Circus

Obiectivul jocului

Circus este un slot cu cinci role, 20 de linii de câştig şi 16 jocuri bonus. În momentul în care cel puţin 3 simboluri CORT DE CIRC apar oriunde pe panoul rolelor, va fi activat unul dintre cele 16 jocuri bonus. Jucătorul trebuie să aleagă la începutul jocului unul dintre cele patru caractere disponibile în fereastra de selectare a caracterelor. Jucătorul poate schimba caracterul în timpul jocului. Fiecare caracter este independent de ceilalţi. Fiecare joc bonus poate fi jucat pentru un anumit caracter doar o singură dată, până în momentul în care toate cele 16 jocuri vor fi încheiate.

Instrucţiuni de joc

 • Setarea rubricii „LINES” (LINII): în joc, sunt selectate 20 de linii automat. Puteţi mări sau micşora numărul de linii dând click pe butoanele săgeată stânga - dreapta, situate sub rubrica „Lines” (Linii) în ecranul jocului. Liniile selectate sunt luminate, iar liniile neselecate nu sunt luminate. Pentru a selecta sau anula selectarea liniilor de câştig, daţi click pe numărul liniei de câştig dorite la capătul liniilor.
 • Setarea rubricii „BETS” (PARIURI): în momentul în care începeţi un joc, va fi selectată automat o miză de 0,25 EUR pe linie pentru toate cele 20 de linii de câştig, însumând o miză totală de 5,00 EUR. Pentru a mări sau micşora miza dvs. pentru fiecare linie de câştig, daţi click pe butoanele săgeată stânga - dreapta, situate sub rubrica „BET” (PARIU). În cazul în care în contul dvs. de joc se vor afla mai puţin de 5 EUR, sistemul va ajusta automat pariul la următoarea miză maximă posibilă.
 • „Max Bet” (pariu maxim): pentru a juca cu 20 de linii şi o miză de 50 EUR pe fiecare linie, daţi click pe butonul „MAX BET” (PARIU MAXIM). Dacă nu aveţi suficiente fonduri în cont, această opţiune va fi dezactivată.
 • Numărul de linii selectate este multiplicat cu miza pe linie plasată. Pariul total este afişat la rubrica „TOTAL BET” (PARIU TOTAL), situată în partea de jos stânga a ecranului.
 • Rubrica „RULES” (REGULI): pentru a vizualiza regulile jocului, apăsaţi pe butonul „RULES” (REGULI), situat în partea stângă a rolelor, deasupra rubricii „TOTAL CREDITS” (CREDIT TOTAL). Pentru a vizualiza regulile jocurilor bonus, apăsaţi pe butonul „BONUS RULES” (REGULI BONUS). Pentru a reveni la joc, apăsaţi pe butonul „BACK TO GAME” (ÎNAPOI LA JOC).
 • Rubrica „PAYTABLE” (TABELA PLĂŢILOR): pentru a vizualiza tabela plăţilor, apăsaţi pe butonul „PAYTABLE” (TABELA PLĂŢILOR), care se află sub butonul „RULES” (REGULI) în fereastra jocului. Pentru a vă calcula câştigul, multiplicaţi câştigul respectiv cu miza plasată pe linia de câştig. Notă: pentru a vă calcula câştigul obţinut prin simbolurile scatter CORT DE CIRC, multiplicaţi câştigul respectiv cu miza totală plasată. Pentru a reveni la joc, apăsaţi pe butonul „BACK TO GAME” (ÎNAPOI LA JOC).
 • SPIN (ROTIRE): rolele vor începe să se rotească în momentul în care apăsaţi pe butonul „SPIN” (ROTIRE).
 • După ce rolele se opresc din rotire, toate combinaţiile câştigătoare de pe liniile de câştig selectate, sau câştigurile scatter, vor fi plătite conform tabelei plăţilor.
 • Rezultat: câştigurile vor fi indicate prin luminarea liniillor de câştig aferente şi simboluri animate, iar în cazul câştigurilor scatter, prin simboluri animate. Câştigurile individuale de pe linii sunt afişate la capătul liniei de câştig corespunzătoare.
 • Rubrica PAID (PLĂTIT): suma câştigului total este afişată în câmpul de mesaje sub cele cinci role.
 • Pentru a vizualiza protocolul jocurilor dvs., daţi click pe butonul „GAME LOGS” (PROTOCOL).
 • Pentru a transfera credit din contul dvs. Sportingbet în contul de joc, daţi click pe butonul „REBUY”.
 • Pentru a părăsi jocul şi pentru a reveni la lobby, daţi click pe „EXIT GAME” (IEŞIRE JOC).
 • Regulile de joc sunt identice atât în jocul pe bani reali cât şi în cel pe bani virtuali.
 • Selectarea caracterelor: Jucătorul trebuie să aleagă la începutul jocului unul dintre cele patru caractere disponibile în fereastrade selectare a caracterelor. Jucătorul poate schimba caracterul în timpul jocului, când rolele nu se rotesc. Pentru a schimba caracterul, mergeţi cu mouse-ul în colţul de sus din stânga, în fereastra jocului şi opriţi-vă în dreptul imaginii al caracterului dorit. Va fi afişată o scurtă descriere a caracterului, iar la sfârşitul textului va fi afişat butonul „CHANGE CHARACTER” (SCHIMBARE CARACTER). Apăsaţi pe acest buton pentru a deschide fereastra caracterului selectat.
 • Fiecare caracter dispune de 4 abilităţi: putere, curaj, echilibru şi amuzament. Fiecare caracter este dotat cu o abilitate principală:
  • FENCHURCH - abilitatea sa principală este forţa.
  • IGGY - abilitatea sa principală este curajul.
  • NADIA - abilitatea sa principală este echilibrul.
  • MR.BLINKY - abilitatea sa principală este amuzamentul.

  Fiecare caracter primeşte automat 2 puncte pentru trăsătura sa principală. Punctele pentru trăsături sunt afişate în colţul drept de sus din fereastra jocului, precum şi în fereastra de selectare a caracterelor. Există două modalităţi de a creşte numărul punctelor pentru trăsături:

  1. Atunci când încheiaţi cu succes jocul bonus, care corespunde trăsăturii respective. Acest joc bonus conţine 16 jocuri bonus adiţionale: 4 jocuri pentru "putere", 4 jocuri pentru "curaj", 4 jocuri pentru "echilibru" şi 4 jocuri pentru "amuzament ". În fereastra cu regulile de joc pentru jocurile bonus aflaţi care joc bonus corespunde unei anumite trăsături.
  2. Atunci când simbolul trăsăturii respective apare oriunde pe panoul cu role.
 • Fiecare caracter şi punctele ei/sale pentru trăsături vor fi salvate chiar dacă închideţi jocul şi/sau vă delogaţi.
 • În momentul în care aţi acumulat maximul de puncte pentru o anumită trăsătură (20 de puncte), nu vor mai fi acordate puncte adiţionale pentru trăsătura respectivă. Acest lucru este valabil, indiferent dacă acestea au fost obţinute prin afişarea aleatorie pe role a simbolului trăsăturii respective şi/sau datorită faptului că aţi încheiat cu succes unul sau mai multe jocuri bonus, care corespunde unei anumite trăsături. În momentul în care aţi acumulat 20 de puncte pentru toate cele patru trăsături, iar toate cele 16 jocuri bonus au fost încheiate, punctele pentru trăsături vor fi resetate la valoarea lor iniţială.
 • Povestea fiecărui caracter conţine 16 capitole. La început primul capitol este vizibil, iar celelalte 15 capitole sunt blocate. De fiecare dată după completarea unui joc, un nou capitol devine vizibil (cu excepţia primului joc bonus completat, care nu deblochează niciun capitol). După completarea tuturor celor 16 jocuri bonus, jocul va fi resetat, iar toate cele 15 capitole vor fi blocate şi doar primul capitol va fi accesibil.
 • Multiplicator de trăsături: toate câştigurile (cu excepţia câştigurilor din jocurile bonus) vor fi multiplicate cu multiplicatorul de trăsături situat în colţul drept de sus a ferestrei de joc. Acest multiplicator are o valoare de la 1 până la 5. Creşterea valorii multiplicatorului depinde de punctele pentru trăsături acumulate. De exemplu: dacă 3 trăsături au atins valoarea 2 a multiplicatorului, iar o trăsătură a atins doar valoarea 1,5 a multiplicatorului, atunci valoarea finală a multiplicatorului este de 1,5. Alte exemple: dacă fiecare dintre toate cele patru trăsături are 2 puncte, atunci valoarea multiplicatorului creşte la 1,5, iar dacă fiecare dintre cele patru trăsături are 4 puncte, atunci valoarea multiplicatorului creşte la 2. Multiplicatorul de trăsături este specific fiecărui caracter şi este salvat împreună cu caracterul şi punctele sale pentru trăsături. În momentul în care aţi acumulat 20 de puncte pentru toate cele patru trăsături şi aţi încheiat toate cele 16 jocuri bonus, multiplicatorul de trăsături este resetat la valoarea 1. Sumele de şi peste valoarea de EUR 0,005 vor fi rotunjite în sus, iar sumele sub această valoare vor fi rotunjite în jos.
 • Activarea jocurilor bonus: În momentul în care cel puţin 3 simboluri CORT DE CIRC apar oriunde pe panoul rolelor, va fi activat unul dintre cele 16 jocuri bonus. După încheierea cu succes a unui joc bonus veţi primi un premiu cash şi un punct pentru trăsătura care corespunde jocului respectiv. În cazul în care nu veţi încheia cu succes jocul bonus, veţi primi doar un premiu cash. Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat. După încheierea jocului bonus se va deschide fereastra cu rezultate, în care este afişat câştigul obţinut. Apăsaţi pe butonul „CONTINUE” (CONTINUAŢI) pentru a deschide fereastra jocului principal.
 • Repetaţi/Schimbaţi miza: dacă aţi pariat deja, setările dvs. vor fi preluate automat la următoarea rotire. Daţi click pe butonul „SPIN” (ROTIRE) pentru a juca din nou cu aceeaşi miză. Pentru a schimba pariul, utilizaţi săgeţile „<>” din stânga, respectiv dreapta butoanelor „BET” (PARIU) sau „LINES” (LINII), după cum a fost explicat mai sus.
 • Rubrica „Total Credits” (credit total): după ce aţi plasat pariul dorit, soldul contului de joc este afişat în rubrica „TOTAL CREDITS”.
 • Actualul dvs. sold de joc este format din suma afişată la rubrica „TOTAL CREDITS” adunată cu suma aflată la rubrica „TOTAL BET” (PARIU TOTAL).
 • Rubrica „AUTOSPIN” (ROTIRE AUTOMATĂ): cu această funcţie puteţi alege din diferitele opţiuni de joc „hands free”. Sunt disponibile următoarele opţiuni:
  • Number of spins (numărul rotirilor): aici puteţi selecta numărul rotirilor automate din meniul "drop down". Puteţi alege orice număr de jocuri doriţi şi puteţi juca până ce soldul contului dvs. este mai mic decât miza totală plasată.
  • Spin till win is equal to or exceeds (rotire automată până ce câştigul este egal sau depăşeşte): rotirile automate vor continua până ce suma câştigurilor va fi egală sau mai mare decât suma selectată din meniul  drop down.
  • Spin till any win (rotire automată până la următorul câştig): rotirile automate vor continua până la următorul câştig.
  • Spin till feature trigger or bonus round (rotire automată până la activarea următoarei runde adiţionale sau următoarei runde bonus): rotirile automate vor continua până în momentul în care va fi activată următoarea rundă adiţională sau următoarea rundă bonus.
  • Spin till my balance exceeds (rotire automată până ce soldul meu depăşeşte xxx): rotirile automate vor continua până în momentul în care soldul de joc este egal sau depăşeşte suma depozitată. Notă: "game balance" (soldul jocului) presupune totalul sumelor din rubrica "CREDIT" sau "TOTAL BET" (PARIU TOTAL).
  • Spin till my balance falls below (rotire automată până ce soldul meu ajunge sub): rotirile automate vor continua până în momentul în care soldul jocului este egal sau mai mic decât suma depozitată. Notă: "game balance" (soldul jocului) presupune totalul sumelor din rubrica "CREDIT" sau "TOTAL BET" (PARIU TOTAL).
  • Play faster (joc rapid): cu această opţiune aveţi posibilitatea să jucaţi mai repede decât în mod normal prin reducerea timpului de pauză. Pentru a putea selecta "Play Faster" (joc rapid) trebuie să alegeţi mai întâi cel puţin una dintre celelalte opţiuni de "Auto Spin" (rotire automată).
 • Pentru a dezactiva funcţia "AUTO SPIN" (ROTIRE AUTOMATĂ), apăsaţi pe butonul "STOP SPIN" (STOP ROTIRE). În cazul în care rolele se află în rotire, atunci rotirea automată se va opri după completarea rotirii actuale. În caz contrar, rotirea automată va fi imediat dezactivată.

Reguli de joc

 • Se poate juca de la o linie până la 20 de linii de câştig.
 • Puteţi mări sau micşora numărul de linii dând click pe butoanele săgeată stânga - dreapta.
 • Pentru a mări sau micşora miza dvs. pentru fiecare linie de câştig, daţi click pe butoanele săgeată stânga - dreaptas.
 • În momentul în care apăsaţi pe butonul „SPIN” (ROTIRE), jocul va porni cu pariul şi liniile selectate.
 • Dacă apăsaţi pe butonul „BET MAX”, atunci veţi juca cu 20 de linii şi cu miza maximă pe fiecare linie.
 • Câştigurile sunt afişate în tabela plăţilor.
 • Câştigurile de pe liniile de câştig vor fi multiplicate cu miza plasată pe fiecare linie de câştig în parte.
 • Se plăteşte doar cel mai mare câştig de pe fiecare linie de câştig.
 • Câştigurile concomitente de pe diferite linii de câştig luminate vor fi adunate la câştigul dvs. total.
 • Câştigurile scatter vor fi multiplicate cu miza totală şi adunate cu câştigurile de pe liniile de câştig.
 • Se pot obţine câştiguri doar pe liniile de câştig selectate, cu excepţia simbolurilor scatter CORT DE CIRC, care plătesc de pe orice poziţie.
 • Câştigurile obţinute în cadrul jocurilor bonus vor fi adunate cu câştigurile scatter şi câştigurile de pe linii.
 • Toate simbolurile plătesc de la stânga la dreapta, cu excepţia simbolurilor scatter CORT DE CIRC, care plătesc de pe orice poziţie.
 • Simbolul „wild” (joker) DIRECTOR DE CIRC apare doar pe rolele 1, 2, 3 şi 4 şi substituie toate celelalte simboluri, cu excepţia simbolului scatter CORT DE CIRC.
 • Defecţiunile de sistem anulează toate plăţile şi jocul.

Jocurile bonus

Vedeţi mai jos toate jocurile bonus şi funcţiile lor.

 • Pyramid Of Peril (piramida acrobaţilor): caracterul jocului se află la baza unei piramide umane. Jucătorul trebuie să aleagă o poziţie pe care următorul acrobat trebuie să sară. Se acordă maxim 9 şanse pentru formarea piramidei.
  • Pentru fiecare acrobat se acordă un premiu cash, indiferent dacă acesta dărâmă sau nu piramida.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
  • Veţi încheia cu succes jocul bonus, dacă veţi reuşi să construiţi piramida fără ca vreunul din acrobaţi s-o dărâme.
  • Dacă piramida se va dărâma în toate cele nouă încercări, atunci veţi încheia jocul bonus fără succes. Prin urmare veţi primi premiile cash acumulate.
  • Dacă veţi încheia cu succes jocul bonus, atunci veţi primi pe lângă premiile cash acumulate şi un punct pentru trăsătura „putere”.
 • Human Cannon Ball (omul din tun): jucătorul trebuie să aleagă cantitatea pulberei negre pentru înarmarea tunului. Caracterul jucătorului va fi aruncat apoi aruncat din tun în manej. Scopul este acela de a ateriza pe plasa protectoare de siguranţă.
  • Jucătorul trebuie să aleagă una dintre cele trei cantităţi de pulbere neagră.
  • Tunul va fi pus în poziţie de tragere.
  • Daţi click pe butonul „FIRE” (FOC).
  • Clovnul va aprinde fitilul, iar tunul va fi lansat.
  • Caracterul de joc va fi lansat prin manej în direcţia plasei protectoare de siguranţă.
  • Dacă caracterului aterizează pe plasa protectoare de siguranţă, atunci jocul bonus este încheiat cu succes şi se va acorda un punct pentru trăsătura Dacă caracterului aterizează pe plasa protectoare de siguranţă, atunci jocul bonus este încheiat cu succes şi se va acorda un punct pentru trăsătura „curaj”, precum şi un premiu cash.
  • Dacă caracterul ratează plasa protectoare de siguranţă, atunci jocul bonus nu va fi încheiat cu succes şi se va acorda doar premiul cash.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
 • The Clown Car (maşina clovnului): jucătorul trebuie să aleagă 5 clovni, care să urce în maşină.
  • Jucătorul trebuie să aleagă 5 clovni.
  • Fiecare clovn se îndreaptă spre maşină şi urcă în ea.
  • Pentru fiecare clovn selectat se acordă un premiu cash.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
  • Maşina porneşte după ce toţi cei 5 clovni s-au urcat în ea.
  • Dacă maşina rămâne întreagă, atunci jocul bonus va fi încheiat cu succes şi se va acorda un punct pentru abilitatea de a amuza, precum şi un premiu cash.
  • Dacă maşina se dezmembrează, atunci jocul bonus nu va fi încheiat cu succes şi prin urmare se va acorda doar premiul cash.
 • Traverse The Tightrope Of Terror (cu bicicleta pe sârmă): Caracterul de joc trebuie să meargă cu bicicleta pe sârmă până la o platformă.
  • Jucătorul desface frânghia de siguranţă.
  • Clovnul îl împinge pe caracterul, care se află pe bicicletă.
  • Jocul bonus va fi încheiat cu succes, dacă caracterul ajunge în siguranţă pe platformă.
  • Jocul bonus va fi încheiat cu succes, dacă caracterul cade de pe sârmă.
  • Dacă jocul bonus este încheiat cu succes, atunci se acordă un punct pentru „echilibru”, precum şi un premiu cash.
  • Dacă jocul bonus nu a fost încheiat cu succes, atunci se va acorda doar premiul cash.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
 • Propel The Perfect Pies (aruncare cu prăjituri): în acest joc bonus, jucătorul trebuie să arunce cu prăjituri cu cremă în diferiţi clovni.
  • Jucătorul trebuie să aleagă un clovn în care să arunce cu o prăjitură.
  • Prăjitura va nimeri sau nu va nimeri ţinta.
  • Pentru fiecare prăjitură aruncată se acordă un premiu cash, indiferent dacă această nimereşte sau nu ţinta.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
  • Jucătorul are în total 3 prăjituri de aruncat.
  • Dacă toate cele 3 prăjituri nimeresc ţinta, atunci jocul bonus va fi încheiat cu succes şi se va acorda un punct pentru „amuzament”, precum şi premiile cash acumulate.
  • Dacă una dintre cele trei prăjituri ratează ţinta, atunci jocul bonus nu va fi încheiat cu succes, iar jucătorului i se vor acorda doar premiile cash acumulate.
 • Punishing Pull of Pain (puternic ca un taur): caracterul trebuie să tragă un obiect foarte greu pe o anumită distanţă. Apăsaţi pe butoanele „Z” şi „X” de pe tastatură pentru a pune caracterul în mişcare.
  • Jucătorul trebuie să aleagă unul dintre obiecte.
  • Jucătorul trebuie să apese continuu pe tastele „Z” şi „X” pentru a trage obiectul.
  • Dacă caracterul reuşeşte să treacă de linia de sosire, atunci jocul bonus va fi încheiat cu succes, iar jucătorului i se va acorda un punct pentru  „putere”, precum şi un premiu cash.
  • Dacă caracterul se prăbuşeşte din cauza efortului în timp ce trage obiectul respectiv, atunci jocul bonus nu va fi încheiat cu succes, iar jucătorului i se va acorda doar premiul cash.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
 • Death Drop of Doom (săritura mortală): caracterul trebuie să sară cu motocicleta printr-un cerc de foc şi să aterizeze pe partea cealaltă.
  • Turaţia motocicletei este afişată.
  • Apăsaţi pe butonul „GO” (START).
  • Caracterul se deplasează pe rampă în joc şi efectuează săritura.
  • Dacă caracterul aterizează nevătămat pe partea cealaltă, atunci jocul bonus a fost încheiat cu succes şi se acordă prin urmare un punct pentru „curaj”, precum şi un premiu cash.
  • Dacă jocul bonus nu va fi încheiat cu succes, atunci se va acorda doar un premiu cash.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
 • Towering Trapeze (acrobaţie la trapez): doi trapezişti se balanseaza la trapeze. Caracterul este ţinut de către unul din cei doi trapezişti. Caracterul efectuează sărituri între cei doi trapezişti, câştigând pentru fiecare săritură (reuşită sau nereuşită) un premiu cash.
  • Doi trapezişti se balansează în faţă şi în spate la trapeze. Unul dintre cei doi trapezişti îl ţine pe caracter.
  • Jucătorul trebuie să apese pe butonul „GO” (START) pentru a efectua sărituri printre cei doi trapezişti.
  • Pentru fiecare săritură se acordă un premiu cash.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
  • Jucătorul poate efectua maximum 3 sărituri.
  • Dacă toate cele trei sărituri reuşesc, atunci jocul bonus se încheie cu succes. Prin urmare se acordă un punct pentru „echilibru”, precum şi premii cash.
  • Dacă carcaterul se prăbuşeşte, atunci jocul bonus nu se încheie cu succes, iar jucătorului i se vor acorda doar premiile cash.
 • Escapologist (descatusare): caracterul este legat şi suspendat deasupra unui bazin plin cu ţipari electrici, în timp ce o lumânare arde sfoara. Apăsaţi continuu pe butoanele de pe tastatură „Z” şi „X” pentru a scăpa.
  • Caracterul este legat şi suspendat deasupra unui bazin.
  • Apăsaţi continuu pe tastele „Z” şi „X” pentru a scăpa.
  • Jocul bonus se va încheia cu succes dacă caracterul va reuşi să se dezlege şi să sară pe podea înainte ca lumânarea să ardă sfoara. În cazul acesta, se va acorda un puncz pentru „curaj”, precum şi un premiu cash.
  • Jocul bonus nu se încheie cu succes dacă lumânarea are de tot sfoara, iar caracterul cade în bazinul cu ţipari. În cazul acesta, se va acorda doar premiul cash.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
  • Cash prize is based on a random multiplier, multiplied by total bet of the triggering game.
 • Lion Tamer (îmblânzitorul de lei): caracterul îşi introduce capul în gura leului.
  • Apăsaţi pe butonul „INSERT HEAD” (INTRODU CAPUL) pentru a introduce capul caracterului în gura leului.
  • Capul caracterului va rămâne în gura leului până în momentul în care:
   1. veţi apăsa pe butonul „REMOVE HEAD” (RETRAGE CAPUL). Puteţi apăsa oricând pe acest buton. În momentul în care acest buton este activat, leul va muşca, în timp ce caracterul va încerca să-şi retragă capul din gura acestuia. Caracterul poate reuşească sau să eşueze.
   2. leul se plictiseşte şi va încerca să muşte. Dacă nu apăsaţi pe butonul „REMOVE HEAD” (RETRAGE CAPUL), capul caracterului va rămâne în gura leului până în momentul în care leul se va plictisi şi va muşca. În momentul în care leul muşcă, caracterul va încerca automat să-şi scoată capul din gura lui.
  • Pentru fiecare trei secunde în care capul caracterului se află în gura leului, se va acorda un premiu cash, care se va acorda chiar şi atunci când leul muşcă, indiferent dacă caracterul va reuşi sau nu să-şi scoată capul înainte ca leul să-şi închidă gura.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
  • Dacă caracterul reuşeşte să-şi retragă capul înainte ca leul să-şi închidă gura, atunci jocul bonus se încheie cu succes şi se acordă prin urmare un punct pentru „curaj”, precum şi premiile cash acumulate.
  • Dacă caracterul nu reuşeşte să-şi retragă capul înainte ca leul să-şi închidă gura, atunci jocul bonus nu se încheie cu succes şi se acordă doar premiile cash acumulate.
 • The Horse Ride (sus pe cal): caracterul călăreşte un cal şi execută nişte trucuri acrobatice alese de către jucător.
  • Caracterul călăreşte un cal.
  • Jucătorul trebuie să aleagă un truc, pe care caracterul trebuie să-l efectueze.
  • Jucătorul trebuie să aleagă 2 din 3 trucuri, care trebuie efectuate.
  • Pentru fiecare truc se acordă un premiu cash, indiferent dacă caracterul reuşeşte sau nu să efectueze cu succes trucul acrobatic.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
  • Dacă ambele trucuri sunt efectuate cu succes, fără să cadă, atunci jocul se încheie cu succes şi se va acorda un punct pentru „echilibru”, precum şi premiile cash acumulate.
  • Dacă caracterul cade de pe cal în timpul executării unui truc, atunci jocul nu se încheie cu succes, iar jucătorului se acordă doar premiile cash acumulate.
 • Muscle Machine: jucătorul trebuie să folosească una dintre uneltele disponibile pentru a suna clopoţelul din vârf.
  • Jucătorul trebuie să aleagă o unealtă din cele disponibile.
  • Jucătorul are doar o singură şansă.
  • Dacă clopoţelul sună, atunci jocul se încheie cu succes, iar jucătorului i se acordă un punct pentru „putere”, precum şi un premiu cash.
  • În caz contrat, jocul nu se încheie cu succes, iar jucătorului i se acordă doar premiul cash.
 • Miraculous Magician (magicianul miraculos): caracterul este îmbrăcat precum un magician, care scoate la iveală obiecte dintr-o pălărie magică. Jucătorul are trei şanse.
  • Jucătorul trebuie să dea click pe pălăria magică şi scoate obiecte din ea. Pentru fiecare obiect se acordă un premiu cash.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
  • Dacă caracterul scoate din pălărie un buchet de flori sau sau un iepure, atunci jocul se încheie cu succes, iar jucătorului i se acordă un punct pentru amuzament, precum şi premiile cash acumulate.
  • Dacă caracterul scoate din pălărie un alt obiect decât cele menţionate mai sus, atunci jocul nu se încheie cu succes, iar jucătorului i se acordă doar premiile cash acumulate.
  • Dacă jocul bonus este încheiat cu succes, atunci jucătorul primeşte un punct de abilitate pentru Showmanship şi premiile cash acumulate.
 • Jollying Juggler (jonglerul vesel): Jonglerul trebuie să jongleze cu diferite obiecte pe monociclu.
  • La începutul jocului, caracterul jonglează 3 mingi mici în timp ce pedalează pe un monociclu.
  • Jucătorul trebuie să aleagă 3 obiecte. Fiecare dintre ele vor fi aruncate caracterului, care trebuie să jongleze cu ele.
  • Pentru fiecare obiect ales si aruncat caracterului se acordă un premiu cash, indiferent dacă acesta jonglează bine cu obiectul respectiv sau nu.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
  • În cazul în care unul dintre obiecte cauzează prăbuşirea caracterului de pe monociclu, atunci jocul nu se încheie cu succes, iar jucătorului i se acordă doar premiile cash acumulate.
  • În cazul în care toate cele trei obiecte vor fi jonglate cu succes împreună cu cele trei mingi, atunci jucătorului i se acordă un punct pentru „echilibru”, precum şi premiile cash acumulate.
 • ARM-Wrestle Challenge (scandenberg): caracterul se confruntă la scandenberg cu un adversar puternic. Apăsaţi continuu pe butoanele de pe tastatură „Z” şi „X” pentru a juca scandenberg cu adversarul.
  • Braţul caracterului este arătat în poziţie de start pentru scandenberg.
  • Apăsaţi continuu pe tastele „Z” şi „X”.
  • If the player wins, the feature is successful else failure.
  • Dacă caracterul câştigă, atunci jocul se încheie cu succes şi se va acorda un punct pentru „putere”, precum şi un premiu cash.
  • În caz contrar, jocul este un eşec şi se vor acorda doar un premiu cash.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
 • The Knife Thrower (aruncătorul de cuţite): jucătorul primeşte 3 cuţite, pe care trebuie să le arunce pe o roată în mişcare, pe care se află un clovn.
  • Este arătată mâna caracterului, în care se află un cuţit.
  • Jucătorul ţinteşte orientându-se după o cruce.
  • Cuţitul va ţinti sau nu roata.
  • Pentru fiecare aruncare se acordă un premiu cash, indiferent dacă cuţitul va nimeri sau nu roata.
  • Premiul cash este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat.
  • Dacă unu dintre cuţite nu nimereşte roata, atunci jocul bonus nu se încheie cu succes, iar jucătorului i se acordă doar premiile cash acumulate.
  • Dacă toate cele trei cuţite nimeresc roata, atunci jocul se încheie cu succes, iar jucătorului i se acordă un punct pentru „amuzament”, precum şi premiile cash acumulate.
 • Joc special: în momentul în care au fost completate toate cele 16 jocuri pentru un caracter anume, se activează automat un joc special, în care se acordă un premiu cash. Premiul cash din jocul special este calculat cu ajutorul unui multiplicator aleatoriu, care este multiplicat cu pariul total al jocului activat. Premiile cash sunt afişate într-o fereastră, care se deschide în momentul încheierii celor 16 jocuri bonus. Daţi click pe butonul „PLAY AGAIN” (JOACĂ DIN NOU) pentru a reveni la fereastra principlaă. Toate cele 16 jocuri vor fi resetate şi jucate din nou.
 • Suma maximă a premiilor cash pentru fiecare joc bonus: în fiecare joc se poate obţine următoarea sumă maximă afişată în tabelul de mai joc.
Multiplicator - Abilitate Premii de până la
1 200.000 EUR
1,5 200.000 EUR
2 500.000 EUR
2,5 200.000 EUR
3 200.000 EUR
3,25 200.000 EUR
3,5 200.000 EUR
3,75 200.000 EUR
4 200.000 EUR
4,25 200.000 EUR
5 200.000 EUR

Tabela plăţilor

 • Pentru a vizualiza tabela plăţilor, apăsaţi în fereastra jocului principal pe butonul „PAYTABLE” (TABELA PLĂŢILOR).
 • Regulile de plată sunt valabile pentru toate cele patru caractere.

Circus paytableCircus paytable

Rata plăţilor la acest joc este de 95.05%.

Nu am reuşit să închei jocul. Cum să procedez?

În cazul în care aţi fost deconectat în mijlocul jocului principal, software-ul va încheia automat jocul pentru dvs. După ce vă reconectaţi, aveţi posibilitatea să vedeţi rezultatul în rubrica „Game Logs” (Protocol).

În cazul în care aţi fost deconectat după activarea sau în mijlocul jocului bonus, în momentul reconectării, software-ul va porni automat jocul bonus, în cazul în care acesta nu a fost deja început sau va continua de acolo de unde a fost întrerupt.

Dacă problemele persistă, atunci apelaţi la servicii clienţi, care vă stă non-stop la dispoziţie.

Ultima actualizare: 29.03.2018