Dr Carter’s Gene Machine

genemachine1

Obiectivul jocului:

 • Dr Carter’s Gene Machine este un joc cu cinci role, 30 linii de plată cu funcţionalitatea Winfalls™ şi o funcţie care acordă învârtiri gratuite win-fall.
 • Când apar câştigurile, simbolurile câştigătoare vor dispărea şi apoi simboluri aleatorii vor cădea în locurile libere.
 • Funcţia cu învârtiri gratuite win-fall este declanşată când 3 sau mai multe simboluri scatter Helix apar oriunde la vedere.
 • În această funcţie, trebuie să alegeţi 2 animale pentru a crea un hibrid.
 • Acest animal hibrid acţionează ca un înlocuitor pentru ambele simboluri părinţi în timpul învârtirilor gratuite win-fall.

Informaţii joc:

 • Limitele de pariere sunt afişate în bara de titlu de pe ecranul de joc.
 • Pariaţi doar pe 30 de linii.

Reguli de joc:

 • Setarea rubricii „BETS” (PARIURI): În momentul în care începeţi un joc, este setată o miză standard pe linie pentru toate cele 30 de linii de câştig, rezultând într-un pariu total. Puteți opta să măriţi sau să micşoraţi pariul pe linie, utilizând butoanele ◄ şi ► disponibile în stânga şi dreapta indicatorului de „BET” (PARIU). Dacă soldul din contul de joc este mai mic decât miza de bază, sistemul va ajusta automat miza la următoarea cea mai mare valoare posibilă.
 • Pariu maxim: Faceţi clic pe „BET” (PARIU MAXIM) pentru a juca cu pariul maxim. Dacă soldul jocului este insuficient, această opţiune va fi dezactivată.
 • Toate cele 30 de linii sunt înmulţite cu „pariul per linie”, iar suma totală a pariului este afişată în contorul „TOTAL BET” (TOTAL PARIU), poziţionat în partea stângă jos a ecranului de joc.
 • REGULI: Pentru a vizualiza regulile jocului, jucătorul trebuie să facă clic pe butonul RULES (REGULI) situat sub contorul TOTAL BET (TOTAL PARIU). Puteţi reveni înapoi în joc făcând clic pe butonul „BACK TO GAME” (ÎNAPOI ÎN JOC) disponibil pe ecranul „RULES” (REGULI).
 • TABEL DE PLATĂ 1: „TABELUL DE PLATĂ 1” poate vi vizualizat făcând clic pe butonul „PAYTABLE” (TABEL DE PLATĂ) situat sub butonul „RULES” (REGULI). Pentru a calcula valoarea plăţii, multiplicaţi premiul respectiv cu pariul pe linie. Puteţi reveni în joc făcând clic pe butonul „BACK TO GAME” (ÎNAPOI ÎN JOC) disponibil pe ecranul PAYTABLE1 (TABEL DE PLATĂ 1).
 • TABEL DE PLATĂ 2: Secţiunea „TABEL DE PLATĂ 2” poate fi consultată făcând clic pe butonul „PAYTABLE2” (TABEL DE PLATĂ 2) situat pe ecranul „PAYTABLE1” (TABEL DE PLATĂ 1). Pentru a calcula valoarea plăţii, multiplicaţi premiul respectiv cu pariul pe linie. Puteţi reveni în joc făcând clic pe butonul „BACK TO GAME” (ÎNAPOI ÎN JOC) disponibil pe ecranul PAYTABLE2 (TABEL DE PLATĂ 2).
 • Reţineţi că în vederea calculării plăţii pentru simbolul scatter Helix, trebuie să multiplicaţi respectivul premiu cu pariul total.
 • „SPIN” (ÎNVÂRTIRE): Faceţi clic pe butonul „SPIN” (ÎNVÂRTIRE) pentru a roti rolele. După ce jucătorul a făcut clic pe butonul SPIN (ÎNVÂRTIRE),
  toate rolele se scurg în întregime de lichid şi simbolurile sunt eliminate prin partea de jos a rolei. Rolele se reumplu cu lichid şi un nou set de simboluri intră în poziţie de sus.
 • După ce rolele se opresc din învârtit, orice combinaţii câştigătoare de pe liniile de câştig selectate, sau orice câştiguri scatter, vor fi plătite conform tabelului de plăţi.
 • ÎNVÂRTIRI WIN-FALL:
  • La oricare combinaţie câştigătoare ce apare, simbolurile câştigătoare vor dispărea.
  • Noi simboluri aleatorii vor cădea în spaţiile libere create după un câştig, pentru o şansă de a obţine câştiguri suplimentare cu un multiplicator crescând de până x5. Toate câştigurile din căderea curentă câştigătoare vor fi înmulţite cu multiplicatorul respectiv care este afişat în partea dreaptă sus a ecranului de joc.
  • Când nu mai există câştiguri, multiplicatorul este resetat înapoi la 1.
 • Suma totală a câştigului este afişată în zona mesajelor sub cinci role sun formă de mesaj.
 • RUNDA BONUS:
  • Funcţia Dr Carter’s Gene Machine (învârtiri gratuite win-fall) din joc este declanşată atunci când 3 sau mai multe simboluri scatter Helix apar oriunde la vedere.
  • Dacă trei sau mai multe simboluri scatter apar din nou din noile învârtiri gratuite win-fall, plata scatter va fi acordată şi jocul funcţie nu va fi acordat.
  • Vor exista 2 grupe separate a câte 5 animale (10 animale în total). Doar grupul de sus este vizibil la început. Un mesaj în caseta din partea stângă sus spune „Alegeţi un animal”...
  • Jucătorul alege un animal. Un tub de aspiraţie aterizează deasupra animalului şi îl elimină de pe ecran. Caseta cu text din partea dreaptă afişează numele animalului selectat.
  • Grupul inferior de animale este apoi dezvăluit.
  • Jucătorul alege un animal. Un tub de aspiraţie aterizează deasupra animalului şi îl elimină de pe ecran. Caseta cu text din partea dreaptă afişează numele animalului selectat.
  • Cele două animale selectate sunt apoi combinate pentru a crea un hibrid.  Animalul hibrid înlocuieşte apoi atât simbolurile părinte, cât şi învârtirile gratuite win-fall.
  • Apoi, un certificat apare pe ecran deasupra jucătorilor descriind animalul creat şi câte învârtiri gratuite win-fall au câştigat.

Va fi creat unul dintre următorii 25 de hibrizi.


Armabunny
(Armadillo şi Rabbit)

Aromatic
(Armadillo şi Ostrich)

Batopus
(Bat şi Octopus)

Crabbit
(Crab şi Rabbit)

Crapig
(Crab şi Pig)

Crat
(Crab şi Bat)

Crizzard
(Crab şi Lizard)

Dilbat
(Armadillo şi Bat)

Hogrus
(Pig şi Walrus)

Lizardillo
(Armadillo şi Lizard)

Lizopus
(Lizard şi Octopus)

Mantibat
(Mantis şi Bat)

Manpig
(Mantis şi Pig)

Mantizard
(Mantis şi Lizard)

Mantrich
(Mantis şi Ostrich)

Octobunny
(Octopus şi Rabbit)

Octopig
(Octopus şi Pig)

Ostorich
(Octopus şi Ostrich)

Ostrab
(Ostrich şi Crab)

Pigadillo
(Armadillo şi Pig)

Rabbus
(Rabbit şi Walrus)

Ratis
(Rabbit şi Mantis)

Walbat
(Walrus şi Bat)

Walrich
(Walrus şi Ostrich)

Walzard
(Walrus şi Lizard)
 • Dacă faceţi clic pe certificat, atunci învârtirile gratuite win-fall vor începe să cadă de ori de câte ori apar ori de câte ori există un câştig din învârtirile gratuite win-fall.
 • Iniţial, multiplicatorul va rămâne acelaşi ca X1. Dacă apare vreo învârtire gratuită win-fall; multiplicatorul se va mări la X2 şi X3...X5.
 • Multiplicatorul rămâne x5 pentru următorul „N” număr posibil de învârtiri gratuite win-fall până când nu mai rămâne niciun câştig dintr-o învârtire gratuită win-fall.
 • La încheierea învârtirilor gratuite win-fall, câştigul total va fi afişat în zona notificărilor.
 • Simbolul hibrid funcţionează doar în combinaţie cu ambele simboluri părinte, exceptând situaţia în oricărei linii de câştig pentru un animal hibrid (fără niciun animal părinte), cea mai mare plată pentru un animal părinte va fi plătită pentru câştigurile pe linie pentru animalul hibrid.
 • Exemplu: dacă un jucător obţine WILD, WILD, WILD, WILD şi Hibrid pe Linia 1; jucătorului i se va acorda plata pentru cel mai mare animal părinte. 
 • Funcţia cu învârtiri gratuite win-fall nu poate fi redeclanşată în timpul învârtirilor gratuite win-fall. Odată ce toate învârtirile gratuite win-fall sunt încheiate, este reluat jocul normal.
 • Repetaţi/Schimbaţi miza: Dacă aţi pariat deja, setările vor fi preluate automat la următoarea învârtire, dacă suma respectivă este disponibilă în contul de joc. Faceţi clic pe „SPIN” (ÎNVÂRTIRE) pentru a juca din nou cu aceeaşi miză. Pentru a schimba pariul, utilizaţi butoanele ◄ şi ► de lângă indicatorul „BET” (Pariu) aşa cum s-a explicat mai sus.
 • Credite: După ce aţi plasat pariul dorit, soldul rămas în contul de joc este afişat în contorul „CREDITS” (Credite).
 • Actualul sold de joc este format din suma afişată la rubrica „CREDITS” (Credite) şi cea de la rubrica „TOTAL BET” (Total pariu).
 • „ÎNVÂRTIRE AUTOMATĂ”: Puteţi utiliza această funcţie pentru a alege din diferitele opţiuni de joc „hands free” (fără folosirea mâinilor). În cadrul acestei funcţii, sunt disponibile următoarele opţiuni:
  • Number of spins (Număr învârtiri): Jocul va roti automat numărul de învârtiri selectate din meniul vertical.
  • Spin till win is equal to or exceeds (Învârtire automată până ce câştigul este egal sau depăşeşte): Jocul se va roti automat, până ce suma câştigurilor va fi egală sau mai mare decât suma selectată din meniul vertical.
  • Spin till any win (Învârtire automată până la următorul câştig): Jocul se va roti automat până la următorul câştig.
  • Spin till feature trigger (Învârtire până când se declanşează o funcţie): Jocul se va roti automat până la declanşarea următoarei runde bonus.
  • Spin till my balance exceeds or equals to (Învârtire automată până ce soldul meu depăşeşte sau este egal cu): Jocul se va roti automat până în momentul, în care soldul de joc depăşeşte sau este egal cu suma introdusă. Reţineţi că „soldul jocului” presupune totalul sumelor din contorul „CREDITS” (CREDITE) și „TOTAL BET” (TOTAL PARIU).
  • Spin till my balance falls below or equals to (Învârtire automată până ce soldul meu este mai mic decât sau este egal cu): Învârtirile automate vor continua până în momentul, în care soldul de joc este mai mic decât sau egal cu suma introdusă. Reţineţi că soldul jocului presupune totalul sumelor de la rubrica „CREDITS” (CREDITE) și „TOTAL BET” (TOTAL PARIU).
  • Play faster (Jucaţi mai rapid): Cu această opţiune aveţi posibilitatea să jucaţi mai repede decât în mod normal prin reducerea timpului de pauză. Trebuie să alegeţi cel puţin una dintre celelalte opţiuni de învârtire automată pentru a juca cu această opţiune.
  • Pentru a vă folosi de funcţia de învârtire automată, faceţi clic pe butonul „AUTO SPIN” (ÎNVÂRTIRE AUTOMATĂ) din partea de jos a ecranului jocului. În momentul în care se deschide fereastra cu învârtire automată, bifaţi căsuţele de lângă opţiunile cu care doriţi să jucaţi. Selectaţi din meniul vertical, dacă este cazul. Faceţi clic pe „START” pentru a activa opţiunile selectate şi pentru a începe învârtirile. Faceţi clic pe „CANCEL” (ANULARE) pentru a reveni pe ecranul jocului.
  • Dați click pe butonul de „STOPSPIN” (STOP ÎNVÂRTIRE) pentru a dezactiva ÎNVÂRTIREA AUTOMATĂ. În timp ce învârtirea este în curs, atunci ÎNVÂRTIREA AUTOMATĂ va fi oprită după finalizarea învârtirii curente. În caz contrar, ÎNVÂRTIREA AUTOMATĂ va fi imediat oprită, iar jocul normal va fi reluat.
  • Atunci când jucaţi mai multe opţiuni de ÎNVÂRTIRE AUTOMATĂ, condiţia îndeplinită prima va fi valabilă înaintea celorlalte, iar condiţiile selectate rămase vor fi ignorate. Puteţi apoi alege, fie să selectaţi acelaşi set de opţiuni din nou, fie să alegeţi noi opţiuni şi să continuaţi cu opţiunea de „ÎNVÂRTIRE AUTOMATĂ”.
  • Notă: Opţiunea ÎNVÂRTIRE AUTOMATĂ nu este disponibilă în modul pe bani virtuali.
 • Faceţi clic pe „GAME LOGS” (ISTORIC JOC) pentru a vedea istoricul jocurilor jucate.
 • Pentru a vizualiza numărul şi regulile actualei versiuni de joc, apăsaţi pe butonul „GAME RULES” (REGULI JOC).
 • Faceţi clic pe „REBUY” (RECUMPĂRARE) pentru a cumpăra mai multe credite în joc din contul Party.
 • Pentru a părăsi jocul sau pentru a reveni la lobby, apăsaţi pe butonul „EXIT GAME” (IEŞIRE).
 • Faceţi clic pe butonul „QUICK DEPOSIT” (DEPUNERE RAPIDĂ) pentru a depune bani în contul Party.
 • Regulile de joc sunt identice atât în jocul pe bani reali cât şi în cel pe bani virtuali.

Regulile jocului:

 • Jucaţi 30 de linii.
 • Liniile nu pot fi schimbate.
 • Valoarea PARIULUI poate fi modificată, utilizând butoanele ◄ şi ►.
 • ÎNVÂRTIREA începe jocul cu PARIUL selectat în mod curent şi toate cele 30 LINII.
 • BET MAX (PARIUL MAXIM) selectează 30 de linii şi pariul maxim pe linie.
 • Plăţile sunt afişate în PAYTABLE (TABEL DE PLATĂ).
 • Câştigurile de pe liniile de plată sunt înmulţite cu valoarea pariului per linie.
 • Se plăteşte doar cel mai mare câştig obţinut pe fiecare linie de plată selectată.
 • Câştigurile care coincid pe linii diferite evidenţiate vor fi adăugate la total.
 • Câştigurile scatter sunt multiplicate cu pariul total şi adăugate la câştigurile pe liniile de plată.
 • Simbolul wild apare pe toate rolele, cu excepţia rolei 5.
 • Toate câştigurile ce apar pe linii de plată, cu excepţia simbolului scatter Helix care plăteşte oriunde la vedere.
 • Toate câştigurile scatter şi pe linia de plată aplicabile pentru fiecare învârtire gratuită win-fall va fi afişată în zona notificărilor ca total adăugat la soldul jocului la încheierea respectivei învârtiri gratuite win-fall .
 • Toate simbolurile plătesc de la stânga la dreapta, cu excepţia simbolului scatter Helix, care plăteşte oriunde.
 • Simbolul wild cu logo-ul DR CARTERS GENE MACHINE înlocuieşte toate celelalte simboluri, cu excepţia simbolului scatter Helix.
 • Simbolul wild funcţionează doar în combinaţie cu alte simboluri, cu excepţia celor scatter.
 • Defecţiunile de sistem anulează toate plăţile şi jocul.
 • Totalul învârtirilor gratuite win-fall acordate este aleatoriu. Numărul maxim de învârtiri gratuite win-fall ce se poate acorda este de 40.
 • Învârtirile gratuite win-fall sunt jucate la acelaşi număr de linii şi pariu per linie din jocul declanşator.
 • Câştigurile obţinute în urma învârtirilor gratuite win-fall vor fi adăugate direct la soldul jocului.
 • Făcând clic pe butonul PAYTABLE (TABEL DE PLATĂ) din jocul principal, jocul va naviga către ecranul tabelului de plată din jocul principal.

Tabele de plată normale:

genemachine2

genemachine3

Rata plăţilor la acest joc este de 94.90 %.

Linii de plată:

genemachine4

Adăugaţi fonduri în cont

Pentru a adăuga fonduri în cont, faceţi clic pe „DEPUNERE” din meniul „Casierie”, selectaţi apoi opţiunea de depunere dorită (Play Anywhere clients), sau faceţi clic pe „DEPUNERE” în cadrul opţiunii „Casierie” din stânga lobby-ului principal, apoi selectaţi opţiunea de depunere dorită (clienţi descărcabili). De asemenea, puteţi adăuga fonduri în cont, făcând clic pe „RECUMPĂRARE” pe ecranul de joc şi apoi pe „DEPUNEŢI ACUM”. Perioada de transfer a fondurilor şi taxele aplicate variază în funcţie de opţiunea de depunere aleasă.

Cum procedez dacă am atins limitele de pariere?

Dacă soldul jocului scade sub valoarea pariului minim, o fereastră „Buy-in” se va deschide automat. Pentru a adăuga fonduri în cont, faceţi clic pe opţiunea „DEPUNERE” din meniul „Casierie” din lobby-ul principal (Play Anywhere clients), sau faceţi clic pe „DEPUNERE” în cadrul opţiunii „Casierie” din stânga lobby-ului principal, apoi selectaţi opţiunea de depunere dorită (clienţi descărcabili), sau faceţi clic pe butonul „DEPUNEŢI ACUM” din fereastra „Buy-in” a oricărui joc.

Nu am putut încheia jocul. Ce pot să fac?

Dacă un jucător este deconectat în timpul jocului de bază şi este un joc fără câştig, atunci jocul este finalizat automat. În momentul în care vă autentificaţi din nou, veţi putea vedea rezultatul făcând clic pe butonul "Game Logs" (Istoric joc).

Dacă vă deconectați după declanşare sau în timpul învârtirilor gratuite win-fall, la reconectare, software-ul va porni automat învârtirile gratuite, în cazul în care acestea nu au fost încă lansate, sau se va continua din punctul de unde s-a produs deconectarea.

Dacă sunteţi deconectat după declanşare sau în timpul învârtirilor win-fall, la reconectare software-ul va începe automat învârtirile win-fall.

Dacă problemele persistă, contactaţi Departamentul de asistenţă clienţi, disponibil 24/7.

Ultima actualizare: 16.05.2018