Oktoberfest Madness

 rsz_1main_game_usd
Obiectivul jocului:

Oktoberfest Madness este un slot “Drunken Knight Jackpot” cu cinci role și 99 de linii de plată. Simbolul "fată" este un scatter, care declanșează runda de joc gratuit cu multiplicatori. Simbolul steag Oktoberfest este stivuit pe fiecare rolă şi este substituentul wild. Câştigaţi în funcţie de combinaţia de simboluri diferite afişate pe liniile de plată câştigătoare selectate. În rubrica „PAYTABLE” (TABELA PLĂŢILOR), situată în partea de jos, este afişat câştigul dvs. pentru fiecare combinaţie în parte.

 rsz_paytable2

 rsz_paytable3

 

 linii de plată

paylines1

paylines2

Informaţii despre joc:

 • Jocul se joacă cu un număr fix de 99 de linii.
 • Odată ce intraţi în joc, va fi stabilit un pariu standard total.
 • PARIUL TOTAL este 99 înmulțit cu pariul pe linie.
 • Odată cu modificarea pariului, se modifică şi PUNCTELE NECESARE pentru câştigarea JACKPOTULUI DRUNKEN KNIGHT. Pariurile mai mari necesită mai puţine puncte pentru a câştiga jackpotul (pentru mai multe detalii, consultaţi regulile referitoare la JACKPOTUL DRUNKEN KNIGHT).
 • Pariul per linie poate fi modificat utilizând butoanele 6 și 5.
 • ROTIREA poate fi declanşată apăsând pe butonul SPIN (ROTIRE) cu PARIUL curent selectat.
 • Plăţile sunt afişate pe TABELA DE PLĂȚI (PAYTABLE).
 • Câştigurile de pe liniile de plată sunt multiplicate de valoarea pariului per linie’ şi sunt adăugate la alte câştiguri pe linii de plată.
 • Se plăteşte doar cel mai mare câştig de pe fiecare linie de plată selectată.
 • Câștigurile care coincid pe linii diferite, vor fi adăugate la totalul dvs.
 • Câștigurile scatter (reprezentate de simbolul Fată) sunt înmulțite cu pariul total și adăugate la câștigurile pe liniile de plată.
 • Toate simbolurile plătesc de la stânga la dreapta cu excepția simbolului scatter, care plătește oriunde la vedere.
 • Toate simbolurile câştigătoare vor fi animate în plus faţă de animaţia jackpot şi animaţiile din fundal.
 • Mesajele ticker vor apărea în partea de jos a ecranului de joc.
 • De fiecare dată când există un câștig, SOLDUL (BALANCE) total va crește, iar suma câștigată în cadrul rotirii este afișată la rubrica CÂȘTIG (WIN) din partea de jos a jocului.
 • Jocul şi regulile de joc sunt identice atât în jocul pe bani reali cât şi în cel pe bani virtuali, cu excepţia faptului că jocul pe bani virtuali nu contribuie la suma jackpotului, iar opţiunea de rotire automată nu va fi disponibilă în modul de bani virtuali.

Cum se joacă:

 • SPIN (ROTIRE): Apăsaţi pe butonul SPIN (ROTIRE) 2 pentru a învârti rolele.
 • După ce rolele se opresc din rotire, orice combinaţii câştigătoare de pe liniile de plată selectate, vor fi plătite conform tabelei de plăți. Pentru calcularea valorii sumei pe linia de câştig, multiplicaţi premiul simbolului respectiv cu valoarea monedei. Rețineți că va fi plătit doar cel mai mare câștig de pe o linie.
 • Pentru calcularea plății aferente simbolului scatter, multiplicaţi premiul respectivului simbol scatter cu pariul total.
 • Rezultat: Câştigurile vor fi indicate prin evidențierea liniillor de plată aferente şi simboluri animate, iar în cazul câştigurilor scatter, prin simboluri animate. Câștigurile de pe liniile individuale sunt afișate la finalul fiecărei linii de câștig.
 • Apăsaţi pe pictograma „+” înainte de butonul „Spin” (Rotire) pentru a vizualiza opţiunile următoare: „COIN VALUE” (Valoarea monedei), „MAX BET” (Miză maximă) şi „AUTO SPIN” (Rotire automată).
 • Apăsaţi pe „X” pentru a ieși din opţiunile de mai sus.
   rsz_bet_panel1
 • Setare „BET” (PARIU): în momentul în care începeţi un joc, este setată o miză de bază pentru toate cele 99 de linii. Puteţi mări sau micşora valoarea pariului, utilizând butoanele „+” şi „-” disponibile la VALOAREA MONEDEI. Dacă nu aveţi suficiente fonduri în cont, intraţi la rubrica „Cashier” (Casierie) pentru a depune.
 • LINES (LINII): 99 de linii vor fi selectate implicit. Liniile sunt fixe și nu pot fi modificate.
 • VALOAREA MONEDEI: este calculată cu Pariul total/Numărul liniilor selectate.
 • MAX BET (PARIU MAXIM): Pentru a juca cu PARIUL MAXIM, apăsaţi pe butonul 7. Această opţiune va fi dezactivată, dacă soldul jocului este insuficient.
 • AUTOSPIN (ROTIRE AUTOMATĂ): Puteți utiliza această funcţie pentru a alege din diferitele opţiuni de joc „hands free” (fără folosirea mâinilor).
 • Pentru a utiliza funcţia „AUTOSPIN” (ROTIRE AUTOMATĂ), apăsaţi pe butonul 8. În momentul în care se deschide fereastra de rotire automată, bifaţi căsuţele de lângă opţiunile cu care doriţi să jucaţi. Selectaţi din meniul vertical, dacă este cazul. Apăsaţi pe „START” pentru a activa opţiunile selectate şi pentru a începe rotirile. În mod similar, apăsaţi pe „CANCEL” (ANULARE) pentru a sări peste funcţia „AUTOSPIN” (ROTIRE AUTOMATĂ) şi pentru a reveni la vizualizarea opţiunilor „COIN VALUE” (Valoarea monedei), „MAX BET” (Miză maximă) şi „AUTOSPIN” (Rotire automată)
9
 • În cadrul acestei funcţii, sunt disponibile următoarele opţiuni:
 • Număr de rotiri: Apăsaţi pe căsuţa de bifare „Number of spins” (numărul rotirilor) pentru a vizualiza meniul vertical. Jocul va porni automat numărul de rotiri selectate din meniul vertical. Puteți opta pentru orice număr de jocuri și juca până când soldul dvs. este sub valoarea pariului total plasat. 
 • Rotire automată până când câştigul este egal cu sau depăşeşte: jocul se va roti automat, până ce suma câştigurilor va fi egală sau mai mare decât suma selectată din meniul vertical.
 • Rotire automată până când pierderea nu depășește: Jocul va roti automat până când este atinsă limita de pierdere. Pierderea va fi calculată cu (Pierdere = Total pariuri - Total câștiguri)
                               1.Pariuri totale=pariuri totale acumulate
                               2.Câștiguri totale=câștiguri totale acumulate
                               3. ((Total pariuri - Total câștiguri) + pariu joc curent) <= Valoarea limitei de pierdere), apoi va fi acordată următoarea rotire automată.
 • Rotire automată până când se declanșează un joc bonus: Jocul se va roti automat până la declanşarea următorului joc bonus.
 • Jocul cu rotire automată se va încheia de fiecare dată, când funcția Drunken Knight Jackpot va fi declanșată între rotirile automate.
 • Când jucaţi cu mai multe opţiuni de „ROTIRE AUTOMATĂ” , condiția care a fost mai întâi îndeplinită va avea prioritate faţă de celelalte, iar restul opţiunilor selectate vor fi ignorate. Puteţi apoi alege, fie să selectaţi acelaşi set de opţiuni din nou, fie să alegeţi noi opţiuni şi să continuaţi cu „ROTIREA AUTOMATĂ”.
 • Funcţia de „ROTIRE AUTOMATĂ” nu este disponibilă în modul de joc pe bani virtuali (aplicabil doar pentru versiunea desktop).
 • În timpul derulării opţiunii de „ROTIRE AUTOMATĂ” puteţi întrerupe jocul, apăsând pe butonul „STOP” 10. În cazul în care rotirea e în derulare, atunci ROTIREA AUTOMATĂ se va opri după completarea rotirii actuale. În caz contrar, ROTIREA AUTOMATĂ va fi imediat oprită, iar jocul normal va fi restabilit.
 • Apăsaţi pe icoana meniu 11 pentru a vizualiza opţiunile „Lobby”, „Paytable” (Tabela de plăţi), „Help” (Ajutor), „Sound & Cashier” (Sunet şi Casierie).
 • Apăsaţi pe opţiunea „Lobby” 12 pentru a naviga înapoi către ecranul cu lobby.
 • Apăsaţi pe opţiunea „PAYTABLE” (Tabela de plăţi) 13 pentru a vizualiza tabela de plăţi.
 • Apăsaţi pe opţiunea „Help” (Ajutor) 14 pentru a vizualiza ecranul de Ajutor.
 • Apăsaţi pe butonul buton înapoi din tabela de plăţi sau ecranul Ajutor pentru a reveni la joc.
 • Apăsaţi pe opţiunea „Sound” (Sunet) 16 pentru a activa/dezactiva muzica jocului.
 • Apăsaţi pe opţiunea „Cashier” (Casierie) 17 pentru a naviga către ecranul cu depozit.
 • Apăsaţi oriunde pe ecran pentru a ieşi de la rubrica de opţiuni.
 • Repetare pariu/Modificare pariu: Pariul implicit pentru următoarea rotire va avea aceeaşi valoare a pariului pariat în rotirea anterioară. Apăsaţi pe „SPIN” (ROTIRE) pentru a juca din nou cu aceeaşi miză. Pentru a modifica pariul dvs., măriţi sau micşoraţi valoarea monedei.
 • Credite: După ce aţi plasat pariul dorit, soldul contului de joc este afişat la rubrica „BALANCE” (SOLD). Actualul dvs. sold de joc reprezintă suma valorilor afişate la rubrica „BALANCE” (SOLD) şi la rubrica „BET” (PARIU). Soldul de joc este afişat în partea de jos a ecranului de joc.

Reguli de joc:

 • Selectați miza pe linie.
 • Miza totală este de 99 de ori pariul pe linie.
 • Se joacă 99 de linii.
 • Selectați ROTIRE pentru a începe jocul.
 • Câştigurile de pe fiecare linie sunt înmulţite cu pariul de pe fiecare linie.
 • Câștigurile scatter sunt multiplicate cu miza totală.
 • Toate câștigurile, cu excepția câștigurilor progresive, se realizează conform tabelei de plăți.
 • Câștigurile progresive sunt plătite după cum e afișat.
 • Toate simbolurile plătesc de la stânga la dreapta pornind de la prima rolă din stânga, cu excepția simbolurilor scatter și progresive. Toate plățile se fac doar pe linii, cu excepția simbolurilor scatter și progresive.
 • Câștigurile pe linii diferite sunt adăugate.
 • Va fi stabilit doar cel mai mare câștig de pe fiecare linie de plată selectată.
 • Simbolurile scatter plătesc oriunde la vedere.
 • Câștigurile pe linie, câştigurile scatter și câștigurile progresive sunt adunate.

Joc bonus Oktoberfest:

  Fereastra de selecție a jocului bonus

 • Oricare 3, 4 sau 5 simboluri scatter activează JOCUL BONUS OKTOBERFEST.
 • Selectaţi o "bere" pentru a câştiga:
    1. Multiplicatori la jocuri gratuite X2, X3, X4 sau X5
    2. 5, 10, 15, 20, 25, 30 sau 50 de jocuri gratuite
 • În timpul funcției de joc gratuit, miza pe linie este aceași cu cea din jocul, care a activat funcția.
 • În timpul jocurilor gratuite, toate câștigurile cu excepția câștigurilor progresive, vor fi înmulțite cu multiplicatorul de jocuri gratuite.
 • În timpul jocurilor gratuite, oricare 3 sau mai multe simboluri scatter vor redeclanșa numărul inițial de jocuri gratuite.

Drunken Knight Jackpot:

 rsz_jackpot_usd (1)

 • Jackpotul progresiv Smashed începe la 9.000$ și e limitat la 12.000$.
 • Jackpotul progresiv Tipsy începe la 800$ și e limitat la 1.500$.
 • Jackpotul progresiv Buzzed începe la 150$ și e limitat la 250$.
 • La fiecare jackpot, plătim valoarea inițială, iar contribuția jucătorilor se realizează în tranșe.
 • Premiul jackpot constă din valoarea inițială adăugată la tranșe.
 • Jackpoturile progresive "Smashed", "Tipsy" şi "Buzzed" pot fi câștigate doar la finalul JOCULUI BONUS OKTOBERFEST.
 • Cel mai adesea, un jackpot progresiv poate fi câștigat la finalul JOCULUI BONUS OKTOBERFEST.
 • În timpul jocurilor gratuite din cadrul JOCULUI BONUS OKTOBERFEST, fiecare simbol "Bere" acordă un punct "Drunken Knight".
 • Jackpoturile progresive "Smashed", "Tipsy" şi "Buzzed" pot fi câştigate cu puncte "Drunken Knight" după cum este indicat.
 • Punctele "Drunken Knight" vor fi resetate la zero la finalul jocurilor gratuite din cadrul JOCULUI BONUS OKTOBERFEST.
 • Câștigurile sunt transferate în SOLD la finalul jocurilor gratuite cu FUNCȚIA OKTOBERFEST

Câștig pentru jucător:

Rata plăţilor la acest joc este de 95,02%.

Istoric joc:

Pentru a accesa istoricul detaliat al jocului, autentificaţi-vă în contul dvs. pe desktop şi selectaţi meniul “Game Logs” (Istoric joc).

Întrebări frecvente:

1. Nu am putut încheia jocul. Ce ar trebui să fac?

 • Dacă sunteţi deconectat în timpul jocului de bază, software-ul va continua automat jocul pentru dvs. Aveţi posibilitatea de a consulta rezultatul la rubrica "Istoric joc" intrând pe site.
 • În cazul în care aţi fost deconectat în mijlocul rundei bonus, veţi solicitat s-o încheiaţi, după ce vă autentificaţi din nou. După încheierea rundei bonus, aveţi posibilitatea să jucaţi în continuare acelaşi joc sau să selectaţi un joc nou.

2. Ce ar trebui să fac dacă soldul este prea mic pentru a putea plasa un pariu?

 • Intraţi la rubrica Casierie 17 şi depuneţi.

3. Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

4. Dacă problemele persistă, contactaţi departamentul de asistenţă clienţi, care vă stă la dispoziţie 24/7.

Ultima actualizare: 06.10.2020