Age of the Gods

 Sloturi cu 5 role, 20 de linii

Scopul jocului Age of the Gods™ este de o realiza o combinație câștigătoare de simboluri, prin învârtirea rolelor.

PENTRU A JUCA ACEST JOC

 • Acest joc se joacă cu un număr fix de 20 de linii de plată active. Pariul total pentru o rundă de joc este pariul pe linie × 20.
 • Pariul total pe rundă de joc = pariul pe linie × liniile de plată active.
 • Pariul pe linie se poate selecta în panoul OPȚIUNI PARIU.
  • Faceți clic pe '−' sau '+' de sub PARIU/ LINIE ca să selectați pariul pe linie.
  • Faceți clic pe butonul MOD TURBO ca să activați sau să dezactivați Modul Turbo. Când este pornit, unele sunete și animații de câștig sunt eliminate, iar rolele se învârt mai rapid.
 • Dacă faceți clic pe butonul ÎNVÂRTIRE, rolele se învârt, cu pariul pe linie selectat momentan.
 • În timpul învârtirii rolelor, butonul ÎNVÂRTIREse transformă în STOP. Dacă faceţi clic pe STOP., funcţia de animaţie pentru învârtirea rolei este dezactivată şi afişaţi imediat rezultatele învârtirii.
  • Selectați numărul de învârtiri care să fie jucate automat sau alegeți PÂNĂ LA SECVENȚĂ pentru a învârti până când Age of the Gods™ Rundă bonus este declanșată.
  • Numărul de învârtiri automate rămase este afișat deasupra butonului STOP, exceptând cazul în care ați selectat opțiunea PÂNĂ LA SECVENȚĂ.
 • Pentru a accesa secvența declanșată, apăsați butonul FACEȚI CLIC PENTRU A ÎNCEPE. După încheierea secvenței, apăsați pe CONTINUARE în ecranul cu rezumatul câștigurilor pentru a reveni la jocul principal sau pentru a relua modul Joc Automat (dacă au mai rămas învârtiri de jucat).
 • Tabelul de plăţi poate fi accesat prin intermediul paginii cu INFORMAȚII.

LIMITA MAXIMĂ DE CÂȘTIG

Câștigul realizat în cadrul jocului are o limită superioară. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Termeni și Condiții.

DESPRE RAPORTURILE DE PLATĂ

 • Câștigurile se calculează pe baza Tabelului de plăți, care poate fi accesat prin intermediul Meniului.
  • Câștigul pe linie = pariul pe linie × multiplicatorul corespunzător potrivit tabelului de plăți.
  • Câștigul SCATTER = pariul total × multiplicatorul corespunzător potrivit tabelului de plăți.
 • Dacă există mai mult de 1 linie de plată activă care conține o combinație câștigătoare, câștigurile se adună. Dacă apar 2 combinații câștigătoare pe aceeași linie, vi se plătește combinația cu valoarea cea mai mare. Combinațiile câștigătoare trebuie să înceapă de la rola situată în extremitatea stângă și simbolurile trebuie să fie consecutive de-a lungul unei linii de plată. Simbolul SCATTER face excepție de la aceste reguli. Puteți găsi mai multe informații despre simbolul SCATTER în cele ce urmează.
 • Câștigurile cumulate și toate câștigurile pe linie sunt prezentate pentru fiecare învârtire câștigătoare. În cazul câștigurilor mari, apare un element pop-up, Câștig, care prezintă câștigurile totale din învârtire.

SIMBOLUL WILD

Simbolul Wild cu o coroană de aur este simbolul WILD din joc. Simbolul WILD poate înlocui orice alt simbol, exceptând simbolurile SCATTER, pentru a forma cea mai bună combinație câștigătoare. Există, de asemenea, un raport de plată separat pentru 2 sau mai multe simboluri WILD consecutive, începând cu rola 1. Plata acestuia înlocuiește plata câștigului corespunzător simbolurilor obișnuite, dacă suma câștigată cu ajutorul simbolurilor WILD este mai mare decât câștigul corespunzător simbolurilor obișnuite (prin participarea simbolului WILD).

SIMBOLUL SCATTER

Simbolul SCATTER din joc este logo-ul jocului.Simbolurile SCATTER nu trebuie să apară pe o anumită linie de plată. În cazul în care există 3 sau mai multe simboluri SCATTER în orice poziție în cadrul rezultatelor, câştigul obţinut se înmulţeşte cu pariul total şi se adună la câştigurile de pe liniile de plată.În plus, 3 sau mai multe simboluri SCATTER care apar oriunde pe role declanşează Bonusul Age of the Gods™, în care puteţi câştiga 1 dintre cele 4 secvențe de jocuri gratuite. Simbolul SCATTER nu va declanşa Bonusul Age of the Gods™ în timpul jocurilor gratuite.

SECVENȚA PANTHEON OF POWER PE ROLE

Când simbolurile ATHENA, ZEUS, POSEIDON, HERCULES și APHRODITE apar consecutiv pe o linie de plată activă, indiferent de ordinea lor, dar începând din extremitatea stângă a rolei, vi se va acorda un premiu în bani în valoare de 200 x pariul pe linie.

BONUSUL AGE OF THE GODS™

În jocul Bonus Age of the Gods™ vă sunt prezentate cu 20 de monede care ascund simboluri pentru mai mulţi zei: Athena, Zeus, Poseidon și Hercules. Dacă alegeți un simbol, veți dezvălui un simbol zeu. Când sunt declanșate 3 simboluri pentru unul dintre acești zei, secvența de jocuri gratuite a acelui zeu va fi declanșată. De exemplu, în cazul în care sunt dezvăluite 3 simboluri Athena, atunci secvența de jocuri gratuite Athena va fi declanşată. Mai multe informaţii despre diferitele secvențe de jocuri gratuite pot fi găsite în secţiunile relevante de mai jos.

Pentru a începe Jocurile gratuite, apăsaţi pe CONTINUARE.

Atunci când se încheie o secvență Jocuri gratuite, veți reveni la ecranul Bonusului Age of the Gods™. Puteţi apoi să apăsați din nou pe pictograme pentru a descoperi simbolurile de zei şi, eventual, pentru a declanşa încă o secvență de jocuri gratuite. Re-declanşarea jocurilor gratuite este posibilă numai în timpul Bonusului Age of the Gods™.

Dacă găsiți un simbol Hades atunci când apăsați pe o pictogramă, Bonusul Age of the Gods™ se încheie şi reveniți la jocul principal.

În timpul celor 4 jocuri gratuite, rolele sunt învârtite automat folosindu-se acelaşi pariu pe linie ca la învârtirea care a câștigat Bonusul Age of the Gods™. După fiecare învârtire, câștigul este afișat în fereastra pop-up Câștig. Câmpul Câștig Jocuri gratuite afișează câștigurile acumulate în cadrul Jocurilor Gratuite aflate în desfășurare. Când simbolul Hades este descoperit şi se încheie runda Bonus, pe ecran vor fi afișate câştigurile dvs. Câștig joc afișează câştigurile primite din învârtirea din jocul principal care a câștigat Bonusul Age of the Gods™. Câștig secvență afișează câştigurile primite din toate jocurile gratuite din timpul Bonusului Age of the Gods™. Câștig total afișează câştigurile cumulate (Câştig joc și Câștig secvență cumulate).

JOCURILE GRATUITE ATHENA

Dezvăluirea a 3 simboluri Athena în Bonusul Age of the Gods™ declanşează 9 jocuri gratuite Athena.

Înainte de fiecare învârtire din jocurile gratuite, Athena vă acordă un multiplicator de câștig aleatoriu, între x2 şi x5, care va fi aplicat la orice câştiguri rezultate din acea învârtire din Jocurile gratuite.

Jocurile gratuite Athena nu pot fi re-declanşate în timpul secvenței.

După încheierea jocurilor gratuite Athena, veți reveni la Bonusul Age of the Gods™ în care poate fi câştigată încă o secvență Jocuri gratuite.

JOCURILE GRATUITE ZEUS

Dezvăluirea a 3 simboluri Zeus în Bonusul Age of the Gods™ declanşează 9 jocuri gratuite Zeus.

Jocurile gratuite Zeus încep cu un multiplicator de câștig x1. La începutul fiecărei a 3-a învârtiri din jocurile gratuite, Zeus creşte multiplicatorul de câștig cu +1. Multiplicatorul curent de câştig este vizibil în partea stângă-sus a ecranului şi se va aplica oricăror câștiguri dintr-o învârtire din jocurile gratuite.

Jocurile gratuite Zeus au un simbol Extra WILD care rămâne blocat înpoziția de mijloc de pe rola 3 pe tot parcursul secvenței și care înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția SCATTER.

Jocurile gratuite Zeus nu pot fi re-declanşate în timpul secvenței.

După încheierea jocurilor gratuite Zeus, veți reveni la Bonusul Age of the Gods™ în care poate fi câştigată încă o secvență Jocuri gratuite.

JOCURILE GRATUITE POSEIDON

Dezvăluirea a 3 simboluri Poseidon în Bonusul Age of the Gods™ declanşează 9 jocuri gratuite Poseidon.

În timpul oricărui joc gratuit Poseidon, acesta poate transforma până la 5 simboluri în simboluri Extra WILD. Simbolurile Extra WILD înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția SCATTER.

Simbolurile SCATTER plătesc chiar dacă sunt acoperite de un Extra WILD.

Jocurile gratuite Poseidon nu pot fi re-declanşate în timpul secvenței.

După încheierea jocurilor gratuite Poseidon, veți reveni la Bonusul Age of the Gods™ în care poate fi câştigată încă o secvență Jocuri gratuite.

JOCURILE GRATUITE HERCULES

Dezvăluirea a 3 simboluri Hercules în Bonusul Age of the Gods™ declanşează 9 jocuri gratuite Hercules.

Simbolurile Hercules WILD stacked acoperă în întregime rola 3 pentru fiecare învârtire din jocurile gratuite Hercules. Simbolurile Hercules WILD stacked înlocuiesc toate simbolurile cu excepţia SCATTER.

Jocurile gratuite Hercules nu pot fi re-declanşate în timpul secvenței.

După încheierea jocurilor gratuite Hercules, veți reveni la Bonusul Age of the Gods™ în care poate fi câştigată încă o secvență Jocuri gratuite.

JACKPOTUL AGE OF THE GODS™

Jackpotul Misterios Age Of The Gods™ este un joc cu jackpot progresiv cu mai multe niveluri. Acesta se acumulează din pariurile tuturor jucătorilor care participă la toate jocurile care oferăJackpotul Age Of The Gods™, la toate cazinourile care oferă aceste jocuri. Există 4 niveluri de jackpot care pot fi câștigate: Power, Extra Power, Super Power și Ultimate Power. Fiecare tip de jackpot are valori diferite ale premiilor.

Seed (suma de la care pornește Jackpotul):

Power: €50
Extra Power: €500
Super Power: €5,000
Ultimate Power: €100,000

Rată de contribuție (ce procentaj din fiecare pariu intră în Jackpot):

0.99%

Condiție de câștig (ce rezultat trebuie să aveți pentru a câștiga Jackpotul):

Jocul Jackpot se declanșează aleatoriu la orice învârtire dintr-un joc care are Jackpotul Age Of The Gods™. Intrarea într-un joc jackpot garantează un câștig. Găsiți trei simboluri identice ale jackpotului corespunzător sau așteptați să expire timpul de 30 de secunde.

Cerințe de câștig (ce vă trebuie pentru a fi eligibil pentru Jackpot):

Jucați un joc de sloturi cu Jackpot Age of the Gods™.

Elementul care declanșează jocul Jackpot este aleatoriu și poate apărea după orice învârtire, în oricare din jocurile aflate în legătură. Intrarea în jocul Jackpot garantează câștigarea unuia dintre cele patru jackpoturi.

Ecranul jocului Jackpot cuprinde 20 de monede, fiecare ascunzând unul dintre cele patru simboluri jackpot. Dacă atingeți o monedă, aceasta se întoarce și dezvăluie simbolul jackpot. Odată ce ați descoperit 3 simboluri identice, jucătorul câștigă jackpotul corespunzător. Jocul Jackpotul Misterios Age Of The Gods™ are temporizator (30 secunde). Dacă jucătorul nu reușește să descopere trei simboluri identice înainte să expire timpul, jocul este jucat automat pentru a scoate la iveală premiul jucătorului. Câștigurile din jocul Jackpot sunt adunate la câștigurile jocului principal (dacă acestea există) și sunt afișate în elementul pop-up, Câștig, împreună cu alte câștiguri realizate.

Rețineți:

 • Valoarea inițială (seed) și valoarea jackpotului sunt exprimate în EUR în rețeaua progresivă, iar valoarea acestora în moneda dvs. locală depinde de cursul de schimb valutar specificat de cazino.
 • Arhitectura Jackpotului Misterios Age Of The Gods™ nu permite câștigarea simultană a jackpotului.
 • Micile disfuncționalități ale conexiunii la Internet pot genera unele întârzieri la afișarea mesajelor de Jackpot și la actualizarea Jackpotului, dar nu afectează câștigurile în sine.
 • Dacă un Jackpot nu mai este oferit (un joc este închis și scos din cazino), veți fi notificat despre acest lucru de către cazino.

Bara de instrumente Casino

Pe marginile inferioară și superioară ale ferestrei jocului se află barele de instrumente ale cazinoului. Pe aceste bare de instrumente se află o serie de meniuri și butoane care vă permit să schimbați setările clientului și să profitați de diferite funcții disponibile în clientul de cazino. Pentru a deschide unul dintre butoane, faceți clic pe el.

Bara de instrumente de jos cuprinde următoarele:

 • Sold - Soldul dvs în fereastra de joc. Această cifră reprezintă suma totală pe care o puteți folosi ca să jucți jocul curent, constând în soldul dvs de bani reali împreună cu toate bonusurile disponibile pentru acest joc.
 • Depunere / Casierie - Făcând clic pe acest buton, deschideţi fereastra Depunere / Casierie în care puteţi face depuneri şi retrageri, puteţi vedea istoricul tranzacţiilor dvs. etc.
 • Jucați pe bani reali -Acest buton apare numai în modul Fun (de distracție) și în modul Anonim. Dacă faceți clic pe el, veți fi dus în pagina de crearea a contului în Bani Reali. Dacă aveți deja un cont în Bani Reali, apăsarea acestui buton vă va duce în ecranul de conectare Jucați pe bani reali.
 • Bonus Învârtiri Gratuite - Această pictogramă este afișată numai în jocurile în care aveți disponibil bonusul Învârtiri Gratuite. Dacă faceți clic pe pictogramă, se deschide panoul Bonus învârtiri gratuite.

Bara de instrumente de sus cuprinde următoarele:

 • Jocuri - Lângă această pictogramă se află meniul de lansare rapidă. Treceți cu mouse-ul peste orice categorie pentru a vedea jocurile disponibile din categoria respectivă. Faceți clic pe orice joc pentru a-l deschide.
 • Promovate - Este o opțiune care vă permite să vă găsiți următoarea aventură în joc! Conține mai multe categorii de joc din care puteți alege jocurile pe care doriți să le jucați.
 • Slot - Când v-ați găsit jocul dorit, faceți clic pe pictograma jocului respectiv pentru a începe jocul.
 • Jocuri la masă - Când v-ați găsit jocul dorit, faceți clic pe pictograma jocului respectiv pentru a începe jocul.
 • Sunet pornit/oprit - Dacă faceţi clic pe acest buton activaţi/dezactivaţi efectele de sunet. Treceţi cu mouse-ul peste pictograma de sunet pentru a deschide cursorul pentru volum, de unde puteţi regla volumul.
 • Meniu - Treceţi cu mouse-ul peste această pictogramă pentru a deschide meniul Unelte. Meniul cuprinde următoarele:
  • Istoric - Deschide fereastra cu istoricul jocului în care puteţi vedea detalii despre rundele de joc recente. Rețineți că istoricul nu este disponibil în modurile Amuzant și Anonim.
  • Opţiuni - Deschide caseta de dialog pentru opţiuni, de unde puteţi modifica diverse setări ale jocului.
  • Ajutor - Deschide articolul de ajutor pe care îl citiţi în acest moment.
  • Tabel de plăţi - Deschide Tabelul de plăți al jocului.

Pagină cu informaţii:

 • Dacă faceți clic pe Informații, va fi afișat ecranul de referință care descrie diferitele componente ale jocului. Dacă faceți clic pe butoanele în formă de săgeată în colțul din partea dreaptă de jos a ecranului, comutați între diferitele ecrane cu informații.
  • Ecranul cu Tabelul de plăţi prezintă toate combinaţiile câştigătoare.
  • Ecranul Secvențe explică ce runde pot fi declanșate și jucate în cadrul jocului.
  • Ecranul Linii de plată ilustrează toate combinațiile posibile pe liniile de plată și explică regula plății din cadrul jocului.
  • Ecranul Jackpot ilustrează comportamentul jackpotului în joc.
 • Făcând clic pe X veți închide ecranul Informații și veți reveni la joc.

Liniile de plată:

 • Liniile de plată sunt reprezentate de linii care apar peste role, după cum este ilustrat pe ecranul Liniile de plată de pe pagina Informatii.
 • Numai liniile de plată active pot înregistra câștiguri.
 • Există o diferență între pariul pe linie și pariul total. Pariul pe linie indică suma pariată pe o singură linie de plată. Valoarea pariu total indică suma totală pariată pe runda de joc. Rapoartele de plată prezentate în tabelul de plăți sunt înmulțite cu pariul pe linie.

Simbolul Scatter face excepție de la aceste reguli. Mai multe detalii referitoare la simbolul Scatter pot fi găsite mai sus.

Butoane:

 • Informații - Deschideți ecranul de referință, în care sunt descrise diferite componente ale jocului.
 • Liniile și butoanele + şi – - Măresc și respectiv micșorează numărul de linii de plată active.
 • Pariul pe linie și butoanele + şi – - Măresc și respectiv micșorează pariul pe linie.
 • Joc automat/Oprire joc automat - Învârtiți rolele de mai mult ori consecutiv. / Opriți modul activ de învârtire a rolelor Joc Automat.
 • Învârtire / Oprire - Învârtiți rolele. / Opriți funcția de animație pentru învârtirea rolei și afișați imediat rezultatul învârtirii. În modul activ Joc Automat, opriți funcția de animație pentru învârtirea automată și afișați imediat rezultatul. Dacă faceți clic pe Stop în modul activ Joc Automat, modul de învârtire a rolelor Joc Automat nu va fi dezactivat.
 • Modul Turbo - Porniți/Opriți Modul Turbo, disponibil doar în timpul jocului principal. Trecând în Modul Turbo accelerează jocul, oprind anumite animații și sunete în caz de câștig și învârtind rolele mai repede.

Notă cu privire la deconectări:dacă sunteți deconectat de la Internet în timpul jocului, conectați-vă din nou la cazinou. Veți fi redirecționat automat înapoi la joc și veți putea continua să jucați din punctul în care a fost întrerupt. În cazul în care redeschideți jocul fără să vă reconectați la cazinou, jocul va porni de la început. În ambele cazuri, câștigurile anterioare vor fi plătite.

Pentru a verifica rezultatele jocurilor dvs. trecute sau pentru a găsi detalii suplimentare despre jocuri recente, apăsați butonul Istoric, aflat în Meniu. Folosiți numele de utilizator și parola dvs. obișnuită pentru a vă conecta și a verifica rezultatele rundelor anterioare atât pe versiunea desktop, cât și pe versiunea mobilă a jocului.

Notă privind defectiuni tehnice care afecteaza jocul: orice defectiuni tehnice care afecteaza jocul anulează toate plățile și jocurile.

Notă privind pariurile nesoluționate: pariurile nesoluționate devin nule după 90 de zile.

Procentajul teoretic minim de returnare la jucător (RTP) este de 94,03%, iar procentajul teoretic maxim de returnare la jucător (RTP), care include și contribuția la Jackpot este de 95,02%.

Ultima actualizare: 16.01.2020