Gangsta City Slot

MainGame

Obiectivul jocului:

Gangsta City Slot este un slot cu 5 role, 68 de linii de plată, 3 simboluri pe ambele părți și 4 simboluri pe rolele mijlocii. Atunci când 3 sau mai multe simboluri de bonus apar pe role, jocul Bonus este activat, iar jucătorii au șansa de a juca oricare dintre cele 4 jocuri bonus. Rotirile gratuite nu pot fi redeclanșate în cadrul rotirilor gratuite. Nivelurile Wanted vor acorda jucătorului o re-rotire adiţională în timpul jocului obișnuit.

Informaţii despre joc:

 • Jocul se joacă cu un număr fix de 68 de linii de plată.
 • Odată ce intraţi în joc, va fi stabilit un pariu standard total.
 • PARIUL total reprezintă numărul de linii înmulțit cu VALOAREA PARIULUI selectată.
 • VALOAREA PARIULUI poate fi modificată, utilizând butoanele 4 şi 5 .
 • ROTIREA poate fi declanșată dând clic pe butonul Rotire cu PARIUL curent selectat.
 • Plăţile sunt efectuate conform TABELEI DE PLĂŢI.
 • Câştigurile de pe liniile de plată sunt multiplicate cu valoarea „pariului pe linie” şi sunt adăugate la alte câştiguri pe linii de plată.
 • Doar cea mai mare combinaţie câştigătoare realizată cu cel puțin un alt simbol, în afară de Wild, va fi acordată pe fiecare linie de plată.
 • Câștigurile, care coincid pe linii diferite, vor fi adăugate la totalul dvs.
 • Toate simbolurile, cu excepția simbolului Bonus, plătesc de la stânga la dreapta.
 • Plăţile pentru cel mai valoros simbol (Mașina) vor fi efectuate, dacă 5 simboluri Wild apar pe o linie de plată.
 • Simbolul Wild substituie toate simbolurile cu excepția simbolului Bonus și va fi plătit doar cel mai mare câștig.
 • De fiecare dată când există un câștig, SOLDUL total se va actualiza, iar suma câștigată în cadrul rotirii este afișată la rubrica CÂȘTIG din partea de jos a jocului.
 • Jocul și regulile de joc sunt identice atât în versiunea pe bani reali, cât și în cea pe bani virtuali, cu excepția faptului că, opțiunea de rotire automată nu va fi disponibilă în cadrul versiunii pe bani virtuali.

Reguli de joc:

 • Setarea rubricii „PARIURI”: Când intrați în joc, pe toate cele 68 linii ale slot-ului va fi fixată o valoare de pariu implicită. Puteţi mări valoarea pariului dând clic pe butonul 4 din partea dreaptă a secțiunii „VALOARE PARIU” sau puteți scădea valoarea pariului făcând clic pe butonul 5 din partea stângă. Pariul nu va fi ajustat la următorul pariu posibil. Dacă soldul dvs. scade sub pariul total plasat, faceți clic pe butonul 6 afişat în partea de jos a ferestrei de joc.
 • LINII:  68 linii vor fi selectate implicit.
 • PARIU MAXIM: Pentru a juca cu PARIUL MAXIM, faceţi clic pe butonul 6. Această opţiune va fi dezactivată, dacă soldul dvs. este insuficient.
 • Numărul liniilor va fi multiplicat cu „pariul pe linie”. Valoarea totală a mizei va fi afişată lângă rubrica „PARIU”, care se află în partea de jos a ferestrei de joc.
 • Tabela de plăți: Tabela de plăți poate fi vizualizată fie făcând clic pe butonul 70 situat în partea de jos a ferestrei de joc de lângă pictogramele Setări de joc şi Sunet sau făcând clic pe butonul 7 în partea stângă a ferestrei de joc.
 • Puteţi reveni în joc, apăsând pe butonul 8 în fereastra Tabelei de plăţi sau în zona dinafara ferestrei Tabelei de plăţi.
 • Rotire: Faceţi clic pe pictograma ROTIRE  9 pentru a începe rotirea rolelor. După ce rolele se opresc din rotire, orice combinaţii câştigătoare de pe liniile selectate vor fi plătite conform tabelei de plăți.
 • Rezultat: Câștigurile sunt indicate prin căsuțe de culoare galbenă și simboluri animate în interior, iar valoarea totală de câștig va fi afișată în partea de jos a ecranului, sub „CÂȘTIG”.
 • Volum: pictograma  va porni muzica jocului. Faceţi clic pe pictograma  pentru a opri volumul .
 • ROTIRE AUTOMATĂ: Puteți folosi această funcție pentru a alege toate sau oricare dintre diversele opțiuni pentru modul de joc „fără mâini” (automat). În cadrul acestei funcţii sunt disponibile următoarele opţiuni:
  • Numărul de rotiri: jocul va porni automat numărul de rotiri selectat din meniul derulant. Puteţi opta pentru maxim 1.000 de rotiri și juca până când soldul dvs. este peste valoarea pariului total plasat. Pentru jucătorii din Regatul Unit cu un utilizator UKGC, numărul de rotiri disponibile va fi de 100.
  • Rotiţi până când câştigul este egal cu sau depășește: jocul va roti, până ce suma câştigurilor este egală cu sau mai mare decât suma introdusă în caseta de text numerică.
   • Rotiți până când pierderea nu depășește: jocul va roti automat până când este atinsă limita de pierdere. Pierderea va fi calculată cu (Pierdere = Total pariuri - Total câștiguri)
    • Total pariuri = total pariuri acumulate
    • Total câștiguri = total câștiguri acumulate
    • (((Total pariuri - Total câștiguri) + pariu joc curent) <= Valoarea limitei de pierdere), apoi va fi acordată următoarea rotire automată.
  • Dacă jocul bonus este activat: jocul va roti automat până la declanşarea următoarei funcţii.

rsz_auto_spin_panel

 • Pentru a utiliza funcția de rotire automată, faceți clic pe butonul „ROTIRE AUTOMATĂ” 10 în partea de jos a ferestrei de joc. În momentul în care se deschide fereastra de rotire automată, bifaţi căsuţele de lângă opţiunea(ile), cu care doriţi să jucaţi. Selectaţi din meniul derulant, dacă este cazul. Faceţi clic pe „START” pentru a activa opţiunile selectate şi pentru a începe rotirile. De asemenea, faceți clic pe butonul Stop Rotire automată 11 pentru a opri funcţia ROTIRE AUTOMATĂ şi pentru a reveni la fereastra de joc.
 • Atunci când jucaţi cu mai multe opţiuni şi condiţii selectate, condiţia care este îndeplinită prima, va avea prioritate faţă de celelalte, iar condiţiile selectate rămase vor fi dezactivate. Puteţi ulterior alege, fie să selectaţi acelaşi set de opţiuni de joc din nou, fie să optaţi pentru noi opţiuni şi să continuaţi să jucaţi.
 • Opțiunea „ROTIRE AUTOMATĂ” va fi dezactivată în modul de joc pe bani virtuali.
 • Repetare pariu/Modificare pariu: Pariul implicit pentru următoarea rotire va avea aceeaşi valoare a pariului pariat în rotirea anterioară. Faceţi clic pe „ROTIRE” pentru a juca din nou cu aceeaşi miză. Pentru a vă modifica pariul, măriți sau micșorați pariul din fereastra de joc.
 • Credite: După ce aţi plasat pariul dorit, soldul contului de joc este afişat la rubrica „SOLD”. Actualul dvs. sold de joc reprezintă suma valorilor afişate la rubrica „SOLD” şi la rubrica „PARIU”. Soldul de joc este afişat în partea de jos a ecranului de joc.

Setări joc:

 • Pentru a utiliza setările jocului, faceți clic pe butonul Setări joc  din partea de jos a ecranului de joc între pictogramele Tabela de plăţi şi Sunet.
 • Volum: Jucătorul poate seta volumul pentru efecte sonore prin glisarea butonului de volum.
 • Efecte sonore: Comutați între simbolurile On/Off pentru a activa sau dezactiva sunetele de animație pentru câștig.
 • Sunet ambiental: Comutați între simbolurile On/Off pentru a activa sau dezactiva sunetul de fundal al jocului.
 • Rotire rapidă: Bifând această opțiune, jocul e mai rapid decât rotirea obișnuită.
 • Bara de spațiu pentru rotire: Jucătorii pot folosi bara de spațiu pentru a roti jocul.

rsz_game_settings_panel

Reguli de joc:

 • Jucătorii pot intra în joc cu 68 linii fixe de plată.
 • Plăţile sunt efectuate conform tabelei de plăţi.
 • PARIUL total este de 68 ori din valoarea PARIULUI/LINIEI selectate.
 • Dând clic pe butonul ROTIRE, jocul începe cu PARIUL curent selectat şi cele 68 linii fixe de plată.
 • Câştigurile de pe liniile de plată sunt multiplicate cu valoarea „pariului pe linie”.
 • Doar cea mai mare combinaţie câştigătoare realizată cu cel puțin un alt simbol, în afară de Wild, va fi acordată pe fiecare linie de plată.
 • Câștigurile, care coincid pe diferite linii, vor fi adăugate la câştigul dvs. total.
 • Toate simbolurile plătesc de la stânga la dreapta.
 • Plata pentru cel mai valoros simbol (Mașina) va fi efectuată, dacă 5 simboluri Wild apar pe o linie de plată.
 • Simbolul Wild substituie toate simbolurile, cu excepția simbolului Bonus și va fi plătit doar cel mai mare câștig.
 • Dacă trei sau mai multe simboluri Bonus apar pe role oriunde la vedere, va fi declanșată runda Bonus.
 • De fiecare dată când există un câștig, SOLDUL total se va actualiza, iar suma câștigată în cadrul rotirii este afișată la rubrica CÂȘTIG din partea de jos a jocului.
 • Jocul și regulile de joc sunt identice atât în versiunea pe bani reali, cât și în cea pe bani virtuali, cu excepția faptului că, opțiunea de rotire automată nu va fi disponibilă în cadrul versiunii pe bani virtuali.
 • Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

Funcţia Nivelul „Căutat”:

 • Jucătorul poate primi un apel telefonic, după încheierea unei rotiri, iar rezultatele posibile sunt:
  1. Să-i dăm drumul: Jucătorului i se acordă o rerotire adiţională.
  2. Nu azi: Nicio rerotire acordată.
 • În timpul unei rerotiri, rolele se modifică în funcție de nivelul curent „Căutat”.
 • Progresul la nivelul „Căutat” poate fi vizualizat, dând clic pe stelele de sub mențiunea „Căutat” din colțul din stânga sus a jocului.
 • Progresul nivelului „Căutat” cuprinde cinci etape: Șobolan de cartier, Criminal, Căpitan, Șeful mafiei, Expert.
 • Simbolul Bonus nu va apărea în timpul nivelurilor „Căutat” 1, 2, 3 și 4.
 • Nivelurile „Căutat” obținute de jucător se șterg, de fiecare dată când jocul e reîncărcat/deconectat.

Şobolan de cartier:

 • După o rerotire, o Țigară va arde simbolurile (A, K, Q, J) transformându-le în Wild.
 • Jucătorul se deplasează apoi la următorul nivel, după ce toate căsuțele / barele sunt completate în cadrul nivelului curent.

Criminal:

 • După o rerotire, o Bâtă de baseball va schimba o rolă întreagă în simboluri Wild.
 • Toate câștigurile din cadrul nivelului „Criminal” sunt înmulțite cu 3.
 • Jucătorul se deplasează apoi la următorul nivel, după ce toate căsuțele / barele sunt completate în cadrul nivelului curent.

Căpitan:

 • După o rerotire, o Mitralieră va împușca 1 sau 2 simboluri, transformându-le în Wild pe rolele 1, 2 şi 3 în poziţii aleatorii.
 • Toate câștigurile din cadrul nivelului „Căpitan” sunt înmulțite cu 3.
 • Jucătorul se deplasează apoi la următorul nivel, după ce toate căsuțele / barele sunt completate în cadrul nivelului curent.

Şeful mafiei:

 • După o rerotire, un Revolver va împuşca aleatoriu oricare dintre simbolurile Q, K, A, Câine şi Hoţ, care vor fi transformate în simboluri gigantice pe rolele 2, 3 şi 4.
 • Toate câștigurile din timpul nivelului „Şeful mafiei” sunt înmulțite cu 3.
 • Jucătorul se deplasează apoi la următorul nivel după ce toate căsuțele / barele sunt completate în cadrul nivelului curent.

Expertul:

 • În timpul unei rerotiri, Trandafirii se vor bloca pe rolele 1 și 2 ca simboluri Bonus. Dacă un simbol Bonus apare pe oricare din rolele 3, 4 sau 5, atunci se declanșează jocul Bonus.
 • În timpul acestei rerotiri, nu se acordă plăți pentru niciun simbol.
 • Jucătorul continuă apoi să rămână la nivelul „Expert”, până când sesiunea activă se încheie/deconectează.

Runda Bonus:

 • 3 sau mai multe simboluri apărute oriunde vor declanșa runda Bonus.
 • După ce faceţi clic pe butonul Start, un bonus este acordat în funcție de poziția de oprire a navigatorului.
 • Runda Bonus nu poate fi redeclanşată în cadrul unei runde Bonus.
 • Jocurile bonus (funcţiile) sunt jucate cu aceleași linii și pariu ca în rotirea, care le-a generat.
 • Toate câștigurile din timpul jocurilor bonus se adaugă la câștigurile dvs. totale.

Rotiri gratuite „Oraş”:

 • 5 rotiri gratuite sunt acordate.
 • Rolele 2, 3 și 4 vor fi blocate cu orice simbol gigantic per rotire.
 • Toate plățile din acest joc bonus sunt înmulțite cu 3.
 • Simbolurile Mașină & Wild nu vor figura ca simbol gigantic în acest joc bonus.

Războaiele din partea de vest a gazonului:

 • O hartă a orașului este arătată cu opt simboluri “?” pentru ca jucătorul să aleagă pe rând unul după altul, până când apare opțiunea de „Colectare”.
 • Câștigurile din toate zonele se adaugă la câștigurile totale.

Simboluri Wild Elicopter:

 • Jucătorului i se acordă 10 rotiri gratuite.
 • La fiecare rotire gratuită va apărea un elicopter, care va împușca 1 sau 2 simboluri, transformându-le în Wild pe rolele 1, 2 sau 3.
 • Toate plățile din acest joc bonus sunt înmulțite cu 3.

Rotiri în partea de sud:

 • Alegeți una dintre Valize pentru a descoperi 6, 9 sau 12 rotiri gratuite.
 • La fiecare rotire gratuită va fi acordată o rerotire adiţională. În timpul acestei rerotiri, rolele 1 & 5 sunt blocate, iar rolele 2, 3 & 4 se vor roti.

Comenzile panoului de navigare:

12

 • Faceţi clic pe Joc Responsabil pentru a naviga spre pagina de joc responsabil.
 • Faceți clic pe Reguli de joc pentru a vizualiza regulile de joc.
 • Faceţi clic pe Istoric joc pentru a vedea istoricul jocurilor jucate.
 • Faceţi clic pe butonul Depozit rsz_deposit_button pentru a adăuga fonduri în contul dvs.
 • Faceţi clic pe Joc real/virtual pentru a trece de la modul pe bani reali la cel pe bani virtuali.
 • Funcția Istoric joc este aplicabilă doar pentru jocul pe bani reali.

Câștig pentru jucător:

Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este între 93,15% şi 95.14%, crescând în funcţie de nivelurile „Căutat” mai mari.

Întrebări frecvente:

1. Nu am putut încheia jocul. Ce ar trebui să fac?

 • Dacă sunteţi deconectat în timpul jocului de bază, software-ul va continua automat jocul pentru dvs. În momentul, în care vă autentificaţi din nou, veţi putea vedea rezultatul, apăsând pe butonul „Istoric joc”.
 • În cazul în care aţi fost deconectat în mijlocul rundei bonus, veţi fi solicitat s-o încheiaţi, după ce vă autentificaţi din nou. După încheierea rundei bonus, aveţi posibilitatea să jucaţi în continuare acelaşi joc sau să selectaţi un joc nou.

2. Ce ar trebui să fac dacă soldul este prea mic pentru a putea plasa un pariu?

 • Faceți clic pe butonul „Depozit” 6 din partea de jos a ecranului de joc și depuneți.

3. Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

4. În cazul în care problemele persistă, vă rugăm să contactaţi Serviciul Clienţi, care vă stă la dispoziţie 24/7.