Archangels Salvation

Regulile jocului Archangels: Salvation™

 • Archangels: Salvation™ este un slot video cu 6 role și 12 rânduri care conține Free Spins, substituții Wild și 2 Funcții Wild.
 • Jocul este jucat cu 100 de linii de miză (fixe), 1-10 niveluri ale mizei (40 de fise pe nivel) și diferite valori ale fisei.
 • Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
 • Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
 • FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
 • Atunci când jucați la cel mai ridicat nivel al mizei, MIZĂ MAX porneşte jocul pe numărul maxim de linii de miză și la valoarea curentă a fisei. Atunci când jucați la un nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX pentru a juca runda la nivelul selectat.
 • JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
 • Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
 • Toate simbolurile Wild (2x2 Wild, stive de simboluri Wild și Wild-uri simple) înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolului Scatter.
 • Simbolurile câștig mare din joc sunt simboluri individuale, însă pentru convenție acestea sunt reprezentate ca stive de simboluri, de ex. personajele rai și iad.
 • Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulțită cu nivelul mizei.
 • Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
 • Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga spre rola cea mai din dreapta.
 • Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
 • Se adună câştigurile simultane pe diferite linii de miză.

2x2 Wild

 • Simbolul 2x2 Wild este un bloc de 2x2 simboluri.
 • Simbolul Wild înlocuieşte toate simbolurile cu excepţia simbolurilor Scatter.
 • Orice parte a unui simbol Wild inclusă într-o linie de miză câștigătoare plătește cea mai mare combinație câștigătoare posibilă conform cu Tabelul de plăți.

Zonele Punct fierbinte

 • În joc există 2 zone separate punct fierbinte.
 • Prima este alcătuită din cele 2 rânduri de sus ale zonei de joc, iar a doua este alcătuită din cele 2 rânduri de jos ale zonei de joc.
 • La Free Spins, ambele zone punct fierbinte cresc cu 3 rânduri.
 • Fiecare dintre aceste zone are propria sa Funcție Wild. Zona punct fierbinte de sus activează Funcția Heaven, iar zona punct fierbinte de jos - Funcția Hell.
 • Dacă 2x2 Wild aterizează pe role astfel încât orice parte a sa este în zona punct fierbinte, Funcția Wild respectivă este activată.
 • Funcția Wild este activată pentru fiecare poziție de pe role care este ocupată de 2x2 Wild. De exemplu, dacă 2x2 Wild aterizează complet peste zona punct fierbinte, funcția este activată de 4 ori.
 • Funcția poate fi reactivată din nou dacă o stivă de simboluri Wild (sau o parte a acesteia) sau un singur simbol Wild aterizează din nou în zona punct fierbinte.
 • Pentru fiecare simbol Wild din zona punct fierbinte este generată 1 stivă de simboluri Wild sau 4 simboluri Wild simple.
 • Aceeași funcție nu poate fi activată de 2 ori la rând. Doar 1 funcție poate fi activată la un moment dat. De exemplu, dacă Funcția Hell a fost activată prima, atunci următoarea care va fi reactivată va fi Funcția Heaven.
 • Pot exista doar 2 tipuri de simboluri Wild prezente pe role în timpul funcției: simboluri Wild simple și stive de simboluri Wild.
 • Funcțiile se termină atunci când nu mai aterizează noi simboluri Wild pe zonele punct fierbinte sau atunci când simbolul Wild nu mai are poziții libere pe care să aterizeze pe role.
 • Câștigul de la Funcțiile Wild este evaluat și achitat după ce funcțiile au fost jucate.
 • Câștigurile de la Funcția Wild sunt adăugate la eventualele câștiguri pe linia de miză.

Funcția Heaven

 • Funcția Heaven este activată atunci când un simbol 2x2 Wild aterizează complet sau parțial peste zona punct fierbinte de sus.
 • Dacă 2x2 Wild aterizează parțial în zona punct fierbinte, sunt generate 2 stive de simboluri Wild. Dacă simbolul 2x2 Wild aterizează complet, sunt generate 4 stive de simboluri Wild.
 • Lungimea stivei de simboluri Wild variază între 3 și 5 simboluri.
 • Stivele de simboluri Wild pot să acopere complet simbolurile Scatter, simbolurile Wild simple și complet/parțial stivele mai mici cu simboluri Wild.
 • Stivele de simboluri Wild nu pot ateriza în zona punct fierbinte de sus.

Funcția Hell

 • Funcția Hell este activată atunci când un simbol 2x2 Wild aterizează complet sau parțial în zona punct fierbinte de jos.
 • Dacă se întâmplă acest lucru, zona iad începe să tragă cu simboluri Wild simple care aterizează aleatoriu pe role.
 • Simbolurile Wild simple nu pot ateriza peste Scatter și alte simboluri Wild și în zona punct fierbinte de jos.
 • Numărul de simboluri Wild trase este 8 sau 16 în funcție de faptul dacă simbolul Wild a aterizat parțial sau complet pe zona punct fierbinte.

Free Spins

 • 3 sau mai multe simboluri Scatter stivuite care apar oriunde pe role activează Free Spins.
 • Simbolurile Scatter sunt stivuite câte 2, adică acestea ocupă 2 poziții pe role.
 • Fiecare stivă de Scatters contează ca un singur simbol, chiar dacă ocupă două poziții pe role.
 • Dacă este vizibilă doar o parte a stivei, aceasta tot va conta ca un simbol Scatter întreg.
 • Dacă simbolul Scatter este acoperit cu o stivă de simboluri Wild, simbolul Scatter tot va activa Free Spins.
 • Dacă sunt activate simultan Free Spins și Funcții Wild, Funcțiile Wild sunt jucate primele.
 • 3, 4, 5 și 6 simboluri Scatter acordă 10, 15, 20 și, respectiv, 25 de Free Spins.
 • Free Spins sunt jucate la acelaşi nivel al mizei şi aceeaşi valoare a fisei ca runda care a activat Free Spins.
 • Free Spins suplimentare nu pot fi câştigate pe durata Free Spins.
 • La terminarea Free Spins, jocul revine la runda care a activat Free Spins.
 • Câmpul câştig total include toate câştigurile de la Free Spins adunate cu toate câştigurile de la runda care a activat Free Spins.

Funcţiile jocului

 • Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton Funcţie
Faceți clic pentru a porni runda de joc la nivelul curent al mizei și valoarea fisei (alternativ, apăsați tasta spațiu).
Faceţi clic pentru a deschide meniul cu setările jocului şi selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceți clic pentru a deschide meniul de setări Joc automat și pentru a juca automat jocul. Selectați numărul de învârtiri pentru Jocul automat sau deschideți Setări complexe pentru a configura opțiunile de oprire Joc automat.
Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta pentru a derula prin paginile din Casierie.
Dați clic pentru a reveni la jocul principal.
Faceți clic pentru a vizualiza tabelul de plată.

Opţiuni Setări joc

 • Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
 • Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în toate cazinourile).
 • Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
 • Apasă Spațiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
 • Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat

 • Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic pe Setări complexe.
 • La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
 • Dacă sunt câştigate Free Spins. Opreşte Jocul automat dacă se câştigă Free Spins.
 • Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
 • Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu suma specificată de dvs.
 • Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu suma specificată de dvs.
 • Faceți clic pe Reinițializare pentru a șterge toate opțiunile selectate pentru Oprire joc automat.
 • Notă: Când modificaţi setările de Joc automat pe durata unei runde de joc sau la Free Spins, toate setările vor intra în vigoare după terminarea rundei de joc sau a funcţiei.
 • Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc automat vor reveni la valoarea implicită.
 • Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicții.

Informaţii suplimentare

 • Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
  • Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
  • Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
 • În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului

 • Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.08%

Traducerea terminologiei de joc

Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
Wild Înlocuitor
2x2 Wild Înlocuitor 2x2
Heaven Rai
Hell Iad
Free Spins Învârtiri gratuite
Scatter Dispersie

Regulile jocului sunt generate:

2018-03-07 09:40:13 (UTC)

Ultima actualizare: 04.06.2020