedesubt.
 • Dacă mai există poziții libere sub simbolul Colossal, ca urmare a unui câștig anterior, simbolul Colossal cade, strivind toate simbolurile din rândul de dedesubt. Acest lucru continuă până când simbolul Colossal ajunge la baza ecranului sau până când nu mai sunt poziții libere dedesubt.
 • De fiecare dată când un simbol Colossal cade cu un rând și strivește cel puțin un simbol, este acordat un multiplicator.
 • Pentru fiecare rând pe care este strivit un simbol, multiplicatorul crește cu 1 cu o valoare maximă a acestuia de x4. Multiplicatorul este aplicat la următoarea evaluare a câștigului și atunci este resetat la 1, adică fiecare multiplicator poate fi folosit o singură dată.

Funcția Bonus Wheel

 • Bonus Wheel este un bloc de 3x3 simboluri care pot ateriza doar pe ultimele 3 role, atât la jocul principal, cât și la Free Spins. Acesta poate ateriza complet sau parțial vizibil în zona de joc.
 • După ce toate Avalanche-urile și evaluările câștigurilor s-au terminat, Bonus Wheel se oprește. Câștiguri în fise, Free Spins sau ambele pot fi câștigate la Bonus Wheel.
 • Numărul de câștiguri în fise și de Free Spins câștigate pe câmpurile active de la Bonus Wheel vor fi egale cu numărul de rânduri acoperite de simbolul 3x3, adică +1 premiu pentru fiecare rând.
 • Un câștig în fise de la Bonus Wheel are valoarea de 1, de 2 sau de 5 ori valoarea mizei totale, iar câștigul maxim în fise este de 36 de ori valoarea mizei totale.
 • Spre deosebire de simbolurile obișnuite, Bonus Wheel nu este îndepărtată după acordarea câștigului, ceea ce înseamnă că nu va fi nicio Avalanche după evaluarea acesteia.
 • Suplimentar la multiplicatorul funcției Colossal Crush, valorile câștigurilor în fise de pe Bonus Wheel sunt, de asemenea, înmulțite. Însă, acest multiplicator nu se resetează dacă urmează o Avalanche, în schimb, dacă multiplicatorul crește din nou, multiplicatorul câștigurilor în fise crește și mai mult. Când Avalanche se oprește, este evaluat câștigul în fise de la Bonus Wheel.
 • Câștigurile Bonus Wheel sunt adunate la eventualele câștiguri pe linia de miză.

Free Spins

 • Există 3 câmpuri la Bonus Wheel care acordă fiecare câte 5 Free Spins. Un câștig de la Bonus Wheel la jocul principal poate, astfel, activa 5, 10 sau maxim 15 Free Spins.
 • Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi valoare a fisei ca runda care a activat Free Spins.
 • Numărul de Free Spins acordate este conform cu Casieria.
 • La Free Spins, simbolul Wild poate fi un simbol Colossal Wild.
 • Dacă un Colossal Wild face parte din câștig, acesta este împărțit în simboluri Wild 1x1.
 • Simbolurile Wild care fac parte dintr-un câștig explodează și dispar.
 • Simbolurile Wild care nu fac parte din câștig rămân pe role și fac parte din următoarele Avalanche-uri până când nu mai există câștiguri.
 • Bonus Wheel poate fi reactivată de maxim trei ori la Free Spins și activează maxim 25 de Free Spins suplimentare în total.
 • Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.
 • Câştigurile Free Spin sunt adăugate la toate câştigurile pe linie de miză.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie

Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).

Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.

Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.

Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Faceți clic pentru a deschide meniul de setări Joc automat și pentru a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau deschideți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc automat.

Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Opreşte Joc automat când se câştigă o rundă.
 • Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free Spins.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru Oprire joc automat.
 • Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc, toate setările se vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcției.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.31%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Avalanche Avalanşă
Bonus Wheel Roata Bonus
Free Spins Învârtiri gratuite
Colossal Uriaș
Colossal Crush Strivire colosală
Wild Înlocuitor

Regulile jocului sunt generate:

2018-01-18 11:26:11 (UTC)

Ultima actualizare: 04.06.2020