Oktoberfest Madness

 rsz_main_game_usd

Obiectivul jocului:

Oktoberfest Madness este un slot “Drunken Knight Jackpot” cu cinci role și 99 de linii de plată. Simbolul "fată" este un scatter, care declanșează runda de joc gratuit cu multiplicatori. Simbolul steag Oktoberfest este stivuit pe fiecare rolă şi este substituentul wild. Câştigaţi în funcţie de combinaţia de simboluri diferite afişate pe liniile de plată câştigătoare selectate. La rubrica „PAYTABLE” (TABELA PLĂŢILOR), situată în partea de jos, este afişat câştigul dvs. pentru fiecare combinaţie în parte.

 rsz_paytable2

 rsz_paytable3

linii de plată

paylines1

paylines2

Informaţii despre joc:

 • Jocul se joacă cu un număr fix de 99 de linii.
 • Odată ce intraţi în joc, va fi stabilit un pariu standard total.
 • PARIUL TOTAL este 99 înmulțit cu pariul pe linie.
 • Odată cu modificarea pariului, se modifică şi PUNCTELE NECESARE pentru câştigarea JACKPOTULUI DRUNKEN KNIGHT. Pariurile mai mari necesită mai puţine puncte pentru a câştiga jackpotul (pentru mai multe detalii, consultaţi regulile referitoare la JACKPOTUL DRUNKEN KNIGHT).
 • Pariul per linie poate fi modificat utilizând butoanele plus și minus.
 • ROTIREA poate fi declanşată apăsând pe butonul SPIN (ROTIRE) cu PARIUL curent selectat.
 • Plăţile sunt afişate pe TABELA DE PLĂȚI (PAYTABLE).
 • Câştigurile de pe liniile de plată sunt multiplicate de valoarea ‘pariului per linie’ şi sunt adăugate la alte câştiguri pe linii de plată.
 • Se plăteşte doar cel mai mare câştig de pe fiecare linie de plată selectată.
 • Câștigurile, care coincid pe linii diferite, vor fi adăugate la totalul dvs.
 • Câștigurile scatter (reprezentate de simbolul Fată) sunt înmulțite cu pariul total și adăugate la câștigurile pe liniile de plată.
 • Toate simbolurile plătesc de la stânga la dreapta cu excepția simbolului scatter, care plătește oriunde la vedere.
 • Toate simbolurile câştigătoare vor fi animate în plus faţă de animaţia jackpot şi animaţiile din fundal.
 • Mesajele ticker vor apărea în partea de jos a ecranului de joc.
 • De fiecare dată când există un câștig, SOLDUL (BALANCE) total va crește, iar suma câștigată în cadrul rotirii este afișată la rubrica CÂȘTIG (WIN) din partea de jos a jocului.
 • Jocul şi regulile de joc sunt identice atât în jocul pe bani reali cât şi în cel pe bani virtuali, cu excepţia faptului că jocul pe bani virtuali nu contribuie la suma jackpotului, iar opţiunea de rotire automată nu va fi disponibilă în modul de bani virtuali.

Reguli de joc:

 • Setarea rubricii „BETS” (PARIURI): În momentul când începeţi jocul, vor fi selectate automat 99 linii de câştig. Puteţi mări pariul pe linie apăsând pe butonul depozit din partea dreaptă a rubricii „Bet per line” (Pariu per linie) sau puteţi micşora pariul, apăsând pe butonul plus din partea stângă. Pariul și liniile nu pot fi ajustate la următorul pariu posibil. Dacă soldul dvs. scade sub pariul total plasat, faceți clic pe butonul minus afişat în partea de jos a ferestrei de joc.
 • LINES (LINII): 99 de linii vor fi selectate implicit. Liniile sunt fixe și nu pot fi modificate.
 • PARIU MAXIM: Pentru a juca cu PARIUL MAXIM, faceţi clic pe butonul pariu max. Această opţiune va fi dezactivată, dacă soldul jocului este insuficient.
 • Numărul liniilor de câştig selectate va fi multiplicat cu „pariul pe linie”. Miza totală va fi afişată lângă rubrica „BET” (PARIU), care se află în partea de jos a ferestrei de joc.
 • Paytable (Tabela de plăți): Tabela de plăţi poate fi vizualizată, apăsând pe butonul ajutor  situat în partea de jos a ferestrei de joc lângă rubrica „BET” (PARIU) sau apăsând pe butonul info în partea de jos a ferestrei de joc de lângă rubrica „Lines” (Linii). Premiile afişate în tabela de plăţi sunt pentru fiecare unitate de pariu şi sunt afişate sub formă de multiplicatori. Pentru stabilirea valorii plăţii pe linie, înmulţiţi premiul respectiv cu valoarea pariului pe linie. Puteţi reveni în joc, făcând clic pe butonul buton înapoi în fereastra tabelei de plăţi.
 • Spin (Rotire): Faceţi clic pe pictograma „SPIN” (ROTIRE) buton de rotire pentru a roti rolele. După ce rolele se opresc din rotire, orice combinaţii câştigătoare de pe liniile de câştig selectate şi orice câştiguri scatter, vor fi plătite conform tabelei de plăți.
 • Rezultat: câştigurile vor fi indicate prin luminarea liniillor de câştig cu simboluri animate, iar în cazul câştigurilor scatter, prin simboluri animate. Câştigul total va fi afişat în partea de jos a ferestrei lângă rubrica „WIN” (CÂŞTIG).
 • Volum: icoana volum activat va porni muzica jocului. Dând click pe pictograma volum dezactivat volumul va fi dat pe mut volum dezactivat.
 • „CREDITS” (CREDITE): Soldul de joc rămas, după plasarea pariului dorit, este afişat în contorul „BALANCE” (SOLD), de ex. soldul curent al jocului minus pariul total plasat.
 • „AUTOSPIN” (ROTIRE AUTOMATĂ): Puteţi folosi această funcţie pentru a alege toate sau oricare dintre diferitele opţiuni pentru modul de joc „hands free”. În această funcţie sunt disponibile următoarele opţiuni:
 • Numărul rotirilor: Jocul va porni automat numărul de rotiri selectate din meniul vertical. Puteţi opta pentru orice număr de jocuri și juca până când soldul dvs. este sub valoarea pariului total plasat.
 • Rotiţi, până când câştigul este egal cu sau depășește: jocul va roti automat, până ce suma câştigurilor va fi egală sau mai mare decât suma selectată din meniul vertical.
 • Rotiți, până când pierderea nu depășește: Jocul va roti automat până când este atinsă limita de pierdere. Pierderea va fi calculată cu (Pierdere = Total pariuri - Total câștiguri)
     1. Total pariuri = total pariuri acumulate
     2. Total câștiguri = total câștiguri acumulate
     3. (((Pariuri totale- Câștiguri totale) + pariul din jocul curent) <= Valoarea limitei de pierdere), apoi va fi acordată următoarea rotire automată.
 • Rotiţi până când se declanșează un joc bonus: Jocul va roti automat până la declanşarea următorului joc bonus.
 • Jocul cu rotire automată se va încheia de fiecare dată, când funcția Drunken Knight Jackpot va fi declanșată între rotirile automate.

  panou de rotire automată

 • Pentru a utiliza funcţia de rotire automată, apăsaţi pe butonul „AUTOSPIN” (ROTIRE AUTOMATĂ), disponibil în partea de jos dreapta a ecranului de joc. În momentul în care se deschide fereastra de rotire automată, bifaţi căsuţele de lângă opţiunile cu care doriţi să jucaţi. Selectaţi din meniul vertical acolo unde este cazul şi apăsaţi pe butonul „OK”. Faceţi clic pe „START” pentru a activa opţiunile selectate şi pentru a începe rotirile. În mod similar, faceţi clic pe „X” pentru a sări peste funcţia de „ROTIRE AUTOMATĂ” şi reveniți la ecranul de joc.
 • Atunci când jucaţi cu mai multe opţiuni şi condiţii selectate, condiţia care este îndeplinită prima, va avea prioritate faţă de celelalte, iar condiţiile selectate rămase vor fi dezactivate. Puteţi ulterior alege, fie să selectaţi acelaşi set de opţiuni de joc din nou, fie să optaţi pentru noi opţiuni şi să continuaţi să jucaţi.
 • Opţiunea „AUTOSPIN” (ROTIRE AUTOMATĂ) nu este disponibilă în versiunea de joc pe bani virtuali.
 • Repetare pariu/Modificare pariu: Pariul implicit pentru următoarea rotire va avea aceeaşi valoare a pariului pariat în rotirea anterioară. Faceţi clic pe „SPIN” (ROTIRE) pentru a juca din nou cu aceeaşi miză. Pentru a vă modifica pariul, măriți sau micșorați pariul din fereastra de joc.
 • Credite: După ce aţi plasat pariul dorit, soldul contului de joc este afişat la rubrica „BALANCE” (SOLD). Actualul dvs. sold de joc reprezintă suma valorilor afişate la rubrica „BALANCE” (SOLD) şi la rubrica „BET” (PARIU). Soldul de joc este afişat în partea de jos a ecranului de joc.

Comenzi panou navigator:

  Fereastra de joc cu panoul browser

 • Faceți clic pe 'Joc responsabil' pentru a deschide pagina de joc responsabil.
 • Pentru a vizualiza numărul şi regulile actualei versiuni de joc, faceți clic butonul „Game Rules” (Reguli de joc).
 • Daţi clic pe „Game Logs” (Istoric joc) pentru a vedea istoricul jocurilor jucate.
 • Daţi clic pe butonul „Depositdepozit (Depozit) pentru a adăuga fonduri în contul dvs.
 • Daţi clic pe 'Real/Play' (Joc real/virtual) pentru a trece de la modul pe bani reali la cel pe bani virtuali.
 • Funcția 'Game Logs' (Istoric joc) este aplicabilă doar pentru jocul pe bani reali.

Reguli de joc:

 • Selectați miza pe linie.
 • Miza totală este de 99 de ori pariul pe linie.
 • Se joacă 99 de linii.
 • Selectați ROTIRE pentru a începe jocul.
 • Câştigurile de pe fiecare linie sunt înmulţite cu pariul de pe fiecare linie.
 • Câștigurile scatter sunt multiplicate cu miza totală.
 • Toate câștigurile, cu excepția câștigurilor progresive, se realizează conform tabelei de plăți.
 • Câștigurile progresive sunt plătite după cum e afișat.
 • Toate simbolurile plătesc de la stânga la dreapta pornind de la prima rolă din stânga, cu excepția simbolurilor scatter și progresive. Toate plățile se fac doar pe linii, cu excepția simbolurilor scatter și progresive.
 • Câștigurile pe linii diferite sunt adăugate.
 • Va fi stabilit doar cel mai mare câștig de pe fiecare linie de plată selectată.
 • Simbolurile scatter plătesc oriunde.
 • Câștigurile pe linie, câştigurile scatter și câștigurile progresive sunt adunate.

Joc bonus Oktoberfest:

 Fereastra de selecție a jocului bonus
 • Oricare 3, 4 sau 5 simboluri scatter activează JOCUL BONUS OKTOBERFEST.
 • Selectaţi o "bere" pentru a câştiga:                                             
   1. Multiplicatori la jocuri gratuite X2, X3, X4 sau X5
   2. 5, 10, 15, 20, 25, 30 sau 50 de jocuri gratuite
 • În timpul funcției de joc gratuit, miza pe linie este aceași cu cea din jocul, care a activat funcția.
 • În timpul jocurilor gratuite, toate câștigurile cu excepția câștigurilor progresive, vor fi înmulțite cu multiplicatorul de jocuri gratuite.
 • În timpul jocurilor gratuite, oricare 3 sau mai multe simboluri scatter vor redeclanșa numărul inițial de jocuri gratuite.

Drunken Knight Jackpot:

 rsz_jackpot_usd

 • Jackpotul progresiv Smashed începe la 9.000$ și e limitat la 12.000$.
 • Jackpotul progresiv Tipsy începe la 800$ și e limitat la 1.500$.
 • Jackpotul progresiv Buzzed începe la 150$ și e limitat la 250$.
 • La fiecare jackpot, plătim valoarea inițială, iar contribuția jucătorilor se realizează în tranșe.
 • Premiul jackpot constă din valoarea inițială adăugată la tranșe.
 • Jackpoturile progresive "Smashed", "Tipsy" şi "Buzzed" pot fi câștigate doar la finalul JOCULUI BONUS OKTOBERFEST.
 • Cel mai adesea, un jackpot progresiv poate fi câștigat la finalul JOCULUI BONUS OKTOBERFEST.
 • În timpul jocurilor gratuite din cadrul JOCULUI BONUS OKTOBERFEST, fiecare simbol "Bere" acordă un punct "Drunken Knight".
 • Jackpoturile progresive "Smashed", "Tipsy" şi "Buzzed" pot fi câştigate cu puncte "Drunken Knight" după cum este indicat.
 • Punctele "Drunken Knight" vor fi resetate la zero la finalul jocurilor gratuite din cadrul JOCULUI BONUS OKTOBERFEST.
 • Câștigurile sunt transferate în SOLD la finalul jocurilor gratuite cu FUNCȚIA OKTOBERFEST

Câștig pentru jucător:

Rata plăţilor la acest joc este de 95,02%.

Întrebări frecvente:

1. Nu am putut încheia jocul. Ce ar trebui să fac?

 • Dacă sunteţi deconectat în timpul jocului de bază, software-ul va continua automat jocul pentru dvs. În momentul, în care vă autentificaţi din nou, veţi putea vedea rezultatul, făcând clic pe butonul „Game Logs” (Istoric joc).
 • În cazul în care aţi fost deconectat în mijlocul rundei bonus, veţi solicitat s-o încheiaţi, după ce vă autentificaţi din nou. După încheierea rundei bonus, aveţi posibilitatea să jucaţi în continuare acelaşi joc sau să selectaţi un joc nou.

2. Ce ar trebui să fac dacă soldul este prea mic pentru a putea plasa un pariu?

 • Faceți clic pe butonul ‘Deposit’ (Depozit) depună din partea de jos a ecranului de joc și depuneți.

3. Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

4. Dacă problemele persistă, contactaţi departamentul de asistenţă clienţi, care vă stă la dispoziţie 24/7.

Ultima actualizare: 06.10.2020