Superman Roulette

Superman Roulette este un joc de noroc în cotă fixă, bazat pe jocul de ruletă și care se joacă cu o ruletă 3D.

Roata ruletei are 37 de fante numerotate, de la 0 la 36, pe fiecare dintre ele putând fi plasate pariuri. Roata este învârtită într-o direcție, iar bila se învârte, pe roată, în direcția opusă. Bila se va opri într-una dintre fantele numerotate. Dacă ați pariat pe fanta numerotată în care s-a oprit bila, veți obține un câștig. De asemenea, puteți declanșa secvența Bonus Superman sau Jackpotul DC Super Heroes.

PENTRU A JUCA JOCUL

Faceți clic pe CONTINUARE, în ecranul de introducere, pentru a accesa jocul principal. Dacă faceți clic pe butonul NU AFIȘA DIN NOU mai întâi și apoi faceți clic pe CONTINUARE, ecranul de introducere nu va apărea în momentul în care lansați jocul data următoare.

 1. Masa de pariere, unde pot fi plasate pariurile.
 2. Tabelul de numere adiacente, în cazul în care pot fi plasate pariuri pe numere adiacente.
 3. Roata 3D unde roata ruletei este vizibilă.

BUTOANE

TUTORIAL - faceți clic pe butonul de meniu ≡ stânga și apoi faceți clic pe TUTORIAL pentru a deschide ecranul cu referințe, care descrie Bonusul Superman și Jackpotul DC Super Heroes. Notă: în timpul rundei Bonus faceți clic pe butonul i pentru a ajunge la ecranul cu referințe. Dacă faceți clic pe butoanele cu săgeți din colțul din dreapta jos al ecranului puteți naviga între diferitele ecrane cu referințe. Dacă faceți clic pe ÎNAPOI veți părăsi ecranul cu referințe și veți reveni la jocul principal.
BONUS SUPERMAN - faceți clic pentru a accesa modul de pariere Bonus Superman, în care puteți plasa tokenuri Bonus Superman pe maximum 12 numere. Pentru a părăsi modul de pariere Bonus Superman, faceți clic pe BONUS SUPERMAN din nou sau oriunde altundeva în afara zonei cu numere.
JACKPOT DC SUPER HEROES - faceți clic pentru a activa sau dezactiva Jackpotul DC SUPER HEROES. Dacă este dezactivat, tickerele jackpotului vor avea o intensitate mai redusă și pariurile dvs. nu vor contribui la niciunul dintre jackpoturi. Dacă este activat, tickerele jackpotului se vor aprinde, pariul dvs. total va crește cu 1% și un procent din fiecare pariu pe care îl plasați va contribui la jackpoturi.
PARIU BONUS - faceți clic pentru a plasa jetoane de mărimea selectată pe fiecare număr acoperit de un token Bonus Superman.
DUBLARE - faceți clic pentru a dubla toate pariurile curente (dacă prin aceasta nu se depășește limita setată).
ȘTERGERE PARIURI - elimină toate pariurile de pe masă.
ÎNVÂRTIRE - învârte ruleta cu pariurile curente.
PĂSTRARE PENTRU JOC AUTOMAT/ÎNVÂRTIRE - învârte ruleta cu pariurile curente. Menținând apăsat pe acest buton, se va deschide panoul de Joc automat.
REPARIERE - plasați același pariu ca în runda anterioară.
DUBLARE ȘI ÎNVÂRTIRE - dublează toate pariurile curente (în cazul în care nu se depăşește limita stabilită) și învârte roata. Atunci când nu au fost plasate pariuri noi, dacă faceți clic pe acest buton, pariurile anterioare se repetă și se dublează, iar roata se învârte.
REPARIERE ȘI ÎNVÂRTIRE - plasează acelaşi pariu ca şi în runda precedentă și învârte roata ruletei.
START JOC AUTOMAT - începe numãrul selectat de jocuri cu Joc automat.
OPRIRE JOC AUTOMAT - anulează sesiunea de Jocul automat.
ANULARE - atunci când se face clic aici, ultimul pariu este eliminat de pe masă.
ȘTERGERE BONUS - faceți clic pentru a elimina toate pariurile Bonus plasate. Acest buton apare doar după ce a fost plasat un pariu Bonus.

JOC AUTOMAT

Modul JOC AUTOMAT poate fi folosit pentru a juca automat mai multe jocuri la rând, cu același pariu.

Plasați un pariu, apoi țineți apăsat pe butonul ÎNVÂRTIRE pentru a deschide panoul Jocului automat. Panoul Jocului automat are un glisor care poate fi mutat pentru a selecta numărul de jocuri care să fie jucate în mod automat. Glisați cursorul la numărul dorit de jocuri automate, apoi faceți clic pe butonul START JOC AUTOMAT pentru a începe aceste jocuri.

În timpul jocurilor desfășurate cu Joc automat, numărul de jocuri rămase va fi indicat pe butonul OPRIRE JOC AUTOMAT din colțul dreapta-jos al ecranului. Apăsaţi butonul OPRIRE JOC AUTOMAT în orice moment, pentru a opri Jocul automat.

Panoul pentru Joc automat poate fi, de asemenea, accesat menținând apăsat butonul PĂSTRARE PENTRU JOC AUTOMAT/ÎNVÂRTIRE .

MASA DE PARIERE

 • Diferitele valori ale jetoanelor care pot fi utilizate pentru a plasa pariuri apar în tava de jetoane.
  • Tava de jetoane apare în partea stângă a mesei de pariere și a mesei pentru parierea pe numere adiacente.
 • Pentru a plasa un pariu, faceți clic pe valoarea dorită a jetonului faceți clic pe numărul sau numerele pe care doriți să pariați. Numărul/numerele alese vor fi evidențiate în alb până când eliberați butonul mouse-ului.
 • Există multe tipuri diferite de pariuri la Ruletă, inclusiv pariuri plasate pe mai multe numere cu un singur jeton. Toate pariurile sunt listate în secţiunea tabelului de plăţi de mai jos.
 • Puteţi plasa cât de multe pariuri diferite ca valoare doriţi, în fiecare joc, cu condiția ca potenţialele câştiguri din pariu să nu depăşească câștigul maxim dintr-un singur joc.
 • În cazul în care doriți să plasați un pariu suplimentar de o valoare diferită, faceți clic pe un jeton de o altă valoare.
 • Fiecare poziție de pe masă are un pariu minim și un pariu maxim. Dacă încercaţi să plasați un pariu mai mare decât cel maxim sau mai mic decât cel minim, pariul nu va fi acceptat şi va apărea un mesaj scurt pentru a vă informa despre aceasta.
 • Bara privind procentul de ACOPERIRE A MESEI indică procentul al numărului total de pariuri posibile acoperite de jetoanele dvs. de pe masă.
 • Pariurile nu pot depăși 82% din acoperirea mesei, atunci când este activat Jackpotul DC Super Heroes.
 • După ce aţi plasat pariul, faceți clic pe ÎNVÂRTIRE pentru a începe jocul.

ROATA RULETEI

 • Roata este învârtită într-o direcţie, iar bila se învârte, pe roată, în direcţia opusă. Bila se va opri într-una dintre fantele numerotate.
 • În cazul în care bila se oprește într-o fantă numerotată pe care ați pariat, veţi obține un câștig care corespunde pariului dvs.
 • Fanta în care a ajuns bila va fi afișată în partea din dreapta sus a ecranului.
 • Fantele tuturor numerelor cu pariuri Bonus Superman sunt marcate cu albastru pe roată.
 • După ce bila s-a oprit, vor apărea butoanele DUBLARE ȘI ÎNVÂRTIRE, REPARIERE ȘI ÎNVÂRTIRE, REPARIERE și PARIU BONUS.

MASA PENTRU PARIEREA PE NUMERE ADIACENTE

 • Modul de vizualizare a mesei pentru parierea pe numere adiacente poate fi accesat prin apăsarea butonului VECINI în modul de vizualizare a mesei de pariere. Masa pentru numere adiacente vă permite să plasați mai multe tipuri de pariuri care nu sunt disponibile pe masa de pariere.
 • Există 5 butoane VECINI numerotate. Apăsaţi pe un buton de VECINI, apoi apăsaţi pe un număr de pe roată pentru a paria pe acel număr şi pe numerele aflate în stânga şi în dreapta lui. De exemplu, apăsând pe butonul VECINI cu numărul 1, apoi apăsând pe numărul 2 de pe roată, veți paria pe numărul 2 şi pe numerele aflate imediat în stânga și în dreapta lui 2 (21 în dreapta și 25 în stânga). Apăsând pe butonul VECINI cu numărul 4, apoi apăsând pe numărul 2 de pe roată, veți paria pe numărul 2 şi pe cele 4 numere aflate imediat în stânga și în dreapta lui 2 (21, 4, 19 și 15 în dreapta și 25, 17, 34 și 6 în stânga).
 • Apăsând pe Tier, Orphelins sau Voisins Du Zero, veți plasa pariuri speciale, aşa cum este detaliat în tabelul de plăți de mai jos.
 • După ce aţi plasat pariul, apăsați pe ÎNVÂRTIRE pentru a începe jocul.

TIPURILE DE PARIU ȘI TABELUL CU PLĂȚI

Tip pariu

Acoperire

Descriere

Cum se joacă

Plată

Bonus Superman

1 - 12 numere

Faceți clic pentru a accesa modul de pariere Bonus Superman, în care puteți plasa tokenuri Bonus Superman pe maximum 12 numere.

Apăsați BONUS și alegeți până la 12 numere. Notă: nu se pot plasa pariuri Bonus pe următoarele poziții: Prima duzină, a doua duzină, a treia duzină, 2 la 1, 1-18, Par, Impar, roșu, negru, 19-36.

5:1 – 725:1

Număr plin

1 număr

Un pariu pe un singur număr fiind numărul câştigător.

Faceți clic pe un număr.

35:1

Divizare

2 numere

Un pariu pe numere aflate unul lângă celălalt pe masă.

Faceți clic între două numere.

17:1

Transversală

3 numere

Un pariu interior pe trei numere pe o singură linie verticală (transversală). Un pariu pe trei numere 0, 1 şi 2 sau 0, 2 şi 3 este un Pariu transversal special.

Apăsaţi pe marginea de jos a celui mai mic număr dintr-un rând vertical pentru a plasa un Pariu transversal.

11:1

Colț/Patru

4 numere

Un pariu care acoperă patru numere aflate unul lângă celălalt pe masă.

Faceți clic pe colțul dintre patru numere.

8:1

Linie

6 numere

Un pariu care acoperă două transversale - șase numere diferite pe două rânduri a câte trei numere (de ex. 1, 2 și 3 + 4, 5 și 6)

Faceți clic între două pariuri transversale (la colțul de jos a două numere din partea de jos a unui rând vertical).

5:1

Coloană/Duzină

12 numere

Un pariu care acoperă un întreg rând orizontal de douăsprezece numere.

Faceți clic pe una dintre zonele marcate “2 - 1”.

2:1

1st 12

12 numere

Un pariu că numărul va fi între numerele 1-12

Click on the area marked “1st 12”.

2:1

2nd 12

12 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind între 13 şi 24.

Click on the area marked “2nd 12”.

2:1

3rd 12

12 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind între 25 şi 36.

Click on the area marked “3rd 12”.

2:1

1-18 (Mic)

18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind între 1 şi 18.

Click on the area marked “1-18”.

1:1

19-36 (Mare)

18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind între 19 şi 36.

Click on the area marked “19-36”.

1:1

Roșu

18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind roșu.

Faceți clic pe zona marcată cu un diamant roșu.

1:1

Negru

18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind negru.

Faceți clic pe zona marcată cu un diamant negru.

1:1

Par

18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind par.

Faceți clic pe zona marcată “PAR” (EVEN).

1:1

Impar

18 numere

Un pariu pe numărul câştigător fiind impar.

Faceți clic pe zona marcată “IMPAR” (ODD).

1:1

Pariuri pe numere adiacente

  1. Pariurile Vecini acoperă între 3 şi 11 numere adiacente (un pariu pe un număr şi pe vecinii săi). Pariurile pe numere adiacente pot fi plasate în vederea pistei, accesat prin atingerea fila Vizualizare piesa deasupra tabelului cu pariuri. Pentru a plasa un pariu pe numere adiacente, apăsați pe unul dintre butoanele de Vecini numerotate pentru a selecta numărul de numere adiacente pe care doriţi să pariaţi, apoi apăsaţi pe un număr de pe masă. Un pariu va fi plasat pe numărul apăsat, precum şi pe numerele adiacente la acesta. De exemplu, dacă este selectat butonul vecinii 1 şi un pariu este plasat pe numărul 1, un pariu va fi plasat și pe numerele 33 și 20. Dacă este selectat butonul vecinii 5 şi un pariu este plasat pe numărul 1, un pariu va fi plasat și pe numerele 10, 5, 24, 16, 33, 20, 14, 31, 9 și 22. Dacă iese oricare dintre numerele dintr-un pariu pe vecini, se acordă un câștig de 35: 1.
  1. Voisins du Zero means “Neighbors of Zero”. These are the numbers positioned between 22 and 25 on the wheel. Click Voisins Du Zero on the track view to place the bet. 9 chips of the selected value are staked in total:
   • 2 jetoane sunt mizate ca un pariu triplu pe 0/2/3
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 4/7.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 12/15.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 18/21.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 19/22
   • 2 jetoane sunt mizate ca un pariu pe colț pe 25/26/28/29
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 32/35.

Câștigurile pentru un pariu Voisins du Zero sunt după cum urmează:

Număr câștigător

Plată

0, 2 sau 3

22 jetoane (11:1) + 2 jetoane

4, 7, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 32 sau 35

17 jetoane (17:1) + 1 jeton

25, 26, 28 sau 29.

16 jetoane (8:1) + 2 jetoane

  1. Pariurile Tiers acoperă o treime din masă și anume numerelor poziționate în treimea roții opusă lui 0, între 27 și 33. Faceți clic pe Tier în modul de vizualizare al cursei roții pentru a plasa pariul. 6 jetoane cu valoarea selectată sunt mizate în total:
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 5/8.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 10/11.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 13/16
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 23/24
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 27/30.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 33/36

Plata pentru pariul Tiers este după cum urmează:

Număr câștigător

Plată

5, 8, 10, 11, 13, 16, 23, 24, 27, 30, 33, 36

17 jetoane (17:1) + 1 jeton

  1. Orphelins bets covers 8 numbers. Orphelins means “Orphans” these numbers make up the two areas of the wheel that are not included in either Tiers or Voisins du Zero bets. Click Orphelins on the track view to place the bet. 5 chips of the selected value are staked in total:
   • 1 jeton este mizat ca pariu pe număr plin pe 1
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 6/9
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 14/17
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 17/20.
   • 1 jeton este mizat ca pariu divizat pe 31/34.

Rețineți că numărul 17 participă la două divizări (14/17 și 17/20). Plăţile pentru pariul Orphelins sunt după cum urmează:

Număr câștigător

Plată

6, 9, 14, 20, 31, 34

17 jetoane (17:1) + 1 jeton

1

35 jetoane (35:1) + 1 jeton

17

34 jetoane (17:1) + 2 jetoane

Note:

 • O victorie va returna toate jetoanele pariate pe numărul câştigător şi va acorda un câștig în funcție de tipul de pariu.
 • Rețineți că plățile efective depind de numărul de jetoane implicate în pariu. De exemplu, dacă pariul este plasat pe cinci numere consecutive și iese unul dintre numere, plata va fi 35 + 1 - 5 = 31 jetoane.

BONUS SUPERMAN

Dacă bila aterizează pe o poziție pe care ați plasat un token Bonus Superman și un jeton obișnuit, se va declanșa secvența Bonus Superman. Faceți clic pe CONTINUARE pentru a începe runda bonus.

Notă: plasarea unui token Bonus Superman pe un număr va anula alte plăți de pariuri pentru numărul respectiv, dacă se câștigă Bonusul Superman. De exemplu, dacă plasați un pariu pe un singur număr și un token Bonus Superman pe numărul 7, iar bila se oprește la numărul 7, atunci veți declanșa Bonusul Superman dar nu veți câștiga plata pentru pariul pe un singur număr.

Dacă faceți clic pe butonul NU AFIȘA DIN NOU mai întâi și apoi faceți clic pe CONTINUARE, ecranul de introducere nu va apărea în momentul în care lansați jocul data următoare.

Alegeți simboluri Superman pentru a dezvălui recompense. Fiecare simbol Superman ascunde un multiplicator de câștig. Unele simboluri Superman ascund și alegeri suplimentare și simboluri Superman roșii și galbene.

Strângeți 4 simboluri Superman roșii și galbene, pentru a juca din nou bonusul, cu multiplicatori de câștig mai mari.

După încheierea rundei bonus, faceți clic peCONTINUARE pentru a reveni la jocul de ruletă.

Notă: pariurile câștigătoare care pot declanșa Bonusul sunt: Număr plin, Divizat, Colț, Triplu și Linie.

Notă: pariul Bonus Superman este întotdeauna rotunjit în jos la cele mai apropiate 2 zecimale. De exemplu: un pariu Bonus Superman de 0,3333333 € va fi rotunjit în jos la 0,33 €.

Pariurile cu Golden Chip nu pot fi plasate pe nicio poziție de divizare, transversală, colț sau linie care ar declanșa Bonusul. Pariurile cu Golden Chip pot fi plasate numai pe un token Bonus Superman, ca pariu pe număr plin.

Dacă încercați să plasați un token Bonus Superman pe un pariu cu Golden Chip plasat pe o poziție de divizare, transversală, colț sau linie, pariul cu Golden Chip va fi îndepărtat de pe masă.

JACKPOT DC SUPER HEROES

Jocul este legat de Jackpotul DC Super Heroes.

OPRIT - Faceți clic pe butonul JACKPOTUL DC SUPER HEROES pentru a activa/dezactiva secvența. Când Jackpotul DC Super Heroes este dezactivat, nu sunteți eligibil pentru a câștiga niciun jackpot, iar pariurile dvs. nu vor contribui la niciun jackpot.

PORNIT - Faceți clic pe JACKPOTUL DC SUPER HEROES pentru a activa/dezactiva secvența. Atunci când Jackpotul DC Super Heroes este activat, deveniți eligibil pentru a câștiga fiecare dintre jackpoturi. Tickerele jackpotului se vor aprinde și pariul total va crește cu 1%.

 • Exemplu: dacă plasați 10 EUR în jetoane și activați apoi Jackpotul DC Super Heroes, pariul dvs. total va crește cu 0,10 EUR, ajungând la 10,10 EUR. Dacă scădeți sau adăugați jetoane la masă, creșterea de 1% se va aplica în continuare. Notă: creșterea de 1% va fi reținută din soldul dvs. Dacă soldul este prea mic pentru a finanța creșterea de 1%, nu veți putea activa Jackpotul DC Super Heroes.

Jackpotul DC Super Heroes este o secvență de jackpot progresiv cu niveluri multiple. Acesta se acumulează din pariurile tuturor jucătorilor care participă la toate jocurile care oferă Jackpotul DC Super Heroes, la toate cazinourile online care oferă aceste jocuri. Există 4 jackpoturi care pot fi câștigate: Mini, Minor, Major și Uriaș. Fiecare Jackpot are o valoare diferită a premiului.

Seed (suma de la care pornește Jackpotul): Mini: € 100.00
Minor: € 1,000.00
Major: € 10,000.00
Grand: € 200,000.00
Rată de contribuție (ce procentaj din fiecare pariu intră în Jackpot): 1%
Condiție de câștig (ce rezultat trebuie să aveți pentru a câștiga Jackpotul): Secvența jackpot este declanșată aleatoriu la orice învârtire dintr-un joc de sloturi care conține Jackpotul DC Super Heroes. Intrarea într-o secvență Jackpot garantează un câștig. Dezvăluiți toate bilele de energie necesare pentru un jackpot anume sau așteptați ca cele 30 de secunde să se scurgă.
Cerințe de câștig (ce vă trebuie pentru a fi eligibil pentru Jackpot): Jucați un joc care are legătură cu Jackpotul DC Super Heroes..

Elementul care declanșează jocul Jackpot este aleatoriu și poate apărea după orice învârtire, în oricare din jocurile aflate în legătură. Intrarea în jocul Jackpot garantează câștigarea unuia dintre cele patru jackpoturi.

Secvența Jackpot conține 20 de celule, fiecare ascunzând 1 din cele 4 tipuri de bile de energie: verzi, albastră, galbenă sau roșie. Apăsați unei celule dezvăluie o bilă de energie. Jackpotul este câștigat atunci când toate bilele de energie necesare au fost descoperite. Jackpotul mini necesită 2 bile verzi de energie, Jackpotul minor necesită 3 bile albastre de energie, Jackpotul Major necesită 4 bile galbene de energie și Jackpotul uriaș necesită 5 bile roșii de eneregie.

Jocul Jackpot DC Super Heroes are temporizator (30 secunde). Dacă nu sunt dezvăluite toate bilele de energie necesare pentru un jackpot înainte ca timpul să se scurgă, jackpotul este acordat automat. Câștigurile din jocul Jackpot sunt adunate la câștigurile jocului principal (dacă acestea există) și sunt afișate în elementul pop-up, Câștig, împreună cu alte câștiguri realizate.

Rețineți:

 • Valoarea inițială (seed) și valoarea jackpotului sunt exprimate în EUR în rețeaua progresivă, iar valoarea acestora în moneda dvs. locală depinde de cursul de schimb valutar specificat de cazino.
 • Mecanica de joc a Jackpotului DC Super Heroes nu permite realizarea mai multor câștiguri jackpot simultane.
 • Micile disfuncționalități ale conexiunii la Internet pot genera unele întârzieri la afișarea mesajelor de Jackpot și la actualizarea Jackpotului, dar nu afectează câștigurile în sine.
 • Dacă un Jackpot nu mai este oferit (un joc este închis și scos din cazino), veți fi notificat despre acest lucru de către cazino.
 • Există o limită de 0,1 EUR la contribuția pentru jackpot, ceea ce înseamnă că, în cazul în care pariul dvs. total depășește 10 EUR, contribuția va fi de doar 0,1 EUR. Dacă pariați 20 EUR și activați jackpotul, pariul total va fi 20,10 EUR (deoarece contribuția maximă este 0,1 EUR).

Notă: monedele USD și GBP au ăropriile limite: pentru moneda USD, limita este de 0,1 $, iar pentru moneda GBP, limita este de 0,1 £.

Toate celelalte monede au limita pentru EUR.

Notă privind deconectările: dacă pierdeți conexiunea la Internet în timpul jocului, conectați-vă din nou la cazino. Veți fi direcționat automat înapoi la joc și îl puteți continua din punctul în care s-a întrerupt. Dacă deschideți din nou jocul fără să vă conectați la cazino, jocul începe de la început. În ambele cazuri, vi se plătesc câștigurile anterioare.

Pentru a verifica rezultatele jocurilor dvs. trecute sau pentru a găsi detalii suplimentare despre jocuri recente, apăsați butonul Istoric, aflat în Meniu. Folosiți numele de utilizator și parola dvs. obișnuită pentru a vă conecta și a verifica rezultatele rundelor anterioare atât pe versiunea desktop, cât și pe versiunea mobilă a jocului.

Notă privind defectiuni tehnice care afecteaza jocul: orice defectiuni tehnice care afecteaza jocul anulează toate plățile și jocurile.

Notă privind pariurile nesoluționate: pariurile nesoluționate devin nule după 90 de zile.

Procentajul teoretic minim de returnare la jucător (RTP) este de 97,21%, iar procentajul teoretic maxim de returnare la jucător (RTP) este de 97,30%.