Gladiator Jackpot

Sloturi cu 5 role, 25 linii

Scopul jocului Gladiator Jackpot este de o realiza o combinaţie câştigătoare de simboluri, prin învârtirea rolelor.

Pentru a juca acest joc:

 • Valoarea pariului (valoarea fisei) poate fi aleasă dacă faceţi clic pe butonul de denominare Faceți clic pentru a schimba, aflat în colţul din partea stângă-jos al ecranului.
 • Pariurile pe linie sunt alese dacă faceţi clic pe Pariu pe Linie. La fiecare clic se adaugă o monedă la linia pe care pariaţi. Atunci când valoarea maximă este atinsă (10 fise cu valoarea de pariere aleasă), făcând clic din nou pe buton resetează pariul pe linie la o monedă.
 • Liniile de plată sunt alese făcând clic pe Linii. Fiecare clic activează o linie de plată. Atunci când toate liniile de plată sunt activate, dacă faceţi clic din nou pe buton aceasta va reseta jocul la o singură linie de plată. Liniile de plată pot fi, de asemenea, activate dacă utilizați butoanele numerotate de pe ambele părți ale rolelor. Selectarea unei linii de plată mari le include, de asemenea, și pe cele mici. De exemplu, selectarea liniei de plată 6 activează de asemenea liniile de la 1 la 5. Dacă apăsaţi pe Pariu Maxim, se activează toate liniile de plată cu pariul pe linie curent şi se învârt rolele.
 • Pariul total pe rundă de joc = pariu pe linie X liniile de plată active.
 • Dacă faceți clic pe Învârtire, vor fi învârtite rolele cu selecția curentă a liniilor și pariurilor pe linie. În timpul învârtirii rolelor, butonul Învârtire se transformă în Stop. Dacă faceți clic pe Stop, funcția de animație pentru învârtirea rolelor este dezactivată și se afișează imediat rezultatul învârtirii.
 • Rolele pot fi învârtite și folosind funcţia Start Automat. Făcând clic pe + sau – de deasupra Start Automat se selectează numărul de învârtiri succesive care să fie activate. Dacă faceţi clic pe Start Automat, vor fi învârtite rolele. Butonul Start Automat se transformă în Stop pe durata modului Start Automat. Modul Start Automat se încheie atunci când rolele s-au învârtit de câte ori a specificat jucătorul sau atunci când jucătorul face clic pe Stop.
 • Câștigurile sunt calculate conform tabelului de plăți. Câștig pe linie = pariul pe linie X multiplicatorul corespunzător din tabelul de plăți. Câștig Scatter = pariul total X multiplicatorul corespunzător din tabelul de plăți. Tabelul de plăți poate fi accesat prin intermediul paginii cu Informații.
 • Pe o linie de plată dată, numai combinația câștigătoare cea mai mare plătește, iar câștigurile simultane pe diferite linii de plată sunt cumulate.
 • În cazul unei învârtiri câștigătoare, câmpul Câștig afișează câștigurile cumulate. Contorul Câștig poate fi oprit făcând clic în orice punct de pe ecran pentru a afișa imediat valoarea totală a câștigurilor.
 • Câștigurile pe liniile de plată și câștigul total se afișează și pe banda aflată în partea de jos a rolelor sau a ferestrei jocului.
 • Orice câştig activează butonul Risc, care declanșează secvenţa Joc atunci când este apăsat. Mai multe detalii referitoare la secvenţa Joc pot fi găsite în cele ce urmează.

Pagina Informații:

 • Dacă faceți clic pe Informații, se afișează ecranul de referință, care descrie diferitele componente ale jocului. Dacă faceți clic pe butoanele în formă de săgeată în colțul din partea dreaptă de jos a ecranului, comutați între diferitele ecrane cu informații.
  • Ecranul cu Tabel de Plăți prezintă toate combinațiile câștigătoare. În cazul în care este accesat după o învârtire câștigătoare, combinația câștigătoare de simboluri (numărul de simboluri și multiplicatorul pariului) este accentuată luminos și intermitent.
  • Ecranul Coliseum Bonus descrie combinaţiile de simboluri necesare intrării în runda Coliseum Bonus şi descrie regulile rundei Coliseum Bonus.
  • Ecranul Gladiator Jackpot Bonus descrie combinaţiile de simboluri necesare declanșării rundei Gladiator Jackpot Bonus şi descrie regulile rundei Gladiator Jackpot Bonus.
  • Ecranul Risc descrie modul în care puteţi încerca să vă dublaţi câştigurile jucând cu acestea şi descrie regulile de dublare.
 • Dacă faceţi clic pe Afișare Linii de Plată de pe pagina cu Tabel de Plăți, se deschide un ecran care prezintă toate combinaţiile posibile de linii de plată. Dând clic pe Ascundere Linii de Plată veți închide ecranul și veți reveni la pagina Tabel de Plăți.
 • Când faceți clic pe Înapoi, părăsiți ecranul Informații și reveniți la joc.

Linii de Plată:

 • Liniile de plată active sunt reprezentate prin linii afișate peste role. Liniile de plată pot fi activate și se poate afișa forma acestora dacă faceți clic în mod repetat pe Linii.
 • Numai liniile de plată active pot înregistra câștiguri.
 • Există o diferență între pariul pe linie și pariul total. Pariul pe linie indică suma pariată pe o singură linie de plată. Pariul total indică suma totală pariată pe runda de joc. Rapoartele de plată prezentate în tabelul de plăți se înmulțesc cu pariul pe linie.

Simbolul Scatter face excepție de la această regulă. Mai multe detalii referitoare la simbolul Scatter pot fi găsite în cele ce urmează.

Despre plăţi:

 • Plățile sunt prezentate în ecranul Tabel de Plăți. Pentru a afla suma posibilă de câștigat, pariul pe linie trebuie înmulțit cu plata.
 • Dacă pe aceeași linie apar două combinații câștigătoare, va fi plătită cea mai mare dintre ele. Dacă mai multe linii active conțin combinații câștigătoare, câștigurile se cumulează.
 • Toate combinaţiile câştigătoare trebuie să apară pe o linie de plată activă, să înceapă de la rola situată în extremitatea stângă şi simbolurile trebuie să fie consecutive.

Simbolul Scatter face excepție de la această regulă. Mai multe detalii referitoare la simbolul Scatter pot fi găsite în cele ce urmează.

Simbolul Wild

Simbolul Wild  apare doar pe rolele 2, 3 și 4. Acesta poate înlocui orice alt simbol, cu excepţia simbolului Scatter, pentru a forma cea mai bună combinaţie câştigătoare. Simbolurile Wild nu au un câştig regulat, ci câștigă numai atunci când înlocuiesc.

În cazul în care trei simboluri Wild apar simultan în orice poziție pe rolele 2, 3 și 4 în timpul jocului principal sau al Jocurilor gratuite, se declanșează runda Gladiator Jackpot Bonus.

Simbolul Scatter

Simbolurile Scatter  nu trebuie să apară pe o anumită linie de plată. În cazul în care există două sau mai multe simboluri Scatter în orice poziție în cadrul rezultatelor, câştigul obţinut se înmulţeşte cu pariul total şi se adună la câştigurile de pe liniile de plată.

Runda Coliseum Bonus se declanșează atunci când pe role apar simultan trei sau mai multe simboluri Scatter în jocul principal, indiferent de loc.

Gladiator Jackpot Bonus

În cazul în care trei simboluri Wild apar simultan în orice poziție pe rolele 2, 3 și 4 în timpul jocului principal sau al Jocurilor gratuite, se declanșează runda Gladiator Jackpot Bonus. Cu toate acestea, în timpul jocurilor gratuite, este imposibil să câştigați Jackpotul, din motivele explicate mai jos.
În runda Gladiator Jackpot Bonus, o fereastră aflată în centrul ecranului relevă 9 coifuri din aur, argint sau bronz, toate trei cu valori ale premiului multiplu al pariului total, cel din aur câştigând cel mai mult, iar cel din bronz ce mai puțin. Valorile acestor 9 coifuri sunt cumulate şi alcătuiesc premiul bonus total. Colectarea celor 9 coifuri de aur în timpul jocului principal câştigă Jackpotul Gladiator. În cazul în care câștigați Jackpotul Gladiator, acesta vă aduce doar suma din Jackpot, fără a adăuga premiul în bani din cele 9 coifuri de aur la câștigul din bonus.
Dacă jucați Gladiator Jackpot Bonus în timpul jocurilor gratuite, este imposibil să încasați 9 coifuri de aur şi să câştigați Jackpotul.

Coliseum Bonus round

Runda Coliseum Bonus se declanșează atunci când pe role apar trei sau mai multe simboluri Scatter, indiferent de loc. Pentru a începe runda Coliseum Bonus, faceţi clic pe Start.

Runda Coliseum Bonus include o grilă de patru rânduri şi cinci coloane. Pornind de la rândul de jos, jucătorul alege câte o piatră de pe rânduri pentru a câştiga un premiu.
Pietrele alese din primul rând determină numărul de jocuri gratuite. Fiecare alegere poate atribui 4, 5, 7, 10 sau 12 jocuri gratuite.
Pietrele alese din rândul al doilea dezvăluie multiplicatorul de câștig care poate fi utilizat în timpul jocurilor gratuite. Fiecare alegere poate atribui un multiplicator x1, x2 sau x3.
Pietrele alese din rândul al treilea dezvăluie un simbol Extra Scatter care poate fi utilizat în timpul jocurilor gratuite.
Pietrele alese din rândul al patrulea dezvăluie un simbol Extra Wild care poate fi utilizat în timpul jocurilor gratuite.

Simbolul Extra Wild poate fi doar unul dintre cele cinci simboluri tematice (personaje din filmul Gladiator).

Extra Scatter poate fi unul dintre simbolurile tematice cu excepţia  și  sau a unuia dintre simbolurile roiale (A, K, Q, J, 10, 9).

Extra Wild şi Extra Scatter apar doar ca simbol original, dar se comportă ca Wild sau ca Scatter.

Când este aleasă o piatră, apare unul dintre următoarele evenimente:

 • Următoarea alegere se face din rândul aflat deasupra.
 • O alegere suplimentară este oferită pentru rândul activ în acel moment (se aplică numai pentru primul şi al doilea rând).
 • Întreaga coloană este deschisă automat.
 • Piatra selectată dezvăluie un element Încasare - runda bonus se încheie şi încep jocurile gratuite.

Multiplicatorul de câştig se aplică la toate câștigurile din linii şi la câștigurile din Scatter şi Extra Scatter în timpul jocurilor gratuite.În timpul jocurilor gratuite, rolele sunt învârtite automat folosindu-se acelaşi număr de linii şi aceleaşi pariuri pe linie ca la învârtirea care a câștigat Coliseum Bonus. După fiecare învârtire, câștigul este afișat în câmpul Câștig. Câmpul Câștig jocuri gratuite afișează câștigurile acumulate în cadrul Jocurilor gratuite aflate în desfășurare.

După ce s-au încheiat toate jocurile gratuite, câștigurile sunt prezentate într-un panou cu rezultate. Câștig Joc prezintă câștigurile primite în urma învârtirii care a declanșat jocurile gratuite. Câștig Secvență prezintă câștigurile primite în cadrul jocurilor gratuite. Câștig total afişează câştigul total (Câștig Joc şi Câștig Secvență adunate).

Dacă faceți clic pe Continuare, ajungeți din nou la jocul principal. Când reveniți la jocul principal, faceți clic oriunde pe ecran pentru a opri contorul de câștiguri și a afișa premiul în întregime.

În timpul jocurilor gratuite, runda Coliseum Bonus nu poate fi redeclanșată. Cu toate acestea, dacă  apare pe rola 3 în timpul jocurilor gratuite, încă 3 jocuri gratuite sunt adăugate la cele rămase. Multiplicatorul de câștig, simbolurile Extra Wild şi Extra Scatter nu se modifică.

În timpul Jocurilor gratuite, pot apărea runde Gladiator Jackpot Bonus. Reţineţi că Extra Wild nu înlocuieşte simbolul Wild în drumul spre runda Gladiator Jackpot Bonus. În plus, multiplicatorul de câștig din Jocurile gratuite nu se aplică premiilor din runda Gladiator Jackpot Bonus.

În timpul Jocurilor gratuite, Wild şi Extra Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția Scatter şi Extra Scatter. De asemenea, Wild înlocuiește simbolul tematic Extra Wild. Reţineţi că Extra Wild încă poate câştiga potrivit câștigului simbolului original atunci când simbolurile apar pe o linie de plată activă. Acesta se plătește dacă suma câştigată cu ajutorul simbolurilor Extra Wild este mai mare decât câştigul corespunzător simbolurilor obişnuite (prin înlocuirea cu simbolul Extra Wild).

Simbolurile Extra Scatter nu trebuie să apară pe o anumită linie de plată – dacă există două sau mai multe simboluri Extra Scatter în rezultatele jocurilorgratuite, va fi obţinut un câştig suplimentar, care se adaugă la câştigurile pentru liniile de plată. Extra Scatter câştigă potrivit câștigului simbolului original, dar câștigul este înmulțit cu pariul total.

Returnare la jucător

Procentajul teoretic de returnare la jucător (RTP) este de 91,46%.

Risc

Orice câștig activează butonul Risc, care, atunci când este apăsat, declanșează secvenţa Risc, în care puteţi paria câştigurile din ultima învârtire, în încercarea de a le spori.

Câştigurile curente sunt afişate în câmpul Bancă. Puteţi alege să pariaţi pe aceste câştiguri pentru a le dubla, făcând clic pe butonul Roșu sau pe butonul NegruDublare Pentru indică suma care va fi plasată în Bancă în cazul în care câștigați.

Dacă nu doriţi să pariaţi, puteţi apăsa pe Încasare pentru a adăuga la sold câştigurile din ultima învârtire, revenind la jocul principal. Dacă alegeți să pariați, trebuie să ghiciţi dacă următoarea carte care va fi arătată este roşie sau neagră. Dacă ghiciţi corect, câştigaţi. Dacă nu ghiciţi, pierdeţi pariul şi se încheie secvenţa Joc.

Cu fiecare câştig, puteţi paria din nou până când câştigurile din Bancă sunt egale cu sau mai mari decât limita secvenţei Joc. Limita este afişată pe pagina Informații care descrie secvenţa Risc.

Faceţi clic pe Încasare pentru a adăuga câştigurile din Bancă la soldul dumneavoastră şi reveniţi la jocul principal.

Reţineţi că: Butonul Risc este dezactivat în timpul secvenţei Free Games şi cât timp este activă Start Automat.

Butoane:

Faceți clic pentru a schimba

Selectaţi mărimea fisei sau valoarea pariului.

Informații

Deschideți ecranul de referință, în care sunt descrise diferite componente ale jocului.

Start Automat / Stop

Învârtiţi rolele de mai mult ori consecutiv. / Dezactivează modul activ de învârtire a rolelor Start Automat.

Butoane + şi –

Mărește sau scade numărul de învârtiri succesive realizate cu Start Automat.

Linii

Activează încă o linie de plată sau resetează.

Pariu pe Linie

Adaugă o fisă la pariul pe linie.

Pariu Maxim

Activează toate liniile de plată cu pariul pe linie curent și învârtește rolele.

Învârtire / Stop

Învârtiți rolele. / Opriți funcția de animație pentru învârtirea rolelor și afișați imediat rezultatul învârtirii. În modul activ Start Automat, oprește funcţia de animaţie pentru învârtirea automată şi afişează imediat rezultatul. Făcând clic peStopcând este activ modul Start Automat nu va dezactiva modul Start Automat de învârtire a rolelor.

Risc

Joacă toate câştigurile, încercând să mărească câştigurile de la tragerea respectivă.Bară de instrumente Cazino

Barele de instrumente ale cazinoului se află la marginea de sus și la cea de jos a ferestrei de joc. Aceste bare de instrumente conțin o serie de meniuri și butoane ce vă permit să modificați setările aplicației client sau să profitați de diferitele caracteristici disponibile în aplicația client a cazinoului.

Bara de instrumente de jos conține următoarele:

Sold

Soldul dumneavoastră de joc curent. Aceștia sunt banii pe care îi puteți folosi în joc.

Casier

Făcând clic pe acest buton deschideţi fereastra Casier, unde puteţi face depuneri şi retrageri, puteţi vedea istoricul tranzacţiilor dumneavoastră etc.

 

Făcând clic pe acest buton deschideți o fereastră de unde puteți aduce mai mulți bani la masă.

 

Acest buton apare numai în modurile Fun și Anonim. Dacă faceți clic pe el, veți fi direcționat către pagina de creare a unui cont cu Bani reali. Dacă aveți deja un cont cu Bani reali, veți fi direcționat la ecranul de conectare Jucați pe bani reali.

Bara de instrumente de sus conține următoarele:

 

Lângă această pictogramă se află meniul de lansare rapidă. Treceți cu mouse-ul peste orice categorie pentru a vedea jocurile disponibile din acea categorie. Faceți clic pe orice joc pentru a-l lansa.

Game Master

Maestrul Jocului este o funcţie care vă ajută să găsiţi o nouă aventură în lumea jocurilor! Conţine diferite categorii de jocuri din care puteţi alege jocurile preferate.

Pentru a deschide fereastra Maestrul Jocului, faceţi clic pe. Dacă este afişat bannerul de promovare Maestrul Jocului, apăsaţi pe banner ca să deschideţi fereastra Maestrul Jocului.

Dacă o categorie conţine mai multe jocuri şi nu se pot afişa toate deodată, apar butoane săgeată când ţineţi cursorul mouse-ului peste o categorie. Faceţi clic pe butoanele în formă de săgeată pentru a explora jocurile.

Când găsiţi jocul dorit, faceţi clic pe pictograma corespunzătoare ca să porniţi jocul.

Apăsaţi pe pictograma „X” ca să părăsiţi fereastra Maestrul Jocului.


Făcând clic pe acest buton veți dezactiva/activa efectele de sunet.

Treceți cu mouse-ul peste pictograma de sunet pentru a deschide cursorul de volum al sunetului, de unde puteți regla volumul.

 

Treceți cu mouse-ul peste această pictogramă pentru a deschide meniul Instrumente. Meniul conține următoarele:

 • Istoric- Deschide fereastra cu istoricul jocului, unde puteți vedea detalii despre rundele de joc recente. Atenție, istoricul nu este disponibil în modurile Fun și Anonim.
 • Opțiuni- Deschide fereastra de dialog pentru opțiuni, unde puteți modifica diverse setări de joc. Faceți clicaicipentru a afla mai multe despre opțiuni.
 • Ajutor- Deschide articolul de ajutor pe care îl citiți chiar acum.

Ieşire

Făcând clic pe acest buton veți închide fereastra de joc și veți reveni în Meniu.Notă cu privire la deconectări: Dacă ați fost deconectat de la Internet în mijlocul jocului de bază, învârtirea va fi încheiată automat. Pentru a continua jocul din punctul în care a fost oprit, conectaţi-vă din nou la cazinou şi veți fi direcţionat automat înapoi la joc. În cazul în care redeschideți jocul fără să vă reconectați la cazinou, jocul va porni de la început. În ambele cazuri, câștigurile anterioare vor fi plătite. Puteți face apoi clic pe butonul Istoric pentru a vedea rezultatul rundei anterioare după ce vă autentificați din nou în cazino.

 • Dacă sunteți deconectat de la Internet în timpul rundei Coliseum Bonus, în timp ce faceți o alegere obișnuită, bonusul va continua de la următoarea alegere. În cazul în care jocul a fost întrerupt unei alegeri ‘Încasare’ care încheie bonusul, jocul va porni automat cu runda de Jocuri gratuite.
 • Dacă sunteți deconectat de la Internet în timpul jocurilor gratuite, jocul va fi reluat de la următoarea învârtire din jocurile gratuite.
 • Dacă sunteți deconectat de la Internet în timpul rundei Gladiator Jackpot Bonus din jocul principal, jocul se va relua de la ecranul final de câștigare a bonusului, iar câștigurile anterioare din Bonus vor fi plătite. Dacă sunteți deconectat de la Internet în timpul rundei Gladiator Jackpot Bonus, parte a Jocurilor gratuite, jocul se va relua de la următoarea învârtire din Jocurile gratuite, iar câștigurile anterioare din Bonus vor fi plătite.
 • Dacă sunteţi deconectat de la Internet în timpul unei învârtiri atunci când utilizaţi funcţia Start Automat, învârtirea va fi terminată automat, dar nu vor fi începute automat învârtirile suplimentare. Puteți face apoi clic pe butonul Istoric pentru a vedea rezultatul rundei anterioare după ce vă autentificați din nou în cazino.
 • Dacă aţi fost deconectat de la Internet în mijlocul unei runde de joc, câştigurile vor fi colectate şi adăugate la sold. Puteți face apoi clic pe butonul Istoric pentru a vedea rezultatul rundei anterioare după ce vă autentificați din nou în cazino.

Notă privind funcţionarea defectuoasă: Funcţionarea defectuoasă anulează toate plăţile şi jocurile.

Notă cu privire la pariurile nerezolvate: Pariurile nerezolvate plasate se anulează după 90 de zile.

Mai multe informaţii despre diferitele tipuri de jocuri Slot:

Variante de jocuri slot

 

Ultima actualizare: 29.04.2020