Farmyard Frenzy

Ecran principal

Obiectivul jocului:

 • Farmyard Frenzy este un slot cu 5x3 role și 10 linii de plată fixe.
 • Funcţia rotirilor gratuite este declanşată în momentul în care 3 sau mai multe simboluri scatter apar la vedere..
 • Funcția “Oul de aur” este activatăOdată ce Oul de Aur apare în timpul funcției oriunde la vedere pe role împreună cu simbolul the wild (Fată) , simbolul Wild va colecta oul de aur și se deplasează spre funcția Oul de Aur.
 • ‘TABELA DE PLĂȚI’ de mai jos afișează câștigurile pentru un pariu de 1.00 € 

TABELĂ DE PLĂȚI:

screenshot de un fel


Informaţii despre joc:

 • Jocul se joacă cu un număr fix de 10 de linii.
 • Jocul începe în prezent cu pariu minim.
 • PARIUL TOTAL este numărul de linii fixe înmulțit cu pariul pe linie.
 • Pariul per linie poate fi modificat utilizând butoanele  și .
 • ROTIREA poate fi declanşată apăsând pe butonul SPIN (ROTIRE) cu PARIUL curent selectat.
 • Plăţile sunt afişate pe TABELA DE PLĂȚI (PAYTABLE).
 • Tabela de plăți va afișa întotdeauna sumele respective de plată aferente simbolului pentru pariul selectat curent pe 10 linii de plată fixe.
 • Se plăteşte cel mai mare câştig de pe fiecare linie de plată selectată.
 • Câștigurile de pe diferite linii de pariere vor fi toate adăugate la totalul dvs.
 • Câştigurile, care coincid pe diferite linii de plată, sunt adăugate la total.
 • Toate simbolurile plătesc de la stânga la dreapta.
 • Mesajele ticker vor apărea în partea de jos a ecranului de joc.
 • De fiecare dată când există un câștig, SOLDUL total se va actualiza, iar suma câștigată în cadrul rotirii este afișată la rubrica CÂȘTIG din partea de jos a jocului.
 • Jocul şi regulile de joc sunt identice atât în jocul pe bani reali cât şi în cel pe bani virtuali, cu excepţia faptului că jocul pe bani virtuali nu contribuie la suma jackpotului, iar opţiunea de rotire automată nu va fi disponibilă în modul de bani virtuali.

Reguli de joc:

 • Setarea rubricii „PARIURI”: În momentul în care intrați în joc, un pariu implicit pe fiecare linie este setat pentru toate cele 10 linii FIXE din cadrul slot-ului. Puteţi mări pariul pe linie apăsând pe butonul 
    din partea dreaptă a rubricii „Bet per line” (pariu pe linie) sau puteţi micşora pariul apăsând pe butonul   din partea stângă. Pariul și liniile nu pot fi ajustate la următorul pariu posibil. Dacă soldul dvs. scade sub pariul total plasat, faceți clic pe butonul  afişat în partea de jos a ferestrei de joc.
 • LINII: Jocul se joacă cu 10 linii de plată FIXE.
 • PARIU MAX: Pentru a juca cu PARIUL MAXIM, daţi clic pe .Dacă soldul jocului este insuficient, această opţiune va fi dezactivată.
 • Numărul liniilor va fi multiplicat cu „pariul pe linie”. Valoarea totală a mizei va fi afişată lângă rubrica „PARIU”, care se află în partea de jos a ferestrei de joc.
 • Tabelul plăților: Tabela de plăți poate fi vizualizată, dând clic pe butonul   . Puteţi reveni în joc făcând clic pe butonul  din fereastra tabelei de plăţi.
 • Spin (Rotire): Faceţi clic pe pictograma „ROTIRE”  pentru a roti rolele. După ce rolele se opresc din rotire, orice combinaţii câştigătoare de pe liniile selectate vor fi plătite conform tabelei de plăți.
 • Rezultat: Câștigurile sunt indicate prin simboluri animate, suma totală câștigată fiind afișată în partea de jos a ecranului, lângă „CÂŞTIG”.
 • Volum: pictograma  va porni muzica jocului. Dând clic pe pictograma  ,volumul va fi dezactivat .
 • ROTIRE AUTOMATĂ: Puteți folosi această funcție pentru a alege toate sau oricare dintre diversele opțiuni pentru modul de joc „fără mâini” (automat). În cadrul acestei funcţii sunt disponibile următoarele opţiuni
  • Numărul rotirilor: Jocul va porni automat numărul de rotiri selectate din meniul vertical. Puteţi opta pentru maxim 1.000 de rotiri și juca până când soldul dvs. este sub valoarea pariului total plasat. Pentru jucătorul din Marea Britanie, vor fi disponibile 100 de rotiri automate.
  • Rotiţi până când câştigul este egal cu sau depășește: Jocul va roti până ce suma câştigurilor va fi egală cu sau depăşeşte valoarea introdusă în căsuţa text.
  • Rotiți până când pierderea nu depășește: Jocul va roti automat, până când este atinsă limita de pierdere. Pierderea va fi calculată cu (Pierdere = Total pariuri - Total câștiguri)
    • Total pariuri = total pariuri acumulate
    • Total câștiguri = total câștiguri acumulate
    • (((Total pariuri - Total câștiguri) + pariu joc curent) <= Loss limit target) then next auto spin will be allowed.<= Valoarea limitei de pierdere), apoi va fi acordată următoarea rotire automată.
  • Rotiţi până când se declanșează o rundă bonus: jocul va roti automat până la declanşarea următoarei funcţii. • Pentru a utiliza funcţia de rotire automată, apăsaţi pe butonul „ROTIRE AUTOMATĂ”  disponibil în partea de jos a ecranului de joc. În momentul în care se deschide fereastra de rotire automată, bifaţi căsuţele de lângă opţiunea(ile), cu care doriţi să jucaţi. Selectaţi din meniul derulant, dacă este cazul. Faceţi clic pe „START” pentru a activa opţiunile selectate şi pentru a începe rotirile. În mod similar, faceţi clic pe butonul „X” pentru a sări peste funcţia de „ROTIRE AUTOMATĂ” şi pentru a reveni la ecranul de joc.
 • Atunci când jucaţi cu mai multe opţiuni şi condiţii selectate, condiţia care este îndeplinită prima, va avea prioritate faţă de celelalte, iar condiţiile selectate rămase vor fi dezactivate. Puteţi ulterior alege, fie să selectaţi din nou acelaşi set de opţiuni, fie să optaţi pentru noi opţiuni şi să continuaţi să jucaţi.
 • Opțiunea „ROTIRE AUTOMATĂ” nu este disponibilă în modul de joc pe bani virtuali.
 • Repetare pariu/Modificare pariu: Pariul implicit pentru următoarea rotire va fi același ca suma pariată în rotirea precedentă. Faceţi clic pe „ROTIRE” pentru a juca din nou cu aceeaşi miză. Pentru a vă modifica pariul, măriți sau micșorați pariul din fereastra de joc.
 • Credite: După ce aţi plasat pariul dorit, soldul dvs. rămas este afişat la rubrica „SOLD”. Actualul dvs. sold de joc reprezintă suma valorilor afişate la rubrica „SOLD” şi la rubrica „PARIU”. Soldul dvs. de joc este afişat în partea de jos a ecranului de joc.

Setări joc:

 • Volum: Jucătorii pot seta volumul pentru efecte sonore prin glisarea butonului de volum.
 • Efecte sonore: Comutați între simbolurile On/Off pentru a activa sau dezactiva sunetele de animație pentru câștig.
 • Sunet ambiental: Comutați între simbolurile On/Off pentru a activa sau dezactiva sunetul de fundal al jocului.
 • Rotire rapidă: Bifând această opțiune, jocul e mai rapid decât rotirea obișnuită.
 • Tasta de spaţiu pentru rotire: Bifând această opțiune, tasta de spațiu poate fi utilizată pentru a declanșa o rotire. Această opțiune rămâne dezactivată, dacă bara de spațiu nu este disponibilă pentru un joc.

Reguli de joc:

 1. Farmyard Frenzy este un slot cu 5 role și 10 linii de plată fixe.
 2. Toate plăţile sunt realizate conform tabelului plăților.
 3. Tabelul plăților va afișa valoarea câștigului pentru pariul selectat în momentul respectiv pe 10 linii fixe de plată.
 4. Butonul ROTIRE începe jocul cu PARIUL şi LINIILE selectate în momentul respectiv.
 5. PARIUL MAXIM selectează 10 de linii și o valoare maximă a pariului/liniei.
 6. Se plăteşte doar cel mai mare câştig de pe fiecare linie de plată.
 7. Câștigurile, care coincid pe linii diferite, vor fi adăugate la soldul dvs. total.
 8. Simbolurile Ou conțin numere bonus pentru runda de rotiri gratuite.
 9. 3 sau mai multe simboluri scatter (Cocoș) situate oriunde la vedere declanșează runda de rotiri gratuite.
 10. Toate simbolurile plătesc de la stânga la dreapta.
 11. Defecţiunile de sistem anulează toate plăţile şi jocul.
 12. Câștigul maxim în acest joc este plafonat la 250.000 EUR sau suma echivalentă în moneda contului în timpul jocului principal sau al rotirilor gratuite. Rotirile gratuite extra sau câștigurile pe linie vor fi pierdute, dacă cel mai mare câștig este atins în timpul rotirilor gratuite.
 13. Pariul minim este de 0.02 EUR, iar pariul maxim este de 200 EUR.
 14. Câştigul teoretic pentru jucător este de 96.43.%.
 15. Scatter (Cocoș) nu include nicio plată în timpul jocului de bază. și funcția precum și Oul de Aur va apărea doar pe oriunde pe rola 3

Runda de rotiri gratuite:

 1. Funcția de rotiri gratuite este declanșată, atunci când apar 3 sau mai multe simboluri scatter apar oriunde pe role în timpul jocului principal.
 2. 3 simboluri Scatter vor oferi 10, 4 simboluri Scatter vor furniza 15, iar 5 simboluri scatter vor oferi 20 rotiri gratuite.
 3. Dacă pe o linie de plată apar 3 sau mai multe simboluri Ou, plata va fi făcută conform tabelului de plăți.
 4. În timpul funcției de rotiri gratuite, simbolul Scatter (Cocoș) este înlocuit de simbolul Wild (Fată).
 5. Simbolul Wild (Fată) înlocuiește toate simbolurile. Simbolul Wild apare doar în cadrul rotirilor gratuite și al funcției Oul de Aur
 6. Doar cel mai mare câștig pe fiecare linie de plată selectată este plătit conform tabelei de plăți.
 7. Rotirile gratuite sunt jucate cu acelaşi pariu ca în runda, care le-a generat.
 8. Simbolurile Ou apărute în timpul rotirilor gratuite conțin valori bonus.
 9. Orice Ou la vedere este colectat de Fată la valoarea bonus afișată.
 10. În timpul rotirilor bonus pot apărea diferite simboluri Ou
 11. Simbolurile Ou cu 2 ouă au multiplicatorul 1 și 2 ; simbolurile Ou cu 3 ouă vor avea multiplicatorii 5, 10 și 15;simbolurile Ou cu 4 ouă vor avea multiplicatorii 20, 25 și 50.
 12. Plata pentru Ouă se va repeta pentru fiecare simbol wild la vedere pentru a vedea dacă există mai mult de un simbol wild la vedere pe rolă.

Funcția Oul de Aur:

 1. Odată ce simbolul “Ou de Aur” apare oriunde la vedere împreună cu simbolul Fată, “Funcția Oul de Aur” va fi activată. În timpul rotirii gratuite” și “simbolul Wild va colecta Oul de Aur, iar jocul trece la funcția Oul de Aur”.
 2. Două rotiri gratuite suplimentare vor fi acordate pentru fiecare simbol Fată la vedere.
 3. Toate celelalte simboluri sunt eliminate în timpul funcției Oul de Aur, cu excepția Ouălor Fete și a spațiilor libere(Farmyardfenzy). Acest set de role cu plată mare va continua pentru restul rotirilor gratuite.

   

 4. Funcția se poate redeclanșa cu alte rotiri gratuite.

Comenzile panoului de navigare:

bwoserpanel

 • Dați clic pe Joc Responsabil pentru a naviga spre pagina de joc responsabil.
 • Pentru a vizualiza numărul şi regulile actualei versiuni de joc, faceți clic butonul Reguli de joc .
 • Daţi clic pe Istoric joc pentru a vedea istoricul jocurilor jucate.
 • Faceţi clic pe butonul Depozit pentru a adăuga fonduri în contul dvs.
 • Daţi clic pe Joc real/virtual pentru a trece de la modul pe bani reali la cel pe bani virtuali.
 • Funcția Istoric joc este aplicabilă doar pentru jocul pe bani reali.

Rata plăților pentru jucător:

 • Rata teoretică a plăţilor este de 96,43%.

Întrebări frecvente:

1. Nu am putut încheia jocul. Ce ar trebui să fac?

 • Dacă sunteţi deconectat în timpul jocului de bază, software-ul va continua automat jocul pentru dvs. În momentul în care vă autentificaţi din nou, veţi putea vedea rezultatul, apăsând pe butonul „Istoric joc”.

2.Ce ar trebui să fac dacă soldul este prea mic pentru a putea plasa un pariu?

Faceți clic pe butonul „Depozit”  din partea de jos a ecranului de joc și depuneți.

3. Defecţiunile de sistem anulează toate plăţile şi jocul.

4. Dacă problemele persistă, contactaţi Serviciul Clienți, care vă stă la dispoziţie 24/7.